Дата на обновяване:29.07.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 
Подключение энкодера к микроконтроллеру PIC18F2550       (Включване на енкодер към PIC18F2550)

В данном демонстрационном проекте мы рассмотрим задачу сопряжения элемента управления под названием энкодер с микроконтроллером PIC.


Для реализации демонстрационного проекта нам понадобятся:
24-позиционный энкодер;
16 светодиодов (3 мм);
• драйвер светодиодов A6276;
• микроконтроллер PIC18F2550.
Энкодер – современный и оригинальный элемент управления цифровыми устройствами, и по внешнему виду похож на переменный резистор (см. рисунок ниже). Другое название этого элемента управления – датчик угла, датчик поворота. Вращение вала сопровождается щелчками, например 24 щелчка на один оборот. Энкодер имеет 3 вывода – A, B, C и применяется для быстрого ввода данных в цифровые устройства. Некоторые модели имеют встроенную кнопку, которая срабатывает по нажатию на вал энкодера (добавляется еще один вывод).

забележка:  последните 4 снимки (енкодерът със зеленото тяло и трите под него с графиките не са от статията, но я допълват като информация).


Принцип работы энкодера


При повороте на один щелчок, например, вправо, сначала замыкается контакт А+С, затем В+С. Когда в этом щелчке вал доворачивается, в той же последовательности контакты размыкаются. При повороте вала в другую сторону, последовательность замыкания с контактом С меняется, т.е. при повороте влево замыкаются сначала В+С, затем А+С.
Используя энкодер в проектах на микроконтроллерах, возможно, при помощи одного и того же энкодера, реализовать несколько различных типов ввода данных, однако, это требует некоторой обратной связи и визуализации, чтобы пользователь знал, какую информацию он вводит и в какой позиции энкодер.


Принципиальная схема


Выводы энкодера A и B подключаются к портам микроконтроллера RB4 и RB5, вывод С энкодера подключается к «земле». Стоит заметить, что на сигнальные линии выводов A и B должны быть подключены подтягивающие резисторы. Энкодер не случайно подключен к указанным линиям ввода/вывода микроконтроллера: во-первых, порт B имеет встроенные подтягивающие резисторы и нам не придется подключать внешние, во-вторых, порт B микроконтроллера имеет очень полезную функцию – «interrupt-on-change» – прерывание по изменению уровня, что позволит нам отслеживать состояние энкодера.

16 обычных 3 мм светодиодов используются для визуализации вводимых данных и расположены они будут на печатной плате вокруг установленного энкодера. Светодиоды подключены к микросхеме A6276.
Микросхема A6276 представляет собой драйвер светодиодов с 16-битным последовательным вводом информации. Драйвер содержит 16-битный КМОП сдвиговый регистр, соответствующие защелки и драйверы для управления светодиодами и может управлять большим количеством светодиодов, чем это позволяет микроконтроллер. Кроме того, драйвером можно управлять по интерфейсу SPI, что дополнительно сокращает количество используемых линий ввода/вывода и делает проект масштабируемым.


Программное обеспечение микроконтроллера для решения нашей задачи относительно простое. Реализуется 3 режима работы (ввод информации) и обратная связь:
• Режим позиционирования на 360° – в этом режиме светодиоды указывают текущую «позицию» энкодера, пользователь может поворачивать вал энкодера влево и вправо на любой угол;
• Режим «Громкость/Уровень» – в этом режиме светодиоды указывают текущее значение между минимальным и максимальным уровнями диапазона ввода (как уровень громкости в аудиоустройствах);
• Режим 3-позиционного ротационного тумблера – в этом режиме имеется только три выбираемых позиции, которые пользователь выбирает, поворачивая вал энкодера влево/вправо.

 

Демонстрация работы проекта

 


Загрузки


ZIP-архив с проектом в среде MPLAB и исходным кодом на Hitech C, а также, принципиальная схема и топология печатной платы находятся здесь.


