Дата на обновяване:28.01.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Причини за гибелта на пчелите в Европа
О.Ф. Гробов, Е.В. Руденко, Р.Т. Клочко


3 – 4 март 2009 г. в селскостопанския факултет на Университета в Загреб (Хърватия) премина 4 – та конференция COLOSS (colony – семейство, loss – загуба) «Предотвратяване на загубите на пчелни семейства» под председателството на господин П.Нейман (Швейцария), на която присъстваха 63 човека от 30 страни. Представени бяха кратки доклади от 26 страни на Европа, а така също САЩ, Израел, Йордания, Египет и Китай. Провеждането на конференцията се предшевстваше от създаването на европейска работна група при Комисията по патология на пчелите на Апимондия. Това в свой ред се предшестваше работата по създаване на национални програми по развитие на пчеларството в Германия, Швейцария, Франция, обединяването на пчеларски организации (общества, институти, центрове по пчеларство на отделни земи) и ветеринарни учреждения на различните страни, образуването на единен център за постъпването на информация по предлагана анкета (въпросник)).
В съобщенията са приведени сведения за броя на семействата и пчеларите, а така също за гибелта на пчелите съгласно данните на пчеларските организации и ветеринарната диагностична служба. Анализът на материалите показва, че за последните години са изследвани 611 767 пчелни семейства (3,4%) от 1 808 144 семейства, разположени на изучаваната територии (К. Crailsheim, R. Brodschneder, P. Neumann). Броят на загиналите семейства в определени години във всяка страна е подложено на значителни колебания. Така, загубите на пчели в Турция през 2006/07 г. са отбелязани главно в източните райони и са съставили 30%, в 2007/08 г. 1,8%, в Белгия в 2004/05 г. те са били – 16,4%, в 2006/07 г. – 7,3%. През зимния период на 2007/08 г. смъртността до 20% е отбелязана в 13 държави (в Германия в течение на 4 години тя е регистрирана на ниво 8-16%, в Швейцария – 10 – 18%); гибелта 20 – 30% - в 7 страни на Европа, повече от 30% - в Португалия (30,3%), в Дания (30,3%), В Италия (37%). В Испания за зимния период 2006/07 г. са загинали 50,3 семейства. Значителни колебания на процента на гибелта се отбелязват също на териториите на отделните региони вътре в страната: в Испания през 2006/07 г. – от 14 до 89%, в Словения през 2007/08 г. – до 100%. На територията на Великобритания за същия период в Англия и Уелс са загинали 33% от пчелите, в Шотландия – 27%, в Северна Ирландия – повече от 20%. В Швеция загубите от 1975 – 2005 гг. е била средно равна на 10 – 12% с колебания по отделните зони от 6 до 22%. В Ирландия през 2007 в Западен Йорк гибелта достигаше 53%.
Освен големите загуби на пчелни семейства през зимата и пролетта предизвиква внимание така също повишената смъртност през есента. В Белгия през периода от октомври до април загубата е 92,8% от семействата. В Македония гибелта през зимата съставлява 28%, през пролетта – 30%, през лятото – 24% и през късната есен – 18%. В Португалия тя беше съответно 53,5; 79; 10,9; 17,3%.
