Дата на обновяване:03.06.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Електро активирани разтвори в пчеларството
Севастианов Б.Г.


За новата технология за оздравяване на пчелните семейства аз за първи път прочетох в сп. „Пчеловодство” N4, 1999 г. в статията на учения от гр. Курск Е.Н. Болотский. След като проверих твърденията на автора за универсалността на биоцидните разтвори, си купих нестандартната установка „СТЭЛ” и започнах да използвам разтвори на „анолит” и „католит” за лечение на пчели. Резултатите от действието на „анолит” бяха поразителни. Буквално за 10 – 14 дни, аз можах да си избавя пчелина от американския гнилец и аскосферозата. След като се убедих във високата лечебна и профилактическа ефективност на електро активираните водни разтвори, станах убеден поддръжник на оздравяването на пчелните семейства по тази технология.

Електро химически активираните (ЕХА) водни разтвори в пчеларството се оказаха високоефективни за лечението и профилактиката на аскосферозата, аспиргелозата, американския и европейския гнилец, нозематозата, смесените патологии на пчелите, други инфекциозни и инвазионни заболявания. В сравнителните изпитания Е.Н. Болотский е използвал традиционните лечебни препарати, оксивит, унисан, ноземат, антибиотици, а така също дезинфиканти – кислородна вода, оцетна киселина, препаратът “Ветсан” и други. „Анолитът” по всички параметри се оказа по – ефективен, той не оказва вредно въздействие на пчелите, на пилото, не се натрупва в продуктите на пчеларството. ЕХА – разтвори могат да се използват в периода на целия пролетно - летен сезон. Техните дезинфекциращи свойства се съхраняват до 6 дни от момента на приготвянето при съхранение в затворена стъклена или пластмасова посуда при условията на стайна температура без достъп на слънчеви лъчи.
Интересът на учените към ЕХА разтворите с цел възможна употреба в пчеларството възниква не на празно място. Те успешно се използват в медицинската практика за дезинфекция и стерилизация. Обаче до днешно време електро активираните разтвори с техния необикновено широк спектър на биологично действие за болшинството пчелари са неизвестни. Установката „СТЭЛ” ( за производство на „анолит” и „католит” – допълнение към превода) я имат единици от многохилядната армия на пчеларите в нашата страна. Съвършенно непонятно е равнодушието на научните учреждения към въпроса за внедряването на ЕХА разтворите в пчеларството. Техният консерватизъм е една от причините да продължават да не използват тази новина. Обаче без научно и достоверно заключение на учените за новите препарати, пчеларите не се решават в своята практика на замяна на използваните традиционни средства.
Сътрудниците на ВНИИ по ветеринария (г. Казань) са разработили и провели изпитанията на новото дезинфекциращо средство – йодохлорин, създаден на основата на електроактивирани разтвори. Обогатявайки „анолит” с разтворен в него калиев йодит, учените го нарекли ново дезинфекциращо средство. Такава постановка на въпроса предизвиква някакво учудване. В своите статии, говорейки за ЕХА – разтворите, те не са дали научна оценка на дезинфекциращите и лечебни качества на „анолит” и „католит”, на перспективите на тяхната употреба в пчеларството.
Йодохлорин – това е препарат произведен на основата на ЕХА - разтвори, и неговата дезинфекцираща и лечебна мощ се образуват от качествата на „анолит” и плътността на разтворения в него калиев йодит. Такава композиция изглежда привлекателна, но без научната оценка на ЕХА – разтвора, неговите дезинфекциращи и лечебни възможности като основи на ново поколение препарати изглежда едностранно и несериозно. В хлорната вода също с успех може да се разтвори калиевия йодит, и ние ще получим йодохлорин, но неговата дезинфекцираща, биоцидна способност никак не може да бъде сравнена с „анолита”, който е обогатен с йодит. Именно широкия химически спектър от вещества, образувани в резултат на електро химични реакции и електро физическо въздействие в пространство близко до електродите, обуславя високата бактерицидна активност на ЕХА – разтворите. „Анолит” може да се обогатява с най – различни инградиенти: Калий с кисел манган, витаминами, екстракт от треви и плодове, захар, мед, и т.н. – и това ще бъде само един от компонентите между многото десетки действащи вещества, съществуващи съвместно в „анолита”, благодарение на особената структура на ЕХА – разтворите като продукт на електро химическите реакции във водна минерализирана среда.
Използвайки случая да споделим, че „католит” като основен разтвор – е прекрасен разтворител на прополиса. Нашите деди не са знаели това, но са правили водата алкална с брезова пепел и в нея са разтваряли прополис, като са получавали по такъв начин лечебен препарат. В днешно време този метод е забравен. Учените на Казанския ветеринарен институт биха направили голям принос в решението на проблема в борбата със заболяванията на пчелите, ако разработят научно обоснована методика на тяхното лечение, в това число и водни разтвори на прополиса на основата на „католит”.
Друга причина за малката популярност на новата лечебна технология – това е високата цена на приборите „СТЭЛ”. Най – евтиния, произвеждан от промишлеността, ще струва на пчеларя не по – малко, от 6 000 рубли. (1$ е прибл. равен на 30 рубли – допълнение при превода). Неговата производителност е 20 л/ч. Ако се отчете, че 90% от пчелните семейства в Русия се отглеждат от частни лица, главно пенсионери, а средния брой на семействата в стопанствата съставлява 7 – 10 броя, то става очевидно, че руските пчелари не са в състояние да си купят този прибор. Затова приборите „СТЭЛ” си остават мечтан обект за повечето пчелари. Цената на една такава установка е повишена от производителите до абсурда. Оказва се, че талантливи учени, изобретатели – не винаги са толкова талантливи търговци. И само с това вероятно може да се обясни образувалата се ценова политика, а резерви за поевтиняване има предостатъчно. Друг подход при изработването на прибори за нуждите на ветеринарната медицина би ги направил евтини и достъпни. Впрочем, производителите и сами прекрасно знаят, как да осъществят това нещо.
Остава да се надяваме, че гласът на пчеларите ще бъде чут, и на пазара ще се появи достъпен като цена и толкова нужен прибор за електро химически активна вода.
В днешно време някои пчелари са се захванали самостоятелно да изработват електро активатор. Неговата стойност за този, който може да го направи сам, достига около 100 рубли  (няколко долара).

Източник: сп. „Пчеловодство” 2004/5
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Инструкция по употребата на разтвори, получени на установките СТЭЛ
Болотский Е.Н. и колектив


Анолитът, получаван на установките СТЭЛ, съответства на всички изисквания, предявявани от съвременния подход към избора на ефективни и универсални анти микробни средства с широк спектър: не предизвиква привикване към него на микро- организмите при продължителна употреба, не оказва вредно въздействие на пилото на пчелите.
I. Общи сведения. 1. В установките СТЭЛ се изработва анолит неутрален и католит. За приготвянето на разтворите се използват питейна вода и готварска сол или натриев хлорид за промишлена употреба.
Анолит – безцветна прозрачна течност с не рязък мирис на хлор, действащи вещества на който се се явява сместа на оксиданти хлор кислород и хидропероксидни. Католит -
прозрачна течност със сива приличащ на сняг утайка, без мириз, съдържа смес от основи.
2. Установките СТЭЛ позволяват да се получат следните типове анолит: анолит неутрален с високо съдържание на оксиданти – АНВ, анолит неутрален – АНК, анолит кисел – А.
АНК – ги използват за дизенфекция на пити и други обекти на пчеларското производство; лекуване на заболявания; обеззаразяване на храни, на питейна вода. В зависимост от назначението получават и използват анолит неутрален със съдържание на активния хлор 0,01; 0,03; 0,05; 0,08% и величина pH от 6,4 до 8,2. Контролът на указаните параметри следва да се провежда при въвеждането на установката в експлоатация, а така също след всяко превключване на друг режим на работа.


