Дата на обновяване:14.10.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Поведение на осите на пчелините
М.А.Козуб Катедра по зоология на КубГУ


Дадени са сведения за увеличението на популацията на осите и тяхното нападение на пчелните семейства в пчелините на Краснодарския край.

Аномално високите температури през лятото на 2010 г. повлияха на динамиката на развитието на много насекоми. Летният период негативно се отрази на състоянието на болшинството видове насекоми. Така, високите летни температури на въздуха способствуваха за развитието на заболявания на медоносните пчели в пчелините на Краснодарския край (манова токсикоза, нозематоза и други), които в редица случаи значително понижиха силата на отделните пчелни семейства и даже доведоха до тяхната гибел. Обаче за някои насекоми условията на сухото и горещо лято се оказаха оптимални. През тази година значително се увеличи популацията на на скакалците, комарите и други подобни. По същия начин нарасна популацията на осите, които се явяват хищници за медоносните пчели. Осите хранят своите личинки с животинска храна, която може да се сдъвчи от насекомите, нападат на пчелите и ги убиват, а така също крадат мед от кошера. Повече от това, осите могат да бъдат източници на различни заболявания за пчелите. Най – голям брой случаи на нападения на осите на пчели се отбелязва през август септември, когато колониите от дадените хищници стават многочислени. Най – често осите нападат на пчелите сутрин, когато пчелите още са пасивни.
Хищниците атакуват пчелите около прилетния отвор, на водопой или в полето при събиране на нектара. Естествено, нападението на осите на пчелите оказва негативно влияние на пчелните семейства, особенно на отслабналите.
На територията на Краснодарския край се срещат следните видове оси, които се явяват хищници за пчелите: средна (Vespa media), горска (Vespa silvestris), германска (Vespula germanica). През 2010 г. с аномално високи летни температури са отбелязани случаи за най – често нападение на оси върху пчели в сравнение с годините с нормална лятна температура. На много пчелини са намерени многочислени гнезда на оси, размерите на които бяха повече, отколкото през другите години, тъй като сроковете на активното развитие на семействата на осите се удължиха до края на ноември поради отсъствието на захлаждане. Повишената температура на есенния период доведе до това, че осите нападаха на пчелите или се заселваха в пчелните семейства, като понижаваха тяхната численост и количеството на храната им. По този начин в отделни семейства, оставени за зимуване в предпланинските краища на Краснодарския край, загубите от действията на осите и пчелните кражби съставиха 7 – 10%.
За да се защитят пчелите от нападенията на оси, е необходимо да се предприемат профилактични мерки:
- да се отглеждат на пчелина силни пчелни семейства;
- да се използват капани за оси (например, бутилки – капани с широко гърло, запълнени на 1/3 с вода и мед);
- да се намали прилетния отвор до 1 см.
По такъв начин, в годините с високи летни температури следва да се отчитат увеличаващата се численост на популацията на осите и да се предприемат необходимите мерки на пчелина за предотвратяването на сериозен ущърб на пчелните семейства от хищническите прояви на осите характерни при аномално сухо и горещо лято.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2011/N2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by