Дата на обновяване:11.03.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Безопасност на пчелина
Карл Уенинг, Томас Елстън


Пчеларите често чуват да им се казва, че пчеларството е полезно за здравето. Сред нарастващия списък от подобни твърдения са стимулиране на имунната система и намаление на риска от ревматичен артрит в резултат на периодичните ужилвания от пчели, предпазването от рак поради консумацията на антиоксиданти, съдържащи се в пчелния мед, и повишаване на мускулния тонус поради редовните занимания на открито. Въпреки всичко това съществуват известни опасности, пред които са изправени пчеларите.

Както при много други професии, при пчеларството също има опасности. Тези опасности варират от най – обикновени досадни неща до заплаха за живота. Опасностите при пчеларството може да бъдат локални (ужилвания, изгаряния, порязвания) или засягащи целия организъм (алергични реакции, болести причинени от топлината, отравяния с пестициди и токсини). Само когато имат ясна представа за тези рискове, пчеларите биха могли да ги избягнат. За беда те понякога се замислят за безопасността едва след като е твърде късно и белята е станала.
Уроците свързани с безопасността може да се научат по два начина. Първият начин е личният опит. Подобни уроци може да се окажат твърде скъпи в резултат на изпитаната болка, здравословни проблеми и загуба на време и пари. Вторият начин е да се научат посредством опита на други хора. Той ще спести пари и болки. С други думи, образованието е за предпочитане пред личния опит.
Авторите смятат, че е по – добре да се предотвратят вредите, свързани с рисковете при отглеждане на пчели, като се отделя необходимото внимание на безопасността. Профилактиката винаги трябва да се предпочита пред лечението. По – долу ще се спрем на рисковете, които всеки пчелар трябва да съзнава и от които трябва да се пази.
Ужилвания от пчели. Колкото и да внимава пчеларят той може да бъде ужилен. Различните пчелари се безпокоят в различна степен от вероятността да бъдат ужилени и съответно вземат различни предпазни мерки – носят шапки с було, цели предпазни костюми, ръкавици, ремъци за краката и ботуши. Онези, които не са толкова загрижени, носят широки дрехи и светли цветове, както и шапка с було. Други, които малко или изобщо не се безпокоят, почти не носят предпазно облекло.
Здравият разум и опитът са изминали дълъг път, за да помогнат на пчеларя да избегне или да намали броя на ужилванията. Специално новаците трябва да се придържат към следните ръководни принципи при своята работа с пчелите. Спазването на тези правила ще им помогне да ограничат броя на ужилванията от пчели.
1. Носете светли предпазни костюми, включително було и ръкавици;
2. Облечете се преди да се доближите до кошерите;
3. Подпушете входа на кошера, изчакайте две – три минути , докато пушекът подейства, и чак тогава отворете кошера;
4. По време на работа стойте отстрани или отзад на кошера;
5. Опушвайте всяко ужилено място (включително ръкавиците), за да прикриете миризмата на алармиращия феромон (изопентилов ацетат).

Съществуват много други методи, които биха могли да се използват за намаляване вероятността от ужилване, но цитираните вече може да бъдат разглеждани като основни.
Ако в даден район са се настанили африканизирани медоносни пчели, пчеларите трябва да внимават, приближавайки кошери, в които по – рано е имало европейски пчели. Африканизираните пчели имат склонност да завладяват слаби семейства или семейства без пчелни майки. Рояци африканизирани пчели се призимяват върху кошера, влизат през входа и убиват майката и много от пчелите защитници. Останалите пчели в кошера биват смазани от паразитиращия рояк и африканизираната пчелна майка поема контрола в кошера. Пчелите работнички остават да се трудят за новата майка до смъртта си.
Очевидно вероятността за неочаквани ужилвания се увеличава многократно в присъствието на паразитиращи пчели. Ето защо в районие, където са се установили африканизирани пчели е наложително да се вземат съответстващи мерки. Пчеларите в тези райони трябва да сменят всяка година пчелните майки с маркирани майки. Редовно трябва да се извършват прегледи на семействата, за да се потвърди наличието на маркитраните майки. Снасящите нови майки, произведени от маточници на пчелина, може да са били оплодени от африканизирани търтеи и затова трябва да бъдат подменени.