Анолит неутрален допуска разреждане с вода до каквато и да е концентрация. Запазва своите свойства в продължение на 7 дни при съхраняване в затворена пластмасова или стъклена посуда. Отнася се към 4 клас (най - ниския) на малко опасните вещества. Той притежава антимикробни и измиващи средства, не позволява на микроорганизмите да изработват резистентност (устойчивост) и затова може да се използват за обработване на един и същи обект неограничено.
АНВ притежава по – високи антимикробни и лечебни свойства, отколкото АНК, по – добра биологическа съвместимост, антикорозионни свойства (за сметка на друго съотношение на концентрацията на всички разтворени вещества към концентрацията на оксидантите).
Анолит А го използват за въвеждане на микроелементи, соли при синтез на разтвори, получаване на йодохлорин.
Католитът в зависимост от назначението си го получавт и го използват със следните параметри:
pH = 8,5 +/-0,5; ОВП = -150 … -300 мв; pH = 11,0 +/-0,5; ОВП = -700 …-850 мв.
Католит повишава молекулярната активност на стандартни лекарствени средства, биогенни стимулатори, витамини, минерални соли, ферменти; проницаемостта на клетъчните мембрани, ускорява процеса на обмен на веществата, притежава измиващи средства.
II. Получаване на разтвори. За получаване на електро химически активни разтвори в пчеларството използват следните типове установки, разрешени за употреба на територията на Русия: СТЭЛ 20-01, СТЭЛ 20-03 (04), СуперСТЭЛ.
Основните елементи в указаните установки се явяват: електро химически реактор проточен, включващ в себе си титанови електроди с покритие и керамична диафрагма; изправител на тока; хидросистема с филтри; помпа и дозатор на солния разтвор.
СТЭЛ 20-01 – синтезира разтвори: АНК и К. Без източник на постоянен ток. Соления разтвор 3-5 г/л се подава от работещия с него. Производителност до 20 л/ч. Приложим в полеви условия. Допуска се използването на източник от типа УЗПА-6/12-6, акумулатор 12 В.
СТЭЛ 20-03 (04) – синтезират се разтвори: АНК и К. С вграден стабилизиран, захранващ токоизточник. Солният разтвор се дозира и се подава в реактора автоматично. Производителността 20 (40) л/ч. Съединява се с водопроводния кран.
СуперСТЭЛ – синтезират се всички типове разтвори. Солният разтвор 1-2,5 г/л се подава под налягане. С външен захранващ източник. Допуска се да се използва акумулатор 6-12 В. Използваем е в полеви условия. Производителност до 3 л/ч.
III. Дезинфекция. Анолитът се отнася към дезинфектантите от висше ниво.
Дезинфекция на пчелина с анолит се провежда както с профилактична цел, така и с цел ликвидация на епизодично огнище, използвайки хидропултове, пулверизатори.
За повишаване на ефективността на дезинфекцията е необходима щателно механично очистване от прополис, восък, фекалии и други замърсявания на кошерите, питите, преградните дъски, хранилките с употребата на механични и други средства. Анолитът действа пагубно на микроорганизмите, когато се използва в подгрят вид и с достатъчно съдържание на активния хлор в разтвора.
Питите и другите дървени принадлежности ги поместват в кошер (или под полиетилен), покриват ги с капак, затварят прилетните отвори. Тъй като питите и празните такива – са основния източник на инфекция, след щателно опръскване до пълното запълване на килийките от двете страни е необходимо достатъчно изчакване под полиетиленовото покривало във вертикално положение. След това разтворът го премахват, изсушават, изчакват до изчезване на миризмата на хлор и поставят питите в семействата.
Ефективността на дезинфекцията се повишава, ако преди обработката с анолит по време на почистването, измиването и накисване се използва католит pH=11+/-0,5.
Лекуват се заболяванията (гнилцови, аскосфероза, амебиоза, нозематоза, кандимикоза, вирусен паралич, торбесто пило и др.
Ефективността на лечението зависи от нивото на санитарно – ветеринарното състояние на пчелина. Затова спазването на по – горе приведените препоръки по профилактическата и принудителната дезинфекция опростява лечението.
 


Лечебна и средна форма на заболяване.
1. Оросяване. Параметрите на анолита за оросяването – Са.х.,% = 0,03-0,05. В топло време с подгрят (35 – 40 С) анолит, оросяват питите с пчелите от пулверизатор.
2. Анолит в поилка. Параметрите на анолита – Са.х.,% = 0,005-0,01. Току що приготвеният анолит (срок на съхранение до 2 денонощия) го наливат в поилка в течение на 5 – 7 дни.
3. Лечебна храна с анолит АНВ: 1 част захар на 1 част подгрят анолит (45-50 С, Са.х,% = 0,03-0,04, изходната концентрация на солта = 1-3 г/л). Разтворът дават на пчелите ежедневно в края на деня като съотношението 0,2-0,8 л сироп в течение на 1 седмица в зависимост от силата на семейството.
Съхранение на анолита и католита. Анолитът и католитът се съхраняват в пластикова или стъклена затворена посуда при стайна температура без достъп на слънчеви лъчи. Анолитът го използват в течение на 5 денонощия (при заболявания от аскосфероза, гнилцови – 2 денонощия), католитът – 8 часа.
Използване на католита. Католитът с параметри: pH=8,5-9,0; OВП=-150…-300 мв. С него подготвят подхранвания с мед, със захар; наливат в поилката вместо вода и добавят морска сол във пролетните и есенни периоди; след като някакво заболяване е излекувано в течение на 1 – 2 седмици. При синтеза на католит следва да се контролира водородния показател pH. Пред вид високите извличащи свойства на католита с него подготвят екстракт (правят настойка без кипване), или (запарват без да кипват) запарки от лечебни треви и ги използват за лечение и профилактика. Запарките ги подготвят отначало по – концентрирани, а после, след изстиване, докарват до обема с католит с pH = 9,0 – 10,0.
Католит с pH = 11,0 – 12,0 го използват като измиващо средство за кошери, рамки, инструмент, покривни платна, дрехи.
Използването на традиционни лекарства, анолит и католит. Анолитът не трябва да се смесва с лекарства, но може да се използва комбиниран способ за лечение с анолит и лекарствени препарати, което ще повиши ефективността на лечението.
В католита може да се разтворят лекарствени препарати за повишаване на тяхната ефективност.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2004/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Саморъчно направен електроактиватор за получаване на анолит и католит
Себастианов Б.Г.


След публикуването на страниците на списание „Пчеловодство” N5 зa 2004 г. статията на Б.Г. СебастиановЕлектро активирани разтвори в пчеларството” в редакцията постъпиха много писма от читатели с молба да се сподели опит в приготвянето в домашни условия на нестандартна установка за получаване на електро – химически, активирани разтвори (ЕХА). В предлагания материал, авторът подробно описва технологията на такива изделия. Независимо от обилието на лекарствени средства, произвеждани за нуждите на ветеринарната медицина, разпространението на инфекциозни заболявания в пчеларството остава високо. Електро активацията на водните разтвори позволява да се получат нови, екологически чисти, дезинфекциращи и стерилизиращи антисептици, които започнаха да се използват широко в медицината включително и ветеринарната и в промишлеността. Анолитът и католитът привличат специалистите с това, че са евтини, с високата си надеждност, с широкия си спектър от анти микробно, противо гъбично действие. Колективът НПО «Экран» осигури произвеждането на прибори за електроактивация на водни разтвори «СТЭЛ», с производителност от 20 до 2500 (вероятно литри – в статията не се уточнява), които се изнасят в повече от двадесет страни. За съжаление, установката за нуждите на пчеларството се оказа твърде скъпа и за болшинството пчелари като цена е недостъпна. В създалата се ситуация може да се прибегне и до самостоятелното изработването на прибор в любителски условия. И макар, той да се намира далече от промишлениете образци по своите технически параметри и качеството на електро активирания разтвор, анолитът, който се получава по такъв начин, по много физико – химически параметри ще съответства на своето предназначение и ще може успешно да се използва като дезинфекциращо и лечебно средство в пчеларството.
Разтворените във водата минерални соли в процеса на обработката с постоянен ток в анодната и катодни камери встъпват по между си в сложни окислително възстановителни електро химически реакции, в резултат на които около анодния електрод се образуват високо активни киселини и окислители, то ест сярна, солна, хлорна, хиперхлорна киселини, атомен хлор, а така също газова фаза: озон, атомен кислород, водород, хлорен диоксин и др. Присъствието в анолита на изброените химически съединения го прави най – силно биоцидно средство, което превъзхожда по своята антимикробна мощ традиционните дезинфекциращи разтвори, такива като фурацилин, хлорамин, формалин, кислородна вода, йод, натриев хипохлорид и др. Уникалността и биоцидната способност на анолита се състои в композиционната връзка на множеството киселини и окислители заедно с газовата фаза в единен разтвор, към който микроорганизмите не могат да се приспособят. Всички ново образувани химически вещества в анолита – са кратко живеещи и при използването им за лечебни цели или за дезинфекция бързо се разпадат, то ест течността възстановява своето изходно състояние.
В катодната камера водата получава основна реакция. Католитът при действието си на биологическите обекти стимулира процесите на физеологическа регенерация, усилва репаративните явления при обработката на раните, притежава способност за образуване и обновление на структурните части на клетките и тъканите. Използването на анолита и католита в пчеларството не носи фактори на риск, непредсказуемост.
Нестандарна установка за получаване на ЕХА разтвори при желание може да си измайстори който и да е пчелар, а електро схемата е в състояние да я сглоби любител с елементарни познания в електротехниката или радиолюбител. Приборът се състои от две части: съд за електроактивация и електротехническа система.
Като обем за работа се използва такъв от стъкло, органично стъкло или пластмаса с вместимост не повече от 400 г. Колкото е по – малък обема на работния разтвор, толкова по – бързо и по – качествено протича процеса на електро активацията. Обемът трябва да бъде разделен от диафрагма на две камери – анодна и катодна. В качеството на диафрагма най – често използват брезентова тъкан, задачата на която е – да се раздели водното съдържание на две камери, като не позволява на анолита и католита да се смесват, и в същото време да не препятства движението на йоните. Можете да направите обема от органично стъкло или от пластмаса с необходимите размери, залепете ги с универсално лепило. Диафрагмата я закрепете и уплътнете в пазове по стените и дъното на обема, в капака предвидете прорези за поставяне на електродите.
Електротехническа част на прибора. За електро активация на водата използват постоянен ток, който може да се получи от изправител, който се продава по магазините, например зарядно устройство за акумулатор или от автомобилен акумулатор.
Често при самостоятелното изработване на активатор прибягват до използването на схема, които се състоят от четири диода, които могат да изправят ток с големина 4-5 А и повече, която работи като изправител на електрически ток.

