Дата на обновяване:05.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки      Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

    

ПРОГРАМИРУЕМ пчеларски ЕЛЕКТРОНОЖ ЗА РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПЧЕЛНИ ПИТИ С ТЕМПЕРАТУРА НА МЕТАЛНОТО ОСТРИЕ ОТ 55 C ДО 120 С

      д-р  инж. Иван Парашкевов

Статтии с подобна тематика са публикувани на сайтовете"Пчеларство.bg", "Пчеловодство в Болгарии", в сп. "Пчелин" 2003/1/14стр./, сп."Радио, телевизия, електроника" 2002/7/21-23стр./, "Вестник за Плевен" 2003г.,  7-13 февруари от същия автор.

 

Заглавието на статия, свързана с разпечатването на пчелни пити с помощта на електронож във в-к за Плевен 2003г.

Ако за пореден път използваме мъдрата дума класификация и я приложим за проблема разпечатване в пчеларството ще получим интересни резултати. Пчеларят, който има 2 – 3 кошера, по понятни причини разпечатва с пчеларската вилица и не се интересува от различни и по перспективни методи на разпечатване. Професионалистът пчелар с „многото” кошери се е снабдил с разпечатваща машина и главно работи с нея. В средната група, в които влизат пчеларите с няколко десетки кошера, може да се говори за приложението на електроножа. За тази група пчелари, използването на пчеларската вилица е изморително и нерационално, а разпечатващата машина е прекалено скъпа. За тях, както се подразбира е удобно да използват електроножа, като нестандартно, технологично, разпечатващо приспособление. Много от тези колеги – пчелари опитват разпечатването със студен нож, с два ножа, които периодически се вадят от съд с гореща вода и след като са оценили неудобствата на тези начини започват да търсят ножове за разпечатване, които имат в конструкцията си елемент, който ги затопля без да удебелява металното и острие.

Вариант на метално острие на електронож, монтирано в дръжка от електроизолационен материал. Класическа схема на свързване на силов трансформатор към металното острие на електроножа. Схемата е от сп. Пчеловодство.

Не случайно в пчеларската литература и интернет – сайтове се подчертава проблема „разпечатването като слабо звено”. Както става ясно, между многото пчеларски проблеми, трябва да се потърси решение и на този, и то така, че да е за постоянно, не само за текущата година.

По стечение на обстоятелствата, повече от 10 години се интересувам, експериментирам и изработвам опитни, работещи образци на електроножове за разпечатване на пчелни пити, които имат различни конструкции. Някои от резултатите съм публикувал в сп. „Радио, телевизия, електроника”, сп. „Пчелин”, на сайтовете „Пчеларство.bg” и „Пчеловодство в Болгарии”. За основа на която да изработвам различните опитни образци на електроножове в началото използвах препоръчваното в литературата изискване да се работи с температура на металното острие по – ниска от 60 градуса по Целзии. След като публикувах няколко варианта на такива електроножове, започнах да получавам писма по електронната поща, включително и от други страни с отзиви на пчелари, които основно даваха като пример за подражание паровият нож, за който условно се приема, че работи при 100 С, на кухото си метално острие, толкова, колкото е на парата, която го запълва. При това те даваха за пример опита натрупан от няколко поколения пчелари, които го използват. Някои от колегите пчелари са със собствен опит при изработването на електроножове и за тях може да се прочете на руските интернет сайтове и форуми. Същите в определени случаи препоръчват и температура на металното острие около 120 С.

Според тях, а и аз на основата на натрупания от мен опит в изработването на различни образци на електроножове и в разпечатването с тях по време на медосбора, също поддържам тяхното мнение, че температурата (под 60 С) е слабо технологична, както става ясно с нея се разпечатва бавно, независимо от това, че някъде се препоръчва от литературата. Малка е разликата в скоростта на разпечатване с вилица и с острие, нагрято до малко под 60 С. Не случайно болшинството пчелари правят сравнение с добрия – стар”, парен нож. Трябва да се отбележи, че не всички искат температура от 100 С, за колкото условно се приема, че е на парата. Тук трябвая да се отбележи, че може да се спори, за това,че на няколко метра от съда в който се произвежда пара, върху острието на ножа с пара, дали температурата няма да спадне с няколко градуса, но този проблем, смятам, че в дадения случай не е от определящо значение. Една част от пчеларите искат да работят с 85 С, други с 95 С, трети, за които се пише и в Интернет, както беше отбелязано търсят като възможност да се зададат и температури близки до 120 С.