Изгаряния. Използването на пушалка за избягване на ужилванията поражда друга опасност – изгаряне. Лесно стават изгаряния, когато плътта влезе в допир с корпуса на работещата пушалка. Някои части на корпуса на пушалката са нагорещени до степен на горящите в нея материали. Тъй като пушалките са изработени от метал, който има голяма топлопроводимост, топлината на горящите въглени лесно се предава до всички точки на външната повърхност. Затова е за предпочитане да си купите пушалка с предпазна решетка.
Съществуват три вида изгаряния за които пчеларите трябва да знаят. Изгарянията от първа степен повреждат най – горния слой на кожата. Те могат да бъдат болезнени, но мястото зараства за няколко дни. Изгарянията от втора степен нараняват или разрушават първия и втория слой на кожата. При тези изгаряния обикновено се образуват мехури, от които може да се отделя прозрачна течност, ако целостта на кожата е нарушена. Болката е много по – силна и често мястото се подува. Заздравяването трае от три до четири седмици и може да остане белег.
Изгарянията от трета степен, които са редки сред пчеларите, се причиняват от продължителен контакт на кожата с предмети с висока температура и водят до разрушаването на кожата и до травма на плътта отдолу. Изгарянията от първа степен и малките изгаряния от втора степен обикновено зарастват от само себе си, ако се поддържат чисти и защитени и ако няма нарушаване на цялостта на кожата. Големите изгаряния от втора степен и всички изгаряния от трета степен изискват незабавна медицинска помощ и обикновено от тях остават белези.
Списъкът на изгарянията няма да е пълен, ако не включим в него слънчевите изгаряния. Слънчевите лъчи са полезни до известна степен. Те позволяват на кожата да произвежда витамин D, който е необходим за здравината на костите. Въпреки това, ако кожата бъде изложена продължително време на слънце, може да се получи слънчево изгаряне обикновено от първа степен. Излаганата прекалено дълго на слънчева светлина кожа с течение на годините може преждевременно да се състари и дори да се появи сериозна форма на рак на кожата, познат под наименованието меланома.
Виновни за увреждането на кожата са ултравиолетовите лъчи. Една от формите на тези лъчи (UVB) свързва с увреждането на повърхността на кожата и поемането на свръхдози от тях може да доведе до изгаряне, поява на мехури и посетнешно обелване. Друга форма на ултравиолетовата радиация (UVA) лесно прониква през горния слой на кожата и може да доведе до увреждане на плътта под кожата. Това увеличава вероятността от появяване на рак, причинява преждевременно състаряване на кожата и намалява способността и да се бори със заболяванията.
Съществуват няколко начина за намаляване на случаите на слънчево изгаряне и свързаните с него увреждания на кожата. Избягвайте да работите в пчелина, когато ултравиолетовата радиация е най – силна, обикновено от 11 до 15 часа (при „лятното” време. Слънцето е в зенита си не около 12, а около 13 часа). Разбира се, това са върхови часове за обработване на пчелите, когато събирачките не са в кошера, което прави работата по – лесна. Като изключим спирането на работата по средата на деня, най – доброто, което може да се направи е да се предпази кожата от дитрктно излагане на слънчева светлина. Носете защитно облекло и шапка, която предпазва лицето и очите от влиянието на слънцето. Използвайте върху цялата кожа противослънчева емулсия със защитен коефициент „30 плюс”. Не забравяйте, че дори в облачни дни ултравиолетовата радиация е достатъчна, за да проникне през облаците и да предизвика слънчево изгаряне. Колкото и учудващо да звучи за мнозина, слънчевите изгаряния в облачни дни са доста обичайно явление.
Увреждания на очите. Предполага се, че ултравиолетовата радиация може да е отговорна за увреждания на очите, като перде и една рядка форма на рак. За предотвратяване на подобни проблеми в областта на очите, носете слънчеви очила, които отразяват 90 или повече процента от падащата ултравиолетова радиация. Носенето на шапка с широка периферия може да помогне за защитата на очите и лицето от илтравиолетовите лъчи и от изгаряния по главата и врата.
