Дата на обновяване:02.12.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Электростимулятор биологически активных точек (Електростимулатор на биологически активните точки)
М. Чуруксаев
РЛ 3, 1998


Электростимулятор предназначен для контроля и нормализации функций организма путем воздействия на биологически активные участки кожи слабым электрическим током специальной формы с контролем этих точек в процессе воздействия.
Электростимулятор применяется при профилактике и лечении в домашних условиях, после консультации с врачом и с соблюдением всех его рекомендаций.
Питание электростимулятора осуществляется от батареи типа "Корунд" или аккумулятора 7Д-0,115-У1,1.
Электростимулятор состоит из генератора на элементах DD1.1 и DD1.2, звукового излучателя НА1 и светового индикатора VD5. Воздействие на активные точки производится с помощью выносных электродов включенных в диагональ диодного моста VD1...VD4.

Известно, что сопротивление тех участков кожи, где активные точки близки к поверхности, мало по сравнению с другими участками. Этот эффект используется в работе электростимулятора. В исходном состоянии (при включенном питании) генератор, собранный на элементах DD1.1 и DD1.2, не работает, но если между электродами появляется конечное сопротивление, генератор начинает вырабатывать импульсы. Индикаторы НА1, VD5 это отмечают. Частота генерируемых колебаний тем выше, чем меньше сопротивление между электродами. Следовательно, процедура нахождения биологически активных участков сводится к тому, чтобы найти точку на коже, когда излучатель НА1 издает наиболее высокий звук.
Диодный мост VD1 ... VD4 необходим для того, чтобы сформировать импульсы воздействия определенной полярности. Специалисты рекомендуют воздействовать на активные точки как правило "отрицательным" электродом. При этом "положительный" электрод считается общим и может располагаться в руке или в месте, указанном врачом. Возможно, врач порекомендует другие варианты.
Микросхема К561ЛА9 может быть заменена на К176ЛА9. Диоды КД522Б заменяются любыми из серий КД520, КД521. Светодиод АЛ307Б может быть с другой буквой. Излучатель НА1 заменяется на ЗП1; ЗП2; ЗП4; ЗП5.
 

rlocman.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by