Дата на обновяване:10.09.07

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки                 Главна страница (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

TРИ  КОРПУСЕН  ДБ  КОШЕР  ОТ  ТРИ МАЛКИ  БЪЧВИЧКИ

д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

Намерих в къщи три малки бъчвички, които са ми „наследство” от дядовците ми. Те имат приблизително еднакви габарити. За да освободя мястото, което заемаха, най – лесното решение беше да ги изгоря. Тъй като на моя пчелин вече „работят като кошери” 8 бъчви като ДБ пчелни семейства, не беше трудно да взема решение, какво да направя с тези три бъчвички и да продължа започнатата „традиция”. Примерно за година, всяка седмица или през една, както се получеше, аз ги оформях като подобие на ДБ корпуси. Наложи се да уеднаквя техния диаметър, за да имат и трите еднакви размери. Проблемът е лесно решим с най – обикновени инструменти за обработване на дърво. Намерих дъски за дървената възглавница. От по – запазените от бъчвичките, направих и дълбоко дъно и капак. На капака също монтирах дъски, които „облякох” с ламарина. С ръчната дрелка прорязах два отвора на дълбокото дъно. Монтирах прилетни площадки в центъра на всяка от бъчвичките пoд отворите им, така също и на дълбокото дъно. Кръглите стрехи ги направих по метода, който съм обяснил подробно в статия N2 на сайта – „Кошери в бъчви”. Така един пчеларски сезон се „изниза” незабелязано и на пчелина ми се появи още един кошер в бъчва, която обаче се състои от три етажа. Аз се намирам много далече от идеята да „изобретявам” нов модел кошер, който прилича на хралупа или да конструирам нова рамка, която да намери приложение именно в такива кошери, които са „копия” на хралупите в природата. Чета с интерес сп. „Пчеловодство” и по – точно статиите за „бортовете” (хралупа в дърво с корени) и „колодите” – (подвижните хралупи), които са разпространени в различни паркове и там се поддържат заради туристите, които ги посещават и им се радват. Не съм почитател на този вид „кошери” и не смятам да ги възпроизвеждам на своя пчелин. На всички четящи пчелари им е ясно, че „бортовете” и „колодите” са междинен стадии между преселването на дивите пчели от хралупите в рамковите кошери с всички произтичащи от това последствия.

Въпросът за жилището на пчелите, разбира се е важен, но за пчеларя е важен и крайния резултат, а именно това, че жилището за пчелите трябва да бъде такова, че с него лесно да се работи. Така също пчелите в такова жилище трябва да са максимално продуктивни. Затова при конструирането на жилище за пчели е важно да се спазят две правила – максималната маневреност при работата с кошера, т.е. намаляването на загубите на труд на пчеларя и  продуктивност на пчелното семейство в този кошер.
Тъй като тези две условия са спазени (няколко сезона работа с кошера го доказват), то кошерът от три бъчвички може да се приеме за създаден и съответно да се "впише" успешно между другите ДБ кошери на пчелина ми.

 
Външен вид на скъсената ДБ пита. Дървената възглавница е свалена, виждат се питите.

Получи се не лошо пчелно семейство с малко необикновен външен вид, което радва „окото” и изплаща всички направени разходи за него. Размерът на ДБ рамката се получи главно от най – малкия диаметър (горен и долен) на всяка бъчвичка. Аз я направих на основата на стандартната гнездова ДБ рамка 435 х 300 мм. Намалих нейната дължина до 305 мм.
Както се подразбира, височината на всеки корпус, е такава, каквато е на стандартния ДБ корпус. Ушите на скъсените, гнездови рамки лягат на две дървени парчета (използвана е горната част на ДБ рамка), които са стегнати за бъчвичките с
винтове и гайки 6 мм. От лявота и дясната страна на пакетите с рамки се получават две празни пространства, които аз съм ограничил с листове от фазер.

 
Капакът е свален, вижда се дървената възглавница. Външен вид на кошера от три малки бъчвички.


Работата с предлаганият 3 корпусен ДБ кошер от 3 бъчвички ми доставя истинско удоволствие. Трябва да си призная, че същото става и когато се грижа за останалите ДБ кошери в бъчви на пчелина. Това е и една от основните причини да ги накарам да си „сменят професиите и да започнат да работят като кошери”. С други думи, не пренебрегвам продуктивността на кошера, но заедно с нея поставям на едно място и удоволствието от работата.

Рамки за предлагания 3 корпусен кошер, могат да се създадат и по традичионния начин, но могат и да се използват и стандартни ДБ пити, които по някаква причина в последната своя 1/4 имат някакъв дефект и те трябва или да се изхвърлят около восъкотопилката или да им се скъси дължината. Последното се извършва за няколко минути. Много лесно може да се направи, когато в ролята на образец има скъсена рамка и просто трябва да се повтори нейната конфигурация, даже без да се използва линия (ролетка) и молив. Малко менгеме, трион, пила за дърво, чукче и тънки гвоздеи с дължина 20 или 25 mm – това са всички „условия” за преработването на стандартната ДБ рамка в скъсена.

Пчелите няколко сезона използват всичките три етажа, заедно с дълбокото дъно и като се отчита човешкото ( не пчелното) мислене, може би жилището им харесва.

Както се подразбира, най – големият недостатък на този кошер се явява новия модел (още един размер) рамка на пчелина. Тъй като тя има дължина, по – малка отколкото на стандартната гнездова ДБ рамка, пчелите я запълват с мед по – бързо и пчеларят трябва да реагира навреме.

Статия N2/03.07.2007 Публикувана е статията на Иван Парашкевов -" ДБ кошери в бъчви"

Статия N39/06.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва".

Статия N40/07.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Сдвоен ДБ кошер в бъчва с форма на срязан конус".Иван Христов Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

                              главна страница                      горе

 

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by