На практика се получи, че пчеларят, трябва да разполага с конструкция на електронож на който сам трябва да си избере и зададе желаната от него температура на металното острие – в диапазона от около 55 С до около 120 С. Така всички пчелари ще бъдат доволни от параметъра – температура на металното острие. Ще могат, ако искат, да си изберат температура, близка до 100 С, която се е доказала през годините, която е високо технологична, с нейна помощ ще се разпечатва много по - бързо, отколкото с острие нагрято до около 60 С. Това е и обяснението, че пчеларите, които са работили до този момент с парен нож, търсят начин да го заменят с електрически, но задължително, искат да имат възможност да запазят температурата на металното острие, такава каквато е на паровия нож, така също да могат я променят, ако им се наложи. Освен това препоръчват да се премахне кухата конструкция на острието в която влиза парата, която го удебелява.

Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити с който се задава, поддържа и показва температурата на едно метално острие (един електронож). Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити с който се задава, поддържа и показва температурата на две метални остриета (два електроножа).

В интернет пространството, много любители пчелари, които си правят сами или използват направени от колеги пчелари електроножове, които заменят ножа, работещ с пара, изказват мнение, че горещите ножове не развалят меда. Медът не се прегрява, тъй като за много кратко време контактува с металното острие. Той бързо се оттича от ножа преди да е успял да се прегрее. От друга страна, обемът на този мед, който успее да се нагрее до температура близка до тази на на металното острие е пренебрежимо малък.

След повече от 10 години експерименти в тази посока, тези заключения подсказаха и на мен идеята за вграждане в електронния блок на електроножа на програмируем двупозиционен терморегулатор с цифрова индикация (вариант на температурен контролер), с помощта на който пчеларя, като натисне няколко бутончета, да може да си зададе температура на металното острие, която на него да му допада и тя да се поддържа автоматично с определена точност през времето на разпечатването. При това както беше отбелязано е налице и цифрова индикация на температурата на острието на електроножа. Както показва практиката, не е необходимо да се преследва висока точност на поддържане на температурата на металното острие. Например даже +/- 5...7 градуса от зададената, след нейното установяване, е напълно задоволителен резултат от практическа гледна точка. Ясно е, че дали ще разпечатва със зададена температура 98 С или с 94 С, скоростта на сваляне на отпечатките е една и съща, съвсем близка е до тази на доказалия се през годините парен нож и това е определящото в случая. Всяка от страните например на една магазинна пита ще се отпечатва „от раз” за няколко секунди. А, ако пчеларят прецени, че му трябва друга температура, достатъчно е да натисне няколко бутончета на контролера, така, както е обяснено в описанието за работа с електроножа за разпечатване, да изчака няколко минути да се установи и поддържа с определена точност зададената от него температура на металното острие и вече може да работи с новата, избрана от него.

Разбира се, тези удобства оскъпяват конструкцията, но за сметка на това, свободата на избор на температура от пчеларя се увеличава, което никак не е маловажно в случая и се оценява от търсещите различни варианти на работа пчелари, всеки от които изисква подбрана за конкретния случай температура.

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Вариантът на електронож, който предлагам е предназначен за разпечатване на пчелни пити. Температурата на острието му по време на работа (от 55 до 120 С) се задава от пчеларя по негов избор, поддържа се от двупозиционен терморегулатор (вариант на програмируем температурен контролер) и се индицира от цифрова индикация. Пчеларят във всеки един момент от времето може да види каква е температурата на острието и с каква точност тя се поддържа, също така и значението на зададената от него за поддържане температура. При желание от негова страна, може и да я промени по своя преценка в диапазона от 55 до 120 С. Също може да промени и останалите три параметъра, които я съпътстват.

