Дата на обновяване:22.07.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Автоматизирана система за контрол на пчелните семейства
А.Ф.Рыбочкин, А.П.Долженков – Курск, КГТУ катедра КиТЭВС


С използването на съвременната елементна база е изработена автоматизирана система за контрол на състоянието на пчелните семейства по разпределението на топлинните полета в кошера, която съдържа (рис. 1):

контролер на пчелина 1, ЭВМ на пчеларя, приемо – предавател 3 на пчелина, контролери 4 на кошерите, приемо – предаватели 5 на кошерите, блок захранващ 6 на контролера на кошерите, микроЭВМ 7, дешифратор 8 със специализирани снемащи се, с възможност да бъдат пренасяни адаптери, контролери 9 на специализираните снемащи се адаптери на температурата, комутатор по оста Y 10 на специализирания снемащ се адаптер, комутатор по оста Х 11 на специализирания снемащ се адаптер, специализиран снемащ се, адаптер 12 на температурите, шина на адресните кодове по оста Y 13, шина на адресните кодове по оста Х 14, приемно – предаваща шина на кошера 15, приемно – предаваща шина на пчелина 16, захранваща шина на пчелина 17.

Конструкцията на основния специализиран снемащ се, с възможност за преместване адаптер на температурите (рис. 2) се състои от горна планка, контролер на термодатчици, планки за разполагане на диодни датчици за температурите. Връзките и подаването на електро захранване към контролерите на кошерите е проводна или е с използване на радиовръзка с автономно захранване. Използването на един специализиран снемащ се адаптор на горната планка на който напълно е монтиран контролер за кошери 4, позволява да се избегнат проводниковите съединения в кошерите.
Използването на радио връзка отстранява използването на проводникови съединения и на пчелина. Включването в системата на един специализиран снемащ се адаптер от температурите на кошера съществено понижава стойността на електронното обезпечаване, обаче понижава информативността на получаваната информация.
Може да се контролира по време на зимуването сечението на пчелното кълбо (рис. 3), по което оценяват размера и мястото на неговото разположение по отношението на стените на кошера.
За понижение на стойността на описаната система за контрол използват за връзка и подаване на захранване към контролните кошери по проводници. Тя може да бъде използвана на пчелините, разположени компактно на платформи. За кошерите, разположени в открита местност, при получаване на информация за разпределение на топлинните полета в кошерите се използва радиовръзка.
Автоматизираната система за контрол на състоянията на пчелните семейства по разпределението на топлинните полета в кошера работи по следния начин. Блоковете на контролера на пчелина: ЭВМ на пчеларя, приемо – предавателят на пчелина, контролерите на кошерите, приемо – предавателите на кошерите, захранващите блокове на кошерите се захранват от захранващия блок на ЭВМ на пчеларя в момента на нейното включване към захранването.
В ЭВМ на пчеларя е въведено програмно обезпечение. При зареждането на програмата на пчеларя му се предоставя възможност за избор на вече съществуващ в компютъра програмен модел на пчелин (по – рано създаден) или създаване на нов пчелин. Под пчелин се разбира някакъв модел на екрана на дисплея на ЭВМ на пчеларя, състоящ се от определен брой кошери, задавани от пчеларя, в който всеки има редица характеристики: брой на корпусите , питите в тях и др. В програмата е предвидена функция на визуализиране на разпределението на топлинните полета в кошера. Ако бъдат задействани повече от два снемащи се, с възможност за преместването им адаптера, то може да се получи информация за мястото на разположението на пчелното кълбо по отношение на стените на кошера; в ранния пролетен период да се определи мястото на разположение и площта на пилото.
Пчеларят в определеното време за контрол на запитване от клавиатурата на ЭВМ на пчеларя задава номера на наблюдавания кошер и дава команда за снемане на температурна информация от контролерите както от зададения кошер, така и от всички на пчелина. Програмата се обръща към таблицата на съществуващите адреси и по тях прави запитване.
Програмата за работа на микро ЭВМ на кошера стартира снемане на температурите от термодатчиците на снемащия се, подвижен адаптер 12. Всяка команда започва с избран белег на монитора. След това се отправя адрес към запитвания кошер и се дава команда за снемане на текущата температура. Контролерът на кошера, чиито адрес е съвпаднал със запитвания, поредно снема показания от всички температурни датчици във вид на напрежение.
Температурният адаптер има осем ленти изработени от стъклотекстолит на които се разполагат диодните датчици на температурата. Лентите се закрепват към горната планка, на тази планка и закрепва и микро ЭВМ. За контрол на зимуването на пчелите, температурния адаптер се поставя в пространството между питите, в средата на пчелното кълбо. Връзката с адаптера е възможна и по проводник. Ако е монтирана интегралната схема на приемо – предавателя за осигуряване на връзката, то снемането на температурната информация се осъществява по радиовръзка.
При обработване на информацията за температурата, получена от 32 температурни датчици, ПЭВМ изчислява площта на сечението и след това извежда тази информация на екрана на монитора (рис. 3).

По – нататъшното развитие получава дистанционния контрол на разпределението на топлинното поле в кошера с използването на телефонната мобилна връзка и по мрежата в Интернет. На пчелина всеки кошер се снабдява със снемащи се адаптери, свързани по радиото с концентратор, към който се включва лаптоп или мобилен телефон. С използването на интернет – връзката се появява възможност да се въведе контрол над пчелите от каквото и да е разстояние, от каквото и да е средство за придвижване.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by