Дата на обновяване:21.01.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Колапс на пчелните семейства: една възможна причина
Кичигин Е.К.


Обсъжда се причината за гибелта на пчелите. Главната според автора – нарушаване на техните двигателни възможности под действието на спътниковите радионавигационни системи и мобилната връзка. Разрушава се тази част от мозъка, която отговаря за зрението.

В последните няколко години твърде тревожни станаха известията от пчеларите от различни страни по света по повод на масовата гибел на пчелите [2,3] , която получи название „колапс на пчелните семейства” – КПС (сп. „Пчеловодство” N1; 2006 ,N5, 9, 2007). Какво се случва с пчелите? Даденият въпрос изисква щателно изучаване.
Съществуват различни версии на учените, които се занимават с проблемите на пчеларството, и на пчеларите практици, които са разтревожени от мащабите на събитието. Основните причини от тяхна гледна точка: *въздействие на пчелите от остатъците на пестицидите в пергата, а така също на многобройните лекарствени препарати; *нарастване на вирусните заболявания и появяването на нови; *широко разпространяване на генетично модифицирани селскостопански култури; *появяване на гъбични и други опасни болести, което свидетелства за пълното разрушение на имунната им система, или за имунодефицита на пчелите; *въздейсвие върху пчелите на излъчването на мобилната и на космическата радионавигационна връзка, създаващи смущения в тяхната навигация [1].
Ще изложа своята гледна точка, като се опирам на практическия опит с пчелите, при това като отчитам някои особености на изграждането на спътниковите радионавигационни системи (СРНС) и мобилната връзка [4].
Пчелите притежават най – малко три вида навигации: визуална, ориентация по слънцето и по магнитното поле на земята.
Визуална навигация. Полетът на пчелата е свързан с визуалното възприемане на местността, започвайки от първото и излизане от кошера (виж статиите на И.П.Левченко). Ориентация по слънцето. Важно място в навигацията заема неговото положение. Пчелите са способни да възприемат поляризованата светлина и по направлението на нейните вълни да се ориетират в пространството (К.Фриш). Магнитното поле на земята.
Присъствието на магнетити в тялото на пчелата позволява да се коригира полета и относно външното магнитно поле на земята.
Пчелите имат оригинални и изключително удивителни органи на зрението, които са представени с две сложни и три прости очи. Сложните (фасетъчните) очи се състоят от отделни очи-оматиди. В сложното око на работната пчела те са 5 000. По такъв начин общият вид на изображението се състои от множество отделни части. Със сложните очи пчелата добре различава движещите се предмети и определя формата на неподвижните обекти по време на полета. Простите очи са разположени в триъгълник на предната част на темето. Предполага се, че с тяхна помощ пчелата различава само степените на изменение на интензивността на светлината.
С отчитането на указаните по – горе особености може да се направят следните изводи. Полетът на пчелата на далечни разстояния в района на медоносите и назад към мястото на разположение на пчелина се определя с ориентирането по слънцето; при ориентиране на поле с медоноси, а така също при работата върху цветовете в търсене на нектар, очите на пчелата играят главна роля; разположението на собствения роден кошер също така се определя от органите на зрението; предаването на информация в кошера за намиране на медоноси от пчелите събирачки на пчелите, които се намират в гнездото, се извършва с помощта на танците на пчелите – събирачки на питата.
Потвърждение на това служи следното поведение на пчелите: пчели, излетяли от кошера малко преди да залезе слънцето, остават през нощта на цветовете, а се връщат в кошера рано сутринта; при полет над река, езеро, водоем в тихо и ясно време те зрително възприемат отражението на облаците, дърветата, храстите във водата като истински и често загиват, падайки във водата; при смяна на прилетната дъска с друга, която се отличава по размери или по цвят, прилитащите насекоми се струпват, като летят около предната стена на кошера, като не го разпознават, и след като мине някакво време намират входа. Указаното поведение на пчелите потвърждава зрителната навигация на пчелите заедно с ориентацията по слънцето.
Видимото излъчване, което се възприема от пчелите, се намира в диапазона от дължини на вълната 0,4…0,75 мкм (диапазон от честоти 0,4…0,75 ПГц), а излъчването на станциите на навигационните космически апарати (НКА) заема място в дециметровия диапазон от дължини на вълната 0,1 … 1 м (честота 0,3 … 3 ГГц). Мобилната връзка също работи в дециметровия диапазон на вълните [5].
Диапазоните на дециметровите вълни, положени в основата на изграждането на СРНС, имат съществени преимущества. Те лесно преминават през йонизираната област на атмосферата, при това не се отразяват и не се разсяват, а така също не изпитват молекулярно поглъщане и не се поглъщат в хидрометеорите (дъжд, мъгла, град, сняг и т.н.).
Според мен, има някаква връзка между увеличаването на броя на НКА на орбитите и нарастване на процентното количество загинали пчели. Излъчването на станциите НКА с отчитането на широко развитата мобилна връзка показва, че нашата Земя е оплетена в гъста мрежа от излъчвания, които въздействат 24 часа в денонощието на животинския и растителния свят. Процесът на разширяване на тази мрежа носи необратим, глобален характер. Човек се спасява от въздействието на станциите НКА само с това, че голяма част от времето прекарва на работата си, в транспорта и в къщи, като по такъв начин екранира себе си с железобетонни стени, тунели или метро, също в леките коли, но при това той не е защитен от излъчванията на станциите за мобилна връзка. Пчелите денонощно се намират в глобалната паяжина от излъчвания през целия си непродължителен живот.