Причините за смъртността са разнообразни, но един от водещите фактори се смята кърлежа Varroa destructor, а така също вторични бактериални и вирусни инфекции, които са обусловени от неговото паразитиране. Освен това, се отбелязва отсъствието на обработки, несвоевременното, неправилно или недостатъчно тяхно прилагане. По мнението на датските изследователи, двете топли зими през 2006/07 и 2007/08 гг. доведоха до нарастването на популацията на кърлежите. Техният брой в загиналите семейства беше по – голяма, отколкото в оживелите. Датските пчелари назоваха това явление „година на кърлежа”. В Германия е установена пряка зависимост на загубите от степените на поражение на пчелните семейства от кърлежа вароа, вирусите на острия паралич и на този, който довежда до деформацията на крилото през есента. Връзката между гибелта на пчелите и поразеността от кърлежа е показана в Испания. В Норвегия, където в семействата не е намерен кърлежа, гибелта на пчелите съставляваше 6,6%, а при неговото наличие – 11,3%. Аналогична е картината в Швеция, където при отсъствието на противокърлежни обработки или при лошо тяхно провеждане загубите от семействата достигнаха 70%. В Ирландия с появяването на вароа, гибелта на пчелите се увеличи от 10 до 20%. Във Франция през 2007/08 г. поради лошата обработка против кърлежа загинаха 57% от семействата на 35 изследвани пчелини. Във Великобритания е отбелязано нарастване на смъртността на пчелите през 2001 г., когато е била установена устойчивост на този паразит към апистана. В Полша положителна диагноза за вароатоза е установена на 55% пчелини при прегледа на 62% при лабораторни изследвания, в Португалия – в 27% от пробите, в Испания през 2006/07 през есента кърлежът е намерен в 19,4% от пробите. За нарушенията при използване на акарицидите говорят случаите на гибел на семейства в Сърбия след обработка.
Освен това, повишената гибел на семействата през есента , когато поради съкращение на числеността на пчелите се повишава процентът на тяхата опаразитеност в семействата, а така също сходният процент на есенната гибел на пчелите в такива различни по климат и флора страни, като Македония и Португалия, указва на сходството на причините и поради всичко на вароатозата.
Вторият не по – малко важен фактор от причините за гибелта на пчелите в редица страни на Европа се явява откритият през 1996 г. нов вид микроспоридии Nosema ceranae, присъствието на която в 97% от загиналите пчели и нейната висока патогенност бяха показани през 2005 г. в Испания (M.Higes et al., 2005), а в 2006/07 г. тя беше установена в 40% загинали през зимата пчели. В днешно време N. ceranae е намерена в 21 страни на Европа. Микроспоридия бързо се разпространява. Така, докараната през 2007 г. на остров Тексел (Нидерландия), тя е била намерена през май 2008 г. в 32% проби. В зимните загуби на пчелите през 2007/08 г. възбудителят присъства като цяло по страната в 87% от пробите, а N. apis – в 10%. Установена е пропоционална корелация на процента на поразеност на семействата и тяхната гибел. Във Финландия N. ceranae я разглеждат като основна причина за зимните загуби на семействата. При изследванията през 2008 г. на 208 образци, N. ceranae e намерена в 32 проби, при това в шест от тях броят на спорите е достигнало 10 млн/пчела, максимум – 43 млн/пчела (S.Korpela et al.). При поразяване на N. apis в средното черво се образуват 250 – 262*10 в степен 6-та спори/пчела, което указва на голямата патогенност на N. ceranae за европейската пчела, отколкото тя е била намерена в образците, взети през 2003/04 г. от пчелните семейства в районите с 30% гибел на семейства; през 2007/08 г. тя е намерена в болшинството проби от пчелини при гибел на тях 50% от семействата. В Италия N. ceranae e намерена в 11 от 20 обследвани региони на страната и се разглежда като една от причините за гибелта на пчелите. Тежкото поражение от 32% от пчелините на тази микроспориди е отбелязано през 2007/08 г. в Полша. Не се изключват съвместната роля N. ceranae и N. apis в причините за гибелта на пчелите в местата на тяхното откриване в Австрия, Хърватия, Сърбия, Словения, Словакия, Унгария, Турция, Франция, Великобритания, Ирландия, а така също в Израел, САЩ и други страни; провежда се изучаване на ролята на тези микроспоридии в дадения въпрос в Германия, Швеция, Норвегия.
