Дата на обновяване:13.01.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  

Пътища за увеличаване на производството на меда
Гончаренко В.М. пчелар с над 50 годишен стаж

В своята книга „Всичко за пчелите и меда” излагам биологическите закони за развитето на пчелното семейство, установени от Жан Прост (Франция). Първия закон е свързан с началото на нарастването на пчелното семейство: заеманата от пилото площ редовно нараства, започвайки от момента на възобновяването на началото на снасянето на яйца от майката. Това е третата декада на февруари (във всеки случай е прието така да се смята) и март месец. В течение на този времеви период броят на новородените пчели с малко превишава броя на умиращите. Това е реалната действителност, на това влияе силата на семейството, при което броят на раждащите се особи превишава броя на отмиращите. Практиката показва, че повечето от пчелните семейства излизат от зимата отслабнали. Работата е в това, че в тях физиологически младите особи, способни да отделят маточно млечице са малко, освен това, зимувалата пчела е в състояние да отгледа замяна само за себе си. Знаейки за това, че живота на пчелното семейство в течение на годината се намира в пряка зависимост от подготовката на семейството за зимуване, пролетният период в нейната жизнена дейност – е един от важните етапи в създаването на най – благоприятните условия за нейното нарастване и развитие. Това е възможно на фона на достатъчното количество от качествени хранителни запаси, включвайки затоплянето на гнездата и раздаването на стимулиращи подхранвания и вода.
Бих искал особено да подчертая значимостта на водата през пролетта, в периода на отглеждането на пилото, тъй като през това време притокът на нектар е съвсем незначителен. Излитайки за неговото търсене, при ниски температури много пчели загиват, затова използвам таванни поилки за раздаване на прясна и посолена вода. Именно през този период встъпва в сила втория закон: законът за лимитната площ за пилото, който може да бъде различен за всяко семейство. Този период съвпада с април – началото на май, когато темпът на нарастването на площта на пилото е пропорционален на теглото на хранителните запаси, които са налични в кошера към началото на снасянето на яйца от майката. С това искам да подчертая важността на наличието на хранителни запаси.
Запасът от белтъчини трябва да бъде в кошера още от есента, при формиране на гнездата за зимата. Пикът на нарастването на семействата започва от третата декада на май месец и продължава плътно до третата декада на юли. Вече за това всяко ограничаване на снасянето на майката през юли е недопустимо. През този период (пикът на нарастването на семействата) пчелите – кърмачки усилено консумират перга за отглеждане на личинките, без която в тях не могат да работят жлезите, които отделят млечице. С това е свързано и отделянето на восък от восъчните жлези на пчелите. Не само моите наблюдения, но и на много пчелари показват, че развитието на семействата става само при постоянно постъпване на прашец в гнездата или при достатъчно количество на прашеца в тях. Неговият недостиг води до забележимо намаляване на броя на възпитаваните личинки, а когато той отсъства, то възпроизводството на потомство се прекратява. За това пиша в своята книга. Провежданите от мен опити за зимуване без перга дадоха плачевни резултати. Както е известно, медът за пчелите в продължение на милиони години – е източник на въглехидратна храна и нищо общо той няма със захарния мед. Докато в природата медоносите отделят нектар, семействата мобилизират своите резерви, даже на тридневните пчели за неговото събиране. Събирането на нектара продължава до тогава, докато има място къде да се складира. На семействата е нужно обемно гнездо, не всички пчелари знаят това. Ето и се получава парадокс, медът го взимат, а стопанинът на пчелина ги храни със захар. Без голям обем на гнездото, без инстинкт за неограничено натрупване на запаси от храна напред за 2 – 5 години пчелите не биха могли да доживеят до наши дни.
Замислете се, уважаеми пчелари (някои и пчеломори), какво имаме ние сега? Появяването на неизвестни болести, вируси, при които пчелните семейства през есента напускат гнездата, изродени от кръстосването, рязкото намаляване на продуктивността на семействата. Хайде заедно да се обърнем към правителството. Трябва да запазим за потомците пчеларството, един от отраслите на селскостопанското производство, който е най – рентабилен, който може да се издържа и не изисква изработка на запаси от храни. Пчелите сами по себе си се обезпечават с храна и дават голяма печалба и за пчеларя, и на държавата, и на човечеството, а главно здраве.
Слабите семейства на пчелина са неизгодни. При получаването на меда пчеларят трябва да разчита само на силни семейства. Как да ги получи? Повтарям по – рано казаното – това са здрави семейства в течение на годината, снабдени с доброкачествени запаси с мед и перга за зимно – пролетното време, натрупването на физиологически млади пчели, които отиват в зимата, които са способни да понесат зимуването и да запазят жизнената си способност в пролетното време. Трябва добре да се затоплят кошерите - това е един от факторите за увеличаване на количеството на пилото. Пчелите имат вроден стремеж да поддържат в гнездото температура на нивото 35 – 36 С. Обаче на каква цена това се достига от пчелите, помислете сами. Голямото натрупване на пчели на питите, от които са излезли 4-6 поколения, съдейства за поддържането на постоянна температура в гнездото с пилото.
На организацията на медовите запаси оказват влияние множество фактори: вътрешни – породата на пчелите, силата и индувидуалните особености на пчелното семейство, неговото физиологическо състояние в периода на медосбора, структурата на семейството; външните – хранителната база, климатичните условия, технологията на отглеждане и други.
