Дата на обновяване:30.09.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Симпозиум в Гърция
к.х.н. Е.Н.Зубова


Международният симпозиум посветен на истинността и качеството на пчелните продукти и 2 – ри Световен симпозиум по манов мед преминаха в г. Ханой (остров Крит, Гърция) 7-10 април 2010 г. В рамките на тези симпозиуми се състоя заседание на Международната комисия по меда. Тя беше основана през 1990 г. Под ръководството на Stefan Bogdanov (Швейцария). В комисията работят няколко групи: установяване на истинността на пчелните продукти; географският и ботаничният произход; манов мед; прашецов анализ; сензорен анализ; органичен мед; остатъци от замърсяващи вещества; мед Melipona; мед от азиатски пчели; прашец; маточно млечице; прополис; восък; методи за анализ на меда; производствена практика; пчелна отрова; апитерапия; микробиология на меда.
Задача на Международната комисия по мед – усъвършенстване на съществуващите и разработване на нови методи за определяне на качествата, истинността и безопасността на меда и другите продукти на пчеларството. Всички методи преминаха междулабораторни сравнявания и съпоставяния и са опубликувани в сп. „Apidologie” (extra issue, 1-59, 1997) в статията „Хармонизирани методи на Европейската комисия по меда” („Harmonised metods of the European Honey Commission”). В международния документ Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius) и Директиву ЕС относително европейския мед (встъпила в сила в края на 2001 г.). бяха представени нови стандарти, основани на тези методи. Разработват се стандарти за установявания на качествата на маточното млечице, прополиса, прашеца, восъка. Представени са резултатите на изследванията на 15 монофлорни европейски медове (Apidologie, 2004). В 2010 г. за ръководител на комисията беше избрана Gudrun Beckh (Германия), заместници станаха Tereza Sancho (Испания), Ligia Bicudo (Бразилия) и Vikas Nanda (Индия).
На заседание на комисията се обсъждаха изводите и плановете за работа. Бяха представени резултатите за определянето на остатъците от вещества, замърсяващи пчелните продукти. Така, Christina Kast (Швейцария) съобщи за мониторинга на остатъците 1,4 – дихлорбензол в меда, а Patricia Beaune (Франция) – за остатъците от ветеринарните препарати в маточното млечице.
На изследването на мановия мед от елха, бор, дъб Metcalfa, кестен и други листови и хвойнови дръвчета от 17 европейски страни посвети своя доклад Andreas Thrasyvoulou (Гърция). Той подчерта, че за описването на тяхния географски произход са необходими нови данни. В лабораториите на Франция, Гърция, Австралия, Италия, Полша, Словения, Германия, Швейцария е набелязано да се проведат изследвания по сравняване и съпоставяне на мановия мед по следните показатели: цвят, свободна киселинност, диастаза, вода, захар, хидроксиметилфурфурол, прашецов анализ, бързо изпаряващи се (летливи) компоненти.
Ръководителят на групата по сензорен анализ Lucia Piana (Италия) предложи да се изработи единен подход към органолептичното изследване на меда.
Причините за установяване на истинността на меда ги изреди Lutz Elfein (Германия). Открита е фалшификация на мед със захарен сироп (42% от изследваните образци от Китай). С помощта на метода ЕА/LC-IRMS, позволяващ да се определи съдържанието на изотопния въглерод (С13), в меда са намерени чуждеродни ферменти: бета – фруктофуранозидаза, бета – и гама амилаза (24% образци от Китай).
Разглеждаха се и въпросите за достоверността на резултатите от лабораторните изследвания. Bruno Berken (Франция) съобщи за възможностите на компанията Bipea за провеждането на международни сравнителни и съпоставителни испытании на различни продукти, в това число и на меда. Сътрудниците на лабораторията в г. Пулава (Полша) представиха резултатите, получени в хода на програмата, предложена от компанията Bipea.
В рамките на симпозиума по манов мед Stefan Bogdanov (Швейцария) съпостави биологическите и функционалните свойства на мановите медове и на тези от цветчета. Той предложи сравнителна характеристика на медовете по физико-химически свойства, цвят, гликимичен индекс, антиоксидантни и антибактериални ефекти.