Схемата се включва във верига за ~220 В. Особеност на използваната схема – използването на водопроводната вода без каквито и да са добавки на сол. При това електрохимическите реакции протичат за сметка на разтворените в нея природни минерали и соли, а високото напрежение ~220 В е достатъчно за тяхното протичане при слаба минерализация. В дадения случай добавката в работния разтвор на натривия хлорид (готварска сол) ще предизвика късо съединение и излизането от строя на прибора. Времето на експозицията в такъв електролизер се определя във всеки отделен случай експериментално. То зависи от обема на водата, нивото на нейната природна минерализация, площта на електродната повърхност, напрежението и големината на тока. Водата в прибора не се довежда до кипене, нейната температура в края на активацията не трябва да превишава 70 С.
Забележка при превода по повод на техниката на безопасност: При практическото реализиране на приборите, при тяхната експлоатация и ремонт, задължително трябва да се спазват изискванията за електро – безопасна работа. Ако читателят няма нужната за 

целта професионална електро – квалификация, трябва да потърси помощ от специалист с доказала се такава и до тогава да не започва самостоятелна работа с напрежение ~220 V/50 Hz.
Използването на прибора с напрежение в границитае на 12 – 24 В изглежда повече безопасно и привлекателно. В този случай водата допълнително се минерализира с натриев хлорид (готварска сол) като се пресмята 0,5-5 г на 1 л. Разтворената в работния обем на разтвора сол увеличава електро проводимостта, което влече след себе си бързина и ефективност на електро химическите реакции при малка големина на тока в границите на 3 – 8 А. Едновременно минерализацията на водата с готварска сол право пропорционално влияе на образуването в анолита на съединение на хлора , което се явява едно от основните ударни биоцидни компоненти на разтвора. Указаното ниво на солевите добавки в границите 0,5 – 5 г/л е научно обосновано. По – високата концентрация на готварската сол не се препоръчва, тъй като повлича след себе си токсичност на анолита, а физико – хомическите и биоцидните параметри на разтвора не се подобряват.
Конструкцията на обема на активатора може да бъде най – различна. Тясно – висока, с квадратно сечение, позволява оптимално да се сближат електродите на анодната и катодната камери, а тяхната височина и ширина дават възможност максимално съприкосновение с водата, което влече след себе си по – бързо настъпване и протичане на електро химически реакции, качествено и пълно активиране на работния разтвор (рис. 1).
Активаторът с правоъгълно сечение няма някакви явни предимства пред другите модели, които най – често се срещат при самостоятелното изработване.
Нерядко при самостоятелното изработване на такъв прибор използват най – простата конструкция. В стандартния стъклен буркан с вместимост 700 – 1000 г спускат торбичка, ушита от брезентова тъкан с обем 0,2 л. Всичко го запълват с работен разтвор. Торбичката в дадения случай изпълнява ролята на анодна камера и едновременно на диафрагма (рис. 2). В нея поставят електрод с положителен заряд, а в буркана на разстояние 2-3 см от анодния електрод поставят катоден електрод, след което включват електрическата мрежа.
При която и да е конфигурация на прибора, работния разтвор може да се обработва както чрез изправител с напрежение ~220 В, така и с нисковолтово напрежение 12 – 24 В, но с добавъчна минерализация със сол. Описаните тук конструкции е прието да се наричат статични. Промишлеността произвежда прибори с вода от протичащ тип, които позволяват да се получават анолит и католит в значителни обеми и с висока точност на зададените физико – химични параметри, pH и ОВП (окислително – възстановителен потенциал).
Обръщам внимание на пчеларите на изработването на работните електроди. Те трябва да бъдат от неръждавееща стомана (подходяща за хранителната промишленост) или от титан, пластинчати, тяхната площ трябва максимално да има съприкосновение с работния разтвор. При експлоатацията на прибора съществува риск да попаднат в анолита и католита вещества, от които се състоят електродите, което може да се окаже вредно за човека и пчелите, затова те не може да се изработват от случайни метали.
Как да проверим получения анолит за качество, като биоциден разтвор? На практика (в домашни условия) този показател го определят по наличието в анолита на активни, хлорни съединения. За тези цели се използва тестиране с помощта на калиев йодит. Вземат 20 – 30 г анолит, които смесват с 1 – 2 г йодни кристали. Ако в течността присъства хлор, тя веднага започва да се украсява в йоден цвят. Калиевият йодит без присъствието на хлор във водата лошо се разтваря.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/10
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Достъпен активатор за получаване на електро активирани разтвори
Хациревич М.Г., Хациревич М.Ф.

След публикуването на статията „Получаване на електро активирани разтвори” (Сп. „Пчеловодство” N9, 2006) при нас постъпиха много писма от пчелари. В болшинството от тях имаше молба да им изпратим отрязък ленен пожарен ръкав за изработване на цилиндричната диафрагма на електро активатора. Раздадохме на местните пчелари и изпратихме по пощата шест метра ръкав – това беше всичко с което разполагахме. На останалите желаещи нямахме с какво да им помогнем. Затова разработихме модел на активатор (виж рисунката) с достъпна за всички плоска диафрагма 3. Тя може да се изработи от различни порести материали: листов азбест, дебел брезент (без напълнители),
бял филц за обувки, за шапки, плътно кече (сплъстена козина, вълна или плат), кожа КРС натурална, армейско сукно (в два – три слоя).
Приборът е прост за изработване, позволява да се получават голямо количество активиран разтвор с подобрено качество, който е удобно при това да се извлича от него. За изработването на електролизера – активатор са използвани два празни корпуса 1 от ебонит от автомобилни акумулатори.

Във всеки от едната страна сме прорязали правоъгълни прозорчета, които съвпадат, ако корпусите се допрат един до друг със страните, които имат прозорци, и така се образува един съд. Между прозорчетата, като ги затваряме поставихме плоска диафрагма. Нея я залепихме към корпуса на активатора с епоксидна смола, с цел да не просмучи електролита. След това с метални хомути 4 (може с шпилки) стегнахме корпуса в един блок, шевът между тях отгоре го заляхме със смола. Наливаме електролита (разтвор на натриев хлорид) и потапяме в него електродите 2. Преди да започне да работи електроактиватора, диафрагмата трябва напълно да се насити с електролит.
Ебонитовите корпуси на електролита може да се заменят с неголеми плътно сглобени дървени сандъчета. За предотвратяване на протичането в местата на стиковането преди сглобяването на заготовките, трябва да се намажат с водоустойчиво лепило, а събрания прибор да се разположи в полиетиленов пакет.
Даденият активатор работи от содовия алуминиев токоизправител (Сп. „Пчеловодство” N9, 2006). (Виж следващата рисунка).

