Дата на обновяване:24.11.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене
                                                 

 

КОМПЮТЪРНА  ПРОГРАМА  ЗАМЕНЯ ПЧЕЛАРСКИЯ  БЕЛЕЖНИК

Ралица Петрова, в-к BG Север, 7 – 13 април 2006 г.

Статията освен във вестн. BG Север и на неговия сайт е публикувана и на руски език на сайта „Пчеловодный портал” на 01.08.2006г. До 20.11.2007 г., за малко над 14 месеца е прочетена повече от 3050 пъти, нещо, което говори ясно за интереса на ползващите цитирания сайт пчелари към използването на компютъра с компютърна, пчеларска програма с полза за пчелина.
 

Заглавието на статията във в-к BG Север, 7 - 13 април 2006г.


Техническият прогрес у нас набира все по – голяма скорост. Новите технологии навлизат все по – осезателно в ежедневието ни и тяхното приложение в един момент става неминуемо. Колкото и консервативен отрасъл да е пчеларството, нововъведенията не липсват и тук, макар, че според производителите на мед, методите на отглеждане на пчелите в днешно време си остават на нивото на XVIII – XIX век. Причината е, че много трудно, масата пчелари са готови да направят “крачка напред към бъдещето”. Било то по финансови или по други причини, сред които най – често
изтъкваната е дълбоките корени на традицията. Големите производители на мед са предимно хора на възраст, които са отработили системата си за добив по определен начин и не виждат смисъл да правят нещо различно. А младите пчелари са прекалено малко.

С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. Плевенчанинът Иван Парашкевов по професия е сервизен инженер. Самостоятелно с пчеларство се занимава от 8 години, въпреки, че още като дете е обикалял покрай кошерите на дядо си, попивайки опита му. Склонен към 

нововъведения, преди една година, той решава да замени обикновения пчеларски бележник с модерна, компютърна програма. Нещо, което мнозина от бранша биха оприличили като „глезотия”. Оказва се обаче, че компютърната програма на пчелина, при нормални климатични условия и навременни грижи от страна на пчеларя, гарантира по – висока продуктивност на пчелина и по – голяма отчетност на работата. И използването и е безспорно крачка напред в развитието на отрасъла.
Пчеларството е тежък труд, който се извършва на ръка от пчеларя и заради спецификата на биологията на пчелата е невъзможно напълно да бъде автоматизиран. Но обработката на данните на пчелина с изключителна точност, както и изравняването на кошерите до еднаква продуктивност, е абселютна реалност, която може да стане чрез компютъра – било то домашния или портативния”, казва Иван Парашкевов.

При прегледа на кошерите си, пчеларят преценява и записва количеството на меда и пилото от всяка пита в проценти, след което го въвежда в компютъра. Първата крачка е изборът и закупуването на пчеларска програма. В интернет мрежата, производителите на мед могат да намерят около 10 такива. Иван се е спрял на „Пчела – 1”. Втората стъпка е сдобиването с компютър. Според предоставената в Интернет информация, повечето от програмите работят и с по – слаби компютри и с такива втора употреба, така, че средствата,