Горе изброените фактори са взаимно зависими, и пчеларят е длъжен да ги използва за повишаване на производителността на меда. Например, от породата пчели пряко зависи и количеството, и качеството на получения мед, при това потенциал за събиране на мед ще може да реализира само силно семейство в която има много пчели събирачки. А неговата сила пряко зависи от плодовитостта на майката. Тя трябва да снася 2 – 3 хиляди яйца в денонощие и да притежава понижена склонност към рояване. Само такива семейства могат да реализират биологическия потенциал на продуктивността. Замислете се уважаеми пчелари, какви пчели имаме ние сега?
Зависимостта на продуктивността от силата на семейството е установена още през 1855 г. от немският учен и пчелар Август Берлепш, а след това не един път е потвърдена от нашите съвременници – учени и практици.
За получаване на силни пчелни семейства трябва да се работи с две майки или с майки помощници, и за това има много разработени методики. Трябва винаги да се помни, че количеството на произведения мед зависи от количеството на пчелите – събирачки, които трябва да бъдат много повече, отколкото пчелите - кърмачки, заети с отглеждането на пилото. Повишението на производството на мед, пресметнато на 1 кг пчели лесно се обяснява, че в силните семейства на единица жива маса пчели се падат значително по – малко пчели – кърмачки, отколкото в слабите, а броят на пчелите събирачки е повече. В съвременните условия този фактор трябва да се има пред вид, тъй като хранителната база е оскъдна.
В своята книгаВсичко за пчелите и меда”, основана на повече от 50 годишна пчеларска практика, пиша, че за Сибир с отчитането на неустойчивите климатични условия през пролетта, за силно пчелно семейство може да се смята това, което е влязло в зимуване с маса 3-3,5 кг, при запаси от мед и перга 27-32 кг. През пролетта трябва да остане такава маса пчели с отчитането на незначително естествено отпадане на пчели и тяхната компенсация с натрупването на младите особи в края на зимата. При благоприятни условия за зимуване, силните семейства излизат от нея даже с повишена маса.
Не проявявайте алчност и скъперничество при изземването на качествена храна – мед и перга, не износвайте своите семейства на късна, слаба паша. Проведете на своите пчелини експеримент на едно – две семейства. Подгответе ги за зазимяване не през септември, а в края на юли и август. Вие ще се убедите, как те ще съберат през следващия сезон мед повече от другите. Към началото на главната паша масата пчели в тях се увеличава 3 – 4 пъти и повече с отчитането на естествените и патологически отпадания на пчели.
Ако пчеларите оставят за зимата семейства с маса 1,8 – 2,3 кг, а след зимуването те тежат 1,0 – 1,5 кг, те не само не запазват есенната маса, но и я губят, тъй като енергийните загуби за загряването на семействата по времето на зимуването са големи. Затова и износваемостта на пчелите е голяма, и подморът е много. Трябва да се отдели особено внимание на увеличаването на пчелите за зимата. Това е решаващ фактор не само за зимуването на пчелите, но и за големия медосбор през следващия сезон.
Ако се смята, че приносът на нектар е равен на квадрата на масата на пчелите в кошера, то слабите семейства по време на главния медосбор трябва да съберат 25 – 30 кг мед, а силните – 100 – 144 кг. Такава закономерност я отхвърлям, тъй като практиката е показала, че семейството с маса 10 – 12 кг може да събере при добра хранителна база 160 – 200 кг.
По какъв път достигам такава маса с пчели? Силата на семейство с отделна майка не може да се смята за удовлетворителна при каквито и да се методи за отглеждане на пилото в най – ранните срокове. Силата на семейството може да се достигне, като се обединят пчелите събирачки на основното и на допълнителното семейство. До този момент тяхното развитие става за сметка на неголямата естествена хранителна база и стимулиращите въглехидратни и белтъчни подхранвания (медова вода получена от почистването на разпечатките и посудата в която се намират, сироп 1:3 с добавяне на перга и др.). Течният захарен сироп избавя пчелите от излитания от кошера за вода.
Същността на развитието на пчелните семейства се заключава в практическото приложение от пчеларя на своите разбирания, постижения, така също и на науката, затова смятам за дълбоко погрешно да се полага, че в това някаква решаваща роля играят типа или конструкцията на кошера. Те могат да се отразят на производителността на труда на пчеларя, но не толкова на продуктивността на пчелите.
Способността на което и да е семейство пчели, и силното и слабото, да произвежда стоков мед може да се прояви напълно само при наличието на добра хранителна база.
Нерядко пчеларите усилват семействата, поставяйки в тях пити със запечатано пило. Искам да обърна внимание, че в навечерието на главната паша, такъв прием не дава положителен резултат, както и ако пчелите събирачки се отделят от младите пчели с разделителна решетка или вставна дъска. Не трябва да се изолират пчелите – събирачки от младите пчели и майките, тъй като това е единен организъм. А да се увеличат пчелите събирачки за сметка на налитането на основното пчелно семейство от майката – помощничка позволява значително да се увеличи резултата от медовата паша. При това младите кошерни особи се оказват натоварени с преработката на нектар,нещо което сдържа роевото настроение, нерядко възникващо, когато медосборът още не е достигнал пика, а семействата вече са много силни.
Истините за които пиша, трябва да бъдат отчетени при работата на пчеларя и грижата за намиращите се под неговия контрол пчели.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2009/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by