Дата на обновяване:07.10.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Новости на пчеларската наука
Н.В. Ульянич Индувидуален член на Апимондия


Читателите най – вероятно ще си помислят: „Какви новости, ако науката в пчеларството не работи и нищо не ми е предложила на мен?” Но за това, че в нашата страна на пчеларите за изследванията и препоръките на учените е известно малко, а в света тези неща стоят по различно си има причини.. Благодарение на докладите на пленарните сесии и конгреси на Апомондия може да се узнае много ново и полезно. Много пчелари ще кажат: „Тези заседания на мен са ми недостъпни, аз ще си живея живота и без тях”. И няма да бъдат прави, тъй като хората независимо от професията винаги са се стремили да усъвършенстват своите знания и да достигат предните позиции.
Науката съществува за това, за да дава препоръки за по – ефективното водене на пчеларството. Аз преведох повече от 200 доклада, представени на конгреса в Апимондия – 2009” във Франция, за да могат руските пчелари да узнаят за постиженията в световното пчеларство.
Според мнението на Р.Филипс (САЩ), много отрасли, и на първо място селското стопанство, хранителната промишленост и здравеопазването, са заинтересовани в развитието на пчеларството. В САЩ повече от 30% от използвания мед го използват в преработвателната промишленост. Докладчикът е привел пресмятания за необходимото производство на мед в света, които ще му помогнат да се конкурира с другите хранителни продукти, да се установят параметрите на репродуктивното възстановяване на пчелините и т.н. Разказвайки за влиянието на икономическата криза и затоплянето на климата върху международния пазар на меда, той предложи да се разширят възможностите за маркетинга на меда.
Ли Хон Чан (Китай) доложи, че страната – е най – крупният в света доставчик на пчелни продукти: 200 хил. пчелари, които притежават повече от 7 млн пчелни семейства, произвеждат 250 хил. т. мед, 3 хил. т маточно млечице, 2,5 хил. т прашец, 6 хил. т восък, 300 т прополис и значително количество личинки на търтеи. Половината от получената пчеларска продукция се експортира в страни от Европа, Америка и т.н.
Създадената в Китай научна пчеларска асоциация (АЗАС) решава въпроси за безопасността и стандартизацията на пчелните продукти. За целта са организирали пчелини в различни региони на страната с благополучна екологична обстановка, където постоянно се осъществява ветеринарен контрол за болестите на пчелите. Благодарение на дейността на АЗАС, качеството на китайския мед значително нарастна.
Предизвика интерес доклада на Э.Осэнлея (Норвегия) за държавните програми по привличането на населението към занятието пчеларство в скандинавските страни. В Дания с това се занимават местните обединения на пчеларите. Пчеларство там се преподава на специални курсове, а така също и в различни школи. Във Финландия, освен това, се стремят да увеличат броя на потребителите на меда и да подобрят медовия пазар. В Швеция е внедрена програма по привличането в пчеларството на жени. Тя способства за нарастването на членовете на местните асоциации на пчеларите. В Норвегия броят на пчеларите ежегодно нараства с 200 човека.
На мерките за борба с вароатозата е посветил своя доклад Ф.Рей (Франция). Той съобщи за обнадеждаващите резултати по създаването на пчели, които са устойчиви към вароатозата. Експериментът го провеждат от 1999 г. на 400-900 семейства, използвани за опрашване на авокадо. Като заключение са отгледани майки, семействата на които успешно се противопоставят на вароатозата.
Както смята М.Матзуки (Япония), все по – голяма популярност в света завоюва прополиса. В Япония това е активно анти туморно средство, което го добавят не само в лечебните препарати, но и в различни хигиенични продукти: паста за зъби, шампоан и др.
По съобщенията на Р.Мензел (Институт по биология и невробиология, Германия), пчелите прелитат разстояние от няколко километра, използвайки геометрични ориентири на обкръжаващата среда, и никога не се отклоняват от курса. С помощта на „танца” те съобщават за важните места за медосбор. Изследванията потвърдиха, че пчелите притежават продължителна памет, която преминава през многократни преходни стадии – почти такива, както и у хората.