Един от проблемите в получаването на електроактивираните разтвори – преобразуването на променливия ток в постоянен. Предлагаме като вариант за целта да се използва алуминиев (содов) токоизправител, който е известен на химиците от по – старото поколение. Той позволява да се получава постоянен ток с голяма мощност и високо напрежение (110 – 120 В). Принципът на неговата работа се заключава в способността на оксидния тънък слой на алуминия да пропуска ток само в едно направление.


Устройството на алуминиевия токоизправител е много просто (виж рисунката): стъклен буркан 2 с два електрода. Катодът 3 – е железен стержен. На анода 4 – от алуминиев стержен ( диаметър 4 – 10 мм) в централната част плътно е нахлузена гумена тръба, за да се избегне изкренето в горната граница на разтвора на електролита с електрода. Него го съединяват с проводник с анода 6 на електро активатора.
В буркана 2 наливат 8% разтвор на натриев бикарбонат (NaHCO3, сода за пиене). С него токоизправителя работи до температура 60 С. Ако в качеството на електролит се използва 10% развор на (въглероден амоний ((NH4)2CO3), то изправянето на тока се извършва и при температурата на кипене на разтвора. Изправителят го включват в мрежата ~220 В последователно с потребителя на тока, то ест с електро активатора. За понижаване на напрежението при твърде бурен процес, електроактивиране и силно нагряване задължително използват допълнително съпротивление – електрическа лампа или реостат 1, които също ги включват последователно с изправителя.
Токоизправителят трябва да се пази да не попада в него натриев хлорид от електроактиватора. При работа с оборудване, което се намира под напрежение, е необходимо да се спазва техниката на безопасност!
Забележка. Вместо токоизправителя може да се използват 4 диода, свързани по мостова схема и ако е необходимо поставени на радиатори, като предварително диодите се избират по каталог в зависимост от протичащия по тях ток и приложеното напрежение.
Монтажът и изпробването на апарата, така също и ремонтът трябва да се извършват от електро специалист, който има необходимата квалификация. Всичко това е свързано със спазване на необходимите правила за електро безопасна работа с апарата. Същите правила трябва да се спазват и при експлоатацията на апарата.

Най – достъпен материал за полупроницаемата преграда – диафрагма на електроактиватора – това е брезентът от натурални влакна (памук, лен). Той не трябва да е напоен (импрегниран) с водоотблъскващи съставки, латекс или да бъде обработен с противогнилостни препарати. Ние използваме негумиран пожарен напорен ръкав от ленена тъкан. Когато е сух и чист, той лесно се напоява (насища) с вода и с разтвори, става твърд, здрав (траен) и достатъчно термоустойчив. Парче от ръкава 5 с дължина 150 – 160 мм и диаметър примерно 70 мм е напълно пригоден в ролята на чаша – диафрагма. Отдолу го затваряме с дъно 7 отрязано от стъклена бутилка, а отгоре стягаме със стъклен пръстен 9, изрязан от същата бутилка. Брезентът на тях се натяга плътно (може да се обгърне със стягащи неметални хомути). Острите краища на стъклото са почистени със шкурка.
Бутилките ги разрязваме с помощта на спирала от нагрят реотан, като предварително я разпънем за да се превърне в гладък проводник, като я загъваме върху бутилката в отворен кръг. Степента на нагряването се регулира с автотрансформатор до цвят на червена жар.
Напълно сглобената чаша – диафрагма се отличава с коравина, не си губи формата при работа на активатора и при съхраняването му. След използването му той трябва добре да се изсуши при температура 50 – 60 С.
На пчеларите, желаещи да се борят с гнилците и с аскосферозата с помощта на електро активирани разтвори и имащи възможността да си изработят съответният прибор, можем да им отправим по пощата парче от нов ленен ръкав с дължина 150 мм.
По съвета на Б.Г.Севастьянов (Сп. „Пчеловодство” N10, 2005), направихме електро активатори с аноди от не ръждавееща стомана: техническа (18% хром, 8% никел) и хранителна. При електро активиране на водата, желязото преминаваше в разтвора, и той се превръщаше в сивокафяв, тъмен с червеникав оттенък. При активиране на разтвора на натриевия хлорид, анода постепенно се разтваряше. В резултат анолитът получаваше зелено оцветяване, което указваше на съдържанието в него на тривалентен хром и хлорни съединения на никела и желязото. Тези вещества далече не са безвредни, особено са отровни съединенията на хрома, затова препоръчвам да се използва графитен анод. Катодът 8 може да бъде от неръждавеща стомана.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2006/9 и 2007/10
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 Устройство за получаване на жива вода (католит) и мъртва вода (анолит)
Никитин П.И.


За да се измайстори тази несложна установка за получаване на католит и анолит или както ги наричат в народа жива и мъртва вода, на вас ще ви е нужен 3 литров стъклен буркан 1 (рис. ), капачка от полиетилен или органично стъкло 3, към която са закрепени два електрода от неръждавееща стомана 2 с размери 160х35х0,8 мм. Разстоянието между тях е 40 мм. Един от електродите се съединява с мрежовия шнур през диод Д231 (4) или КД202 и др.
За още по – добро изправяне на променливия ток, електродите могат да се свържат към мрежата през диоден мост (4 диода), като се спазва указаната полярност.
Плюсовият електрод се разполага в брезентова торбичка 5 с диаметър 5 – 7 см и дължина 16 – 17 см. Тя може да се изработи от пожарен „ръкав”. В него и в буркана наливат вода до еднакво ниво. Горният край на торбичката трябва да се намира над повърхността на водата в буркана. Вътре в торбичката се образува слабо основна – жива вода (католит) 6, в буркана – мъртва вода (анолит) с киселинни свойства (pH < 10) 7. Примерно 8 минути след включването на установката в мрежата, водата се нагрвява до 70 С, след това приборът се изключва от мрежата и мъртвата вода се прелива в друг съд.
На моя пчелин от много години използвам активирана вода, което ми помага да лекувам пчелите от различни болести. За нейното получаване съм изработил нестандартна установка в която вместо неръждавеещи електроди съм поставил графитни стержни (пръчки, жила – допълн. при превода) с диаметър и дължина 12х160 мм.
С мъртвата вода (анолит), която е бактерицидна – убива всички микроби и възбудители на бактерицидни заболявания, обработвам кошери, рамки; живата (католит) е биологически активна, усилва действието на лекарствата, я използвам за приготвянето на захарен сироп с едновременното добавяне на настойки от горчив пелин, клончета от бор, лют пипер, чесън, воден екстракт на прополис и ги използвам при подхранването на пчелите. За използването на живата и мъртвата вода сп. „Пчеловодство” е писало нееднократно.
Аз съм почти на 80 г, а активирани разтвори използвам повече от 30 години. Приборът за получаване на жива и мъртва вода се е появил веднага след войната, в 1945 г. С неговата вода хората са се лекували през след военното време.
За Анолита и Католита е добре написано в сп. „Пчеловодство” (N10 за 2005 г), автор Б.Г. Севастьянов.
В своята практика този прибор го използвам и за получаване на „сребърна” вода. При това стержните ги заменям със сребърни и изменям схемата на включване.


