Дата на обновяване:03.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

      Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене

 

 

                        ДБ   КОШЕРИ  В  БЪЧВИ

                        д-р инж Иван Парашкевов – Плевен 

Материали от статията са публикувани в "Пчеларски вестник" 2005/N39 сп. "Пчеларство"2006/1/28,29стр./, сп. "Пчелар" 2001/11/16,17стр./ и на сайта "Пчеловодство в Болгарии", "Вестник за Плевен, 2001г. 7-12 декември" от същия автор.

Заглавието на статията от "Вестник за Плевен, 2001г. 7-12 декември".

         Дядовците ми и баща ми оставиха  “наследство” - 9 бъчви с различни размери и външен вид. Смятах, че не е разумно да ги използвам за дърва и да ги изгоря. За да освободя помещенията от тях и те да продължаеат да правят нещо полезно, трябваше да им измисля някакво ново предназначение, не за едно и две десетилетия години напред. Бързо възникна идеята в тях да се произвежда мед и други пчелни продукти, вместо вино. С други думи реших да ги превърна в кошери. Тъй като времето за това категорически не стигаше, а и нямаше от къде да се вземе,тази идея я “разтеглих” във времето. Всеки път, когато решавах, че е възможно, отделях време (повече през зимните месеци) за преработване на бъчвите. Изминаха 8 години и сега имам 9 бъчви, които “смениха професията си” и не отстъпват по нищо на останалите ДБ кошери с 10 или 12 пити на пчелина ми.

Външен вид на ДБ кошер в бъчва.

Свален е капакът на ДБ кошера в бъчва. Виждат се хранилките. 

         Далеч съм от мисълта “да откривам нов модел кошер”, който е близък до хралупата и следователно е "по – добър" от стандартните. На тази тема в литературата и в Интернет е отделено толкова внимание и място, че с подобни сравнения могат да се напише отделен материал и то не един.

         Аз предлагам проста и достъпна до всеки технология за преработване на бъчвите, която е предназначена за непрофесионалисти. С други думи майсторите, които всеки ден се занимават с обработване на дървен материал и имат под ръка дървообработващи машини, не се нуждаят от моите съвети.

         Като пример, вземаме бъчва с височина примерно 1,0 м и диаметър на горното и долното дъно приблизително 0,6 м. Тя трябва да бъде срязана два пъти, така, че да се получат трите нейни съставни части – дълбокото дъно, плодникът за гнездовите ДБ рамки с размери 435 x 300 мм и горната част (капака).

 

Свалена е дървената възглавница на ДБ - кошера бъчва. Виждат се стандартните и нестандартните ДБ пити. Два ДБ кошера в бъчви, разположени на стойки (основи от вимкели).

         Най – главното, преди започването на работата в повечето случаи е свързано с укрепването на нейната (на бъчвата) механична  конструкция. Това важи особено в този случай, когато тя няколко години не е използвана за съхраняване на вино, а например за нещо друго – царевица, жито и др. Укрепването и е възможно, ако отсъстват горното или долното дъно. Ако двете дъна присъстват, то се налага да се направи първият срез и след това внимателно да се започне с укрепването на конструкцията и. Понякога бъчвите са толкова стари, че обръчите сами падат и бурето или негова срязана вече част се разпада веднага. За да не стане това, трябва да се пробие (със свредло 2...2,5 мм) всеки обръч, заедно с прилежащата към него дъга и в отвора да се забие гвоздей (възможно плътно). От вътрешната страна тези гвоздеи се загъват на 90 градуса с помощта на 2 чука. Kакто сеподразбира, единият е от външната страна на бурето и подпира главата на гвоздея. Вторият от вътрешната страна го изкривява на 90 градуса. Получават се примерно по 15 – 20 отвора на всеки обръч (колкото са дъгите). Където е необходимо можеда се забият и два гвоздея, един до друг през няколко сантиметра.