които трябва да се заделят, не са толкова много. Важно е всеки, сдобил се с „електронен бележник”, да се запознае добре с особеностите му, за да се възползва максимално от вградените опции. Нужна е и тетрадка за записване на резултатите от всеки преглед на кошерите на пчелина, която се закачва на врата на пчеларя, заедно с химикалката или молива.
След като се извади първата пита от кошера, тя се разглежда от пчеларя и веднага след поставянвто и обратно в кошера, в тетрадката се записва количеството на меда и на пилото в проценти. Същото се повтаря за всяка следваща пита до последната включително. Предварително за всеки кошер на пчелина в тетрадката се подгатвят таблици. Някои пчелари ги разпечатват на принтер и си ги изрязват като отделни листчета, обяснява Парашкевов. След всеки преглед, записаните в тази тетрадка данни, трябва да бъдат въведени в пчеларската програма. След което компютърът изчислява количеството на меда и на пилото. Пчеларят е задължен да следи тези цифри и да ги сравнява при възможност с минали сезони. Програмата онагледява получените от нея резултати с  графики и таблици. Ако, обаче не се въвеждат редовно данните в програмата, няма да могат да се използват нейните предимства, обяснява плевенския пчелар.
„Всеки пчелар знае, че като се прегледат няколко десетки кошера и не се записват резултатите, за всеки следващ кошер се създава зрителен ефект на всеобщо благополучие на пчелните семейства. Пчеларската програма в това отношение, поставя тези неща на своите места. Пред монитора, производителят на мед, може на спокойствие да разгледа разрезът на всеки кошер и всички таблици и графики, които програмата предлага. Така погрешното впечатление за „всеобщото благополучие” на всички кошери се разсейва и може да се мисли и работи с всяко нуждаещо се от намеса семейство поотделно. Тази информация пчеларят я получава от монитора на компютъра и си прави планове за отстраняване на набелязаните проблеми. Слушал съм от познати пчелари изрази от от рода на: „Абе, горе – долу са добре”. Само един поглед в монитора е достатъчен, тези неща да не бъдат говорени. Програмата след запитване от пчеларя, подрежда кошерите по необходим на него признак (мед, пило, възраст на майките, последни прегледи и др.) и той вижда на монитора бързо и нагледно кои кошери изискват допълнителни мероприятия от негова страна и кои не изискват такива.
Пчеларят може да си разпечата някаква интересуваща го информация на принтера или да си препише от монитора, какво и кога да работи с всеки от кошерите си”, обяснява Иван Парашкевов. И допълва, че не е все едно да се правят изводи за състоянието на пчелните семейства, когато пчеларят е прегледал няколко десетки кошера и едва се държи на краката си от умора и когато е пред монитора на спокойствие с чаша кафе в ръка, няколко дни след прегледите.
При свалянето на пълните магазинни пити за центрофугирането им, пчеларят не трябва да забравя да въведе данни за количеството на меда на всяка пита. Така програмата ще може да изчисли количеството на произведения мед от всеки кошер и от пчелина като цяло в края на сезона. Задължително е интервалите между прегледите да са на 14 дни, особенно от края на март до началото на юни – до началото на първата главна паша. След като тя започне не е необходимо да се преглежда всяка пита от кошерите. Това подробно е обяснено в описанието за работа с програмата и ако пчеларят иска да съкрати част от прегледите при определени условия, може да използва функцията “Прогноза”.
Според Иван Парашкевов, едно от най – важните предимства на компютърната програма, е че тя дава съвет в каква пропорция да се преместят пити с пило (яйца и какавиди на пчели) и мед от силни в слаби пчелни семейства от различни кошери.
След намесата на пчеларската програма, около месец преди главната паша, над 90% от пчелните семейства имат равни стартови условия по количеството на пилото и меда си и те са приблизително толкова, колкото на приетия за “идеален” за дадената технология и район кошер. Проведеното изравняване на възможностите им, при това с компютър е доказан метод за увеличаване на продуктивността. Заедно с това се получава съпътстващ положителен противороеви ефект. Той е вследствие от редовните прегледи през 14 дни, навременните намеси от пчеларя за отстраняване на възникнали нередности в кошерите и направеното изравняване, но не “на око”, а с помощта на компютър. Същото се отнася и за изравняването само по мед през есента преди зазимяването на кошерите, обяснява Парашкевов. По думите му, направените от пчеларя прегледи в края на лятото и началото на есента ще му дадат информация, кои кошери се нуждаят от допълване на запасите им. Производителят ще вземе решение, дали да проведе изравняване само по мед или да направи подхранване така, че в зимата всичките му ДБ кошери да влязат с хранителни запаси, по – големи от например 12 – 14 кг. Т.е. ще се появят номера на кошери, с които той няма да работи, тъй като техните хранителни запаси ще са достатъчни.

При произвеждането на меда в бърканите от тази и подобна на нея касети, вече е съвсем реално и възможно да се използва и пчеларската програма, като инструмент в работата на пчеларя. Целта на повечето пчелари, а също и на използваната програма, е да се получи повече мед от каквото и да е количество пчелни семейства, т.е. да се достигне максимална медопродуктивност от пчелина, разкрива друго преимущество на