Да се сглоби това устройство може и без каквато и да е предварителна подготовка от напълно подръчни средства. Най – важните детайли това са електродите.
Това са две Г – образни пластини с отвор за закрепване и контакт. Едната има своеобразно прорязано място – при огъването на която се получава своеобразна кукичка за да може да увисне торбичката. На втората пластина не е задължително да се прави това. Следващият детайл това е пластината, която осигурява здраво закрепване на електродите и тяхната електро изолация един от друг. Тя е предназначена за това, по време на работа, да не стане допиране на електродите по между им. Подразбира се, че ~220 В във водата е нещо сериозно и трябва задължително да се отчита и техниката на електро безопасност при сглобяването и експлоатацията на прибора! Пчеларят трябва да има съответната електро квалификация или в противен случай да не започва самостоятелна работа, а да потърси електроспециалист, да му помогне и обясни.
При работата на устройството около пластините забележимо се отделя газ. Изглежда, че обработката се извършва по типа слаба електролиза и съответно отделящият се газ е страничен продукт. Отворът в пробитото в капачката място – е именно за изравняване на налягането вътре и извън буркана при затворен капак. Редът на сглобяване на устройството добре се вижда на рисунката.
Торбичката за събирането на католита се изработва от тънък брезент (от противогазна торба). Критерият при избирането на материала е затрудненото продухване на въздуха през него. Капачка използвам най – обикновена, която да е електроизолатор. В нея трябва да се направят три отвора: два крепежни и един за отвеждане на газовете.
Трябва да се подчертае, че гайките на всеки болт трябва да са по две. Една за закрепването на електрода, другата за осигуряване на надежден контакт. За контакт са използвани така също площадки (шайби с „ухо” за запоявяне – допълнение при превода) от диодите от типа КД202, стегнати между две шайби. Диоди може да се вземат каквито и да са, с аналогични параметри на КД202, но задължително да имат работно напрежение 400 B. Единственото условие да се включва така, както е показано на рисунката (посоката на свързване анод – катод на диода 4 – допълн. при превода), иначе католитът ще се получи не в торбичката а около нея. Аз използвам за изправяне вместо един диод (позиция 4 на рисунката) четири свързани в диоден мост. Полученият двупътен изправител с диодния мост има двойно по – голяма производителност.
Искам да уточня следното:
- края на торбичката трябва да се намира малко над нивото на водата, за да не се случи смесване на фракциите; - времето за експониране е 10 – 15 мин или до лекото нагряване на буркана. Може разбира се да се определи киселинността на анолита с лакмусови листченца и т.н., но неговата концентрираност (наситеност) може и да се определи и по миризмата; - не използвайте вода направо от крана. Тъй като в нея се съдържа хлор може да се предположи, че ще присъства и HCl, т.е. солна киселина, затова е нужно, водата предварително да престои, поне 4 – 5 часа.
Всички размери са показани, като е отчетена големината на стъклен 3 литров буркан.

Източник: сп.”Пчеловодство” 2009/1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Анолит и Католит при лечението на пчелите
Севастьянов Б.Г.

Въпрос. Много би ми се искало да узная за употребата на католита и анолита при работа с пчелите и лечението на техните болести. Днес практически е неизлечима аскосферозата. Ако анолитът действително притежава лечебни свойства, то това е просто спасение и решение на много проблеми в пчеларството.
И.П. Перебойщиков


Анолит – електрохимически активирана вода с разредена в нея готварска сол (от 0,5 до 2,5 г/л), получена в резултат на обработката на воден разтвор с постоянен електрически ток в диафрагмен електроактиватор СТЭЛ. Основните биоцидни компоненти, съставляващи анолита – атомен хлор, хлорен диоксин, хлорна и хипохлорна киселина, кислород, водород. Такава композиция от киселини и химически съединения го прави силно дезинфекциращо вещество, което предизвиква необратими повреждания на обвивката на болшинството микроорганизми.
Той съхранява дезинфекциращите си свойства 4-6 дни в защитена стъклена или пластикова посуда при стайна температура без достъп от слънчеви лъчи. Той може да се използва в периода на целия пролетно – летен сезон.
Анолит – високо ефективен препарат за лечение и профилактика на аскосфероза, аспергилоза, американски и европейски гнилци, нозематоза, смесена патология на пчелите. Той не оказва вредно въздействие на пчелите, пилото, не се натрупва в пчелните продукти.
С лечебно – профилактична цел с анолит оросяват, като използват пулверизатор, питите с пило заедно с пчелите на тях, пергатa и медa, а така също препаратът го смесват със захарния сироп. Висок, лечебен ефект се постига при провеждането на комплексни мероприятия. От болните семейства изземват поразените пити с пило и претопяват на восък; загиналите пчели и кошерни и други отпадъци изгарят. Преди претопяване суровината я накисват във вана с анолит за 40 – 60 минути за обеззаразяване. Питите със здраво пило ги пренасят в семейства изолатори и с цел профилактика ги оросяват с анолит.
Кошерите, където се разместват поразените семейства, е целесъобразно да се обработят с бензинова лампа и анолит. При това следва щателно да се прогарят местата на сглобките, вдлъбнатините, процепите, където течността не може да проникне.
Инфектираните семейства ги преместват на нови пити или на восъчни листове, създават им период без пило.
Обработката на кошерите, преградните и прилетните дъски, покривните платна, входовете, питите, провеждат при температура на въздуха не по – ниска от 24 С с интервали от 5 – 6 дни, правят това 3 – 5 пъти до пълното изчезване на клиническите признаци на заболяването. Обработеното семейство щателно го затоплят, горният вход го затварят, на долния оставят място само да могат да се разминат 3 – 4 пчели. Тези мерки предотвратяват преохлаждането на кошера и създават дезинфекциращи възможности за газовата среда на анолита.
Лечебният захарен сироп го приготвят в съотношение 1 част захар на 1 част анолит. За да може лечебната храна да се използват от всички пчели на семейството, от кошера изземват питите с меда. С приготвения разтвор ежедневно подхранват пчелите в края на деня не по – малко от две – три седмици плътно до изчезването на клиническите признаци на заболяването. Количеството на сиропа зависи от силата на семейството. Лечебната храна може да се подгрява на водна баня при температура не по – висока от 40 С и да се подкисилява с оцетна киселина при съотношение 0,25 – 0,5 мл на 1 л сироп.
Католит – електро химически активирана алкална вода, която не притежава дезинфекциращи свойства. Католитът го дават на пчелите с цел повишаване имунитета и стимулация на развитието на семействата, отслабени от болестите, и от зимуването. Активираната вода ежедневно я заливат в поилките, които са скрити от преките слънчеви лъчи. Католитът притежава високи миещи качества. Него го съхраняват в затворена стъклена или пластикова посуда без достъп до слънчеви лъчи и при стайна температура. Той съхранява биологически активните си свойства в течение на 8 часа.
В процеса на приготвянето на ЕXA – разтвори (анолит и католит) се следи за показанията на амперметъра: силата на тока трябва да бъде установена, а произведеният католит да съставлява 5 – 10% от произведеният анолит. Получаването на анолита трябва да се съпровожда с произвеждането на електролизни газове – хлор и кислород, а на католита – на водород.
ЕХА разтворите притежават високи екстрагирущи (за извличане) свойства, които откриват нови перспективи в използването на биологически активни екстракти с цел оздравяването и стимулацията на развитието на пчелни семейства.
С цел приготвяне на на прополис с католит отначало подготвят католит с водно - солен разтвор със съдържанието на варена сол 0,5 – 1,5 г/л. След това заливат с него предварително счукан (скълцан) в хаванче прополис в съотношение 20 г прополис на 100 мл католит. Сместа в плътно затворена посуда я поставят в тъмно място и я държат при стайна температура 4 денонощия, като периодически се стръсква. При свършването на екстрагирането екстрактът го прецеждат през няколко слоя марля. Прополисният екстракт с католит е твърде ефективен като лечебен препарат при най – различни инфекциозни заболявания на пчелите, а така също за профилактика и стимулация на развитието на семействата. Него може да го използват за приготвянето на сиропа. Препоръчаните концентрации са: от 10 до 20% прополис на 1 л католит. Екстрактът се съхранява без загуби на качеството в тъмно прохладно място до 3 години.
Анолитът и Католитът притежават способността да извличат биологически активни съединения от растителната суровина. За получаването на екстракт от растения или плодове, тях ги изсушават, натрошават ги на дребно в хаванче и ги заливат с анолит или с католит при стайна температура. Времето на екстрагиране – не по – малко от 12 ч в тъмнина при стайна температура.
Екстракти с анолит е целесъобразно да се правят, като се използват растения, които притежават бактерицидни, противовъзпалителни свойства: жълт кантарион, невен, подбел, листа от малина, душица, бял равнец, мента и др). Тях ги дават на семействата със сиропа в периода на заболяванията или с профилактически цели.
Екстрактите с католит се препоръчва да се правят от растения – биостимулатори, съдържащи значителен запас на витамини и киселини. Това са (плодовете на шипката, калината, офика, песекиня, черна боровинка, червени боровинки, околоплодник на ореха, коприва, листа (иглички) от борово дърво, пъпки от черна топола, пелин, хмел и др. С получения екстракт и хранят семействата, отслабнали от тежкото зимуване или инфекциозните заболявания.
Екстрактът го приготвят от съотношението 1 супена лъжица суровина на 200 г разтвор. Използва се само прясно приготвенн екстракт, който го правят ежедневно.
Приготвяните от природните субстрати екстракти на основата на анолит и католит – са твърде ефективни лечебни и профилактични препарати за оздравяване на пчелните семейства.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2006/N4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

ЕХА разтвори от ново поколение
Болотский Е.Н.