Увреждането на очите може да бъде причинено и от летящи предмети. Машините за косене на трева се въртят много бързо и ако закачат камъче или пръчка, може да го изхвърлят с висока скорост и да нарани лицето или очите. Затова, когато работите с машини в пчелина – косите трева или режете дървета, използвайте предпазни очила или защитна маска.
Добрата новина е, че пчелните ужилвания по очите са много редки и ако се случат, не представляват особен проблем, специално за окото. Обикновено пчелите не се движат толкова бързо, че да успеят да ужилят очите, чиито клепачи светкавично ги похлупват. Ако поради някаква причина рефлексът на мигане отсъства и пчелата успее да ужили окото, жилото едва ли ще успее да пробие слоя на роговоцата. Следователно, всяко ужилване ще е частично нараняване. Жилото на пчелата може да пробие конюнктивата, но не и склерата. Всяка инжектирана пчелна отрова ще предизвика в конюнктивата реакция, подобна на реакцията на кожата. Най – опасното за роговицата е вторичната бактериална инфекция, която може да се получи вследствие пчелното ужилване. Ужилванията по клепачите не се различават особено от ужилванията по други части на тялото.
Порязвания и контузии. Добре поддържаният рамкоповдигач е остър. Той е предназначен за остъргване, набиване и откъртване. Ако се използва невнимателно, рамкоповдигачът може да бъде източник на сериозни порязвания и ожулвания. Когато работите с този инструмент и отделяте един от друг елементи на кошера, добре е да ги държите здраво. Това важи особено за случаите, когато се стремите да разделите два елемента, слепени с прополис.
Тъй като формата на инструмента е много удобна, мнозина пчелари често го оставят в дланта си, докато местят елементите на кошера. Инструментът е добре приспособен за такава употреба. Когато го използвате по този начин, трябва да внимавате да не се порежете. Държейки рамкоповдигача между себе си и тежкия подвижен корпус на плодника, може да си причините сериозни порязвания с острите краища на рамкоповдигача, особено, ако носите тънки дрехи. Добрият пчеларски костюм и ръкавиците може да ви предпазят от порязвания и одрасквания.
Контузиите са наранявания без нарушаване на цялостта на кожата. Независимо от това, подобни наранявания може да причинят отоци или натъртвания по кожата. Контузиите могат да бъдат причинени от прищипване или премазване. Когато местите части от кошера, бъдете предпазливи. Не пускайте и не поставяйте корпусите на земята твърде бързо. Когато снемате тежки корпуси, не облягайте долния им край о тялото си, тъй като може да се прищипете. Дали ще се прищипете или премажете, зависи от скоростта с която смъквате предметите на земята. Това, което нормално би довело до прещипан пръст, при по – голяма скорост ще доведе до премазан пръст. Кожените ръкавици предпазват най – добре пръстите от порязване и прищипване.
Шо се отнася до изпуснати предмети, пчеларят трябва да помисли за носене на работни ботуши с предпазни метални носове. Ботушите освен това предпазват от навяхване, като поддържат глезените, когато се върви по неравна повърхност.
Кошерите с голям брой корпуси може да станат нестабилни и да се преобърнат. Обикновено кошерите са наклонени напред, за да може водата при дъжд да влезе във входа. Когато наклонените кошери станат по – високи поради прибавянето на нови магазинни корпуси, центърът на тежестта им може да се премести прекалено нависоко поради пълненето на магазините с мед и кошерът да се прекатури. Подобно катурване може да бъде причинено и от натискането с рамкоповдигача между залепени с прополис секции на кошера „небостъргач” с цел тяхното разделяне (оцобено близо до върха). Щом някое от тези събития се случи, кошерът може да падне за голяма изненада на пчеларя. Ако пчеларят се намира под падащия кошер, върху него ще се стоварят десетки килограми пълни с мед рамки и да му причинят премазвания, счупвания на кости и дори нещо по – лошо. Добре е да свалите пълните магазини и да извадите меда, преди даден кошер да стане прекалено висок и потенциално нестабилен.