         Размерът на всяка част определя сам пчеларя. Тъй като бъчвите са с различна големина, то за всяка от тях е желателно да се уточнят и нанесат размерите. Като за начало може да се започне със средната  (плодниковата). Височината на дълбокото дъно не е строго определена и може да се избере в границите от около 100 до 350 мм. Средната част може да се направи по височина такава, каквато има плодникът на стандартния ДБ кошер. Освен това е необходимо да се провери колко стандартни ДБрамки ще влязат в бъчвата и да се помисли за броя на нестандартните с намаляващ размер. Тях пчеларят ще ги направи, като използва стандартни. Те се разполагат отляво и отдясно на стандартните, както се подразбира поради кръглата форма на плодника. След определянето на размерите на трите части на бъчвата, тях ги обозначават на нейната повърхност във вид на две окръжности например с молив със син или червен цвят. Използваме ръчна дрелка със свредло 4 мм. Можем да пробиваме върху белега от молива отвор до отвор. Тази работа не е рационална, но позволява да не се използват специални дървообработващи машини. Технологичната операция се повтаря още два пъти на същото място, но свредлото вече е наклонено под ъгъл около 45 градуса. След трите пробивания е много лесно с трион да се отреже едната част от бъчвата и с пила за дърво да се загладят грапавините от пробиването. Същите операции се повтарят и върху втория белег с молива и бъчвата се състои от три части. Най – неприятната част от работата е свършена. Бъчвата вече не може да бъде използвана за нищо друго и това е един допълнителен стимул да бъде продължена работата върху нея, докато се превърне в пчелно ДБ жилище.

Макар и с нестандартна конструкция, ДБ кошера в бъчва е също толкова ефективен, колкото и стандартните ДБ кошери с 12 пити. Резултатите са в пчеларските сандъчета, разположени пред кошера в бъчвата.  Сега превръщаме долната част на бурето в дълбоко дъно с упростена конструкция. Компромисът се задава от пчеларя. Дълбокото дъно може да има две подвижни части, може само една, а е възможно и те въобще да отсъстват и подвижно дъно да не се използва никога. В този случай на дъното на бъчвата се прави правоъгълен отвор с размери примерно 250 х  300 мм. От вътрешната страна се монтира метална мрежа с размери на отделната клетка 3 х 3 мм.

От външната страна се прави подвижен капак, който с помощта на две райберчета, може да се закрепва в правоъгълния отвор.

От предната страна на дълбокото дъно се правят 2 правоъгълни отвора с размери 170 х  13 мм, които ги има в оригиналното класическо дълбоко дъно. Монтират се и 2 дъсчици с правоъгълна форма, които ще играят роля на прилетни площадки. Ако някои от отворите на дълбокото дъно съвпадне с метален обръч, трябва да се поработи малко с ъглошлайф с диск за метал и да се довърши с ръчната дрелка и с пили за метал и дърво. Тук по - важно е пчеларят да не забрави да си постави защитни очила за да не му пострадат очите по време на работа с рязането на част от обръча с ъглошлайфа. Операцийте са толкова прости, че не се нуждаят от обяснение.        

С това обработването на дървената част на дълбокото дъно е приключила. То може да се боядиса няколко пъти с бяла боя. След изсъхването и за красота, обръчите се покриват с червена боя, площадките със синя. Подвижният капак от дъното не трябва да влиза много плътно в правоъгълния отвор на неподвижното дъно, защото при свалянето му и поставянето му ще се губи много време. При желание към дълбокото дъно може да се прибавят (заковат) 2 дебели дъски с дебелина около 50 мм. Те ще са като "крака" на бъчвата и с тях тя ще стои по – устойчиво.