Не е далече времето, когато руските пчелари ще трябва да се приспособяват към високите международни изисквания и условия и да отглеждат постоянно силни, здрави семейства, значително повече да отделят внимание на профилактичните заболявания и дезинфекцията с екологически чисти средства. Иначе ще бъде сложно да оцелеят поради новите изисквания и задължителния контрол за състоянието на пчелина, щателното изследване на пчеларската продукция за наличие на ветеринарни препарати, антибиотици и патогенни микроорганизми, а така също поради сложностите свързани с изнасянето на меда и големите потоци от евтина продукция от другите страни.
Това го усещаме още сега, когато Русия, която заема по количество на пчелните семейства 4 – то място, а по обема на производството 8 – о от три десетици медови държави, изнася мед в нищожни количества, поради несъответствието на неговото качество на световните стандарти (А.С. Пономорев, 2005).
Високата устойчивост и появяването на резистентни към дезинфектантите на болезнотворните за пчелите микроорганизми, предявяват повишени изисквания към антимикробните средства в пчеларството.
Широка известност в Русия и зад граница са получили установките СТЭЛ, които обезпечават на пчеларите ефективното антимикробно средство – анолит.
В днешно време в НПО „ЭКРАН” са създадени модели на установки, които позволяват да се получава анолит от ново поколение с по – високо съдържание на оксиданти (до 1000 мг/л) от разтвора на натриевия хлорид с ниска минерализация (не повече от 2,5 г/л) с производителност от 10 л/ч и повече. Антимикробните свойства на такъв анолит са значително по – големи, отколкото на използваните по – рано, което позволява да се реши проблема с дезинфекцията на питите, да се лекува аскосферозата, гнилците и да се използва за профилактика. Това се потвърждава от микробиологичните изследвания и практически получените резултати.
Анолитът АПК със средно и високо относително съдържание на оксиданти, изработван в установките СТЭЛ, може да бъде използван така също в качеството на ефективно средство в борбата с инфекциозни замърсявания на питейната вода.
За проявяването на антимикробна активност на анолита, диапазонът от стойности на pH 6,5 – 7,5 се явява оптимален. Водещият агент в състава на слабо минерализирания анолит – хипохлорната киселина в съчетание с редица други силни окислители.
Що се касае до католита, то той се използва за приготвянето на лекарства и витаминни набори от растения, за повишаването на активността на ферментите, биологическата пълноценност и усвояемост на медово – перговите подхранвания, за стимулацията за развитието на семействата.
Той повишава активността на препаратите няколко пъти. Така, активирания витамин В12 стимулира ръста на клетките, синтезът на белтъчините, нормализира процесите на нарастването и развитието. При активизацията на минералите се увеличава биодостъпността на такива жизнено важни елементи, като кобалт, фосфор, калций, магнезий, калий.
Благодарение на католита интензивността на имунната реакция се усилва в 2 – 3 пъти, освен това католитът влияе на активността на каталазата. Нейната основна функция – разлагането на водородния прекис на молекулярен кислород и вода, която затормозява болшинството ферментни процеси. Високата активност на каталазата съвпада със зимния период, отбелязва се по времето на подготовката на рояването и главната паша.
Католитът влияе на протеазата, която катализира разграждането на белтъчините и другите ферменти, които моделират храносмилането, за преработването на храна (перга и мед). Действието на фермента преминава значително бързо в среда, приготвена на основата на католит. При добавянето на католит в храната се повишава нейната смилаемост и усвояване.
Технологията ЕХА е основана на получаване в проточен режим в специални електрохимични реактори на разтвори с аномална активност.
Необходимите условия за ефективността на процеса на ЕХА:
- анодната и катодната електрохимическа обработка преминава в проточен диафрагмен реактор;
- процесът на ЕХА е кратковременен, с оптимални режими и задължителна разлика в наляганията в зоните на анода и катода;
- конструктивните, геометрични особености на реактора, материалите на електродите, йоноселективната диафрагма и тяхното покритие обезпечават равномерност на потока на целия обем на течността, обработката на всички микрообеми на разтвора в дифузионната част на двойния електрически слой (ДЕС) на границата на разделяне на фазите „електрод – електролит”.
В електро химически активирания разтвор се изменя активната концентрация на йони за сметка на изменението на коефициентите на активност, но не концентрацията.
В условията на слаба защитеност на пчелите от инфекциозни заболявания и повишени изисквания към качеството на меда, новите методи и средства могат съществено да подобрят състоянието на пчелина.
Във връзка с приведените разяснения стават ясни процесите, които протичат в саморъчно изработения електролизер (Б.Г. Севастьянов, „Пчеловодство” 2005), в който вече след 10 – 12 с след началото на процеса активацията рязко се забавя, нейната роля в разтвора (католит и анолит) се губи, ефективността се намалява поради взаимната неутрализация на високоактивни продукти на анодното и катодното разлагане. Диафрагмата от брезент не обезпечава разделяне на процесите на електролиза, електродите от нестандартни материали без специално покритие (както в СТЭЛ) увеличават токсичността на разтвора. В зоната на анода се получава кисел разтвор с pH < 5,0 с мирис на хлор. Биоцидните свойства на разтвора се обезпечават главно за сметка на молекулярен хлор, който раздразва пчелите и той не трябва да се добавя в поилката и в храната. Разтворът не оказва действие на патогенните микроорганизми в задното черво на личинката, не е приложим в качеството на лечебно средство при гнилцовите заболявания, аскосферозата, нозематозата. Ако го използват за дизенфекция, то след оросяването на питите те трябва да се промият и подсушат.
При получаването в самоделните установки на натриев хипохлорид (NaCIO) неговата антимикробна активност е незначителна и зависи от много фактори: конструкцията на установката, режимът и на работа, химическият състав на натриевия хлорид и водата. Ефективността на употребата на разтвора за дезинфекция е ограничена.

Източник: Сп. “Пчеловодство” 2006/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

 

Новите технологии за дезинфекция и лечение на болестите на пчелите
Е.Болотский


Работите по съвършенстването на технологиите за електро химическа активация (ЕХА), завършиха със създаването на нови модели на установки СТЭЛ и високо дисперсен генератор на айрозоли. Химическите компоненти в синтезирания разтвор (анолит), високата активност и проникващата способност на аерозолите няколко пъти повишиха ефективността на обеззаразяването, в това число и на спорицидната активност към устойчиви микроорганизми, в резултат на което се подобрява микроклимата в кошера. Създадени са устройства за промиване на установките от катодни отлагания, които понижаваха тази ефективност в процеса на експлоатацията; източници на постоянен ток; средства за определяне на активността на анолита. Разшири се и списъкът от заболявания, които се поддават на лечение с анолит. Получените положителни резултати в лечението на салмонелоза и хафниоза на пчелите, вирусна инфекция в съчетание с бактериалните инфекции. Активно се развива нова биоинформационна технология с използването на апаратите СТЕЛЛА, които действат на биологическия обект със свръхниски и фонови нива на излъчване на диапазона на крайно високите честоти. Ефектите от даденото въздействие са свързани с наличието на специфични резонансни клетки и тяхната белтъчна структура. Квантово механичният модел на организма на пчелите и семействата обясняват причината на заболяванията в близкото разположение на честотите на патогенния фактор и неговите клетъчни структури.
Въздействието на честотите от КВЧ – диапазон е способно да активизира работата на семейството посредством енергетична попълване на нивото на клетъчните тъкани на пчелите, а така също блокира развитието на патогенния фактор по пътя на въздействието на неговите собствени и близко лежащи нива. Апаратът СТЕЛЛА в автоматичен режим формира холографска фотография на капсула – кристал, която съдържа цялата информация за заболяването на семейството в КВЧ – диапазона, след това капсулата в автономен режим въздейства на обекта на фоновите нива на излъчване.
При лечение на заболяванията на пчелите засега не се отчита излъчването на патогенните възбудители на заболяванията и на техните токсини. Една от причините за устойчивостта на възбудителя на аскосферозата се явява твърде широкия спектър на неговите излъчвания и многочестотната структура. За достигането на максимална ефективност на лечението е необходимо да се въздейства едновременно по целия спектър на излъчването. С тези
задачи добре се справят установките СТЭЛ и апаратите СТЕЛЛА.

