Дата на обновяване:02.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

 

Плата управления шаговым двигателем(Платка за управление на стъпков  двигател)
Mr. Moss


Участник Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2007".
Плата управления шаговым двигателем, изначально создавалась для перемещения каретки на гильотинном резаке, но можно ее использовать на любом другом оборудовании, в котором нужно точное позиционирование чего-либо с помощью одного шагового двигателя и цифровая индикация его положения.
Точность перемещения равна 0,1 мм в пределах от 0 до 999,9 мм.
На плате имеется 16 кнопок.
Десять из них это цифровая клавиатура 0-9, применяется для непосредственного ввода цифр - в какое положение должна переместиться каретка, либо прибавить или отнять эти цифры от данного положения каретки.

Две кнопки применяются для ручного перемещения каретки, при однократном нажатии каретка перемещается на 0,5 мм, если клавиша удерживается около 2 секунд включается медленный режим движения (импульсы подаются на двигатель с частотой примерно 200 Гц) и в этом режиме еще двигается примерно 3 секунды, после чего включается быстрый режим (импульсы подаются на двигатель с частотой примерно 800 Гц ) и так продолжается до того, пока кнопка не будет отпущена.

Одна кнопка применяется для старта движения каретки к заданной позиции.

Одна кнопка применяется для остановки движения каретки к заданной позиции. При остановке каретки и последующем нажатии на кнопку старт каретка продолжит движение к позиции.

Две кнопки применяются для прибавления и отнимания введенных цифр от данного положения каретки. При повторном нажатии на кнопу плюс или минус, после того как позиция достигнута, каретка передвинется на тоже значение, которое было введено в прошлый раз.
В плате предусмотрено подключение двух концевиков крайнего левого и крайнего правого положения. Если концевики не подключаются то каретка двигается от 0 до 9999.

В плате предусмотрено место для КРЕНки (в данной конструкции не используется) и место под кварц (тоже не используется).

Для индикации применяются 2 сдвоенных светодиодных семисегментных индикатора плюс дешифратор с триггерами.

Использование дешифратора в данном случае оправдано тем, что триггеры этого дешифратора позволяют запоминать и выводить семисегментный код, а порт контроллера получает возможность работать как на вывод, так и на ввод, позволяя тем самым реализовать динамический опрос клавиатуры, используя при этом всего 4 вывода на катоды и 4 вывода на индикацию и опрос клавиатуры.

Для управления двигателем на плате используется 4 MOSFEET транзистора.

Плата выполнена в варианте двухстороннего монтажа с применением SMD деталей
 

Двигатель - ДШИ 200-2-

Транзисторы - 20N03L
Дешифратор - K176ИД2
Индикаторы - LTD322P-FD-E
МК - ATtiny2313
 


Файлы:

Прошивка контроллера - 01.rar


Печатная плата - 02.rar


Схема устройства - 03.rar

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by