         След това може да се премине към преработването на най – важната част на бъдещия кошер – плодниковата (гнездовата) част. В централната му част се поставят стандартни гнездови рамки. От ляво и дясно  на този набор, пчеларят е длъжен да направи няколко подобни на тези ДБ рамки, но с нестандартни и с постепенно намаляваща дължина. Общият брой на рамките (стандартни и нестандартни достига 14 – 16 броя). Трябва да се закрепят две носещи дъсчици, най – добре от горната част на ДБ рамка. Те се закрепват за бъчвата с 4 винта с гайки с диаметър 6 мм и подходяща дължина. Излишната и част излиза след стягането от външната страна на бурето и се изрязват с ъглошлайф или обикновена ножовка за метал. За закрепването на нестандартните рамки се използват  дървени парчета (остатъци от горната част на ДБрамки). За по – голяма здравина те също се стягат с болтове към вътрешната страна на бурето. Също както е при стандартните ДБ кошери, трябва да се прореже правоъгълен отвор на 130 мм от горната част на плодника. Отговор на въпроса нужен ли е този отвор, след като на дълбокото дъно има два, дават самите пчели, които интензивно го използват. Подразбира се монтирането на площадка пред този отвор. Необходима е кръгла стряха в долната част на плодника, която да захлупи дълбокото дъно. Както се подразбира варианти за изработването и има много. Аз предлагам един от най – упростените, подходящ за пчелари, които не разполагат със специални дървообработващи машини. От дъска с дебелина 20 мм и ширина 40 мм, като за начало се изрязват 2 парчета. Едното е с дължина 40 мм, другото 65 мм. Тези две парчета с помощта на лепило и 2 гвоздея се закрепват перпендикулярно с форма на буква “Г”. Необходимо е да се направи приблизителна оценка, колко такива двойки дървени парчета са необходими за долната окръжност на гнездовата част на бурето – кошер. Получават се примерно 50 броя, като всяка двойка с лепило и два гвоздея се закрепва за долната кръгла част на плодника. За да не се цепят при заковаването,дъсчиците предварително се пробиват със свредло 2,5 мм. Следващата стъпка е покриването на вече монтираните около 50 двойки парчета с метални листове с дебелина около 0,5 мм и размери 180 100 мм. Всеки лист се закрепва за гнездовата част и за дървените парчета с 4 гвоздея. Първите 25 мм от него могат предварително да се огънат на менгеме между два винкела. Подразбира се, че всеки следващ лист настъпва предходния с около 10 мм. Тук са възможни много варианти. Може листа след това да се реже на две и с това да се улесни монтирането му, може и да се използва целия.

Следващата операция е запълването на въздушните пространства, образувани при застъпването на металните листове със смес например от лепило за дърво и винервайс (може и с друга смес). След няколко дни металните листове се грундират и след засъхването на грунда се боядисват няколко пъти в същия червен цвят с който са боядисани обръчите на бъчвата.

         В така полученото ДБ гнездо с кръгла форма се получават и две празни места (преди и след пакета от стандартни и нестандартни ДБ пити), които пчеларят може да остави така, за да могат пчелите да ги запълват по свое усмотрение и за красота. Може и да направи още две нестандартни ДБ рамки и да ги спусне непосредствено преди и след носещите на ДБ питите в гнездото. Така пчелите ще ги изградят и тях.

         Следващата стъпка е свързана с изработването на дървената възглавница с кръгла форма от дъски с дебелина около 10 мм. Нейния размер се определя от диаметъра на горната част на плодника, който вече е готов. На нея се предвижда място за 4 броя обикновени пластмасови хранилки. Правоъгълните отвори за пчелите не е трудно да се направят с ръчна дрелка. Дървената възглавница също трябва да се    боядиса с алкидна боя от горната страна. Разстоянието между нея и горната част на ДБ рамките е както в стандартните ДБ кошери.