пчеларската програма Парашкевов. Той споделя, че повече мед може да се получи, като се използват различни методи – създаване на медовици, увеличаване на броя на кошерите и др., но с пчеларската програма, високата продуктивност се постига за сметка не за сметка на увеличаване на пчелина, а точно обратното. И то с функцията „изравняване”.
Едва ли в обикновен пчеларски бележник ще може да се съхранят данните от прегледите на толкова много минали сезони, за да се направи сравнение между тях толкова бързо и удобно, както това е възможно с компютъра. С компютърната програма се създава добра база данни, която се отнася за собствения пчелин и с нея е много удобно и нагледно да се работи. Пчеларският бележник не е отменен. Той се използва за фиксиране на събития и мероприятия от работата на пчеларя, но вече с възможностите на компютъра. Анализът се извършва в главата на производителя, с други думи, той работи с ръцете си както и по – рано, а с главата си много по – ефективно, отколкото преди да започне да използва пчеларската програма, разсъждава Иван Парашкевов.
Пчеларската програма съдържа календар (в два варианта) за отглеждане на пчелни майки с подходяща анимация (изображение) за състоянието на майката. В програмата е предвидена възможност за записване на всякакви коментарии в свободен текст от пчеларя. Ако той не трябва да забрави нещо или се налага следващия път да извърши някакво действие, може да си го запише в предвиденото за целта място. Програмата работи в който и да е район. Не е необходимо да се внасят в нея данни за местонахождение на пчелина, климатически особености и др. Тя се ориентира по датите на прегледите. Тъй като развитието на пчелина зависи пряко от природните условия, затормозяване на развитието на пчелните семейства ще има при лошо време и обратно.
„Ако начинаещият пчелар има например два кошера, не трябва да си фантазира на тема „голяма печалба”, защото от 2 пчелни семейства тя няма как да бъде такава. По – добре е да „слезе на земята” и докато кошерите са още два, да усвои работата с програмата и всичко, което е свързано с неговите месечни задължения към тях и набавянето на нестандартното му оборудване. От някъде трябва да се започне. Всеки пчелар е преминал през тази бройка пчелни семейства преди да ги увеличи. А когато се почувства подготвен да ги направи няколко десетки и повече, пчеларската програма и компютъра ще му бъдат един незаменим и много добър помощник” съветва плевенчанинът.
Но, каквото и да е изобретено, не е възможно, то да направи всички хора богати и щастливи. Същото се отнася и за приложението на пчеларската, компютърна програма, казва Иван. С нея няма гаранция, че производителите на мед ще станат „супер” пчелари. Ако на човек не му идва „от вътре” и не ляга и не става с мисълта за това, което прави на пчелина си, не една, а пет програми няма да му помогнат, категоричен е той. Надеждите обаче на тези, чието мислене е насочено към новите технологии, е в бъдеще все повече пчелари да започнат да използват портативни компютри около кошерите си.

ДРУГАТА СТРАНА
От всякъде е видно, че българското пчеларство е в много тежка криза. В резултат на това, по – голямата част от родните производители на мед нямат стимул да развиват повече наличните пчелини и да правят модерно пчеларство. Днес българският пчелар е неплатежоспособен и не може реално да живее като нормален гражданин. Не се купуват нови кошери за подмяна на старите и за разширение на пчелина. Не се вземат и
системно нови майки. Не се правят инвестиции за подвижно пчеларство. Родният производител на мед използва стари, износени превозни средства, които дават много дефекти, без да се броят преразходът на гориво и замърсяването на околната среда от недоизгорелите газове. Не се купуват нови и с по – голяма производителност центрофуги, машини за отпечатване или други по – производителни прибори за отпечатване, както и нов, по – хигиеничен инвентар.
В момента над 9000 тона мед залежават по складовете и блокират средствата на пчеларите, които за България са над 40 000 души. Производители информират, че ниската изкупна цена от 1,80 лв./кг (април 2006г.) по никакъв начин не покрива разходите им. Търговците резлизират меда на цена от 6,11 лв/кг, а освен това ДВСК е констатирала в търговската мрежа наличие на фалшификати на мед.
Затова, може би на фона на тази картина е обяснима реакцията на повечето пчелари по отношение на новите технологии. Проучване на “BG Север“ сред производителите показа, че по – голямата част от тях са настроени скептично към нововъведенията в този отрасъл. Според производителите на мед, използването на компютърната програма би улеснило работата им и би дало по – пълна и точна представа за очакваните добиви, но на този етап не биха се заели.
Пчеларят Стоил Палхутев обяснява, че той вече използва компютър в работата си. Безспорно е много по – лесно. Това дава една по – ясна представа за това каква е себестойността на произведената продукция и възможността да се развива пчеларството като бизнес се увеличава. За съжаление нивото на подготовка на масата пчелари е ниско и те не са готови още да го направят. Даже и в момента не всички ползват книжни, пчеларски бележници и дневници и т.н., а най – различни тефтери”, описва тъжната картина той.

Страницата подготви Ралица Петрова, BG Север, бр.14, 7 – 13 април 2006г.

Много полезни неща за използването на компютърна, пчеларска програма на пчелина, може да се прочетат и видят от публикуваните на сайта още 8 статии, чиито списък е предложен тук:

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/"За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN18/ "Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

         главна страница                   горе

 

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by