Мускулно разтягане. Поместването на кошери или техни части може да се окаже тежка работа. Когато са пълни с мед, корпусите може да тежат 35 и повече килограма. За беда, човешкото тяло не е удобно конструирано за повдигане на подобни тежести. Ръцете, гръбначният стълб и краката образуват лост с малка механична полза, който подлага гръбните мускули на огромно напрежение. Разтягането на мускул се получава в резултат на опит за вдигане на тежки предмети, на тяхното неправилно вдигане или просто от прекалено тежка работа. Мускулите или се разтягат над обичайните за тях граници, или се късат поради прекалено напрягане. Болката е резултат от повредени кръвоносни съдове, при което се получава кървене в засегнатите места. Кървенето дразни нервните окончания и това предизвиква болката. Такова разтягане на мускулите може да продължи с дни или седмици.
Незабавното поставяне на студен компрес върху пострадалото място е най – добрият начин за облекчаване на бплката и отока. Студът намалява кръвообращението в областта като свива кръвоносните съдове. Освен това студът прави нервите по – малко чувствителни и по такъв начин намалява усещането за болка. Поставяйте студени компреси през следващите 72 чса или докато отокът намалее. Чак след това засегнатото място трябва да се затопля, за да се засили кръвообращението. Засиленото кръвообращение тогава ще повиши скоростта на заадравяване, без да причини болка.
Когато вдигате тежки кошерни елементи, използвайте правилна техника за повдигане. Това означава преди всичко краката да стъпят здраво на земята, леко раздалечени. Приклекнете – не се навеждайте напред – и се старайте гърбът ви да остане изправен. Хванете добре предмета и го повдигнете бавно; не дръпвайте предмета рязко нагоре и не извъртайте тялото си, докато повдигате предмета. Поставяйте предмета на земята в обратна последователност.
Носенето на корсет е друг начин за намаляване на напрежението върху гръбните мускули. Корсетът поддържа гръбните и коремните мускули. Разбира се, проблемите, свързани с вдигането на тежки магазинни корпуси също може да бъде намалено чрез използването на плитки или средни магазини, които събират по – малко мед и са по – леки. Избягвайте натрупването на магазинни корпуси над нивото на гърдите си. Ако се налага да наредите магазините по – нависоко, използвайте някакъв вид платформа, на която да стъпите. При повдигане винаги дръжте тежестта близо до тялото. Ако премествате цели кошери, използвайте някакво подемно устройство и вземете някой да ви помага. Както при всяка друга тежка работа, раздвижете и „загрейте” мускул;ите си преди вдигането на тежки неща.
Болести, свързани с топлината. Мускулните спазми при пренапрягане в условията на прегряване, топлинното изтощаване и топлинният удар са най – големите безпокойства на пчеларите, особено при висок топлинен индекс. Свързаните с топлината болести може да дойдат в резултат на работа в условията на висока температура и влажност. По – тежките пълни комплекти защитно облекло предпазват по – добре от ужилване, но при тях по – често може да се стигне до свързани с топлината болести, понеже ограничават охлаждащия въздушен поток около тялото.
Мускулните спазми се срещат много често при горещо влажно време. Обикновено те са първия признак за проблеми, свързани с топлината. Спазмите често обхващат гърба, ръцете и краката. Бързо облегчение може да се постигне, ако влезете в къщата, отпочинете малко, пиете много вода и масажирате засегнатите места. Избягвайте вземането на солени таблетки, защото те по – скоро може да влошат положението, отколкото да го подобрят.
За онези, които пренебрегнат симптомите на топлинните спазми, има по – голяма вероятност да получат топлинно изтощение. По – разположени към него са хората, които носят тежки, пълни комплекти предпазно облекло, намаляващи охлаждането, предизвикано от изпарението на потта при директен допир с въздуха. Признаците и симптомите на топлинно изтощение са студена, влажна, бледа или зачервена кожа. Топлинното изтощение се придружава и от главоболие, повдигане, виене на свят, слабост, жажда, чувство за тревога или апатия и ускорена сърдечна дейност (тахикардия). Когато се появят такива признаци, трябва да отидете на по – хладно място и да легнете. Свалете тежките и ограничаващи дрехи. Тялото трябва да се охлади чрез пиене на ледена вода и слагане на студени компреси. Работата през този ден трябва да се прекрати.