За съжаление няма данни за загубите на пчели в различни страни на света след развиването на СРНС в САЩ в 1993 г. и СРНС в РФ в 1995 г. Обаче след зимуването 2002/3 в Русия гибелта на пчелите стигна 70% от общия брой, в Германия – до 32% от 1 млн семейства, във Франция – до 20%, в Швеция – до 38%.
Проследява се връзката между гибелта на пчелите след модернизацията на групировката СРНС в САЩ (увеличение на НКА до 33 единици) през 2006 г. През това време в САЩ на някои пчелини загинаха 30 – 90% от семействата. През 2007 г. са наблюдавали КПС в 27 штати на САЩ, в две провинции на Канада загинаха 40% от семействата, в Германия – 25%, а в някои райони до 60%, в Англия (Лондон) – 66% от наличните 8 … 10 000 семейства. Какво е това? Случайност или закономерност? Но фактите са си факти. Налице е връзката между КПС и по – нататъшната глобализация и разширение на групировките на НКА. За съжаление, отсъстват сведения по години за другите страни, необходими за по – пълния анализ на такава връзка.
Данните, приведени по – горе, косвено потвърждават отрицателното влияние върху пчелите на дециметровото излъчване на станциите за НКК. Възниква следващия въпрос. Защо пчелите не се връщат след излитането от родния кошер обратно? Причината според мен може да бъде в това, че те не могат да го намерят.
Обяснението на това явление – е нарушаването на зрителната ориентация на пчелите, то ест поражение на зрителните части на мозъка вследствие на въздействието на излъчването.
Следва да се отбележи, че отрицателното въздействие върху човека (и на първо място върху неговия мозък) от излъчванията на мобилната връзка в днешно време е доказано.
След изкарването на пчелите след зимуването се забелязва тяхното отсъствие, в това число и изсипалите се в кошера, и голямото количество на меда в питите. Значи, пчелите са загинали не в течение на зимата, а през есента по време на облитанията преди нея.
Защо те не загиват през лятото? На този въпрос има отговор. Животът на пчелата, излетяла на медосбор е много кратък – само 30 … 45 дни, а се знае, че пчелите, които „влизат” да зимуват живеят до 7 месеца. Пчелите, които са се появили през август, се подлагат на облъчване в течение на 3 … 5 месеца до това време, в което кошерите ги внасят в зимовника или те остават на пчелина под слой сняг. Вероятно, въздействието на излъчването се натрупва и степента на поражение на зрителните части от мозъка се усилва с времето. Пчелите след излитането от кошера за облитане през есента не могат да намерят родния си дом и загиват. В гнездото остава майката със свитата си и малко количество от най – здравите пчели. Пчелното семейство се разпада и не може да се бори с вирусните и гъбичните заболявания. Останалите в кошера пчели стават носители на различни заболявания, нещо, което ние го имаме на практика.
Версията за масовата гибел на пчелите, свързана с посещението на генетически модифицираните селскостопански култури, отива на заден план, тъй като КПС има и в Англия, където е забранено тяхното отглеждане.
Процесът на развитието на глобалните СРНС и наземната мобилна връзка по – нататък ще нараства, а следователно, необходимо е да се приемат мерки по обезпечаването на максимална защита на пчелите от въздействието на излъчванията. За достигането на тази цел е целесъобразно пчелина да се разполага в гората. В качествата на пример за далечина на приемането на сигнала на излъчването на мобилната станция в чисто поле е два пъти по – голямо отколкото в гората. Гората поглъща излъчването. Колкото тя е по – гъста, толкова е по – голямо поглъщането. По време на медосбора пчелите трябва да се разполагат в горски площадки. Желателно е капаците на кошерите да бъдат покрити с ламарина., така както е плоскостта на орбитите. НКА е наклонена към плоскостта на екватора, следователно, от капаците на кошерите, покрити с ламарина, излъчващите вълни да могат да се отразяват, което ще намали интензивността на излъчването.
На най – голямо въздействие на излъчването се подлагат кошерите, разположени в тези ширини, в които плоскостта на хоризонта е перпендикулярна на направлението на излъчване на станциите на НКА. При наличието на информация за гибелта на пчелите в тези райони, целесъобразно би било да се направи такъв анализ с последващи изводи за защитата на пчелите.
Пчеларите – любители, които разполагат пчелините около вилите си, е целесъобразно да разполагат кошерите си под дърветата и да ги пренасят през зимата в зимовници, плевни или други помещения.
Следва да се помни, че пчелините с пчели, разположени в планински райони, се подлагат на облъчване по – малко време по време на денонощието, т.е. те се намират в по – благоприятни условия.
Масовата гибел на пчелите – това е явление в нашия живот, глобално и много тревожно не само за пчеларите, но и за всеки жител на нашата планета, тъй като може да стане причина за възникване на глад на земята.
Гледната точка изложена в тази статия, отразява само една, но възможно важна първопричина, която довежда до КПС.
Ако всичко, което е изложено е така и на практика, то напълно да се защитят пчелите няма да бъде просто. Ако гледната точка не се потвърди, то може да се смята, че проблемът повдигнат в статията, удачно е разрешен.

ЛИТЕРАТУРА
1. Корзун А. Причина коллапса пчелиных семей // Пчеловодство. – 2008. – N7
2. Пантюхина С. Коллапс пчелиных семей: цельная картина из маленьких кусочков? // Пчеловодство. – 2008. – N1.
3. Риттер В. Гибель пчел в США: медоносная пчела в опасности // Пчеловодство. – 2007. – 2007. – N9.
4. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория: справочник / под ред. Я.Д.Ширмана. – М.: Радиотехника, 2007.
5. Долуханов М.П. Распространение радиоволн. – М.: Связь, 1972.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by