Дата на обновяване:11.11.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

  


Прибор для локальной магнитотерапии - 2 (Прибор за локална магнитотерапия - 2)


Если вас или ваших близких мучают боли в суставах от отложения солей (полиартрит, артриты, артрозы), то попробуйте применить предлагаемое устройство.
Все держится на электронных связях атомов, электронов, протонов и т.д. Но организм человека еще и сам вырабатывает электрические сигналы, управляющие нашим самочувствием. Нарушение электрических связей в организме вызывает болезни. На принципе восстановления связей в человеческом организме основывается все учение древней китайской медицины воздействия на биологически активные точки (чжень-цзю терапии). Современная медицина и развитие электроники прибавило к этому учению различные формы рефлексотерапии. Это лазерная, магнитная, световая, звуковая и множество других видов терапии. Большинство из них направленно местно (локально) воздействуют на болевые участки тела.
Предлагаемый прибор вырабатывает импульсы магнитного поля малой мощности. Схема прибора дана на рисунке 1.


Устройство состоит из трех функциональных блоков – генератора, формирователя и усилителя тока. Генератор собран по схеме мультивибратора на элементах DD1.1, DD1.2. Формирователь короткого импульса состоит из дифференцирующей цепочки C2, R4 и элементов DD1.3, DD1.4. Усилитель тока собран на транзисторах VT1, VT2, работающих в ключевом режиме. Диод VD1 необходим для защиты транзисторов от пробоя токами самоиндукции. Светодиод можно взять типа АЛ307 или любой другой, уменьшив номинал резистора R7 до 2 к. Но при такой замене увеличится потребляемый ток.
Электромагнит имеет сопротивление обмотки не менее 20 Ом. Катушка электромагнита наматывается на каркасе с внутренним диаметром 10 мм и наружным 20мм проводом ПЭВ-2 0,22. Катушку можно взять готовую от ниток, но обязательно деревянную. Намотка до заполнения каркаса. Последний слой намотки, вместе с припаянными гибкими проводами длиной около 50 см, обматывается изолентой. В отверстие катушки вставляется магнитопровод – сердечник, сделанный из мягкой стали, например, сталь 3. В качестве сердечника для катушки, взятой от ниток, хорошо ввинчивается болт М10 без головки. Прибор собирается в подходящую коробку, где устанавливается регулятор частоты, светодиод, батарея типа 6F22 (Крона). Провод от магнита подключается к прибору стерео разъемом, который одновременно выполняет функцию выключателя питания. При первом включении контролируют изменение частоты включения светодиода при вращении регулятора частоты. Работу магнита можно проверить, если поднести его к экрану цветного телевизора – это безопасно. На экране синхронно со вспышками светодиода должны появляться затенения.
Чертеж печатной платы показан на рисунке 2.


ВНИМАНИЕ! Запрещается пользоваться прибором людям, которые имеют электромеханические кардиостимуляторы! При работе прибора, магнит подносят к болезненному суставу магнитопроводом и делают медленные круговые движения. Время воздействия до 30 минут. Частоту генератора устанавливают минимальной, контролируя их по вспышкам светодиода. Если боль не утихает, частоту генерации медленно увеличивают. При этом надо помнить, что большая частота предназначена для разбивки отложений солей, поэтому боль на некоторое время может усилиться.
Этот прибор можно применять при лечении переломов и заживлении ран [1], а также при зубных болях.
Еще одно применение этого прибора – обработка семян перед посадкой. На коробку с семенами ставится магнит на 30 секунд, частота импульсов минимальна. Многолетняя практика обработки семян показала хорошую живучесть рассады, увеличение сопротивляемости к болезням и более крупные плоды
. Хотя в первой фазе, до настоящего листа растение задерживается в росте, в последующем оно обгоняет «не обработанную» рассаду. Главное в этом деле не переусердствовать при обработке магнитом.


Литература.
1. Прибор для локальной магнитотерапии.- Радио, 1995, 12, с. 58.
Фрагменты обсуждения: Полный вариант обсуждения »
• это игрушка.
• Не игрушка! При хорошей рекламе ого какие бабки принесёт продавцу и изготовителю!
• Воистину так!
• Вообще-то методика магнитотерапии (раздел физиотерапии) существует. Насколько этот метод эффективен решать врачам в каждом конкретном случае. А вот прибор должен обеспечивать конкретные метрологические характеристики: напряженность поля хотя-бы, да и повторимость этих характеристик... (И ЧЕМ БЫ ЭТУ НАПРЯЖЕННОСТЬ В ПРИМИТИВНОЙ ПРАКТИКЕ ИЗМЕРИТЬ?) А то будет нечто вроде надоевших самоделов по акупунктуре и прочему "нестандарту" или психотерапии(лечение верой в чудодейственный аппарат)....
• Побольше-б таких "игрушек" -это-мой ответ для uuu77. С УВАЖЕНИЕМ Виктор.
• да "Побольше-б таких "игрушек"" и главное по мощнее что-бы уж наверняка разрушить клетки организма частота работы этой игрушки лежит в приделах 5-10Гц сердце- 6Гц печень- 6Гц почки - 7,5Гц мозг 0.5-11.5Гц о тех кто предлагает использование это игрушки сказать можно только одно У....ДЫ!!!
• А ВЫ чем проверяли частоту? НЕ иначе как пальцем. ВАС не оскорбляли так будте и вы человеком. ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ -66 ЛЕТ
• Ув. ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ я свое мнение выразил не в Ваш адрес, а в адрес разработчиков подобных устройств пытающихся выдавать желаемое за действительность а по поводу частоты есть очень даже простые формулы для расчета номиналов времязадающих цепей генераторов думаю вы согласитесь что если известны номиналы этих цепей то провести обратную процедуру не представляет ни какой сложности:)

rlocman.ru

 
 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by