Дата на обновяване:14.10.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 RFID иммобилайзер на PIC12F629F для автомобиля (RFID имобилайзер с PIC12F629F за автомобил)


Иммобилайзер – это средство, препятствующее угону автомобиля. Иммобилайзер блокирует все основные, необходимые цепи автомобиля – стартер, зажигание, подачу топлива.
Существует много различных иммобилайзеров, но большинство из них в итоге становятся безполезными: если у кого-то имеются ключи от Вашего автомобиля, то можно говорить, что у них есть Ваш автомобиль. Хорошим вариантом, конечно же, является автомобильная сигнализация с более чем тремя точками подключения иммобилайзера и пульт дистанционного управления сигнализацией.
Мы рассмотрим простой вариант RFID иммобилайзера на базе микроконтроллера PIC12F629 компании Microchip и RFID модуля ID-12 компании ID Innovation.


Основные характеристики иммобилайзера:


• модуль ID-12 может быть установлен в любом месте и далеко от основной печатной платы, для него не требуется внешних элементов.
• если злоумышленник угонит автомобиль (например, когда двигатель автомобиля уже работает), то когда злоумышленник выключит зажигание – завести автомобиль снова он уже не сможет.


Основные характеристики модуля ID-12:

Выводы Внешний вид

• модуль имеет встроенную антенну, что позволяет считывать ключи на расстоянии более 12 см;
• поддерживает работу с форматами данных: ASCII, Wiegand26, Magnetic ABA Track2;
• алгоритм кодирования Manchester 64-bit;
• рабочая частота 125 кГц;
• напряжение питания 4.6 В – 5.4 В;
• размеры: 26 мм × 25 мм × 7 мм.

ID SERIES DATASHEET
Mar 01, 2005
The ID2. ID12 and ID20 are similar to the obsolete ID0,
ID10 and ID15 MK(ii) series devices, but they have extra
pins that allow Magnetic Emulation output to be included
in the functionality. The ID-12 and ID-20 come with
internal antennas, and have read ranges of 12+ cm and
16+ cm, respectively. With an external antenna, the ID-2
can deliver read ranges of up to 25 cm. All three readers
support ASCII, Wiegand26 and Magnetic ABA Track2
data formats.
1. GND
2. RES (Reset Bar)
3. ANT (Antenna)
4. ANT (Antenna)
5. CP
6. Future
ID SERIES DATASHEET 7. +/- (Format Selector)
8. D1 (Data Pin 1)
9. D0 (Data Pin 0)
10. LED (LED / Beeper)
11. +5V
Operational and Physical Characteristics
Parameters ID-2 ID-12 ID-20
Read Range N/A (no internal antenna) 12+ cm 16+ cm
Dimensions 21 mm x 19 mm x 6 mm 26 mm x 25 mm x 7 mm 40 mm x 40 mm x 9 mm
Frequency 125 kHz 125 kHz 125 kHz
Card Format EM 4001 or compatible EM 4001 or compatible EM 4001 or compatible
Encoding Manchester 64-bit, modulus 64 Manchester 64-bit, modulus 64 Manchester 64-bit, modulus 64
Power Requirement 5 VDC @ 13mA nominal 5 VDC @ 30mA nominal 5 VDC @ 65mA nominal
I/O Output Current +/-200mA PK - -
Voltage Supply Range +4.6V through +5.4V +4.6V through +5.4V +4.6V through +5.4V

 

 

 

