Дата на обновяване:03.02.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

 

Интегральные датчики температуры (Интегральни датчици на температура)  National Semiconductor
National Semiconductor » LM19C, LM20B, LM20C, LM20S, LM20EP, LM34A, LM34CA, LM34D, LM35, LM35A, LM35C, LM35CA, LM35D, LM45B, LM45C, LM50B, LM50C, LM60B, LM60C, LM61B, LM61С, LM62B, LM62C, LM135, LM135A, LM235, LM235A, LM335, LM335A, LM94021, LM94022, LM70, LM71, LM73, LM74, LM75

Евгений Иванов
Новости электроники 10, 2007

В статье рассмотрены различные типы интегральных датчиков температуры National Semiconductor – американской компании, основанной в 1959 году и являющейся одной из создателей рынка полупроводников.

Сегодня National Semiconductor – это один из ведущих производителей аналоговых компонентов с высоким уровнем технических решений и характеристик. За 2006 год оборот компании превысил 5,6 млрд. долларов, штат сотрудников составляет свыше 8000 человек. National Semiconductor имеет сильные позиции в области интегральных датчиков температуры и на сегодняшний момент удерживает порядка 15% мирового рынка в данной области. Можно отметить привлекательную стоимость датчиков этого знаменитого производителя, по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов.

Интегральные датчики температуры отличаются от других типов термодатчиков тем, что работают в диапазоне, обычно ограниченном температурой от -55 до 150°С. Часть интегральных датчиков температуры имеет указанный диапазон измерения, часть имеет более узкий диапазон, что обусловлено либо используемым типом корпуса, либо сделано для снижения стоимости. Самой главной отличительной особенностью интегральных датчиков по сравнению с другими типами датчиков температуры является их богатая функциональность. Интегральный кремниевый датчик температуры включает в себя термочувствительный элемент – первичный преобразователь температуры и схему обработки сигнала, выполненные на одном кристалле и заключенные в единый корпус. В отличие от использования термопар, в данном случае отсутствует необходимость разрабатывать схему компенсации холодного спая и схему линеаризации выходного сигнала. Также нет необходимости разрабатывать и применять внешние схемы компараторов или АЦП для преобразования аналоговых сигналов в логические уровни или цифровой код на выходе – все эти функции уже встроены в некоторые серии интегральных датчиков температуры.

В статье приведены характеристики следующих датчиков температуры: LM19C, LM20B, LM20C, LM20S, LM20EP, LM34A, LM34CA, LM34D, LM35, LM35A, LM35C, LM35CA, LM35D, LM45B, LM45C, LM50B, LM50C, LM60B, LM60C, LM61B, LM61С, LM62B, LM62C, LM135, LM135A, LM235, LM235A, LM335, LM335A, LM94021, LM94022, LM70, LM71, LM73, LM74, LM75, LM76, LM77, LM92, LM95010, LM95071, LM26CIM5-NPA, LM26CIM5-PHA, LM26CIM5-RPA, LM26CIM5-SHA, LM26CIM5-SPA, LM26CIM5-TPA, LM26CIM5-VHA, LM26CIM5-VPA, LM26CIM5-XHA, LM26CIM5-XPA, LM26CIM5-YHA, LM26CIM5-YPA, LM26CIM5-ZHA, LM27CIM5-1HJ, LM27CIM5-2HJ, LM56B, LM56C

Читать далее статью в полном обьеме (pdf)
 

Типовая схема включения датчика LM335

 

 

Схема электрическая функциональная датчика LM75

 

rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by