Дата на обновяване:09.09.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала. 3D эффект. Электронное управление (Активен блок за обработка на сигнала за канал на subwoofer. 3D ефект. Електронно управление).

 

Общий вид


NEW! Набор NT1217 для самостоятельной сборки аудиопроцессора. Предназначен для построения аудио систем по схеме 2.1 (стерео + НЧ моно канал сабвуфера).Функциональные возможности:
1. цифровой регулятор громкости для стереоканала (от 0 dB до -60dB)
2. цифровой регулятор громкости для сабвуферного моно канала (от 0 dB до -60dB)
3. цифровой контроллер объемного звука. (3D и Loudness)
4. электронная схема включения/выключения (UP/DOWN)
5. 2-канальный фильтр высоких частот 2-го порядка для стереоканала
6. фильтр низких частот 2-го порядка для сабвуферного моно канала
7. напряжение питания от 5 до 9 В. (Опционально до 15В)
8. размер основной платы 60 х 65 мм
9. размер платы с клавишами управления и индикацией 60 х 45 мм
 

Модуль в сборе


Описание работы модуля
На рис.1 приведена блок схема модуля NT1217. Стереосигнал поступает на входы RIN и LIN (правый и левый канал соответственно). С помощью электронных регуляторов уровня выбирается требуемый уровень громкости. Электронные регуляторы управляются с помощью кнопок MUP и MDW подключенных к цифровой схеме управления, которая обеспечивает 32 шага уменьшения уровня от 0 дБ до – 60 дБ. На 10 шаге от – 20 дБ и ниже включается функция “Loudness” обеспечивающая постепенное увеличение динамического диапазона с каждым последующим шагом. Создается субъективное ощущение насыщенности музыки даже при низких уровнях громкости.

 

Рис.1 Блок схема


Далее стереосигнал разделяется на два потока. Один из них, через схему формирования 3D эффекта, включаемую/выключаемую кнопкой 3D, поступает на фильтр высоких частот 2-го порядка, где из него вырезается низкочастотная составляющая и в таком виде передается на выходы ROUT и LOUT (правый и левый канал соответственно). Второй поток преобразуется в моно сигнал и подается на фильтр низких частот 2-го порядка. Таким образом создается низкочастотный монофонический канал для сабвуфера. Вторым электронным регулятором громкости управляемым также от схемы управления с помощью кнопок SUP и SDW можно задать уровень громкости низкочастотного канала. Сигнал для сабвуфера снимается с выхода SOUT.
Все кнопки управления вынесены через разъем “KEYPAD” на плату управления.
Включение/выключение модуля обеспечивает кнопка на плате управления PK. Индикацию включения модуля обеспечивает светодиод PK также расположенный рядом с кнопкой. Уровень на этом светодиоде при необходимости можно использовать для включения/выключения дополнительных модулей в вашей аудиосистеме, например усилителей мощности.
На включение/выключение режима объемного звука указывает светодиод 3D.

 

Посмотреть схему
Увеличить

 

Электронные наборы, блоки и модули МАСТЕР КИТ

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by