Немаловажно значение в гибелта на пчелите играят вирусните инфекции, които са тясно свързани с кърлежа Varroa destructor. Израелският вирус на острия паралич на територията на Европа е открит през пролетта и есента на 2006 г. в 18% проби от пчели в Испания, през 2007/08 г. е установен в 14% проби във Франция, макар, че неговата роля в гибелта на пчелите, по мнението на M.P. Chauzat et al, изисква потвърждение. Той така също е намерен в Германия. Изследванията за присъствие на израелския вирус на острия паралич в пчелите на Австрия, Дания, Финландия, Унгария, Италия, Швейцария, Македония, Нидерландия, Норвегия, Сърбия и Великобритания са дали отрицателни резултати.
Вирусът на острия паралич на пчелите е добре известен като причина за гибелта на пчелите в есенно – зимния период. Той е установен в Словакия през 2007 г. в 43% от пробите, в 2008 г. в 45,1% от пробите; във Франция – в 40% от пробите от 35 пчелини, в които е отбелязана през 2007/08 г. 68% - на гибел на семействата; в Полша през 2008 г. е намерен в 38% от пробите; намерен е и в загинали пчелни семейства в Унгария.
Вирусът на деформацията на крилото на пчелата също довежда до загиването на насекомите. Той е широко разпространен в Дания, а през 2008 г. е установен в 79% от пробите на загиналите пчели в Полша, през 2007 г. – в 35% от пробите в Словакия, присъства в пробите на Унгария, на Норвегия.
Вирус на хроническия паралич на пчелите е открит в 50 пчелни семейства на 23 пчелина на различни региони на Франция, където е отбелязвана висока смъртност на пчелите. Пчелите са били силно натоварени с вируса до 10 в степен10 - та вирионони/пчела). Той така също е бил установен в 8% от пробите на пчелите, загинали през 2008 г. в Полша, бил е намерен в Унгария и в Словакия.
Вирус на торбесното пило е по – характерен за пчелните семейства от пчелините на Дания, отколкото пчелините на други страни. В Словакия през 2007 г. е намерен в 5,3 проби, през 2008 г. – в 9%; той е открит и в Унгария и редица други страни на Европа.
Вирусът - Кашмир предизвиква повишена смъртност на възрастните пчели в Северна Америка. В Дания е рядък, намерен е в загиналите пчели през зимата на 2007/08 г.; в Словакия през 2007 г. е открит в 1,75% от образците от загинали пчели.
Съобщава се така също за вируса на черните маточници, който се среща в пчелните семейства на Унгария и Словакия; в Полша той е намерен в 50% от пчелините. Вирусологичните изследвания в Дания и Унгария са открили 7 вируса, в Словакия и Полша – 6. Ветиринарните служби на редица страни сега пристъпва към неговите изследвания.
Освен пречислените патогени, между причините за смъртта на пчелите са упоменати: кърлежът Acarapis woodi, европейският и американските гнилци. В Португалия гибелта на пчелите от сенотаиниоза съставляват (19,8) случая.
Между изброените патогени в Словакия е споменат малкият кошерен бръмбар.
Определена роля в загубите на пчелите играят отравянията. В Германия през 2005-2007 гг. е проведен анализ на 250 пестициди в 215 образци – проби, взети от пчелни семейства, и са установени 55 химически субстанции, които се отнасят към фунгицидите, хербициди и акарициди, които преимуществено се използват за борба с вароатозата. Концентрацията на веществата в болшинството случаи са ниски. Обаче изследователите предупреждават за възможният риск от сублетални дози, възможността от синергетично въздействие на пестициди на организма на пчелата, особено в процеса на зимуването. През пролетта на 2008 г. след обработване на царевицата с клотианидин е отбелязано отслабване на 12 500 семейства в долината на Горен Рейн. Високата смъртност на пчелите се получи в март – юни 2008 г. в Северна Италия след обработката на царевицата с пестициди. От 132 анализирани проби в 57,5% са намерени неоникотиноиди.
