Дата на обновяване:10.11.2007г.

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки

 

    Главна (съдържание на статиите)                         
 
 

 

УПРОСТЕНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА РАБОТА С КЛАСИЧЕСКОТО,  ДЪЛБОКО,
МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ДЪНО. НЕОБХОДИМОСТ ОТ НЕГОВАТА УПОТРЕБА. ПРЕДИМСТВА. НЕДОСТАТЪЦИ.


д-р инж. Иван Парашкевов, гр. Плевен

По - голямата част от предложения материал е публикувана на руския сайт „Пчеловодный портал” на 25.11.2006г. от същия автор. За една година и един месец, до 25.12.2007г. е прочетен над 3000 пъти, което е показателно за това, колко е необходим и полезен за пчеларя.

При подготовката на материала съм използвал с удоволствие и благодарност списанието “Пчелин” №4, №8 от 2000 г. (две статии на М. Дикова:1. Дълбоко дъно;2. Още веднъж за дълбокото дъно) и вестник “Пчели” № 21, 22 - 2003г.(статии на М. Котларски: 1. Дълбоко дъно; 2. Устройство на дълбокото дъно BG; 3. Работа с дълбокото дъно). Също така съм отчел, натрупаният от мен опит при използването на няколко десетки дълбоки дъна с малко упростена (компромисна в два варианта) конструкция (създадени от мен през последните 6 – 7 години) в сравнение с тази, която е предложена в настоящата статия.

Като начало искам да направя уговорката, че показаното на фотографиите дълбоко дъно с два входа с подвижни, затварящи се вратички, две подвижни дъна, които излизат от задната му страна от две нива (горно и долно) и падаща от задната страна вратичка е класически вариант, който е произведен през 2000г. и купен от мен за да ми служи като работещ образец. Освен него са известни и други разновидности и варианти, някои от които с по – упростена, а други с по – усложнена конструкция, например: югославски вариант, американски вариант, няколко български варианта и др., работата с които не се разглежда в статията, независимо, че има много общи неща.

Подобно на анекдота, че обяда се намира на еди коя си страница в готварската книга, с този материал имам желание да отговоря на всички, които след прочитането на статията „Компромисно, дълбоко, дъно в два варианта” (Статия N 11 на сайта) ми „загряха” електронната поща с пожеланието, да покажа снимки на купеният от мен класически вариант, който ми е служил за образец при изработването на компромисното, дълбоко дъно в два варианта и да напиша как се работи с него. Сега вече ще ми е по – лесно, да отговарям на такива въпроси, като само ще давам номерата на статиите в сайта (Статия N11 и Статия N32), а така също ще споменавам за рекламата от последната страница на в-к „Пчели” за модулния кошер, част от който е и дълбокото дъно за което става дума в статията. Няма да е нужно повече да обяснявам „на дълго и на широко” 1. Как може да се направи дълбоко дъно? и след това 2. Как да се работи с него?

ДБ кошер с дълбоко, многофункционално, класическо дъно, модел от 2000г. Вид от предната страна на дълбокото дъно. Прозорчето с мрежа за събиране на прашец е отворено. Вид от горната страна на носещата конструкция на дълбокото дъно. Двете дъна са подпрени от страни.


При зазимяване на пчелното семейство работим с дъното по
следния начин:

Прибираме мрежестата рамка в склада.
Поставяме плътната дънна дъска на долно положение и покриваме замреженото прозорче на прашецоуловителя с предвиденото за целта парче фазер. 1/3 от прозорчето, може да не се закрива и така да се остави за през зимата. Така се постига допълнително навлизане на свеж въздух в кошера в посока от долу на горе, а също и естествено оттичане на тежкия, замърсен въздух от вече спуснатото дъно на кошера. Влагата и плесента, които са били постоянен спътник при зимуването на плитко дъно, вече или ги няма съвсем или рязко са намалели.
Затваряме горния вход на дъното, отваряме долния и на него кошерът зимува. Разбира се поставяме му мишепредпазител.
През декември, януари и февруари, независимо от ниските температури, имаме възможност да почистим, вече подвижното дъно на кошера от восъчни отпадъци и мъртви пчели, с което подобряваме и екоклимата в кошера. Освен това, по следите оставени от восъчните отпечатки по дълбокото дъно, можем по всяко време да се ориентираме, къде точно се намира зимното кълбо.
В края на февруари или началото на март, в зависимост от конкретните метереологични условия, може и в началото на април... извършваме следното:
Снемаме мишепредпазителя и затваряме долния вход на дълбокото дъно.
Вдигаме плътното дъно от долно на горно положение.
Отваряме горния вход на дълбокото дъно и го ограничаваме на
50 – 60 мм. Целта ни е да възстановим плиткото дъно на кошера, като подобрим топлинния режим в плодника и да приучим пчелите да ползват горния вход, който ще остане действащ до есента.
През март при третиране срещу акарите, например с лентички: В края на март сваляме плътната дънна дъска на долна позиция, а на горна да поставим замрежената рамка, през която ще падат акарите без да могат да се връщат отново при пчелите. Под нея на плътното дъно може да се постави и лист хартия с подходящо мазно покритие, който да е индикатор за количеството на падналите акари. Както се подразбира за десетина дни имаме противоречие – или да подобрим топлинния режим, като си гарантираме повече пило и по – малък разход на храна (кошерът е на плитко дъно) или да се борим по – добре с акарите, като използваме и мрежестата рамка и да оставим кошера на практика за това време на дълбоко дъно. Както се подразбира, долният, преден вход на дъното е затворено.

Вид от задната страна на дълбокото дъно. Задният, падащ  капак е отворен. Вид от страни на дълбокото дъно. Двете подвижни дъна са изтеглени частично назад за да бъдат видяни. Дълбокото дъно с монтиран вътрешен прашецоуловител. Долната вратичка е затворена. Пчелите ще преминават само през прашецоуловителя.


В началото или средата на май извършваме следното:
Спускаме отново плътното дъно на долно положение. Продължава да работи само горния вход. Увеличава се въздушното пространство в кошера, което вече е от съществено значение, тъй като появяването на брада и вентилиращи пчели се отлага по понятни причини. Освен това, свободното пространство с височина около 120 мм се явява спасителна
зона за останалите без работна площ пчели, ако пчеларят е закъснял с разширението. Пчелите градят далаци, майката ги засеменява...и роенето ще бъде отложено. Това предимство на дълбокото дъно не трябва да се използва, но понякога се стига и до него.
В края на май, когато външната температура е стабилна и относително висока, подменяме плътнато дъно, което е на долно положение с мрежестата рамка, която остава неизменно до края на септември с изключение на периодите, в които събираме прашец.
С това “отваряме” кошера от долната му страна и рязко подобряваме неговата естествена вентилация, като спестяваме много труд на пчелите. При това положение, кошерите могат и да се возят при подвижно пчеларство. Само трябва да се затворят входовете им. Необходимият въздух за кошерите нахлува през дълбокото дъно.
Ако сме решили да събираме цветен прашец, постъпваме по следния начин: отваряме задният, падащ капак и върху мрежестата рамка поставяме кутия в която ще се събира прашецът. Връщаме на горно положение плътното дъно със замреженото позорче към входа. През горния вход на дълбокото дъно вкарваме вътрешния прашецоуловител. Кутията са намира под замреженото прозорче. Долният вход на дълбокото дъно се затваря. Желателно е кутията със събрания пчелен прашец да се снема всеки ден и се обработва по правилата, за да не пренощува събраният прашец в кошера.
Спорен е въпроса за това, че вече кошерът е на плитко дъно, а
външните температури са високи и вентилацията се осъществява само през замреженото прозорче. В някои модели на дълбоки дъна, плътното дъно също е замрежено в задната си част и тя може като предното прозорче да се покрива с фазер.
В началото на август, когато се третира срещу акара, вдигаме за десетина дни мрежестата рамка на горно положение, а плътното дъно го поставяме на долно положение, за да повишим ефекта от третирането. След това отново поставяме мрежестата рамка на долно положение, а плътното дъно прибираме в склада.
В края на август затваряме горния вход и отваряме долния. Целта ни е отново да приучим пчелите да ползват долния вход, който ще остане работещ до пролетта.
През септември поставяме мишепредпазителя на долния вход, а в края на месеца прибираме мрежестата рамка в склада и на нейно място (отново на долно положение) поставяме плътното дъно с частично или напълно покрито с фазер прозорче.
Какво се забелязва при най – грубо сравнение на кошерите с дълбоко дъно и тези без такова? Както се подразбира, без да навлизаме в детайлите, които са описани в по – горните редове, при необорудвания кошер, разстоянието между долната страна на пчелните пити и дъното през цялата година е около 20 мм. През лятото с малко повече, ако на някои кошери и се спуска дъното с още 2 – 3 см и то само от предната страна. При кошера с дълбоко дъно това разстояние е само от средата примерно на март до средата примерно на месец май в зависимост от времето. Останалите около 9 месеца, кошерът е с дълбоко дъно с всички положителни от това последствия и през зимата и през лятото. Даже през лятото, кошерът е въобще без дъно (мрежестата решетка не е преграда за въздуха). И само от това сравнение отпада оправданието – моят дядо и баща са работили без дълбоко дъно, без дълбоко дъно ще работя и аз.