За предаването на генната агресивност на медоносните пчели на основата на екологическите и наследствените признаци доложиха учените от Института INRA (Франция). За да разшифроват геномното основание за агресивността, в мозъка както на африканските (злобливи), така и европейските (миролюбиви) пчели намерихме гени, които се регулират от силен феромон. Приблизително 10% от указаните гени от африканските и европейските пчели се оказаха диференцирани. Като резултат изследователите заключиха, че сигналите на феромонното излъчване на медоносните пчели са по – дълбоки и разнообразни, отколкото сме предполагали по – рано. Освен това, е установено, че те могат да бъдат увеличени от съвместните действия на пчелите и условията за тяхното обитание.
Ю.Ренгер с колегите си (Университет по биология и невробиология, САЩ) след изучаването на три роящи се семейства стигна до извода, че в процеса на рояването остава неясно, решават ли работните пчели да излетят с роя или да останат в родителското гнездо.
Особено е затруднен избора, ако майката се явява тяхна сестра, тъй като пчелите не са способни да ги различават. Ако разходът на храна превишава постъпването на нектар, то това заставя майката сестра да излети с роя.
Резултатите от съешаването на различни породи медоносни пчели на острова Лассо – изолирано място за селекционно развъждане – сравняваше В.Дитемани с колегите (Швейцарски център за наследствената пчела). През 2005 г. източната част на острова (17 кв. км.) е отделена за Apis mellifera. Чистотата на 116 семейства в тази зона щателно са проверени. За да определят участвали ли са безпризорни търтеи в съешаването с майката, са използвани капани на Уйлям с мирис на феромон. От 480 хванати в 26 места на острова търтеи нито един представител на други породи не бе намерен. В другите части на острова намериха 14 месни търтеи.
Т.Н.Франкон (Университет Сан-Пауло, Бразилия) и неговите колеги доказаха, че появилата се през 1956 г. африканската пчела днес се е разпространила по целия континент. Сравнявайки ДНК и геометрията на крилото на различни пчели, учените стигнаха до извода, че в Панама почти няма пчели с европейски произход.
За резултатите от експеримента по естествено оцеляване на необработени пчелни семейства, поразени от вароатоза, без използване на ветеринарни препарати разказа И.Невелла (Национален агроикономически институт, Франция).
По съобщение на А.Узанова (Македония), в страната е внедрена Национална програма за размножаване на пчели, поддържана от Немския съвет за сътрудничество (Асоциация на пчеларите на Германия). Тя е насочена за защита на породата пчели macedonica.
Р.Баглер (Германия) е посветил своя доклад на естествения отбор на пчелите на съпротивляемост на болести по разработена програма. Ежегодно в Германия отглеждат до 4,5 хил. майки, които са устойчиви към болести.
На проблемите на вароатозата беше посветено изказването на М.Санфорд (САЩ). Национална асоциация на селекционерите ще изяснява възможностите за продължително съхраняване на генетичната основа на семействата, устойчиви към това заболяване.
П.Медрзыски (Италия) предположи, че на големите загуби на пчелните семейства влияе температурата на пилото. Както показаха изследванията, възрастните пчели, излезли от пилото при 35 С, са повече възприемчиви към поразяване с пестициди, отколкото излезлите от него при 33 С.
Като заключение отбелязвам, че осем от докладчиците изложиха методите за борба против кърлежа вароа. Учените отбират семейства, способни да се съпротивляват на вредителя, и сравняват техните мочъчни профили за да определят генната им склонност към съпротивляване. Най – малко поразените семейства ги използват за отглеждане на майки. Дъщерите от тях ще произведат търтеи, които ще се съешат с неплодни майки в следващата година. Според мен, най – ефективно тази работа е поставена във Франция.
Прозвучаха също доклади по различни технологии за отглеждане на пчели, за пчеларското образование, апитерапията и т.н. Един от симпозиумите беше посветен на стършелите и тяхното влияние на медоносните пчели.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2010/3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by