Дата на обновяване:26.08.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Пчелните продукти – оптимален път към активно дълголетие
В.В. Смирнова


Човекът и пчелата са два върха от живата природа, удивително близки и хармонични един с друг. Медът, прополисът, пчелният прашец, восъкът, маточното млечице и други пчелни продукти нямат по своя състав и оздравяващ ефект нито природни, нито синтетически аналози. Те особено в съчетание с други методи на природното оздравяване, са способни да ни предпазят от разрушителното действие на времето, болестите, стреса, екологическите катастрофи. Интересът към оздравителното действие на пчелните продукти расте в целия свят. Търсенето и е особено голямо в развитите страни с високо ниво и продължителност на живота.
Изключителната ценност на биологически активните пчелни продукти (БАПП) се определя от техните общи свойства.
Те представляват оригинални природни съвокупности с растително – животински произход, като по най – непосредствен и благоприятен начин влияят на основните процеси на живата природа (в това число и на човека). Пчелните продукти – това са цялостни живи природни системи, които са хармонични на човека. В тях са заложени уникални здравни програми и защитни механизми за оцеляване, изработени от пчелите и доведени до съвършенство за много хилядолетия съществуване на пчелната цивилизация.
Широкият спектър на целебното действие на БАПП (имунодепресиращо, адаптогенно, метаболическо, противоинфекциозно, антиоксидантно, радиопротекторно, противоалергично, антитоксично, стимулиращо, общо укрепващо, подмладяващо и пр.) се използват отдавна. Пчелните продукти едновременно и рационално решават веднага няколко проблема в организма. Механизмът на тяхното действие е насочен към възстановяване и укрепване на собствените защитни сили, нормализация на структурата, на функцията на всички органи, тъкани и системи, а така също на всички видове обмен (белтъчен, въглехидратен, витаминен, минерален, енерго информационен). БАПП оказват комплексно въздействие във физиологичните норми, като приближават жизнените показатели към вариант на нормата, например в зависимост от изходното патологично състояние на организма могат да намаляват или да повишават артериалното налягане, съсирването на кръвта, теглото, апетита, да успокояват или да възбуждат нервната система и пр. При това положителния ефект се отбелязва при каквато и да е степен на нарушаване на здравето.
БАПП възстановяват и дълго време поддържат организма в здраво състояние.
Много е важно, че БАПП способства за очистването на организма от вътрешните (остатъци от не смляна храна, продукти от нарушената обмяна на веществата, холестерин, пикочна киселина, алергени, шлакове, и пр.) и външни (отрови, тежки метали, радионуклеиди, пестициди, биологични стимулатори, лекарствени средства), замърсявания. Пчелните продукти практически са безвредни, значително по – рядко предизвикват нежелателни странични ефекти, отколкото различните ксенобиотици (т.е. чужди на организма химически синтезирани вещества. В този план особено важни са високото качество и екологичната чистота на пчелната продукция.
Само в редки случаи на индувидуална непоносимост и при някои заболявания БАПП са противопоказни. А главно те прекрасно се съчетават един с друг в апикомплекс, допълват и усилват другите методи на лечение и оздравяване, отстраняват или смегчават странични действия (имунодефицитни състояния, дезадаптация, нарушаване на функциите на отделни органи и системи и др.) на много фармакологични средства.
Следва да се отбележи, че БАПП са относително евтини, удобни и приятни при употреба.
Те са - едновременно и лекарство и натурална, жива, природна храна, в която има абселютно всичко необходимо. Редовно употребявайки продуктите на пчеларството, човекът по – избирателно се отнася към своето меню, неговия организъм отхвърля нездравата „мъртвата” храна.
За сметка на колосалния труд, който Природата е вложила в БАПП (растенията и пчелата), пчелните продукти притежават мощно положително лечебно биополе. Техният енергетичен потенциал винаги е насочен към съзидание, а не към разрушение.
БАПП проявяват изразена антистресова активност, освобождават скритите резерви на организма, нормализират процесите на възбуждане и забавяне, помагат за преодоляване синдрома на хроническата умора. Стимулирайки изработването на ендорфини, подобрявайки функционалното състояние на централната нервна система, те хармонизират психиката и емоционалния фон.
Най – главното – редовното, системно, осъзнато използване на БАПП дава не само изразен биологичен и фармакотерапевтичен ефект, но и коренно преустройване на съзнанието и светоусещанията, извежда човека на ново по – високо ниво на енергосъзнанието. Продуктите на пчеларството – това е своеобразна „матрица” на здравето: физическо, психическо, духовно, социално. Действайки както на съзнателно, така и на безсъзнателно ниво, те меко и естествено променят в по – добра светлина отношението на човека към себе си и обкръжаващия го свят. Пчелните продукти се явяват достоверен фактор за създаването и укрепването на мотивация за здравословен образ на живот. Те могат не само да подхранват, да оздравяват, да поддържат организма в здраво състояние, но и да внедрява в човека необходимостта да бъде здрав. Това е особено актуално сега, в условията на тоталната криза за здраве, когато нерационалното хранене, злоупотребата с благата на цивилизацията, загубата на морални и материални ценности, варварско отношение към своето и чуждото здраве, пренебрегването на природните закони и на Разума ни правят все по – слаби и уязвими. И само Майката – Природа може да ни протегне ръка за помощ, да ни донесе реално здраве, енергия, сила, красота. Между природните здравословни средства БАПП винаги ще заемат почетно място. Те често се оказват ефективни там, където другите методи на лечение не донасят резултат. Този, който се обръща към пчелата за помощ – я получава. Този, който решава да изучи и постигне мъдростта на пчелната цивилизация – никога няма да поиска да бъде болен, беден и нещастен. Ave apis – хвала на Пчелата!

Източник: сп. „Пчеловодство” 2006/5
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by