Дата на обновяване:16.09.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Частотомер до 3.5 ГГц с PIC16F84A  (Честотомер до 3.5 ГГц с PIC16F84A)


Введение

Частотомер – очень важный для радиолюбителей измерительный прибор, особенно для тех, кто сам занимается разработкой и наладкой схем. В продаже есть великое множество частотомеров, но никогда еще создание собственного частотомера, благодаря использованию микроконтроллера, не было таким простым и увлекательным.
Частотомер сделан на микроконтроллере PIC16F84A фирмы Microchip.
Мне хотелось сделать компактный и легкий частотомер, не нуждающийся в настольном источнике питания. В нашем проекте частотомер может питаться как от внешнего источника 12 В, так и от внутренней батареи 9 В.
У частотомера два ВЧ входа, которые выбираются переключателем. Входы обозначаются «Direct» («Прямой») и «Pre-Scale» («Предварительный делитель»). Первый вход – для сигналов частотой не выше 35 МГц, второй – для измерений в диапазонах метровых и дециметровых волн.
Программа частотомера автоматически выбирает диапазон измерений и отображает результаты на двухстрочном ЖКИ. Вся схема собрана на двухсторонней печатной плате размером 6 × 19 см.

Фотография собранного частотомера. Вид сверху:
Справа внизу секция предварительного делителя из четырех микросхем, которые будут использованы в следующих модификациях частотомера.


 

Вид со стороны входа частотомера:
Замечание: предварительный делитель 3.5 ГГц расположен , а низкочастотная часть внизу фотографии.

 

Частотомер со снятым ЖК индикатором. Вид сверху:
Две главных микросхемы, PIC16F84A и 74HC132, установлены на противоположной стороне платы.

 

Фотография частотомера. Вид сбоку, со стороны микроконтроллера PIC16F84A:
На фотографии сверху микроконтроллер PIC16F84A и микросхема предварительного делителя не установлены.

Четыре отверстия, расположенных ниже красного переключателя, предназначены для держателя батареи.

 

Принципиальная частотомера 35 МГц с ЖК индикатором:
Увеличить

 

Принципиальная схема предварительного делителя 3.5 ГГц:
Увеличить

 

Несколько замечаний


• Частотомер собран на двухсторонней печатной плате с металлизированными отверстиями размером 6 × 19 см.
• Если низкочастотный вход вам не нужен, а на его месте вы хотели бы видеть вход ТТЛ, соедините J3 и C15 перемычкой, а компоненты входного усилителя 50 МГц не запаивайте.


Приветствие, которое вы увидите при включении питания:

 

Для загрузки:
HEX файл для 16F84A

 

Фрагменты обсуждения:

Стоящая конструкция!Но почему нет файла с печатной платой???Кто собрал...поделитесь пожалуйста впечатлениями и...печаткой пожалуйста!
Чей-то никого...Никто не собирал этот приборчик?Я на макетке собрал проц-дисплей,вроде работает...только приветствия никакого нет,а сразу появляется"Counting"если лапаешь проц,то появляются значения всякие в герцах,килогерцах.Пытаюсь печатку развести...


foxdelta.com

rlocman.ru

На английском языке: 3.5GHZ Frequency Counter


Introduction:
Frequency counter is a very important test instrument for Radio Amateurs, especially those who wish to develop or test circuits. There are lots of frequency counters in the market but building one was never so easy & exciting with Microprocessors doing lots of work for us.
This Frequency counter Project is based on PIC16F84A Microprocessor chip manufactured by Microchip and software provided by amateurs to help understand PIC programming.
I made this project on a single PCB for the reasons that my idea of a counter was to make it a portable and independent of bench supply. (Because I already have a bench frequency counter) In this counter, we have possibility to supply external 12V or have a 9V internal battery.
Two RF inputs are available, switched by a push switch to select "Direct" or "Pre-Scale" Which gives you selection of either Low VHF (to 35MHZ) or VHF/UHF measurement ranges.
Counter software is auto-ranging and drives a 16×1/2 LCD. Counter is designed on a 6 × 19cm PTH Double Sided PCB. I could make this board much smaller but I preferred this size, keeping in mind first time kit builders.
This documents provides schematics & completed pictures of the Frequency Counter.
Picture of the Completed Frequency Counter Top Side View:


Lower right section is pre-scale area comprising 4 ICs, one pre-scale chip & few components. These parts will be available later as an up-grade option.
Counter Input Section View:


Note: upper section is 3.5GHZ pre-scale circuit and bottom section is low frequency input circuit components.
Frequency counter Top View with LCD module removed:
Two main chips of counter circuit, PIC16F84A & 74HC132 are fitted on the other side of the board. H1 header is visible below LCD header, which is used to select two types of HEX files.Picture of Frequency Counter - Back Side, where PIC16F84A is installed:
In above picture, PIC16F84A and Pre-scale IC, which is a SMT device, are not fitted.
Four holes on the right hand side, below red push button switch are for 9V battery holder, when internal supply is used.
Schematic of the 35MHZ PIC 16F84A LCD Frequency Counter:
Schematic of 3.5GHZ Pre Scale Section Up-Grade:
Some Design Notes:
• Frequency counter is designed on a single PCB of size 6cm × 19cm Double Sided PTH.
• If you do not like low frequency input circuit but want a TTL level input, you may place a jumper between J3 and C15, and do not install all the components of 50MHZ input amplifier.
Picture of Personalize message at start-up:


Downloads:
Programming Hex 16F84A

rlocman.ru
foxdelta.com

 

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by