Дата на обновяване:30.12.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Ефективна помощ за здравето на човека
Крылов В.Н., Соколовский С.С.


Разработката и внедряването на биологически активни добавки и козметични средства с природен произход – това е един от актуалните пътища за оздравяване на населението на Русия. При това продуктите на пчеларството и препаратите на тяхна основа заемат водещо положение, тъй като пчелите събират и преработват най – ценните природни вещества.
Човек, като взема за себе си част от тази продукция, създава още по – универсални хранителни добавки и козметични средства. Например, като комбинира енергетичната и микроелементарната съставляващи на меда с пластичната съставляващи на прашеца и маточното млечице може да се получи високоефективна смес, която позволява да се обезпечи пълноценен рацион за човека и подобряващи вътрешните и външните показатели на здравето. Следва да се подчертае, че консумирането на хранителни добавки днес е нараснало рязко, тъй като те ефективно помагат в „организацията” на здравето на човека, за което свидетелстват приведените по – долу данни.
В сравнение с неотдавнашното минало в хората в развитите страни разходите на енергия са се съкратили 1,5 – 2 пъти. Днес човек не трябва да се напряга особено физически, например на ръка да реже дърва, да копае и оре, да прави преходи пешком на десетки километри и т.н. Съответно организмът не се нуждае от голямо потребление на храна, необходима главно за компенсация на тези енергийни разходи. Така по данни на специалните изследвания, съвременният среден жител на Москва или на Ню – Йорк изразходва 2,2 – 2,6 хил. ккал. в денонощие, а няколко десетилетия назад този показател е съставлявал 4 – 5 хил. ккал. в денонощие. Рязкото понижение на консумацията на храна е довело до намаляването на обема и, а следователно, и на количеството намиращи се в нея енергетични компоненти и други необходими елементи: витамини, незаменими коферменти, микроелементи и др., които не са синтезирани от организма на човека. При голям обем и количество на храната те напълно са били достатъчни за нормалния обмен на вещества в организма, а днес катастрофически се усеща техния недостиг.
За компенсация на този дефицит пазарът се насища с различни хранителни добавки. При това постепенно става детайлизация относително дефицита на този или онзи компонент в конкретния организъм. Например, ако е намерен недостиг на определени микроелементи, то се използват съответните добавки: с калий – за нормализация на сърдечно – съдовата система, с желязо – за стимулиране на създаването на кръвта и т.н. Популярни са хранителните добавки, които включват широк спектър от компоненти – от витамини до незаменими мастни киселини или даже цели неврорегулаторни пептиди. Пептиди – (от гръцката дума пептос „споен” се наричат съединенията, състоящи се от еднакви или различни остатъци на аминокиселини, съединени помежду си с т.нар. пептидна връзка – допълнение към превода).
Във връзка с разширения спектър и сфери на влияние на хранителните добавки следва да се отбележи и другия етап на тяхната еволюция. Наред с допълнението към храната тях все по – често ги използват и като лекарствени средства. Това е напълно обяснимо, тъй като при възникване на болест, необходимостта от нормализация на обменните процеси в организма още повече нараства. Някои добавки специално са „настроени” на съответните процеси, и тяхното приемане вече не се различава от приемането на лекарства. Голям принос в разработката и внедряването в производството на различни биологически активни продукти, лечебно – оздравителни методики и системи внасят специалните НИИ по пчеларство, обществената организация „Общество на апитерапевтите”.
Повсеместно произвежданите много добавки с пчелни продукти съществено разширяват списъка на препаратите на оздравяващата апитерапия и профилактика. В качеството на пример привеждаме разработката на НИИ по пчеларство – пчеларско маточно млечице с мед „Апитонус”. В него се съдържат 2% маточно пчелно млечице (20 мг на 1 г продукт). Между другото в таблетката на „Апилак” (официално лекарствено средство) маточното млечице е всичко 10 мг. Препоръчваната доза на „Апитонус” – 0,5 – 1 чаена лъжичка, значи за 1 приемане, човек употребява маточно млечице в количество, еквивалентно на 10 – 20 таблетки „Апилак”. Това не е вредно, тъй като напълно съответства на тонизиращата норма (съдържанието на 1 маточник – 200 – 300 мг в ден), което е установено от пчелари практици и потвърдено от данните на учените на Апимондия.