Топлинният удар е истински спешен случай. Ако не се приложи лечение, здравето на пострадалия се влошава и може да се стигне до припадък или кома. Това обикновено следва топлинното отношение при хората, които игнорират симптомите му. При топлинния удар има редица признаци, между които: зачервена, гореща, суха кожа; ускорен слаб пулс; ускорено, но плитко дишане. Ако пострадалият припада и не се свестява, отказва да пие вода и или повръща, това означава, че положението се влошава. В този случай е препоръчително пострадалият да лежи и да се повика бърза помощ. Ако има повръщане, сложете пострадалия да лежи на една страна и спрете да му давате вода.
Свързаните с топлината болести са проблем за пчеларите, особено за онези, които работят усилено в горещо време. За да избегнете тези болести, намалете темпото на работа, правете периодични почивки, яжте по – малко, пийте повече вода, работете през по – хладните часове на деня и ако имате възможност, оттегляйте се отвреме на време в хладно помещение или в кола с климатична инсталация.
Излагане на действието на пестициди. През последните години използванетона пестициди във и около кошерите се увеличава драстично. Днес много пчелари използват в борбата срещу акарите химически препарати (например Apistan). Активната съставка на Apistan е флувалинат. Това е пиретроид – синтетично химическо съединение, което наподобява естествените биологични инсектициди, наречени пиретрини.Флувалинатът е слабо токсичен за организма при вдишване и адсорбция през кожата и случаите на отравяне на хора са много редки. При работа може да възникнат раздразнения на кожата, като парене, сърбеж и щипене стигащи до изтръпване. Флувалинатът може да се акумулира в меда и восъка и затова никога не трябва да се употребява, когато магазинните корпуси са на кошера.
Кумафос (Coumaphos) – активна съставка на пчелните ленти на Байер, е органофосфат, който е причина за многобройни случаи на песицидни отравяния. Тези химически съединения поразяват хората като инхибират (спъват действието на) холинестеразата – жизнено важен ензим за функционирането на нервната система. Кожният контакт с кумафос е способен да предизвика симптоми, които може да се объркат с разстроен стомах, топлинно изтощение или топлинен удар. За щастие, в центровете за спешна медицинска помощ има добри противоотрови (антидоти) срещу органофосфатни отравяния.
Някои от препаратите за третиране на почвата съдържат активната съставка перметрин – синтетично съединение подобно на естественото съединение пиретрум, което се съдържа в едно бяло, приличащо на маргаритка, растение, наречено Tanacetumcinerariaefolium. То е едно от малкото растения с инсектицидни свойства. Изкуственият пестицид е силно отровен за пчелите, затова при използването му трябва да се използват предписаните концентрации. Дори непряко попадане на перметрин върху пчелите – например мъгла при пръскане с пръскачка – може да бъде фатален за тях. Химикалите може да попаднат в организма по четири начина: абсорбция (попиване), вдишване, поглъщане или впръскване през прободни рани. Прахове, прах или пръски течност може да бъдат вдишани или впръснати в очите, носа или устата. Използването на защитни маски или предпазни очила и дихателни апарати е задължително при тези условия. Много токсини лесно проникват през кожата при контакт. Затова при работа е добре да се носят гумени ръкавици.
Химически изгаряния. Мравчената киселина под формата на гел неотдавна бе удобрена за използване в САЩ за контрол на акарите. Когато се употребява в тази форма, работата с мравчената киселина е безопасна. Ако се използва в течно състояние може да се създаде опасност от изгаряне или нещо по – лошо. Това е една от причините за забраната да се използва течна мравчена киселина в кошерите, тъй като има разяждащо действие. Ако дори фини пръски от нея влязат в контакт с тялото, може да се нанесат вреди. В зависимост от концентрацията си мравчената киселина може да предизвика раздразнение, болка, зачервяване или изгаряне на кожата. Контактът с очите може да доведе до тежки изгаряния и необратими увреждания на очите. Парите на мравчената киселина са опасни при вдишване: предизвикват тежки възпаления на носа, гърлото и горните дихателни пътища, а също така и задух. Вдишването на по – високи концентрации може да предизвика проблеми на централната нервна система и поражения на белите дробове. Поглъщането на концентрирана мравчена киселина причинява сериозни изгаряния и разяждане на устната лигавица, гърлото и хранопроовода, придружени от болка и затруднено поглъщане. Може да се появят също така и болки в корема, гадене, диария и повръщане. Острите отравяния може да предизвикат шок, бъбречна недостатъчност и смърт.