Съществува възможност след предварителна уговорка, така да се направи електронният блок на електроножа, че той да управлява 2 (два) електроножа вместо един както е прието. В този случай, температурата на двете метални остриета от практическа гледна точка ще бъдат еднакви. Цифровата индикация на температурата ще се отнася и за двете метални остриета. По такъв начин във времето на разпечатването, при

Вид от задната страна на програмируемия, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити с който се задава, поддържа и показва температурата на две  метални остриета (два електроножа). необходимост ще работят едновременно и пчеларят и неговият помощник. Ако е необходимо, вторият електронож временно може да се изключи с предвиденият превключвател на задната  стена на

кутията на електронния блок.

Предвидената дръжка на кутията на електронния блок, позволява лесното му пренасяне от едно място на друго.

                   2. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ

Известно е, че обикновено пчеларят съвместява няколко дейности, част от които са свързани с ползване на вода в работния процес, често стоейки на неизолиран под (земя). Затова се препоръчва електронният блок да се постави на изолирано място, без опасност от падането му или заливането му с вода. Мрежовият щепсел тип „Шуко” се включва в изправен електрически и защитно занулен контакт с мрежово напрежение ~220V/50Hz. Същевременно, работещият с електроножа човек, трябва да спазва елементарните, но задължителни изисквания, свързани с техниката на безопасност:

а) да не се включва мрежовия щепсел с мокри ръце;

б) да не работи бос на неизолиран или мокър под (земя, цемент и др.);

в) при пренасяне на електроножа от едно място на друго, предварително апаратът да се изключи и да се извади щепсела от контакта. На новото работно място отново, задължително трябва да се използва защитно занулен, електрически изправен, контакт с мрежово напрежение ~220V/50Hz;

г) да не се включва щепсела на електроножа в подвижен контакт (от разклонител), които се намира в краката на пчеларя или неговите помощници и може да бъде залят с вода по време на работата с него;

д) да внимава нагрятото, режещо острие да не се оставя допряно до повърхности, които температурата му може да увреди, например тоководещи проводници, пластмасови кутии и др. – острието да се постави най – добре върху керамична чаша за чай (виж т.5. Указания за експлоатация);

е) да не се допира острието на електроножа до метални повърхности, защото те електрически го дават „накъсо”. От тези съображения е избрана керамична чаша за опора на електроножа, когато той е включен и не се работи с него, защото керамиката е електроизолатор, освен това в чашата може да се оттече медът останал на острието на електроножа.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Работен, температурен диапазон...............................от 20 до 45 С.
3.2. Захранващо напрежение.......................................... ~220V/50Hz.
3.3. Teмпература на металното острие, която се задава
и поддържа през времето на експлоатацията на
електроножа....................................................... от 55 С до 120 С.
3.4. Дължина на съединителните проводници, които
съединяват електронния блок с електроножа,
не по – малка ..................................................................от 2,5 m.
3.5. Време за първоначалното загряване на металното -
острие на електроножа от 20 дo 100 C, за не повече … 15 min.
3.6. Диапазон на изменение на зададената за поддържане
температура на металното острие................................... определя
се от големината на хистерезиса и при 100 С е +/- 2 С,
а при 55 С, може да остане същия или да се увеличи
до +/- 4 С (примерни значения) и зависи от топлинната
инерция на металното острие.
3.7. Габаритни размери на управляващия блок...270 х 210 х 270 mm.


4. КОМПЛЕКТНОСТ
4.1. Електронен блок с дръжка за пренасяне........................... 1 брой.
4.2. Електронож, свързан с екектронния блок със съединителни
проводници........................................................................ 1 брой.Забележка. Ако има предварителна уговорка, ножовете могат да бъдат и два.
4.3. Паспорт и указания за включване и експлоатация..............1 брой.


5. УКАЗАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Включването на електроножа се осъществява съгласно изискванията,
свързани с техниката на безопасност (описани в т.2) в изправен и занулен електрически контакт с мрежово напрежение ~220V/50Hz. Включва се електронният блок с превключвателя разположен от дясната страна на лицевата плоча. Светва глим – лампата със зелен цвят, разположена над него. Включва се терморегулаторът. Светва цифровата индикация на температурата на острието. Заедно с нея светва и глим – лампата с жълт цвят от лявата страна на терморегулатора (контролера). Тя свети през времето, когато е включено нагряването на металното острие на електроножа и не свети, когато то се охлажда. Под нея е разположена глим – лампа с червен цвят, която се запалва, когато по някаква причина се получи прегряване. При правилно зададени параметри на терморегулатора и при технически изправен електронож, тя не трябва да свети.

Както беше отбелязано, ъгълът на острието на електроножа е разположено в керамична чаша за чай и то се загрява. При достигане на зададената от пчеларя температура, глим – лампата с жълт цвят угасва, температурата на острието започва да спада и при спадането и до определено значение (виж графиката по – долу), нагряването на острието се включва отново. Подразбира се, че глим – лампата с жълт цвят светва отново и процесът се повтаря през времето на работа на пчеларя с електроножа.

Външен вид на дисплея на терморегулатора

Разглеждаме случая, когато не е зададена температура за поддържане и такава трябва да се зададе от пчеларя или неговия помощник:

След включването на захранването на дисплея се показват три хоризонтални черти, след това регулаторът отива в режим работа, при което на дисплея се показва текущата температура на острието на електроножа.

Алармените ситуации се индицират на дисплея и чрез изхода Y2:

“AL1” – прегряване;

“AL7”, “AL8”, “AL9” – повреди в измервателния канал.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТЕРМОРЕГУЛАТОРА ОТ ПЧЕЛАРЯ

С бутон [PGM] се задава температурата Tset (на металното острие). В този режим, изходите се изключват и на дисплея мига стойността на параметъра.

НАПРИМЕР, искаме да зададем 100 С, колкото условно предполагаме, че има острието на ножа, който работи с пара и с който най – често се сравнява.

С бутоните със стрелките за увеличаване и намаляване задаваме числото 100. То в случая е избраната от нас стойност. С натискането на [PGM] се потвърждава. Можем да я променим, ако искаме в процеса на работа.

Ако в продължение на 20 сек не бъде натиснат бутон, регулаторът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ и продължава регулирането, ако преди това е зададена определена температура. Диапазон: от 1 до 500 С. За електроножа се използва само част от него, например от 55 до 120 С в зависимост от преценката на пчеларя.

С бутон [PAR] се програмират последователно останалите три параметъра, т.е. след като се избере нужната стойност,се натиска бутон [PAR] , с което се потвърждава и се минава към следващия параметър. Трябва да се запомни, че бутона [PAR] за да започне да функционира трябва да се натисне първия път за около 10 секунди, след което трите указани параметъра по – долу могат да бъдат зададени по желание на пчеларя, като се следи цифровата индикация.

С бутоните със стрелките се задава нужната стойност. Ако в продължение на 20 сек не бъде натиснат бутон, както беше отбелязано, контролерът автоматично излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ и продължава регулирането (поддържането) на предварително зададената температура.

1. офсет. На дисплея се показва „-“, ако офсетът е отрицателен. Диапазон: -25 С +25 С (отнася се за контролера и термодатчика). В конкретният случай, параметърът е равен на „0”. С достатъчна за практическите цели на електроножа точност, приемаме, че температурата на металното острие в режещата му част и в дръжката, където е разположен датчика и показваната на цифровата индикация такава е една и съща и не е необходимо да се въвежда корекция, която по принцип представлява даденият параметър. Още повече, че поддържаната температура Tset, непрекъснато се мени в границите, зададени от хистерезиса (виж следващия параметър, така също графиките, показващи работата на контролера).