         Третата част на бъчвата (капакът) се прави най – лесно. Долната му част повтаря по конструкция, същата част на плодника. Там трябва да се осигури също такава кръгла стряха. Тя ще гарантира защита на плодника от дъжд и сняг. Със същата цел горната част на бъчвата трябва да се покрие с дъски, които да оформят правоъгълен капак. Той се покрива с подходящ лист ламарина с дебелина около 0,5 мм, грундира се и след това се боядисва няколко пъти, може също в бял цвят. 

         Към всички три части на кошера, може да се монтират по  2 дръжки за пренасянето и, в действителност повече за подобряване външния вид на бъчвата – кошер. Тук е мястото да споделя моя не съвсем положителен опит при поставянето на кошера върху тухли четворки. Някои от тях служат повече от 5 години. Други след 5 – я дъжд се развалят и трябва да ги заменям с нови, иначе кошера - буре ще се преобърне. Традиционната конструкция от винкели също е подходяща за целта.

         През лятото използвам 2 стандартни магазинни надставки за 10 пити. Към основата на първата съм прикрепил 4 дъски с форма на дъги и така тя получава кръгла форма, съвпадаща с размерите на гнездовата част. Не съм забелязал някаква разлика в количеството на получения мед, произвеждан в стандартните ДБ кошери и в направените от мен кошери в бурета. И едните и другите използват дълбоки дъна. Тук може да се спори за големината на бъчвата, но аз смятам това за “ловно – рибарски разговори”. В добра година като 2003, буретата се отчетоха с по 4 магазина. В слаби, такива като 2004 и 2005, се отплащат с около 2 магазинни надставки, до примерно 2,5 (след преброяване на изцентрофужените магазинни пити, записани в работната тетрадка).

ДБ кошери в бъчви през зимата. ДБ кошери в бъчви през лятото.

         Повече от 5 години на моя пчелин работят ДБ кошери в бъчви и аз когато съм ги правил не съм предполагал, че за мислещите и добронамерени пчелари те ще се окажат толкова интересни и привлекателни. Като дойде при мен пчелар по някакъв повод, винаги разговорите се пренасят около кошерите - бъчви. Традиционните въпроси към мен са два. Ясно е какво става в обикновения ДБ кошер, а как е в бъчвата? Откъде намираш време да правиш тези кошери, след като време за това няма?

         Подобно любопитство проявяваха и проверяващите за американски гнилец. Отварят обикновен ДБ кошер за проверка. Вторият проверяван кошер, вече е бъчва. Понякога виждам туристи с камери покрай оградата. Разбирам интереса. Такива кошери не се произвеждат серийно. Освен това те не са с измислена конструкция от типа - “кошер в дамаджана”, “кошер в кюнец” (който само могат да бъдат наблюдавани или нещо подобно, а са също толкова реални и истински както и останалите ДБ кошери на пчелина ми. Изискват същите навременни,  месечни грижи. Не, че имам нещо против наблюдаването на живота на пчелите в  по – нестандартни условия, но смятам, че задължителното условие за всеки кошер да е освен всичко друго и рентабилен и да може да бъде обслужван. Не е възможно да се изчисли, колко положителни емоции са ми донесли кошерите в бъчви до този момент и колко ще ми донесат за в бъдеще. Затова споделям опита си по направата им. Пчеларството освен задължителната си  материална страна, има и други не по – малко привлекателни. То е и постоянна връзка с природата и състояние на душата на пчеларя. То се изразява в получаваните положителни емоции и следователно здраве на пчелина. То е и радост и удовлетворение от това, че замисленото и реализираното от пчеларя, работи не по – лошо, а понякога и по – добре от това, което се предлага по пчеларските магазини и във фирмените каталози. Кошерите в бъчви са само малка илюстрация към казаното.

Статия N29/10.09.07  Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Три корпусен ДБ кошер от три малки бъчвички".

Статия N39/06.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва".

Статия N40/07.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва с форма на срязан конус".

 

 

                                              Иван Христов Парашкевов                                        e-mail: ivanparst@dir.bg

                                  главна страница горе

                                                                                        

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by