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ДЪЛБОКОТО ДЪНО
Повече от 100 години в пчеларството се обсъжда неразрешеният
до край проблем – Как и какво трябва да се направи, така, че през зимата и през първите пролетни месеци, да се предотврати влагата, а с това и плесенясването на крайните пити в пчелното кълбо. Този проблем се изостри, особено много през последните години, когато варовитото пило стана сериозен проблем и създаде сериозни грижи на пчеларите.
Затова, че силата на семейството и подреждането на хранителните запаси при зазимяването е от голямо значение знаем всички. Но най – важният фактор си остава вентилацията. А добрата вентилация, може да се осигури с добър модел кошер. При търсенето на решението на проблема много пчелари, използват магазин с празни или полупразни
пити, който поставени под плодника, осигурява въздушна възглавница под зимното кълбо. Този подход се оказва правилен и дълбокото дъно, започва да се налага като стандарт в много европейски страни. Според Рутнер: Дълбокото дъно е едно от най – важните нововъведения в пчеларската технология в последно време.

Вид на дълбокото дъно отстрани. Отгоре са поставени двете подвижни дъна за да бъдат разгледани. Вид от предната страна на дълбокото дъно. Правоъгълният отвор с мрежа на вътрешния прашецоуловител не се вижда, защото е затворен с капачето си.

Трудностите, свързани с почистването на обикновеното дъно,
особено като “клеяса” и не може да се отдели от корпуса на кошера не са известни от “вчера” и не се нуждаят от подробно обяснение. Същото се отнася и за нерешените проблеми на вентилацията на кошерите. Загиналите пчели през зимата задръстват входа и долната част на междурамията и затрудняват предвижването на пчелите. А се използват и кошери с неподвижно, заковано дъно. Освен това студеният въздух, който постъпва през зимата през входа “удря” директно в пчелните пити, принуждава пчелите да консумират повече храна, за да поддържат температурата, и да полагат допълнителни усилия при не лекия за тях зимен период.
Същото се отнася и за летния период, когато температурите са високи, дъното трябва да се спусне и даже, това и да стане, ясно се вижда, че е недостатъчно и пчеларят се пита какво още да направи, след като конструкцията на кошерите му е стандартна и не му го позволява.
Всички тези неудобства и загуби принуждават творческата, пчеларска мисъл да търси решение и тя го намира в дълбокото дъно, което вече от десетина години навлиза, макар и плахо в практиката на българския пчелар.
Всъщност, първоначалната идея за създаването на прототипа на
дълбокото дъно е била да се ограничи инвазията на акара varroa
jacobsoni вътре в кошера. Научните експерименти показали, че падналият вследствие третирането с препарати акар, може повторно да се захване за пълзяща по дъното на кошера пчела. Ако обаче акарът няма достъп до нея, той загива. Така се появява рамката с мрежа, през която омаломощените и умъртвени акари се пресяват и се събират на плътната, дънна дъска, изолирани от пчелите. А да се изтръска дънната
дъска или да се извади и почисти е работа за десетина секунди.


