Дата на обновяване:17.03.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Микросхемы для управления двигателями малой мощности (Микросхеми за управление на двигатели с малка мощност включително и стъпкови)
Freescale » MPC17510, MPC17511, MPC17517, MPC17533, MPC17531, MPC17529, MPC17550, MPC17559

Роман Поташов
Новости электроники 1, 2007


Гибридные микросхемы являются выигрышным решением при проектировании устройств управления маломощными двигателями постоянного тока. Их использование помогает избежать увеличения габаритов изделия и уменьшает его стоимость. Гибридные микросхемы представляют собой узлы управления и выходные драйверы, расположенные на одном кристалле. Подробнее о преимуществах использования таких микросхем компании Freescale рассказывается в данной статье.

Компания Freescale, один из ведущих мировых лидеров в производстве электронных компонентов, представила новое семейство микросхем для управления двигателями малой мощности постоянного тока.

Семейство MPC17500 включает в себя восемь контроллеров электродвигателей малой мощности, имеющие в своей структуре высокоэффективные H-мостовые драйверы, выполненные на полевых транзисторах. Все устройства MPC175xx производятся с использованием процесса SMARTMOS, объединяющего высокоскоростную логику высокой плотности с прецизионными аналоговыми цепями и цепями питания высокой эффективности. Это позволяет получить низкое сопротивление перехода сток-исток (RDSon), что приводит к меньшей мощности рассеивания. Семейство MPC175xx представлено в виде одноканальных, двухканальных и четырехканальных контроллеров. Функциональная блок схема семейства MPC175xx рассмотрена на рисунке 1 на примере одноканального драйвера MPC17510.

Применение высокоэффективных Н-мостов способствует заметному увеличению КПД и увеличению срока службы аккумуляторных батарей. Устройства MPC175xx разработаны для замены биполярных H-мостов, имеющих обычно более высокую мощность рассеивания во включенном состоянии из-за более высокого напряжения насыщения (Vsat). Биполярным Н-мостовым схемам также присущ более высокий ток утечки, что приводит к уменьшению «жизни» батарей, даже если схема не выполняет никаких переключений. Все устройства семейства MPC17500 характеризуются режимом низкого энергопотребления и режимом отключения при падении напряжения питания, которое может вызвать некорректную работу схемы.

В статье приведены характеристики следующих приборов: MPC17510, MPC17511, MPC17517, MPC17533, MPC17531, MPC17529, MPC17550, MPC17559

Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
 

Функциональная блок схема одноканального драйвера семейства MPC175xx


 

Схема включения двухканального драйвера для управления шаговым двигателем
 

rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by