Необходимото условие за оздравяването на пчелините и получаването на качествена продукция – създаването на високоефективни с широк спектър на действие, екологически чисти и удобни в използване средства за дезинфекция, профилактика и лечение. Високите изисквания определят актуалността на използването на електро химическите активирани разтвори, получавани на установките СТЭЛ.
В установката СТЭЛ в проточен режим, разтвора на натриевия хлорид се преобразува в активиран неутрален анолит (АНК) с pH 7,7+/-0,5 и концентрация на оксидантите 50 – 900 мг/л.
След въздействието на микро организмите на АНК от метастабилното състояние се превръща в слабо минерализирана вода.
АНК съответства на висшето ниво дезинфектанти, които оказват повреждащо влияние на всички систематически групи микроорганизми, техните токсини (бактерии, гъбички, най – простите по устройство и техните спори, вирусите), предизвикващи болести в пчелите: гнилци, аскосфероза, нозематоза, торбесто пило и др.
АНК не причинява вреда на клетките на пчелите и човека, а при въвеждане в кошера не нарушава нормалната микрофлора на вътрешната среда. Повишеният химически потенциал на молекулите АНК способства за ускорено електро осмотическо пренасяне на оксиданти вътре в клетките на микроорганизмите, като потиска ферментните процеси вътре в клетките и нарушават тяхното хранене. Това е обусловено от принципните отличия в строежа и условията на живот на клетките на микроорганизмите и пчелите. Клетките на пчелите в процеса на жизнената дейност обезвреждат микробните клетки, като използват същите оксиданти, както в АНК, и притежават мощна антиоксидантна защита, която предотвращава токсичното въздействие на подобни вещества на жизнено важните клетъчни структури. Микроорганизмите не продуцират такива вещества в процеса на жизнената дейност, нямат антиоксидантна защита, затова АНК се явява за тях високотоксочен. За десетки хиляди години на еволюция на висшите форми на живот на микроорганизмите така и не са могли да изработят устойчивост към такъв род метастабилни химически системи.

Установката СТЭЛ синтезира анолит с голямо количество високоактивни химически съединения и повишен химически потенциал, който способства за интензивното пренасяне на тях във вътрешноклетъчната среда, а апаратът СТЕЛЛА пренася на капсула – кристал, спектъра от излъчвания на всички патогенни възбудители и техните токсини. Опитите на пчелините и практическата работа напълно потвърдиха нашата хипотеза.
Особено ми се иска да се спра на условно здравите семейства, латентните, едва протичащите и смесени инфекции, на заболяванията с неясна етиология, внимание на които се отделя явно недостатъчно. В условията на пчелина, поставянето на диагнозата по клинически признаци е затруднено пред вид подобието на симптомите; а да се изследва материала не винаги е възможно. Пчеларите този стадии често не го забелязват, а микроорганизмите продължават да се развиват, отделят токсини, отравят пчели, инфекцията се разпространява по пчелина. Ако такова семейство „влезе” да зимува, то към пролетта силно отслабва или загива.
Възможна е и такава ситуация: на съседния пчелин се появиха признаци на американски гнилец или заболявания с неясна етиология. При помощта на установката СТЭЛ и апарата СТЕЛЛА може да се предотврати заразяването на своя пчелин. С тази цел с помощта на апарата се записва вълновата информация от болните пчели, поразеното пило и лекарствата (или без тях) на капсулата. Капсулата се поставя в поилката с водата. Сега чрез поилката възбудителят не попада в кошера. А ако се случи болната пчела и да залети в кошера, то и тук микроорганизма няма да заживеят, тъй като водата излъчва целият спектър от честоти за тяхното потискане.
Още на вас ви е необходимо да приготвите анолит с широк спектър от действия на всички възбудители. На 100 семейства са необходими само около 3-4 кофи вода и 150 – 200 г сол. След 2 ч разтворът ще бъде готов и може да се обработят всички пчели, а така също да се направи санитарна обработка на питите и на инвентара. Надежден щит на пътя на разпространението на болестта е поставен.
По такъв начин, биоинформационната технология може да се използва във вид на монометод или в състава на комплексна терапия като вспомагателно средство в който и да е период от жизнената дейност за лечението и профилактиката на заболяванията, възстановяването на работоспособността на отслабналите семейства, стимулацията на развитието. Новите разработки помагат на пчеларите значително да съкратят разходите за получаване на скъпо струващи лекарствени препарати, да се повиши ефективността на ветеринарните мероприятия, да се увеличи медопродуктивността на пчелина.
Установките СТЭЛ успешно се прилагат в САЩ, Мексико, Южна Корея, ЮАР, страните от СНГ.
В Министерството на Здравеопазването на РФ са утвърдени методически препоръки за лечение с апарата СТЕЛЛА на болеви синдроми, подготвени са препоръки за лечението на инфекциозните заболявания: туберкулоза, болестта на Лайм, енцефалит, уринно полови патологии.
Апаратите СТЕЛЛА са наградени с дипломи от редица руски изложби, Рус Патент, златен медал “EWEI”, сребърен медал “EURIKA-2000”, активно се използват в медицински учреждения. Доставките на апаратите и установките са включени във Федералната програма МЧС на РФ.
Установката СТЭЛ и апаратът СТЕЛЛА взаимно се допълват в комплексната технология за оздравяването на пчелина.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2001/4 и 1999/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Пчелите в обкръженито на микробите
Е.Н.Болотский, В.М.Бахир, А.М.Кожемякин