ПРЕДИМСТВА НА ДЪЛБОКОТО ДЪНО ИЛИ ЗАЩО СИ СТРУВА ДА СИ ДООБОРУДВАМЕ КОШЕРИТЕ С НЕГО?
1. Дълбокото дъно е едно входно антре, където студеният въздух се омекотява. Така се осигурява подходящ микроклимат в кошера. Постъпилият през входа на прелката студен въздух е по – студен и затова по – тежък от вътрешния. Поради тази причина “той пада” на дъното на кошера, където се омекотява. Така той постъпва загрят към зимното кълбо.
2. Дъното става най – студената част на кошера и овлажняване и
плесен могат да се получат главно в него, в долната му част в близост до прелката.
3. Зимното кълбо може да виси под плодника в увеличеното подрамъчно пространство, получено с дълбокото дъно.
4.Зазимявайки на два корпуса с дълбоко дъно или само гнездовата част на ДБ кошер и дълбоко дъно, ние сме осигурили идеалната пропорция за пчелното жилище с трите необходими му пространства.
4.1. Горно – хранителни запаси;
4.2. Средно – зимно кълбо, разположено в празни килийки;
4.3. Долно – въздушна възглавница.
5. Ако забавим разширяването или не осигурим празни пити и
восъчни основи за градеж на пчелите по време на пролетното развитие, роевия период или на главната паша, то пчелите ще надградят долните летви. Така то изпълнява функцията на строителна рамка. Има и противороеви функции.
6. Дълбокото дъно е сигурен индикатор за проявата на роеви нагон. Само един поглед в него, след сваляне за малко на задната му вратичка, ще ни покаже появата на първите симптоми за изпадане на семейството в роево настроение.
7. По време на летните горещини, осигурява лесна и бърза промяна на начина на вентилацията, чрез промяна на положението (горно или долно ниво) и вида (плътна или мрежеста) на дънната рамка.
8. Ако не искаме да допуснем градеж в подрамъчното пространство, поставяме мрежата на горно ниво.
9. Лесно и бързо подхранване чрез дъното с течна или твърда храна.
Когато плътната преграда е на долно ниво, хранилката лесно се обслужва от пчеларя и е достъпна за пчелите.
10. Елегантен начин за събиране на прашец с вътрешен прашецоуловител.
11. Дава възможност да се извършва бърз преглед, като през зимата при минусови температури), така и през лятото (когато над плодника са поставени няколко 3 – 4 медови корпуса) и прегледите в такъв случаи са много трудни. Само се сваля задната падаща вратичка на дълбокото дъно.
12. С поставянето на разделителната табла върху него, го превръща в затворено сандъче и може да изпълнява ролята на роеловка за снемане и удобно пренасяне на роя.
13. Осигурява лек достъп за подхранване с твърда, течна храна и маломедни пити.
14. Поставянето на мрежестата рамка (мрежестото дъно) има противовароатозен ефект.

Забележка: В различните литературни източници, броят на предимствата на дълбокото дъно е различно. Не е важно, колко е точният им брой. Дали са 12 или примерно 15. Главното е това, че те са повече от 10 и ги има в този кошер, който е с монтирано дълбоко, многофункционално дъно и съответно те отсъстват, там където такова дълбоко дъно не е поставено.
Улеснява работата на пчеларя. Във всяко време на годината – в сняг дъжд и вятър – позволява да се контролира състоянието на пчелното семейство през задната падаща вратичка на дълбокото дъно. През зимните месеци можете лесно да се осведомите за местоположението на кълбото, за състоянието на хранителните запаси, за величината на подмора, както и да се почисти дъното без да се налага да отваряте кошера и да безпокоите пчелите. Благодарение на дълбокото дъно, никога няма да станете свидетел на загинало от задушаване пчелно семейство, поради запушване на входа с мъртви пчели. Можете да преселвате и да транспортирате пчелните си семейства без риск от задушаване, защото замрежената рамка на горна позиция осигурява
достатъчен приток на свеж въздух. В късната зима, когато в по – меки дни кълбото е разпуснато, но все още няма интензивен летеж (а, и храна няма навън), може лесно да подхранвате, като поставите върху дънната дъска (долното дъно) хранилка с кристализирал мед без да се налага да снемате капака на кошера или да вдигате дървената възглавница (чекмедже, дъска или покривка).
Както беше отбелязано, при контрола на опаразитеността с акари лесно ще измъкнете омасления лист с падналите на него акари през задната падаща вратичка. Пчелите даже няма да ви усетят, тъй като са изолирани със замрежената рамка. Същото улеснение е на лице,и при поставянето и изваждането на кутията за събиране на цветен прашец. Освен това наличието на дълбокото дъно “повдига” рамките с толкова, колкото е височината на конструкцията на дъното, нещо, което както се оказва е от полза и през зимата и през лятото.
През зимата пчелите се намират в зона от по – топъл въздух, а студеният е на дъното на кошера. През пролетта майката по – рано започва да снася, тъй като гнездото се намира в по - топлата част на кошера.
Включването на дълбокото дъно като елемент в конструкцията на всеки кошер не е нещо задължително, но е добре пчеларят да опита поне на един от своите кошери, да си монтира такова и да го използва една година, през всички сезони за да се увери в предимствата му.
Никак не е трудно, даже старите ДБ кошери да се превърнат в корпуси и да се поставят на дълбокото дъно. Трябва само да се отреже долната им част до нивото на улея в който влиза дъното им. Това може да стане и без специални дървообработващи машини. Аз използвах ръчната дрелка, триона и пилата за дърво. Не съм търсил специализирана работилница за целта.


