Дата на обновяване:16.09.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Пчеларство – Плевен 2011
К. Богомолов


X Международна изложба „Пчеларство – Плевен 2011” (България) се състоя през февруари 2011 г в прекрасно оборудваните зали на Международния изложбен център „Mania Tower” бяха разположени експозициите на повече от 100 фирми – производители на пчеларско оборудване, ветеринарни препарати и пчелни продукти от България, Гърция, Италия, Канада, Китай, Македония, Полша, Румъния. Сърбия, Словения, Търция и други страни. През трите работни дни на изложбата, тя беше посетена от повече от 15 000 човека.

Представително изглеждаше щанда на турската фирма Suzen (фото 1), на който за първи път се показваха парови и слънчеви восъчни восъко топилки, а така също центрофуги, цилиндрите на които бяха изработени с използването на цели листове от метал и при тях отсъстваха заваръчни съединения. Сръбската фирма „Евротом” представи нова разработка – компактни приспособления за разпечатване на пити. Както и по – рано голям интерес предизвикаха произвежданите от тази фирма високо ефективни електрически устройства за разпеатване на пити (фото 2) и не скъпите парни восъкотопилки – восъкови преси. Турската фирма Apitec - Evagelopoulus предлагаше канди в пластикови пакети на достъпни цени.

Известният сръбски новатор в областта на пчеларството и медицината, академик от САИН професор К. Тричкович с колегите си демонстрира линия от натурални екологически чисти препарати за борба с вароатозата и други болести на пчелите. Това са таблетки от треви, които се разтварят в захарния сироп и ги използват при пролетните подбудителни подхранвания; средства за изгарянето им в пушалките; прахове от ароматни, лекарствени и медоносни растения, които повишават устойчивостта към патогенната микрофлора.
Приятно ми беше да срещна на няколко стенда книгата на моя съотечественик (авторът на статията е от Русия – бел. на превода) И. ЛонинПчеларство със самосмяна на майката”, която неотдавна беше издадена на български език.
В рамките на изложбата се състоя конференция в която работеха няколко секции.
В секцията „Биологично пчеларство” доклад изнесе председателят на съюза на производителите на екологично чисти (биологични) пчелни продукти в България Д. Димов. Той освети широк спектър от въпроси за получаването на сертификация, продажби на указаната продукция и държавното субсидиране на нейното производство.
Заместник председателя на съюза на производителите на екологично чисти (биологични) пчелни продукти в България А. Георгиев започна с особеностите на маркетинга и застраховането в екологичното производство.
За биологичните и химичните начини за борба с вароатозата разказа доктор Дж. Кадеу (Италия).
Ръководителят на бизнес отдела за малки предприятия от ПроКредит Банка И. Кръстева (България) разказа за програмите за финансова поддръжка на производителите на екологично чисти продукти.
Ръководителят на ОКБ „Аписфера-М” К. Богомолов (Русия) съобщи за осъществяването на термообработка на пчели в термокамера от В. Яранкин и за организираните от ОКБ „Аписфера-М” Международен конгрес „Перспективи за прилагането на интензивни екологично чисти технологии в пчеларството на Балканите” (при участието на български колеги) и семинар „Борба с вароатозата” (Сърбия), където обработката на пчелите в термокамера на В.Яранкин беше показана на практика.
В секцията „Механизация на пчеларството”, лекция за професионалното пчеларско оборудване изнесе М.Макрева – официален представител на италианската фирма Giordan и ръководител на най – голямото производство на кошери и съпътстващи изделия от дърво в България. Тя така също съобщи за нови системи кошери и за добавката за приготвяне на подхранване, произвеждана от канадската фирма Feedbee. Ръководителят на турската фирма ApiTec-Evagelopulos разказа за осъвършенстването на технологията на производство на тестообразни храни за подхранване.
Работата на секцията „Производство на пчелни майки” се координираше от председателя на националната асоциация на селекционерите – производители на пчелни майки, доцент на Аграрния университет от г. Пловдив П.Петров (България). Той отбеляза нарасналото търсене на майки и съобщи за интензивните технологии на тяхното производство.
Професионалният пчелар – селекционер Д. Велинов (България), разказа за работата на своята организация, която е специализирана за производство на майки от чиста порода Carnica от австрийски и словенски линии в промишлени обеми. Привлича цената от 10 евро за оплодена майка.
Секцията „Болести и вредители на пчелите” се ръководи от доктор К.Гургулова (България) – лицензиран лектор на ЕС по болестите на пчелите, водещ специалист на ООД „Примавет-София”. Тя освети проблемите, свързани с болестите на пчелите, в това число с колапса на пчелните семейства, в редица държави на света. Лекцията „Пчелният кошер с природен антибиотик” изнесе К.Тричкович (Сърбия).
След посещаването на конференцията от автора на тези редове не остават съмнения, че екологичното пчеларство в България се превръща в един от водещите направления на отрасъла, нещо за което способства прекрасната екологична обстановка в страната. Остава само да добавя със съжаление, че в балканското пчеларство почти напълно отсъства работата по създаването на нектароносен конвейр.
В заключение ми се иска да благодаря на организаторите на мероприятието за поканата и оказаното съдействие по време на нашата визита.

К.Богомолов, ген.конструктор ОКБ „Аписфера-М”

Сп. „Пчеловодство” 2011/4/стр. 62
Превод от руски: д-р инж. Иван Парашкевов - Плевен


 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by