През юни 2008 г. са отбелязани загуби на пчели на 14 пчелини, които са били закарани на паша от слънчоглед в Сърбия. От пестицидите, използвани през 2007 г. на памук, тютюн, зърнени и портокали в Гърция, загубите на пчелни семейства съставляваха 3-6%, а на някои полета с памук те стигнаха до 70%. В Испания през 2006-2007 гг. изследваха 465 образци прашец от кошерите, в половината от които са намерени флувинат (използва се за борба с вароатозата), хлорфенвинфос или тетрадифон, в един регион са намерени 8% проби с фипронил. За загуби на пчели поради употреба на пестициди съобщават от Великобритания, Словения, Португалия, Турция, Израел. От прочие причини за зимната гибел на пчелите се указва за отсъствие на храна в Белгия, България, Франция, Ирландия, Словения, Португалия, Великобритания. В Македония през 2007/08 от глад са загинали 28% от семействата, в Хърватия – 9,1%; гибел на майки е отбелязано на пчелините през 2007/08 г. в 14% от семействата на северо – източна Франция, а така също в Ирландия и в Търция; нарушения при отглеждането на пчелите са отбелязани в Словакия, Великобритания, Израел; в Турция обръщат внимание на състоянието на пчелните пити и на запасите от тях – повсеместно се използват стари пити, които подлежат на бракуване. Често климатичните условия спомагат за лошото развитие, отслабването на пчелните семейства и даже за тяхната гибел.
Болшинството специалисти на Европа подчертават многофакторността на причините за масовата гибел на пчелите или говорят за мултифакторни стресове, довеждащи до гибелта на семейства с водеща роля в тях на кърлежа вароа.
Конференцията позволи не само да се обсъди гибелта на пчелите, но и да се установи спектърът от причини, който води към нея, истинският брой на пчелните семейства в Европа, която се оказа повече от два пъти по-голяма, отколкото по – рано се смяташе (8 млн).
В бившия СССР загубите от зимната смъртност на пчелите в периода от 1960 до средата на 1970 години до масовото появяване на вароа съставляваше 10 – 14% семейства главно поради нарушаване на правилата за отглеждането и на нозематозата. С разпространението на вароатозата, смъртността на пчелите нарасна, броя на семействата се съкрати към началото на 1980 – те години с 2 млн по сравнение със средата на 60-те години на миналия век. Особено пострада районът на далечния изток – мястото на първото проникване на кърлежа на територията на страната. Разработването на мерки за борба, предложените набор от средства против този паразит позволиха да се стабилизира положението към 1984 г., а към 1989 г. – да се възстанови количеството до 11 млн семейства. За съжаление, в 1990 – те и последващите години много от организацията на пчеларството, а така също мероприятия по борба с болестите на пчелите са били влошени. По данните на Центъра за ветеринария на Русия, гибелта на пчелните семейства през 2008 г. съставлява 10,17%, от тях от вароатозата са загинали 50,54%, от нозематоза – 40,29%. Спектърът на регистрираните болести фактически е аналогичен на показателите на страните от Западна Европа, но отсъстват сведения по вируслогични изследвания. По данни на ВИЭВ, в различните региони се отбелязва гибел на пчелите в есенно – зимния период от острия паралич и болеста на деформация на крилото, зачестиха случаите на торбестото пило, постъпващите за изследванията проби показват значителни поражения от кърлежа вароа. В практиката на производствените, научно – изследователските лаборатории отсъства диагностика на патогените на пчелите с помощта на ПЦР (полимеризационна верижна реакция). Ние не знаем, присъства ли у нас N. ceranae, както в съседна Финландия, израелският вирус на острия паралич, вирусът – кашмир, на наличието на които обръщат внимание западните изследователи. Откриването на опасния вредител на пчелите – бръмбарът Aetina tumuida в Словакия изисква особено внимание на пчеларите на Украйна и търгуващата с нея Русия.
Резултатите от проведената конференция показаха необходимост от възстановяване на пчеларските организации и ветеринарната служба на страната, създаване на единен център по събирането на информация, разработването на национална програма по съхраняването на пчелите, а така също важността на участието на руските специалисти в международните форуми.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by