Другите докладчици представиха резултатите от органолептичния, физико-химическия и прашецовия анализ на медовете от Испания, Словения, Индия, Италия. От голямото количество бързо и средно бързо изпаряващи се съединения са отделени маркерите за някои гръцки падови медове. С подобни изследвания се занимават и испанските учени. Gurden Khachurov (група от компанията „Лабиринт”, Русия) разказа за състоянието на пчеларството в Русия.
Няколко съобщения бяха посветени на гръцкия мед. Съдържанието на олово и на кадмий във всички изследвани образци на манов мед и на такъв от цветчета от различни региони на страната през 2009 г. се оказаха под границата за намирането им (MRL).
Медът от елхата и бора превишава 70% от неговото производство в Гърция (ежегодно тук получават 16 хил. т мед). В страната могат да бъдат преброени 23 хил. пчелари, които имат 1,3 млн кошера, в това число 1000 професионалисти, които имат повече от 500 кошера. На 1 кв. км. в Гърция се падат по 10 кошера, в Крит – 25 кошера, а в ЕС – 2-3 кошера.
Производството на мед от бор е стратегически важно за Турция. В шест провинция на западния бряг на страната може да се преброят около 1 млн пчелини, на които повече от 10 хил пчелари получават примерно 15 хил т. мед.
На конференцията така също се обсъждаха задълбочено проблемите на истинността и качеството на пчелните продукти. Достатъчно бърз, прост и точен метод за анализ на качеството на хранителните продукти – това е инфрачервената спектроскопия. На тази основа се правят опити едновременно да се определят няколко физико – химически показателя на меда. В Швейцария е установено, че от 16 указани показатели само по някои от тях е намерена добра корелация (електропроводимост, съдържанието на мелицитоза, свободна киселинност), а по останалите може да се провежда скрининг (количество на глюкозата, съотношение на фруктозата и на глюкозата).
В Германия с помощта на mid-инфрачервена спектроскопия са разработени скринингови методи за потвърждаване на истинността на ботаничния произход на меда (акациев, липов, от калуна, от рапица, манов, смърчов.
Полските специалисти определяха въглехидратния състав на меда и така също определяха неговата фалшификация със сиропи от нишесте (скорбяла). По мнението на немските учени, за контрола на ферментацията на меда, използването на киселини за обработка от кърлежа вароа и за класификация на мановите и монофлорните медове от цветчета е необходимо определянето на органични киселини.
Фенолните киселини и флавоноиди в Германия ги смятат за показатели на качеството на меда. Тях ги определят по метода UPLC в комбинация с Q/TOF-MS.
В Испания изследваха прашеца, за да установят състава и съдържанието на бързо изпаряващи се фракции (газов хроматограф с масс-спектрометричен детектор); в Словакия, освен това, - и съдържанието на мастни киселини в монофлорния прашец на рапицата, слънчогледа, върбата, ябълката, глухарчето, мака, бял синап (метод GC/MS); в Бразилия – витамин В2 (метод ВЭЖХ с флуресцентен детектор); в Гърция – количеството на протеините и състава на захарите.
Резултатите от изучаването на маточното млечице представиха учените на Франция и Гърция. Съдържанието на водата в тях съставлява 60 – 70% (метод на Карл – Фишер, приборът – автоматичен тиратор), протеините – 12-15% (елементен анализ за определяне на азота), съотношение на изотопите – 13С/12С и 16N/14N (метод ЕА-IRMS), липиди - 3-7%, в това число 10-HAD (метод LC-UV, течностна хроматография), наличие на свободни аминокисилени – приблизително 1% (метод LC-FD, течностна хроматография), захари – 10-12% (метод GC, газова хроматография). Освен това, в маточното млечице присъстват витамини от групата В, така също К, Na, Mg и други елементи.
В заключение искам да благодаря на президента на компанията «Тенториум» Р.Г.Хисматулин, на завеждащия ООО «Център за изследвания и сертификации «Федерал» Г.И.Леготкин и Р.Т.Клочко за възможността да участвам в работата на симпозиума и за поддръжката им.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/7
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by