Дата на обновяване:15.07.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Не въвеждайте хората в заблуждение за масовата гибел на пчелните семейства
Плахова А.А.

Новосибирски държавен аграрен университет – катедра зоология и рибовъдство

Разглеждат се някои причини за гибелта на пчелите: смущения от навигационната връзка, несвоевременната обработка от вароатоза, критикуват се такива твърдения, които нямат доказателство.

Тревожните съобщения за масовата гибел на пчелните семейства постоянно се появяват в списание „Пчеловодство” [1;2;3]. Всичко това предизвиква тревога и необходимост да си изясним създалото се положение. Нашите учени за сега мълчат, обаче те са направили сериозни наблюдения и изследвания (О.Ф.Гробов, А.М.Смирнов и др.). Вместо това се появяват маса догадки, предложения, често фантастични, които като нямат доказателства, само нагнетяват обстановката. Най – често за гибелта на пчелите обвиняват мобилните телефони, предполагайки, че те лишават пчелите от възможност за ориентиране и така не намират пътя към родните кошери.
В сп. „Пчеловодство” (N7, 2008), А.Корзун пише: „Според мен основната причина за КПС (колапсът на пчелните семейства) се заключава в това, че пчелите събирачки не се завръщат в кошера поради смущения в тяхната навигационна система, създадени от човека. Те губят ориентировка и загиват далече от гнездата си”. По – нататък той прави смел извод: „По времето на облитането пчелите визуално не запомнят прилетния си вход, а създават излъчващо физическо поле (излъчващ енергетичен стълб) нещо като «приводна радиостанция», сигналите на която се приемат от насекомите в полет и могат да летят към този източник на излъчване”. Това предположение на автора няма доказателства. Пчеларите го опровергават. Всички отдавна са се убедили в това, че ако семействата стоят на открита площадка без ориентири, то на такъв пчелин изобилстват слитания, налитания и блуждаене на млади майки. Ако пред всеки кошер расте храст, дърво висока трева или кошерите са боядисани в различни цветове, то такива явления отсъстват.
Сега за смущенията от мобилните телефони. В гъсто населените места, в които почти всеки човек има такъв, възможно е и да възникват някакви смущения, но не със смъртна опасност за пчелите. Нашите наблюдения в зоната на Васюганските блата, където практически няма население, да не говорим за мобилни телефони, показаха, че гибелта на пчелите става редовно. Като правило, загиват семейства там, където през пролетта и есента тях не са ги обработвали против вароатозата или са ги обработвали само през есента с нарушаването на инструкциите. В тях при лятно горещо време и нощни застудявания се забелязват вирусни заболявания. Заразените семейства през лятото нормално работят, набират сила, събират до 90 кг мед; след подреждането на гнездото за зимата пчелите заемат напълно 12 пити, но в края на август пчелите остават наполовина, а в края на септември или в края на октомври в кошера няма нито живи, нито мъртви пчели. Остава само напълно запечатани пити с мед и няма нито капка диария. Пчеларите казват: „Пчелите са излетели безвъзвратно”. На практика по законите на които се подчинява живота в пчелното семейство, която и да е пчела, която е почувствала близостта на смъртта, напуска кошера. По този начин пчелите поразени от акари и вируси една след другасе изхвърлят самиот кошера. Семействата, които не са успели да загинат през есента, загиват по време на зимуването.
В Тогучинският, Новосибирският, Промишленият, Юргинският райони на Кемеровска област работят около десет пчелари – професионалисти, които в пчелините си имат от 170 до 700 пчелни семейства, и не е известен нито един случай на загиването на пчелите по време на зимуването. За това те даже не се замислят, а на семинарите по пчеларство обсъждат злободневни проблеми, не свързани с този проблем. Работата е в това, че на техните пчелини работят висококвалифицирани специалисти! Те навреме и добросъвестно изпълняват своите задължения свързани с грижите за техните пчелни семейства. Много от тях, когато са на подвижно пчеларство използват и мобилни телефони и телевизори, но техните пчели не губят ориентировка.
Като правило, пчелите често загиват на малките пчелини, където има от 2 до 10 пчелни семейства и на такива места пчелите „губят ориентировка” защото пчеларите работят небрежно, не си изпълняват задълженията навреме и обработките на семействата ги провеждат не навреме.
В заключение искам да отбележа, че А.Корзун смята, че пчелите нищо не виждат и не запомнят, те само се ориентират по „радиостанцията на своето пчелно семейство”. Трябва да се подчертае, че пчелите много добре виждат и чуват и използват своето зрение и слух. А съществува ли „радиостанция на пчелното семейство” трябва да се докаже. Недоказаните предположения само въвеждат в заблуждение слабо подготвените пчелари, хората, които се намират далече от пчелите и любителите на сензации.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пантюхина С. Коллапс пчелиных семей: цельная картина из маленьких кусочков? // Пчеловодство. - 2008.- N1.- С. 28.
2. Лихотин А.К. Помогите пчеле // Пчеловодство. -2008.- N2.- С. 32.
3. Пономарев А.С. Гибел пчел продолжается // Пчеловодство. – 2008. – N7. – С. 30.
4. Корзун А. Причина коллапса пчелиных семей // Пчеловодство. – 2008. – С. 29.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by