Много от болестите от които пчелите не боледуваха по – рано, сега стават опасни. На арената на инфекциозната патология стремително се показват все нови и нови микроорганизми. Изменил се е имунният статус. Цивилизованият начин на живот на съвременния човек е отслабил имунитета на пчелите. „Летвата, която трябва да прескочи микроба” е паднала по – ниско.
Положението с много инфекции ни се струва непреодолимо, тъй като ние имаме неадекватни представи за живота на пчелното семейство в обкръжението на микробите. Но това не означава, че следва да се постига 100% ликвидация на инфекцията и пълното изкореняване на възбудителя в природата. Може да се унищожи всичко, но не и микробите – поради сложността на тяхната популационна структура, повсеместност, многочисленост, многообразието на форми на предаване на наследствената информация, колосална изменчивост и приспособяемост. Патогенните микроорганизми ще живеят винаги, но при това ние трябва да защитим пчелата.
На обширната номенклатура от болести са необходими все нови и нови лекарства. Всяка болест става особена, индувидуална единица и изисква подбор на нужните лекарства именно за нея. До тогава, до като природата на всички патологични процеси не бъде обединена с общ признак, ние няма да можем да завършим със стихийната форма на търсенето на средства за лечение на заболяванията. Цялостността на пчелния организъм трябва да лежи в основата на лечебната практика. Какъв принцип е способен да ги обедини? Изучавайки процесите на развитие на заболяванията и приложението на лечебните препарати, убеждавайки се в тяхната понякога малка ефективност, ние започнахме търсенето на нови форми на лечение и диагностика с преосмисляне на изходните позиции. Изучаването на патологическата картина, наблюденията за развитието на болестите, експерименталните проверки показаха следното:
1. Ако няма изменения в семейството, то независимо от наличието на микроорганизми няма и болест.
2. В момента на контакта на микроорганизмите с пчелата встъпва в действие нов фактор – времето.
3. Микроорганизмите и болестта са разделени във времето с безкрайни хаотически процеси.
4. Нарушенията се извършват отначало в пчелното семейство като цяло, а след това в огнището на заболяванието.
Разглеждайки такова заболяване като аскосфероза, ние установихме, че не възбудителя Askosphaera apis формира изменения в личинките на пилото, а самото пчелно семейство, процесите в което са се изменили под въздействието на дразнителя. От безкрайния брой фактори, които изграждат процеса на болестта, трябва да се отделят най – значимите. А ако има някой универсален фактор на въздействие на микроорганизма на пчелата, трябва да има и друг, който като въздейства на пчелите, ги връща в състояние на равновесие.
Универсален индикатор, който сигнализира за болестта в пчелното семейство значително по – рано от другите, се явява нарушаването в него на енергетичното състояние. Друг значим фактор – високата чувствителност на хаотичните процеси в пчелното семейство към малките въздействия. Това и повлия при избора на средствата за лечение и защита от патогенни микроорганизми.
Всяка клетка, пчела, микроорганизъм притежават свое собствено, присъщо само на тях електромагнитно излъчване. В здравия организъм на насекомото квантовите енергетически нива, които съответстват на всеки негов орган, са заети. Ако някои се освобождават, то микроорганизмите с близки честоти на излъчване веднага ги запълват. По такъв начин патологическият процес представлява полеви стереотип, който се състои от огромен брой електромагнитни вълни, носители на които се явяват бактерии, вируси, токсични продукти на обмен на веществата.
Сформираните от апарата «СТЕЛЛА» на кристал (капсула «ФРИ») честотно – вълнови аналози на лекарствените препарати, вируси, токсични продукти, техният метаболизъм се замества от енергетични, патологични нива, които се освобождават от действието на патогенния фактор. Капсулата е способна за няколко часа да покрие патологическия процес по всички направления. Включват се механизмите на защита на организма на пчелите, болестите преминават в стадии на регрес. В този случай лечебната задача се състои вече не в лечение на целия комплекс от болести, а в нормализация на енергетичното състояние на пчелното семейство.
Методът на разделяне на болестите по различия е заменен с метода на обединение по сходство. Например, ако в периода на пашата, семейството се е разболяло от аскосфероза, то е необходимо да се сформулира рецептура. За целта капсулата я включват към апарата «СТЕЛЛА» и последователно я привеждат в контакт с: всеки който е налице лекарствен препарат (нистатин, унисан, «Пчелка» и др.); с болните пчели; с поразеното пило; с отделяниятя, които съдържат антигени; с пчелите от другите семейства. Получава се еталонна капсула, която по – нататък се използва за тиражиране. За лечение на заболяванията на пчелите една капсула я поставят в поилката с вода, друга – в кошера, а третата заедно с излъчвателя и апарата я поставят в средата на пчелина и генерират електромагнитни вълни в пространството, което я обкръжава. Лечението се провежда непрекъснато в продължение на три – четири седмици. Терапията е ефективна за лечението и профилактиката на инфекциозни и инвазионни заболявания, незаразни болести и паталогически състояния, повишаване на имунитета и стимулация на развитието.
Продължават изследванията по корекцията на физиологическото състояние на пчелното семейство, лечението на вароатозата и акаропидозата.
За дезинфекция са препоръчани разнообразни средства на основата на прекиса на водорода с подкисиляване с мравчена или оцетна киселина, еднохлорист йод, формалдехид, калциев хипохлорид и др. Токсичността, трудоемкостта на работа с дезинфектантите (необходима е и следваща работа, свързана с тяхното отделяне) тормозят провеждането на редовни ветеринарно – санитарни мероприятия на пчелина. След използването по назначение, химическите биоцидни агенти се разсейват в обкръжаващата среда, встъпват в контакт с микроорганизмите, изменят тяхните приспособителни реакции и усилват механизмите на адаптация към външните въздействия. По – голяма скорост на размножение на микроорганизмите, тяхната способност да се видоизменят под влиянието на неблагоприятни фактори на външната среда довеждат до появяването на нови видове, които притежават повишено съпротивление към въздействието на биоцидните разтвори.
Тенденцията на развитието на технологиите за дезинфекция в последното десетилетие в целия свят се състои не в създаването на нови дезинфектанти, а в търсенето на начини за активиране на вече известните средства, в разработването на режими, които обезпечават висок бактерициден ефект при минимална концентрация на действащите вещества и минимално токсическо въздействие. В нашата страна е създадена технология на електро химическа активация, която позволява да се синтезират евтини биоцидни разтвори (анолити) с универсален спектър на действие в мястото на приложението им. След използването им, те само произволно се разпадат без образуване на отровни съединения и не изискват неутрализация и последваща промивка.
Електрохимичната технология на синтез на активирани разтвори – това е стратегическо направление на съвременната наука за дезинфекцията.
Активираните биоцидни разтвори, получавани на установките “СТЭЛ”, притежават широк спектър на действие. Анолитите оказват повреждащо влияние на всички крупни системни групи на микроорганизми (бактерии, гъбички, вируси и едноклетъчни), не причиняват вреда на клетките на пчелите и тъканите на човека в състава на многоклетъчната система. Това е обусловлено от принципните отличия в строежа и условията на живот на клетките на микроорганизмите, пчелите и на човека.
Ако дифузионно се разделят на три нива в съответствие с активността на биоцидните разтвори по отношение на различните типове микроорганизми, то анолитът се отнася към висшето ниво. Привеждаме за сравнение характеристиките на анолита с дезинфекциращите разтвори на различни страни по света:

Анолитите във всеки момент от времето имат във своя състав сложен комплекс от активни съединения с висока биоцидна активност. Затова под тяхното действие практически който и да е микроорганизъм, притежаващ специфичен механизъм на защита от стабилни, химически агенти, се оказва незащитен от нестабилните биоцидни фактори. Вероятността за адаптация е крайно малка, пред вид на това, че в процеса на антимикробната обработка един и същи разтвор на анолит оказва на микроорганизма поливалентно въздействие, променливо във времето.
Съществен фактор, повишаващ съпротивляемостта на микроорганизмите при взаимодействие с каквито и да са дезинфектанти, в това число и с анолита, се явява присъствието на органични натоварвания (пити, перга), които са способни да неутрализират действащите биоцидни съединения. Изследванията и опита от работата са показали, че факторът „органична защита” на микроорганизма се преодолява с оптимален избор на параметрите на анолита, добавянето на повърхностно – активни вещества, въвеждане на процеса на обработката в динамичен режим, изменение на температурните режими и експозицията.
Влиянието на различните фактори при въздействието на анолита на кинетиката на изменение на микробната обсемененост се разглеждаше на примера на микроорганизмите Askosphaera apis и Bac. Larvae, възбудителите на аскосферозата и на американския гнилец. При обработката с анолит Сох = 300 мг/л, заразеността с микроорганизми в отсъствието на белтъчно натоварване се понижаваше на 6-7 порядъка. Обеззаразяването на обекта с анолит Сох=500 мг/л при наличието на белтъчно натоварване понижава обсемеността с 3 – 4 порядъка вече след 5 минути. Увеличаването на температурата от 20 до 40 С довежда до съществено нарастване на ефективността на обеззаразяването.
Анолитът излъчва електромагнитни вълни на фоново ниво в широк диапазон от честоти, който съвпада с диапазона от честоти на излъчване на много патогенни възбудители и техните токсини. Уникалното съчетание в него на биоцидни свойства и електромагнитно излъчване в диапазона от честотите на патогенните възбудители, го прави незаменим за дезинфекция, профилактика и лечебни заболявания.
Новите модели установки „СТЭЛ” позволяват едновременно да се получи биологически ценна питейна вода, очистена от токсични за пчелите органични съединения, йони, тежки метали, микроорганизми от всички видове, токсини. Такава вода стимулира възстановителните процеси в организма на насекомите, регулира метаболизма, притежава висока способност да прониква чрез биологическите бариери и да изземва от организма токсичните продукти. Активираната вода решава значителна част от задачите по защитата на пчелното семейство от интоксикация.
Фоно – резонансната терапия (апаратите „СТЕЛЛА”) и електрохимичната технология (установките „СТЭЛ”) напълно съответстват на новите изисквания в избора на универсални средства на защита и лечение на пчелите в сложни съвременни условия.
Тези апарати и установки ги реализират по пощата за всички желаещи от фирмата производител.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2002/N3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by