Дата на обновяване:05.08.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Игральная кость на микроконтроллере PIC16F88 (Електронно зарче с PIC16F88)

"Игральная кость" – это простой пример применения PIC микроконтроллера. Схема генерирует случайное число и отображает его на светодиодах, сгруппированных в соответствии с расположением точек на игральной кости. При сборке устройства можно установить режим медленного или быстрого вращения кости.

Принципиальная схема

 

Перечень компонентов схемы

Компонент Номинал Количество
Резистор 220 Ом 7
Резистор 10 кОм 1
Резистор 4,7 кОм 1
Движковый переключатель   1
Кнопка   1
Держатель 4-х батарей АА   1
Батарея АА   4
Светодиод Красный 7
Панелька для микросхемы 18 выводов 1
Микроконтроллер PIC16F88 1

 


Принципиальная схема

 

Размещение компонентов

 

Надписи на схеме
Mikro-Dice Schematic Схема электронной игральной кости
To +6V for slow roll to +0V for fast roll Подключить к +6В для медленного вращения кости подключить к 0В для быстрого вращения кости
Slide Switch Движковый переключатель
Placement Diagram Схема размещения компонентов

 

Описание


Это чисто цифровая схема, и описание ее работы мы будем вести в терминах «высокий уровень» и «низкий уровень». При питании схемы от 6 В, «высокий уровень» означает диапазон напряжений от 5 до 6 В, а «низкий уровень» – напряжение меньше 1 В.
В микроконтроллере есть два регистра ввода/вывода (PORTA, PORTB). Путем соответствующего конфигурирования регистров, чтения из них, или записи, можно получать сложные результаты, не создавая сложной схемы. В нашей схеме используются все 8 выводов порта PORTB (выводы микроконтроллера 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), которым присваиваются обозначения от PORTB.0 до PORTB.7. PORTB.0 сконфигурирован входом для проверки факта отпускания кнопки. Выводы от PORTB.1 до PORTB.7 – это выходы, к которым, через резисторы 220 Ом, подключены светодиоды. Светодиоды подключены к + 6 В, и загораются при появлении низкого уровня на соответствующем выводе микроконтроллера. Расположение зажигаемых светодиодов соответствует расположению точек на игральной кости. Это обеспечивается соответствующим кодированием.
Исходное состояние вывода PORTB.0 поддерживается в низком уровне с помощью резистора 10 кОм, подключенного между этим выводом и 0 В. При нажатии кнопки, на выводе PORTB.0 устанавливается высокий уровень, т.к. кнопка подключена к +6 В.
В схеме используется и один вывод PORTA: PORTA.6. Он используется для того, чтобы задавать быстрый или медленный режим вращения кости. Для этого резистор 10 кОм надо припаять к 0 В, или к +6 В.
Для упрощения схемы используется внутренний тактовый генератор PIC16F88. Вход «Сброс» микроконтроллера (вывод 4) подключен к +6 В через резистор 4.7 кОм, чтобы наводки по этому входу не приводили к перезапуску микросхемы.

 

 

На английском языке: MICRO - DICE


The Micro_Dice is a simple introduction to the PIC microcontroller. This schematic will produce a random number on the led display in a dice pattern. It is simple to construct.. When constructing you can select either fast roll or slow roll option.

Overview
This is a purely digital circuit and this explanation will the terms high and low. In this project with the 6V source, high will indicate a voltage of 5 to 6 volts and low will indicate a voltage below 1 V. There are no alternate states - digital - it is either high or low.
The PIC16F88 has two input/output registers (PORTA, PORTB). By configuring and reading/writing to them, we can achieve complex electronic results without complex electronic construction. In this project we use all 8 pins of PORTB (pins 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 on the pic) and are labelled PORTB.0 to PORTB.7. PORTB.0 is configured as input to detect the PB switch depress. PORTB.1 to PORTB.7 are connected to the LED's through 220R resistors. The LED's are connected to +6V and are illuminated when the respective pin on PORTB is taken low. The dice pattern is produced by encoding the required pattern as 1's and 0's (1 is off, 0 is on).
PORTB.0 is controlled by the 10K resistor to 0V. This keeps PORTB.0 low while the button is not depressed. When the button is pressed, PORTB.0 is taken high by the switch connected to +6V.
We also use PORTA. PORTA.6 is used to control the fast roll / slow roll option. By selecting if it is connected to 0V or +6Vvia the 10K resistor you can select fast roll or slow roll.
This circuit uses the PIC 16F88's internal clock to eliminate the need for external components. The Master Clear (pin 4) of the PIC is taken high through the 4K7 to eliminate any false resets.


Источники:


http://cdselectronics.com
http://www.rlocman.ru

 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by