Схема устройства показана на рисунке
Увеличить


Питание микроконтроллера PIC12F629F и модуля ID-12 +5.0 В подается от регулятора напряжения IC2 7805, с использованием базовых фильтрующих конденсаторов. Микроконтроллер постоянно считывает доступные данные от модуля ID-12. Как только карта (ключ) прочитан, микроконтроллер сравнивает данные с хранящимися в EEPROM данными, всего сохранено может быть до 10 ключей. Если считанный ключ совпадает с сохраненным, то активируется реле через управляющий транзистор Q1 BD677 и выполнение программы микроконтроллера прекращается. Если совпадения нет, микроконтроллер находится в режиме ожидания данных. Двухцветный светодиод служит для индикации состояния.
Питание устройства должно подаваться от цепи «Зажигание» автомобиля.
Следует заметить, что модуль ID-12 настроен на работу с форматом данных ASCII, следовательно, в этом случае мы можем подключить его при помощи трех проводов (см. техническое описание на модуль):
Вывод
модуля Сигнал
1 GND
2 + 5.0 В
7 GND
9 Data
11 + 5.0 В
Для подключения модуля вне печатной платы желательно использовать экранированный кабель.
Настройка иммобилайзера сводится к записи до 10 ключей в память микроконтроллера путем включения перемычки JP1. При программировании ключей необходимо подать питание на устройство при включенной перемычке. Двухцветный светодиод загориться зеленым цветом, а затем загорится красным. Пользователь теперь может записать до 10 ключей. Оранжевое свечение индикатора соответствует удачному чтению и записи ключа. После программирования всех 10 ключей, перемычку нужно снять, после этого устройство перейдет в рабочий режим и светодиод будет светиться красным цветом.
При чтении карточки (ключа) свечение индикатора меняется на оранжевое и, если ключ верный, светодиод на полсекунды загорается зеленым цветом и гаснет, активируется реле. Если ключ не верный, то светодиод загорается снова красным цветом и устройство переходит в режим ожидания следующего ключа.
Для возможности отладки пользователь может подключить вывод 2 микроконтроллера (GPIO5) и вывод GND к последовательному порту компьютера к сигналам Rx и GND соответственно. Данное подключение не всегда работоспособно, поэтому предпочтительнее использовать преобразователь логических уровней MAX232. Для отладки потребуется лишь программа HyperTerminal, скорость обмена необходимо установить 9600 кбит/с.
Печатная плата (pdf)


Прошивка микроконтроллера PIC12F629F (hex)


instructables.com                                                           rlocman.ru

 


На английском языке: RFID Car immobiliser with PIC12F629
RFID Car immobiliser with PIC12F629
Ok, so there are heaps of immobilisers out there but with most of them, if someone has your keys, they have you car. What good is a car alarm with 3+ point immobilisation if someone manages to get the keys and of course the alarm remote.
This is a simple immobiliser based on a PIC12F629 from Microchip and an ID-12 chip from innovations. This can be built for about $50.
Advantages:
• The ID-12 chip is/can be remotely mounted away from the main PCB, behind a panel with no external components viewable.
• If someone carjacks you or something like that (after you have started the car) then if they stop the car, it will not be startable again.
The PIC and the ID-12 are powered by a 7805 5v regulator via some basic filtering caps. The PIC is in an endless loop at this point, reading available data from the ID-12. Once a card/tag is read, it compares the string with up to 10 tags it has in EEPROM. If one matches, it activates the transistor which in turn activates the relay and the program stops. If there is no match, it just keeps waiting for data. The bi-colour LED indicates the status.
Initial setup is done by shorting the jumper and then reading up to 10 tags in sequence. This overwrites each tag if it's alreading in eeprom.
The PCB is fairly straight forward when teamed up with the schematic. There's not much to it...
Print, transfer, etch, drill etc.
The ID12 is wired in standard ASCII mode. The only connections needed are:
ID-12 pin Signal
1 GND
2 +5V
7 GND
9 Data
11 +5V
This means you only need 3 wires going to the ID-12. The others can be jumpered on the chip. If the run is long (more than say 20cm), I would suggest the use of shielded cable as cars are electrically noisy and it might cause dodgey readings.
Once you have the PCB done, solder it all up and program the chip with your fav. programmer. HEX file attached.
For debugging, you can connect pin 2 (GPIO5) and a ground pin to the serial port of a PC's Rx and ground @ 9600 baud to see the actual tag values and what the chip is doing. However, it may not work properly on all PC's without the addition of a max232 chip as it is only pseudo RS232 and not true levels. Not that i have come across any in recent times.
Programming: Power up the immobiliser with the jumper in place. The LED should go green and then go red. You can then program up to 10 tags. The LED will go orange when a tag is read, then go back to red (waiting for another tag). If you want to 'erase' a tag, you must reprogam that position or 'key number'. Best is to just keep reading the same tag over and over till all 10 positions are filled, or reprogramming the pic will clear the eeprom if needed.
Once you have programmed your tags in, you can remove the jumper. The unit is now in 'operation' mode and the LED is red.
When a tag is read, the LED will go orange and If a good tag is read, the LED will go green for 1/2 a second, then extinguish totally and the relay will close. If a bad tag is read, it will go back to red waiting for another tag.
Bench test the setup and once you are happy with it, you can wire it into your car.
The main power for the circuit should come from an 'ignition' circuit on the car. Then connect the 'switched' relay contacts between a feed to the coil(s) or ignition input to your EFI computer.
To operate, turn on the ignition of the car, then swipe the tag over the ID-12, the relay closes, then start the car. If the car is turned off, the process must be repeated.
Immobiliser_1.2.hex
 

instructables.com                                                           rlocman.ru
 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by