При определени условия химикалът може внезапно да се възпламени и експлодира. Работата с мравчена киселина без обширни познания и сериозни предпазни мерки може да доведе до много тежки последици и дори до смърт. Всеки пчелар трябва да помисли преди да използва течната форма на това вещество.
Огън. Където има пушек, има и огън. При работа с пчелите се използват пушалки. Макар, че точната причина за ефективността на пушека не е известна, пчеларите продължават да го използват и той им върши много добра работа. Никога не палете пушалка вътре в автомобил. Ако духа вятър, намерете някое по – закътано място навън, за да я разпалите. Когато палите пушалката в колата, има опасност пламъчета или искри да подпалят вътрешността и това да повреди или унищожи автомобила. При пренасяне на пушалката от един пчелин на друг, запушете отворите и или я поставете в метален контейнер. Най – добре е да превозвате работещата пушалка здраво закрепена отвън на колата, така, че пушекът да не ви пречи на шофирането, а и отделящите се газове да не застрашават здравето ви.
Грижливо загасете пушалката, след като приключите работата си с нея. Когато изпразните пушалката, уверете се, напълно, че въглените са угаснали преди да напуснете пчелина. Би било много жалко пчелар да причини пожар, поради неправилно боравене с материалите за подпушване на пчелите. Ако трябва да изсипете живите въглени на земята, изберете за това място без тастителност. Разпръснете пепелта с крак или с пръчка, така, че температурата й да спадне под точката на запалване. При сухо време залейте въглените с вода. Добре е да носите със себе си пожарогасител за непредвидени ситуации.
Пчеларите трябва винаги да помнят, че по – новите коли са снабдени с каталитичен неутрализатор за намаляване на замърсяването. Това е придружено от нагряване на ауспуха до 800 С. Понеже неутрализаторът е близо до земята, той може да влезе в допир със запалителни материали, ако колата се движи през висока трева и бурени. Внимавайте за опасността от пожар от този източник, особено в късно лято и есента, когато растителността е много суха.
ПРЕПОРЪКИ
Дръжте под ръка аптечка за първа помощ.
Да се вземат за пчелина подходящи предпазни средства е винаги проява на здрав разум. Не е нужно аптечката да съдържа всевъзможни приспособления и хапчета – достатъчно е да има марля, бинт, лейкопласт и памук. При слаба чувствителност към ужилвания може да се използват антихистаминни средства – на таблетки или в течна форма.
Поддържайте физическата си форма. Някои от проблемите по безопасността, изброени до тук, може да бъдат смекчени или напълно избегнати, ако пчеларят е физически здрав. Преди извършване на дейности, свързани със значително физическо натоварване, е добре да обмислите как да ги изпълните постепенно или да направите предварително загряване.
Уведомете други хора къде отивате. Когато пчеларят се отправя към някой пчелин, трябва да съобщи някому къде отива и кога предполага, че ще се върне.
Носете със себе си клетъчен телефон. Тези телефони са доказали безценността си при непредвидими критични ситуации. Те дават възможност на пчеларите да повикат бърза помощ от отдалечени местности и може да се окажат спасителни при смъртна опасност. Очаква се в съвсем скоро време всички клетъчни телефони, продавани в САЩ, да бъдат снабдени с чип за връзка с глобална система за установяване на местоположението, което ще позволи спасителните екипи да открият притежателя на апарата, дори ако самият той не знае къде точно се намира.
Подгответе се. Бъдете готови да се заемете с изброените здравни проблеми и наранявания, ако се случат такива. Дълг на всички пчелари е да са запознати с основните неща по оказване на първа помощ.
Мислете за безопасността. За да избегнете неприятностите, взимайте подходящите предпазни мерки: от носене на вода и пожарогасител на пчелина, когато отивате на инспекция или на работа на пчелина, до използването на три плитки или средни корпуса като камери за пилото вместо на два дълбоки корпуса. Както се казва, един грам предпазни мерки са равни на един килограм лечение. Така е и с безопасността в пчелина. Грижата за безопасността е половината от битката за избягване на евентуални здравословни проблеми и вреди.

Източник: Сп. „Пчелар” 2001/N1,N2,N3                Преводът е от сп."American Bee Journal" 1999/10
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by