2. “h” – хистерезис, (диапазон 0 - 25 С). За нашия случай с електроножа задаваме например 2 С. Терморегулаторът ще поддържа зададената температура от 100 С в диапазона от 98 С - Y1ON до 102 С - Y1OF. Условно допускаме и приемаме, че в тези граници се изменя температурата на парата на острието на ножа на който подражаваме и заменяме. В действителност при определяне на температурата на парата, също трябва да се отчетат, географското положение, атмосферното налягане и др., нещо, което в случая с използването на електроножа не е от съществено значение и затова не го разглеждаме подробно и задаваме и използваме 100 С. Нищо не ни пречи да зададем и температура с няколко градуса по – ниска, например 96 С.;

3. “A” – горна граница за аларма, 0– 50 С. Задаваме например 10 С - Y2ON (виж графиката по – долу). Ако по някаква причина температурата на острието достигне 110 С (зададени 100 за поддържане и още зададени 10 за прегряване) ще се включи лампата, която ще сигнализира за прегряване. Може да се случи да се задейства при пренастройване на някаква температура в долната част на диапазона, (по – близко до 55 С), поради по – голямата топлинна инерция, особено при първото нарастване на температурата. За да не става това, може при необходимост, с няколко градуса да се завиши значението на параметъра „А”.

Графика, която пояснява работата на програмируемия, двупозиционен термоконтролер на електроножа.

Кратко пояснение на обозначенията на графиката:

Тset – избраната от пчеларя температура в диапазона от 55 до 120 С на острието на електроножа, която се поддържа от терморегулатора (контролера); h – хистерезис, определя горната граница на регулиране Y1OF, в която се изключва нагряването на ножа и долната граница Y1ON в която нагряването се включва;

A – горна граница за аларма, значение на температурата, при която поддържаната температура Тset, по някаква причина, премине определена, Y2ON, предварително зададена от пчеларя граница.

ЗАБЕЛЕЖКА: Веднъж зададени – температурата за поддържане и останалите три параметъра се запомнят от терморегулатора (контролера) и може да се работи с тях до като пчеларя реши, че му е нужна друга температура за разпечатване. С други думи, те не трябва да се задават след всяко следващо изключване и включване на електроножа, независимо, че по принцип и това е възможно.

Произволно избрани ПРИМЕРИ от ПРАКТИКАТА ЗА задаване НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА МЕТАЛНОТО ОСТРИЕ В РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ на

работния температурен диапазон, НАПРИМЕР 55 С, 85 С, 100 С

ЗАБЕЛЕЖКА: Носят ориентировъчен характер и не са задължителни !

Когато трите параметъра са еднакви, то може да се сменя само

значението на температурата на острието Tset по желание на пчеларя.

Тези три параметъра се разглеждат единствено за това,за да се покаже, че пчеларят може да зададе едни и същи числа за хистерезис и прегряване в целия диапазон. Независимо от това, че нагряването ще се включва и изключва, при по – ниските температури от порядъка на 55 С и 85 С температурата по инерция ще продължава да се изменя с няколко градуса нагоре или надолу, което в дадения случай от практическа гледна точка няма значение за работата с електроножа. Даже и да забележи, че не е задал най – удачните от практическа гледна точка параметри, те могат да бъдат корегирани след кратка работа с електроножа, ако пчеларят прецени, че това е необходимо. Например при температури от порядъка на 55 С, хистерезисът h може да бъде увеличен на +/- 4 С.

Температура Tset офсет -,0,+ хистерезис - h прегряване - А
55 C 0 2 10
85 C 0 2 10
100 C 0 2 10

Вариантите на експлоатация на нагрятото до определена температура,острие на електроножа се определят от навиците и желанията на работещия с него. Както показва многогодишната експлоатация на различни видове електроножове, удачно е да се работи с електроножа, ако пчелната пита е закрепена почти вертикално (разглеждаме вариант, когато е закрепена на едното си ухо, леко наклонена) на подходящ станок. Известни са от практиката и други варианти на разположрние на питите за разпечатване, например, когато те са поставени хоризонтално. Подразбира се, че под питата и станока е осигурено място за отпечатания восък и възможност за оттичане на меда от събралите се отпечатки (например подходяща вана) през цедка например в тенекия за мед.

