Дата на обновяване:03.02.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Колапс поради лекомислие
к.с.н. И.В.Шафиков, г.Уфа


На възраст между 5 – ия и 21 – ия ден при благоприятни климатични условия младите пчели за пръв път напускат своя кошер, излизайки на ориентировъчно облитане за запознаване с цвета на своя кошер, с постройките, които стоят непосредствено до кошерите. За да се направят другите открития, задружното „облаче” от млади пчели се отдалечава от прилетния отвор на разстояние от 1 до 5 м.Пътят назад за да бъде намерен, това става с помощта на по – възрастните пчели, които разположени на прилетната дъска с глави към прилетния отвор са с приповдигнати коремчета, интензивно махат с крилца, като направляват въздушен поток от прилетния отвор. При това в тях се отварят Насоновите жлези, които отделят специфичен ароматен секрет, който и служи на младите пчели като ориентир за намирането на своя кошер.
На следващия ден младата пчела извършва облитане вече самостоятелно, запознава се обкръжаващата обстановка и запомня ориентирите, които са разположени далече от кошера. Така тя се превръща в събирачка. Събирачките като стрели излитат от кошера и по прав път се връщат назад обратно. Местоположението на кошера се врязва в паметта на пчелата, затова опитният пчелар не премества даден кошер от мястото му просто така без особена необходимост, предварителна подготовка и не прави подвижно пчеларство на близки разстояния. За да може всеки да прецени сериозността на последствията от лекомисленото отношение към изброените действия, ще приведа примери от практиката на отделни пчелари.
Известно е, че оптималния радиус на полета на пчелата на медосбор – е 2 км, но при отсъствие на отделяне на нектар на близко намиращи се територии, пчелите са способни да летят и на по – големи разстояния. Веднъж пчеларите от село Лемезтамаково на Мечетлински район на Башкортостан започнаха да спорят летят ли техните пчели на медосбор от гречиха (елда) в съседния Белокатайски район. За да решат спора, те посипаха пчели с брашно и след това отпътуваха към полето с гречиха (елда). На 8 км успяват да намерят отбелязаните пчели събирачки, на това същото поле, което и се е превърнало в причина за спора.
От 1981г. моя пчелин от осем семейства се намираше в село Федоровка на Уфимски район в двора на къщата на мой приятел. През пролетта на 1983 г. той разказа, че при съседа му – пчелар след зимуването оцелели само две семейства от девет. На пръв поглед за такова мащабно загиване на пчелни семейства през зимата причини не е имало. Започнал да анализира предшестващите събития и установил: през 1982 г. около селото Карпово на разстояние 3 км от Федоровка, т.е. до нашия пчелин, са засеяли гречиха (елда). Съседът откарал в Карпово своите семейства на медосбор, а в края на медосбора ги върнал обратно в дома си. По такъв начин двукратното превозване на това незначително разстояние и е способствало за загубите на летящите пчели, а в резултат пчелните семейства не са издържали зимуването.
Пчеларите на Лемезиския совхоз, който е в село Карамала на Иглински район, превозиха семействата си на медосбор на разстояние около 2,5 км на северния склон на планината, където добре е цъфтяла липата. След нощното превозване работниците през деня си почивали. На другия ден на мястото, където възнамерявали да правят подвижно пчеларство и са си оставили кошерите ги посрещнала мъртва тишина – пчелите не летели. Тогава те се отправили обратно на мястото на пчелина си, видели в храстите на песекинята огромен дрозд от пчели и след като се досетили в какво се състои проблема им с липсата на летящи пчели на новото им място за подвижно пчеларство, си върнали кошерите с пчелите на старото им местонахождение.
През 1985 г. аз превозих своя пчелин на новия си градински участък. На мен ми беше интересно, как ще се държат пчелите на новото място. Превозването на пчелите беше организирана по всички правила, но сутринта аз видях необяснима за мен картина: пчелите се бяха разположили на тревата, на покрива на малката къщичка, на покривите на кошерите. Привидно енергично напускайки своето жилище на новото място, пчелите си губеха кошерите и загиваха по моя вина. За новото място аз бях длъжен да предупредя по някакъв начин пчелите – събирачки, което е много просто да се направи: трябва само да се постави към прилетния отвор някакво препятствие. Намирайки го на пътя си, летящата пчела, като излиза от кошера си няма да отлети веднага, а ще се обърне към лицето на своето жилище и ще започне да се отдалечава постепенно, като запомня местоположението на кошера и на другите ориентири, и след това уверено ще се завърне в дома си.
През август 2002 г. като сътрудник към Башкирския център по пчеларство и апитерапия аз пристигнах на пчелина в Лемезинск и наблюдавах пчеларя, който завършваше работата на пчелина си от 130 пчелни семейства, които току що бяха върнати от подвижно пчеларство. Какво забелязах? През нощта при разтоварването всички кошери и подставки ги разбъркаха, половината от кошерите бяха боядисани в невидимия за пчелите червен цвят, поставиха кошерите в равни редове. По този начин три пъти кошерите оставяха без летящи пчели. През пролетта на 2003г. от 130 семейства се запазиха само 70. И такива грешки редовно се допускат от пчеларите на пчелините от всички категории.
Веднъж учебния пчелин през нощта го закараха на подвижно пчеларство. Сутринта, когато влязох в тази опустяла територия мен ме нападнаха пчели. Аз взех роеловка, поставих в нея млада майка в клетка, закрепих я на кол и я оставих по средата на пчелина. След обед в роеловката се бяха събрали повече от 3 кг пчели. Откъде бяха дошли? Това са тези пчели, които са били останали през нощта по цветовете на растенията.
Имайки пред вид приведените примери, следва много добре да се запомни, че: кошери с пчели не може безумно да се преместват от място на място; не може да се откарват пчелите на място за подвижно пчеларство по – близко от 7 км; след като се пристигне на новото място, трябва да се поставя на прилетния отвор на всеки кошер препятствие, предупреждаващо летящите пчели за изменението на местонахождението; отправяйки се на подвижно пчеларство, трябва да се оставя на пчелина един кошер от десет за събирането на пчелите, които са останали да нощуват на цветчетата.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by