Дата на обновяване:04.02.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Генетичен подход към колапса на пчелните семейства
В.П. Николаенко


В последните години се заговори за КПС – колапса на пчелните семейства, който се проявява в отслабването на семействата през есента и слитането на пчелите. Медовите запаси остават непипнати с неголям брой пчели и майката, които са обречени на гибел.
Това явление прие масов характер в САЩ, Европа: Гърция, Италия, Испания, Полша, Португалия, Хърватия, Швейцария и Русия.
Какви са причините? Изследователите ги свързват с многофакторността. За един от главните се смята въздействието на кърлежа Varroa destructor, който способства за внедряването в тялото на пчелата на патогенни бактерии и вируси. Беше открита Nosema cerana, която притежава голяма патогенност. Пчелите се поразяват от много вирусни заболявания: остър паралич, деформация на крилото, хронически паралич, торбесто пило и други. Възникна версия, че КПС се предизвиква от неизвестен вирус. Обаче проведените изследвания не го потвърдиха.
Заслужава внимание предположението, че причината за КПС е неблагополучната екология. Използването на пестицидите отрицателно действа на пчелите., отслабва имунната им система, например пестициди от типа на неоникотиноидите нарушават ориентацията на пчелите. Постъпващите от други страни в Русия семена на хибриди на слънчогледа ги обработват с различни фунгициди и инсектициди. Някои от тях, например крузейр, с действащо вещество тиаметоксин прониква в растенията за защита от насеконите. Броят на използваните отровни вещества се изчислява на няколко десетки. Обаче не съм срещал съобщения как те действат на пчелите. Като правило отровите се натрупват в белтъчините на прашеца, които попадат в организма на пчелите, като отслабват имунитета. Особено това се отразява на майките, като предизвиква генни изменения. Освен това, става замърсяване на обкръжаващата среда с тежки метали, които оказват мутагенно действие (цинк, мед, арсен, кадмий, олово). Те се предават по трофическата верига „почва – растения медоноси и прашецоноси – пчели – пчелни продукти”.
Съществена вреда нанасят на пчелите и ветеринарните препарати при лечението на вароатозата и другите заболявания. Много пчелари отбелязват тяхното отрицателно въздействие на майките. Изследванията, определящи влиянието на флувалината и кумафоса, показаха тяхното отровно токсично действие на майките и на пчелите.
Появяването на колапса съвпада с широкото внедряване в селскостопанското производство на хибриди на слънчогледа с интензивно използване на хербициди, фунгициди и инсектициди. Тъй като не е намерен вирусът, който причинява КПС и няма пряко действие на факторите, изложени по – горе, то остава да се предположи, че причината за КПС – това са генни нарушения.
През 2009 г. аз за първи път забелязах появяването на КПС в две семейства с майки, получени от Майкоп (в другите семейства това го нямаше).
На пчелина не използвам химически препарати. За лечение на пчелите използвам разработените от мен растителни лекарствени форми, и вароатоза в семействата няма. Заразяват се от съседните пчелини и затова се налага да ги обработвам няколко пъти. При формирането на гнездата на семействата през есента в иззетите маломедни пити с неголямо количество запечатано пило, кърлежи не намерих във всички семейства.
В края на септември две семейства започнаха да отслабват и да не взимат сироп. На едното дадох две пити със запечатано пило. В края на октомври във второто семейство намерих само шепа пчели с майката и неголям кръг запечатано пило. Питите с мед при отсъствието на пчелите бяха цели. Мъртви пчели около кошера нямаше. Наблюдаваше се типична картина на КПС.
В семейството, в което бяха дадени две пити с пило, пчелите заемаха две междини и никакви признаци за КПС не се забелязваха. На преден план излиза заключението, че причината за КПС произлиза от майката.
Защо на пчелина се появява КПС не във всички семейства? Очевидно, това е свързано с нарушението на генния механизъм, затова КПС носи индувидуален характер, тъй като генетично майките са различни. КПС се заключава в това, че произвежданите от майката пчели имат мутации, които предизвикват тяхното слитане и гибелта им.
В това направление започнаха изследвания американските учени на Университета в Илинойс. Използва се матрицата от пчели, която дава ясна картина на целия геном. Обаче генните нарушения трябва да се търсят преди всичко в майките. До колко е вярно моето предположение, ще покажат по – нататъшните изследвания.

Източник: Сп. „Пчеловодсво” 2010/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by