На английском языке: Rotary Encoder Demonstration

Rotary Encoder Demonstration
Rotary encoders are very versatile input devices for microcontroller projects, not only do they provide 360 degrees of rotational freedom they also allow digital positioning information to be gained without the use of analogue to digital converters (ADCs). When using rotational encoders in projects it's possible to use the same encoder to represent a number of different input types, however this requires some form of feedback display to let the user know what information he is inputting and the 'position' of the encoder.

The project is based around a 24 position rotary encoder, 16 LEDs arranged in a circle around the encoder, an A6276 16 LED serial driver IC and the PIC182550 microcontroller.


YouTube Demonstration Video

Rotary Encoder
A rotary encoder has 3 pins usually called A, B and C. The C pin (which is normally the centre pin) should be grounded and both A and B should be connected to the microcontroller with individual pull-up resistors on each input. In this project I used RB4 and RB5 on the PIC to connect the encoder; this has 2 advantages, firstly you can use the PORTB internal weak pull-up (which means you do not need external resistors) and also the PIC provides an 'interrupt-on-change' which can be used to monitor the encoder.


LED Display
The LED display consists of 16 3mm red LEDs arranged in a circular pattern around the encoder. I chose normal intensity LEDs since you don't want the display to annoy or blind the user, also normal intensity LEDs are cheaper and more readily available. The LEDs are connected with common anodes to +5V and the individual cathodes running to the A6276 LED driver IC.
The A6276 is a 16 channel serial LED driver which supports SPI. Although you can see in the video that the LEDs have PWM brightness control, this is actually performed by the PIC (since the A6276 does not have in-built PWM). The A6276 allows you to control far more LEDs than the PIC can handle by itself (since you are limited to a maximum output of 200mA from the PIC) and also the SPI serial connectivity saves port pins on the PIC and makes the design much more scalable if you wish to add more encoders and displays.
Here is a picture of the PCB artwork used for the encoder and display:
PIC Firmware
The PIC firmware is relatively simple (I borrowed the A6276 PWM driving code from my UltimateSIMON project). It provides 3 types of rotary input and feedback:
• 360 degree position - In this mode the LED display indicates the current 'position' of the encoder, the user can rotate the control left and right any number of degrees
• Volume - In this mode the LED display indicates a value which is varied between the minimum and maximum ends of the input range (like a volume control). The LEDs show the current value as a solid bar from zero
• 3 position rotary toggle switch - In this mode there are only 3 positions to choose from. The user selects the desired position by rotating the control left and right.
To understand how the PIC reads the encoder information and communicates with the A6276 please take a look at the source-code provided below.
Circuit Schematics
The schematic for the circuit used in this demonstration is as follows
I built the encoder and display on a simple PCB to allow the correct placement of the LEDs, the rest of the project was built on a breadboard.


Files for download


Project Files - A zip containing the MPLAB project and source-code (for Hitech C), the schematic and PCB design are also included.

Источники:

www.rlocman.ru
waitingforfriday.com

 

Допълнителни материали събрани от Интернет и сканирани снимки на енкодер от автора на сайта, които имат някакво отношение към използването на обикновените Енкодери с три извода (и не само към тях) като такива и допълват предложената статия (виж и предните 4 броя - графики и Енкодери преди надписа забележка).

 

Какво е ротари енкодер?  Ротари енкодерите са сензори, които разпознават позиция и скорост на въртене чрез конвертиране на механични премествания в електрически сигнали и обработка на тези сигнали. Сензорите, които разпознават механичното преместване на правите линии са по - линейни енкодери (от Интернет). И няколко снимки, които с малко правят нещата по - ясни:

 

400/02.03.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Энкодер из шагового двигателя (Енкодер от стъпков двигател)" с автор
Александр Кленин
".
(нова).

396/24.02.12 В раздела "Схеми за управление на стъпков двигател" е публикуван материал "Валкодер из двигателя (Валкодер /Енкодер/ от стъпков двигател)". (нова).

 


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by