Дата на обновяване:16.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Автоматическое ЗУ автомобильных аккумуляторов на PIC 16F628A(Автоматично зарядно устройство за автомобилни акумулатори с PIC 16F628A)   Автор: Владимир Гидлевский


Давно хотелось изготовить автоматическое ЗУ, т.к. автомобиль находится далеко от дома и невозможен постоянный контроль за зарядом. После многократного повторения подобных устройств пришлось отказаться от традиционного транзисторного управления током заряда, т.к. трудно добиться достаточной надежности ЗУ. В результате родилось данное устройство. Недостатки ступенчатого регулирования окупились отсутствием вентиляторов и громоздких радиаторов.
Максимальный ток заряда определяется мощностью трансформатора и собственно тиристорами + диодный мост. Алгоритм заряда можно при желании изменять самостоятельно (исходник имеется). После включения ЗУ и нажатия на кнопку «Разр» начинается разряд (ток определяется мощностью лампы фары). По достижении напряжения ниже 10,2в ЗУ переходит в режим заряда. Алгоритм заряда: 10 сек заряд максимальным током (15А), 20 сек разряд током 0,6А при включенном т.S3 MAX, 30 сек заряд номинальным током(6А), 20 сек разряд током 0,6А и так далее. По достижении АКБ напряжения 13,8в ЗУ переходит в режим дозаряда, что исключает интенсивное кипение и нагрев аккумулятора. Основной ток заряда уменьшается до 1,5-0,5А время максимального тока уменьшается до 2 сек, а ток разряда – до 0,1А. Когда АКБ зарядится до напряжения 14,8в ЗУ перейдет в режим хранения, если тумблер установить в положение «Дес/Ручн» то ЗУ не переходит в режим хранения и требуется отключение вручную. Если т. «Дес/Ручн» включить до включения устройства, то ЗУ перейдет в ручной режим и регулировка тока осуществляется ступенчато переключателем обмоток трансформатора. После установки т. «Дес/Ручн» в нижнее положение ЗУ переходит в автоматический режим. Если при включении ЗУ кнопку «Разр» удерживать нажатой, то устройство перейдет в режим тренировки АКБ (желтый светодиод)(3 раза разряд-заряд) и затем переход на хранение. В режиме хранения при снижении напряжения на АКБ ниже 12,6В включается ЗУ и дозарядится АКБ и т.д. циклично. Об окончании заряда свидетельствует загорание синего светодиода.

Кликните для увеличения

Все силовые элементы установлены на одном радиаторе и не нагреваются выше 50 градусов. Данное устройство не является «доктором», однако при постоянном использовании продлевает срок службы АКБ. При эксплуатации данного устройства наблюдалось восстановление емкости засульфатированной батареи (время разряда 5,5часов вместо 3,5часов до тренировки).

При налаживании устройства МК не устанавливается. Перемычками подаем 5в поочередно на выхода и проверяем работоспособность. Резисторами R17, R18 устанавливаем токи разряда 0.6А и 0,1А соответственно. Особое внимание необходимо уделить настройке компаратора R25 -на схеме в левом верхнем углу пересчет. При напряжении на АКБ 13.8в напряжение на делителе д.б. 1.97в. Некоторые трудности могут возникнуть из-за разброса параметров элементов делителя, поэтому нужно экспериментировать. При правильной настройке компаратора АКБ отключается вовремя и дозаряда не требует, при этом плотность электролита максимальна.
Реле типа TIANBO 15A, резистор R25 типа СП5. Трансформатор 250вт. Вторичная обмотка на ток до 15А, отводы начиная с 13в через каждые 0.7-1в, у меня получилось от каждого витка. На печатной плате реле К1 отсутствует (защита от пропадания сети) т.к. в оригинале реле питается от сети. Данное устройство повторялось неоднократно и работает не один год. Ранее ЗУ исполнялось на транзисторах, что ограничивало максимальный ток заряда.


Скачать прошивку, исходник ASM и файл печатной платы LAY


Автор: Владимир Гидлевский (Vovgrad2@Mail.ru)


cxem.net

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by