Скоростта на разпечатване се определя опитно от работещия с електроножа. Подразбира се, че, ако острието се задържа на едно място, което не бива да се допуска, то това ще доведе до разрушаване (стопяване) на восъка и разпечатаният участък няма да е така гладък, както при постоянна скорост на разпечатване, нещо, което всеки работещ с електроножа усвоява. А по – нататък, както във всички технологични операции – пчеларят трябва да се приспособи към възможностите в дадения случай на електроножа, избраната от него температура, скорост на разпечатване и към ваната в която падат отпечатките. В поцеса на разпечатване, металното острие по възможност, трябва да е постоянно потънало и както беше отбелязано в процеса на работа да не се допуска прегряване на восъка.

По време на паузите в работата с предложения програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити е  е удобно острието да се поставя на керамична чаша за чай. Вариант за разпечатване на пчелна пита с предложения, програмируем, пчеларски електронож.

Ако запечатаната пчелна пита е изпъкнала, металното острие свършва 100% от работата, т.е срязва цялата запечатана част. Не така стои въпроса, ако има вдлъбнати участъци по нея. Те трябва да се дообработят с пчеларската вилица и в това няма нищо лошо. С други думи електроножът е полезен там, където пчелите надграждат питите. Със снемането на запечатаният слой се подобрява техният външен вид, тъй като пчелните пити стават по – гладки. Освен това много се помага на пчелите, които след това по – бързо възстановяват вече гладките, разпечатани пити. Пчеларят трябва да работи плавно, равномерно с еднаква, избрана от него скорост и без да бърза. Примерно по същия начин се използва и ножа загряван от пара с който непрекъснато се правят сравнения, особенно пчеларите с по – голям стаж, които са го използвали в работатата си.

Във времето, когато не се работи с електроножа, както вече беше отбелязано, удачно е той да се поставя на керамична чаша в която да се оттича меда от металното му острие. В нея влиза част от металния му ъгъл и то докато не се използва в паузите между разпечатването, стои наклонено и това прави възможно оттичането на меда от металното острие в нея. Чашата задължително е от токоНЕпроводящ (електроизолационен) материал (неметал), не дава "накъсо" металното острие и конструкцията и не се уврежда от температурата му от 55 до около 120 С, която е зададена по избор на пчеларя.

Като такава в процеса на работа се доказа чашата за чай от керамика.

ВНИМАНИЕ: Режещото острие на електроножа не трябва да се допира до метални повърхности по време на работа, тъй като то е токопроводящо, независимо, че електрическото напрежение е близко до нула волта, защото те могат да го дадат „накъсо”. Металното острие не трябва да се допира и до повърхности, които могат да бъдат увредени от температурата на металното острие (от 55 до 120 С) – виж т.2. указания по техника на безопасност.

След приключване на работа с електроножа, той се изключва с мрежовият превключвател на апарата и се изважда щепсела му от контакта. Металното острие се почиства с влажна кърпа, оттеклият се мед се излива от чашата и тя също се почиства.

Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити с който се задава, поддържа и показва температурата на едно метално острие (един електронож)  в опаковка за съхранение и транспортиране. Програмируем, пчеларски електронож за разпечатване на пчелни пити с който се задава, поддържа и показва температурата на две метални остриета (два електроножа) в опаковка за съхранение и транспортиране.

ГАРАНЦИОННА КАРТА

Гаранционният срок на употреба е 24 месеца, валидни от датата на

закупуването, записана в техническото описание.

.........................../дата на продажба/..............................................

.........................................................................................................

................................../купувач/.......................................................

Изпълнителят на поръчката поема ангажимента да отстрани за своя сметка всички дефекти възникнали в рамките на гаранционния срок. Изключение представляват повредите причинени от лош транспорт, неправилно съхранение, монтаж и експлоатация или от некомпетентна намеса сцел ремонт, които се извършват срещу заплащане.

Към 01.06.2013 всичко това е невалидно поради изключително слабия интерес.За 5 години е продадена само една бройка.

инж. Иван Парашкевов, гр. Плевен, дом тел: 064/69-65-01,

GSM 0898/21-77-46 , e-mail: ivanparst@dir.bg

               главна страница                      напред                      горе

 

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by