НЕДОСТАТЪЦИ НА КОНСТРУКЦИЯТА НА ДЪЛБОКОТО ДЪНО
Няма такива изделия, които да имат само едни предимства и дълбокото, многофункционално дъно не е изключение.
1. След като пчеларят се е решил и е монтирал на кошерите си дълбоки дъна, то той трябва правилно да работи с тях. Грижите му се увеличават, обаче не така много, както изглежда след първото четене на последователността за работа с него. След първата година на работа с дълбокото дъно, “той престава да го забелязва” и свиква с неговите предимства.
2. Не е решен проблема с търтеите. Кога да влизат и излизат в кошера в този случай, когато е поставен вътрешния прашецоуловител.
3. Не е уточненна височината (дълбочината) на дълбокото дъно. Може да се използва дълбочина 140 mm, може например и 350 mm. В практиката добре се показа височината равна на тази, която има магазинната ДБ надставка.
4. Когато е поставен вътрешният прашецоуловител, плътното дъно се намира на горно ниво и така дълбокото дъно става недълбоко (плитко или обикновено). С това се влошава вентилацията на кошера, макар, че много пчелари казват, че малкото мрежесто прозорче и отворите на прашецоуловителя на плътното дъно (160 Х 110 mm) осигуряват достатъчно количество въздух в кошера в направление отдолу - нагоре. Както беше отбелязано, положението може да се подобри рязко, като се направи още едно прозорче с решетка например с клетки също 3 Х 3 mm в задната страна на плътното дъно и когато се използва прашецоуловителя, да се свали капачето от него.

Два ДБ кошера с дълбоки дъна с упростена конструкция. Долното дъно не е подвижно и има голям 300 х 300 мм правоъгълен отвор с мрежа 3 х 3 мм и подвижен капак на него. Подвижното дъно е същото като на класическото такова. Заключение: Най – добрият вариант за пчеларя, е да поръча за своя пчелин толкова дълбоки дъна, колкото са му нужни. Тъй като проблема има и икономическа страна, много пчелари с малко упростяват конструкцията и сами си

правят дълбоките дъна. Както се оказа на практика, един от нелошите варианти да се снабди пчеларя с дълбоки дъна като си ги направи е  да използва в качеството на носеща конструкция на дълбокото дъно – магазинна ДБ надставка, която в дадения момент не му е нужна по някаква причина. По този начин на пчеларя, ще му е нужна ръчна дрелка, като “най – сложен и скъп инструмент за обработване на дърво“ и постоянната помощ на майстор – дърводелец няма да е необходима. Ясно е на всеки, че който и да е компромис прави конструкцията на дълбокото дъно по – лоша от тази, която е показана на снимките, обаче до практическа употреба на дълбокото дъно трябва някак да се стигне. Не е решение, пчеларят да се откаже от дълбоките дъна, защото не може да си позволи наведнъж да поръча например 50 броя. И компромисният вариант, понякога спасява положението. Разбира се, своето свободно време също струва нещо, но изход трябва да се намери и всеки пчелар според мен трябва да си “обзаведе” пчелина с дълбоки дъна. Получените резултати си струват труда в тази посока и разходите от страна на пчеларя. Те ще бъдат оценени даже и от съседите пчелари.
Написаното далеч не изчерпва темата за дълбокото дъно, но
позволява на пчеларя да направи решителна крачка напред в подобряването на материалната си база и условията на живот в кошерите си, така също да си подобри значително качеството на работата с тях.

 

Иван христов Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

    Статия N11 Компромисно, дълбоко дъно в два варианта.

В тази статия (N11) са предложени два упростени варианта на класическото, дълбоко дъно, което е разгледано в предложения материал. Поместени са и снимки.

         главна страница                                      горе
 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by