Дата на обновяване:05.08.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


 

Тестер диодов на PIC-контроллере PIC16F84   (Тестер за диоди с PIC16F84)
Manolis Xenias


Это нехитрое устройство на микроконтроллере PIC16F84 позволяет проверять исправность диодов.
Процедура проверки : устанавливаем «1» на выводе PB0 и «0» на PB3. Если диод исправен, он открывается, и на PA0 мы имеем «1». Если же на PA0 будет «0», значит диод неисправен. Программа управляет тем, что должен делать контроллер в каждой конкретной ситуации. Если PA0 = «1», значит все в порядке, и зажигается зеленый светодиод. Если же PA0 = «0», зажигается красный светодиод, сообщающий о неисправности.


Далее выполняем следующие действия : Устанавливаем «0» на выводе PB0 и «1» на PB3. Если диод исправен, PA0 = «1». Если PA0 = «0», – диод неисправен. Если PA0 = «1», значит все в порядке, и зажигается зеленый светодиод. Если PA0 = «0», зажигается красный светодиод, сообщающий о неисправности.


 

На английском языке: PIC diode tester
PIC diode tester

Manolis Xenias

This is a simple use of the PIC 16F84 about a diode tester.
Test procedure : We set «1» to PB0 and «0» to PB3. If diode is ok and opens, then at PA0 we have «1». If PA0 is «0», then the the diode has problem. With the program we manage what the PIC will do in each situation . If PA0 is «1», green led lights wich means that the diode is OK and if PA0 is «0» red led is lighting and the diode is problematic
Test continuous as follows: We give «0» at PB0 and «1» to PB3. If diode is OK and opens, then at PA0 is «1». If PA0 is «0», then diode has problem. If PA0 is «1», green led lights that means that diode is OK and if PA0 is «0» the red diode is lights that means the the diode is problematic.
Source Code

• Проверка диодов не так проста как кажется. "Прозвонил" - нет пробоя PN перехода и всё ОК. А нет! 1 Пробой может возникать при напряжении выше, чем у "прозвонки" (часто наблюдается у выпрямительных диодов) 2 Переход в прямом направлении имеет повышеное сопративление (большое падение напряжения при номинальном токе) 3 для импульных диодов критично время востановления А для того, что-бы провести проверку такую-же, как предлогаемый прибор достаточно не то, что мультиметра, а лампочки и батарейки.(СВЧ и МИКТРОТОКОВЫЕ ДИОДЫВ НЕПРОВЕРЯТЬ)
• Наш "буржуйский товаришчь" видимо желает показать пример программирования. Для практического применения вещь более чем спорная. Для практики весьма достаточно схемы "проще некуда" - переменка с трансф-ра на два встречно-параллельные светодиоды разного цвета, последовательно резистор (к примеру для ~24v R=3 ком), далее - проверяемый диод. На производстве использую конструкцию (т.н. сканер) из 16 светодиодов (двухвыводные двуцветные) для проверки датчиков оборудования, включенных в матрицу 16*n. В матрице каждый датчик естественно имеет диодную развязку. Поскольку ~питание беру с оборудования, то получились малые габариты и вес сканера, что необходимо при разьездном характере работы. Реально ловит текущие диоды, трехвольтовым омметром пропускаемые как годные. Домашний мастер вполне может дополнить таким пробником любимый блок питания. Схемка на фото. Проверять светодиоды так же можно, но при напряжении не превышаюшем макс.допуст.обратн. Стабилитроны тоже проверяем, но на напряжение выше Uампл ~ (U*1.41). Так, что если трансф-р с отводами на вторичке, можно поставить переключатель для универсальности. С переключателем можно грубо оценивать U стабилитронов. Предупреждение llllll, насчет СВЧ и микротоковых диодов актуально и для описанного пробника!
• http://pro-radio.ru/measure/5437/ это на пике В принципе то-же самое, но на ATmega8 http://pro-radio.ru/measure/8930/ себе сделал на меге. Большой точности конечно нет, но как тестер - самое то. Особенно удобно определять СМД компоненты, непонятно что там в корпусе, а эта машинка расказывает. Букв там много, но почитать не вредно.
• QED Вы даёте ссылку на серьёзный прибор, который заслуживает внимания. Прозвонку дейсвительно следует рассматривать, как пример програмного обеспечения единственной функции.
• мне проект понравился. хотя бы в качестве прозвонки ПИКа
• А я такой прозвонкой пользуюсь;) (Кстати, в каком-то из старых журналов "РАДИО" была публикация на тему измерителя характеристик транзисторов, правда тот приборчик на 580...ммм... был сделан:eek: Но идея неплохая, да и современная элементная база может позволить "чемоданчик" без ущерба к качеству в махонькую коробочку превратить).
 


electronics-lab.com
www.radiolocman.ru

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by