Ние сме уверени, пчелните продукти изначално може да се отнесат към многофункционалните хранителни добавки, тъй като те са способни да обезпечат на организма на човека недостигащите компоненти в натурален вид. Затова медът, прашеца, прополисът и маточното млечице с успех се внедряват в диетологията. Още по – голяма полза те донасят както във вид на различни комбинации по между си, така и при добавянето към тях на други биологично активни компоненти. Така, въвеждането на маточно млечице в хранителните смеси за бебета повишава диетическата ценност на тези добавки, за което свидетелстват експериментите на Хаванска и др. (1997). Авторите изследваха ценността на диетическата смес за деца от ранна възраст (оризово брашно с комплекс витамини), обогатен с маточно млечице и прашец, на месечни мишки. След 21 дни хранене намериха в тях повишаване на общия адаптационен синдром на организма към стресови въздействия. При това този показател е бил съществено по – голям, отколкото при горепосоченото им подхранване с необогатена смес с пчелни продукти.
Ако в меда главно присъстват монозахарите (по 40% глюкоза и фруктоза) и органичните киселини, то той е нужен там, където трябва да се активизира енергообразуването.
Прашецът – това е основният доставчик на протеини и на липиди (при това с много незаменими киселини) и на първо място тя е важна за отслабения организъм. Прополисът - това е полифункционален антибиотик с тонизиращи свойства, необходим за профилактика и борба с инфекцията и възпалителните процеси. Маточното млечице с не срещащите се в другите естествени продукти компоненти, позволяващи на пчелата да стане плодна майка – която живее дълго, е логично да се използва в гериатрията – (от гръцки: geron – старец и iatereia – лечение. Наука за болестите на възрастните и старите хора – допълнение при превода). Още по – ефективни ще станат комбинациите от указаните пчелни продукти, които притежават в съвокупност противомикробни, биостимулиращи, противовъзпалителни, анестизиращи, (радиопротекторни – до 2,5 пъти по – ефективни от старите медикаменти – допълн. при превода) и други ценни свойства. При това не се отбелязва вредното въздействие на пчелните продукти на организма на човека.
Широко се използват пчелните продукти и техните комбинации за оздравяването на кожата и на косите. Най – ценни са кремовете, маските балсамите, като правило, задължително включват в себе си восък, маточно млечице, мед.
Успешното използване на маточното млечице са отбелязвали в трудовете си отечествените изследователи Смирнова (1960), Ужвиева (1960). Те са установили, че в хората със суха себорея и съпътстваща сбръчкана кожа, след употребата на крем (0,6% - на емулсия: тип масло във вода, значително се намалява нейната сухост, увеличава се еластичността и гъвкавостта, плътно до изчезването на дребни бръчки, понижава се пигментацията.
В страдащите от мазна себорея се очиства (устья фоликулите на мастните жлези), частично се намалява отделянето на мазнина. (Себорея е кожна болест, която се проявява с нарушено отделяне на мастна секреция на кожата – допълн. към превода).
Произвеждането от Червенополянската опитна станция по пчеларство и специализираните предприятия – кремове с маточно млечице – „Василиса”, „Пчелка”, „Сказочный”, „Питательный”, „Апидермин”, „Матка”, „Тенапин” – се отличават с високи биостимулиращо действие, подхранват и тонизират нормалната и сухата кожа на лицето, като и придават бархатност и свежест, понижават раздразнението (Кривцов, Крылов, Лебедев, Сокольский, 2002; Омаров, 1990).
Днес е създадена серия от натурални емулсионни кремове на основата на пчелни продукти. Техните автори са се опирали на многовековния опит на народната медицина, които използват даровете на пчелите за лечение, подхранване и защита на кожата.
Сега за съжаление, пазарът в Русия е наситен със скъпи, но със съмнително качество задгранични пчелни продукти и препарати на тяхна основа. А знаем, че у нас имаме неограничени ресурси. Затова остро е назряла необходимостта от интензификация на
производството на отечествени композитни пчелни продукти. Създаването на такава индустрия, несъмнено, ще повлече след себе си нарастване на числеността на пчелните семейства, производството на селскостопанска продукция, съществено ще подобрява екологичната ситуация в страната и, което е немаловажно, ще помогне на много хора да подобрят своето здраве.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2006/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by