Дата на обновяване:31.12.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 На конференция при американските пчелари
А.С. Пономарев


През януари 2009 г. имах възможност да присъствам на 40 – та ежегодна конференция на Асоциацията на американските производители на мед (ААПМ), която премина в г. Фрезно (Калифорния).
В ААПМ членуват 700 професионални пчелари. Тя е създадена и в началото е оглавена от най – крупния пчелар на Америка Ричард Ади, в стопанството на който сега може да се преброят около 80 хиляди пчелни семейства. Днес той продължава да работи в ААПМ, като регулира отношенията със законодателната власт. В страната също има и други пчеларски организации.
Представителната Федерация на американското пчеларство (ФАП) съществува от 1943 г. и обединява около 1100 пчелари от всички категории, такива, които разливат меда в различни обеми за продаването му и го опаковат, продавачи и търговци на мед, производители на майки и представители на други професии. Кооперацията на Сю Хани има 300 човека, съдружници и акционери. Те произвеждат сами, закупуват от други щати, опаковат доставят в търговската мрежа на САЩ около 20 хиляди тона мед в година. Има две обединения на опаковачите и дилърите на мед, така също на две регионални обединения на пчеларите на Източното и Западното крайбрежие на САЩ, в съвокупност в тях членуват около 3 – 4 хиляди членове. Всичко в общо националните обединения има около 6 000 членове, а пчеларите в страната са около 90 000 човека (по други оценки – 200 000). С текущата организационна, информационна и друга работа се занимават пчеларските асоциации на щатите и графствата.
Америка през последните години демонстрира пример за това, как следва да се защитават интересите на националното пчеларство в екстремални условия. Сега то изпитва сериозни трудности: намаляват се площите на медоносната растителност; съкращава се количеството на пчелните семейства, колапсът на пчелните семейства (КПС) за две поредни години погуби една трета от тях; болезнени удари по пчеларската индустрия нанася дъмпингът на евтин мед от Китай й други страни; реколтата от мед от 2005 – 2008 гг, бяха най – ниските в историята на американското пчеларство (70 000 т) – това е по – малко от 40% от количеството на меда употребяван от населението на САЩ (около 200 000 т). В такива условия пчеларското съобщество на САЩ можа да мобилизира своите сили. Беше рагърната безпрецедентна кампания в защита на пчеларството и на медоносните пчели, в пропагандата на меда като здравословен и натурален продукт. Към нея се присъединиха научното съобщество, отделни сектори на агробизнеса (производителите на бадеми) и хранителната промишленост.
През 2008 г, за пръв път през последните години се състоя съвместна пресконференция на ААПМ и ФАП, която събра 1500 участници. Тогава се удаде да се постигне увеличение на асигнуването за съвместни изследвания, които касаят здравето на пчелите.
На конференцията в г. Фрезно присъстваха повече от 300 американски участници и гости, няколко канадци, група китайци и поляк (изнесе доклад за полското пчеларство). Конференцията се откри с кратка молитва и изпълнение на американския химн. Обръщам внимание на най – интересните за руските пчелари доклади.
Ерик Массен (Калифорнийски Университет) отбеляза, че основно КПС е унищожил слабите семейства, а оживяха и влязоха да зимуват най – силните. Пчеларите започнаха да се грижат повече за пчелите, да ги предпазват от излишен стрес, недохранване. На пазара се появи ново средство за борба с акара вароа, което може да се редува с други препарати. Учените предложиха да се изследва КПС, а така също влиянието на пчелите от пестицидите и други агрохимически препарати. По – малко опасни за тях, отколкото се смяташе по – рано се оказаха нозема – церана и израелският вирус на острия паралич. За пчеларите на американския медови пазар се създаде благоприятна обстановка (цените на мед нараснаха почти два пъти в сравнение с 2007 г.) Бе взето решение да се застраховат пчелините от неполучаване на реколта вследствие на засушаване. Понижиха се цените на горивото, което е особено важно за професионалните пчелари, които си превозват кошерите на големи разстояния. Американските пчелари както и по – рано имат високи доходи от арендуването на пчелите производители на бадеми в Калифорния.
Неочаквано беше това, че такъв авторитетен учен като Е.Массен, оживяваше своя доклад с шеги и анекдоти, на екрана при това се проектираха ребуси и забавни карикатури. Неговото представяне на доклада се съпровождаше с одобрителни аплодисменти (трудно е да си представим нещо подобно на нашите пчеларски форуми). В паузата, аз благодарих на Е.Массен за доклада.
В хода на заседанията се изясни, че в Калифорния работят няколко стотин пчелари – пришълци от Русия. Само в района на г. Сакраменто, столица на този щат, има над 85 наши съотечественици, които имат над 300 пчелни семейства и повече. Много от тях произвеждат пакети с пчели, мед, а така също оказват услуги с опрашване. Работите им се развиват толкова успешно, че предизвикват недоволство в някои от американските пчелари.
Доктор Том Ринденер, водещ експерт от лабораторията в г. Батон-Руж, която се ръководи от Министерството на селското стопанство на САЩ, направи съобщение за руските пчели. В рамките на специална програма през 1997-2002 гг. в Русия са купили 362 майки, от тях са избрали най – добрите и на тази база са отделили 8 линии „руски пчели”. Докладчикът нееднократно подчертава, че те успешно работят в северните щати на страната, зимоустойчиви са, по – устойчиви са отколкото местните, към вароатозата и акаропидозата, икономични при изразходване на храната и т.н. Сега в САЩ е организирана Асоциация за развъждане на руската пчела.
В кулоарите на мен ми се удаде да побеседвам с президента на ААПМ Марк Брейди. В списанието на тази организация през 2007 г беше публикувана статия, в която се съобщаваше за намерението на асоциацията да инициира антидъмпингово разследване в отношенията с Русия, която да разгледа въпроса с изявлението, че Русия всяка година доставя в САЩ 4-5 хиляди тона китайски мед оформен като произведен в Русия, като по този начин нарушава американските закони. През юни 2008 г. аз участвах в среща в Министерството на икономическото развитие на РФ, на която присъстваха два съветника на американското посолство и ръководителите на Междурегионалната обществена организация на пчеларите (МООП). Съгласно договореността посолството на САЩ през октомври 2008 г, е предало 20 образеца мед от основните медоносни райони на Русия. От своя страна в нашата страна (Русия) проведоха самостоятелно разследване на машинациите с меда (американските колеги с подобна молба не са се обръщали към нас). Ние не искаме да пречисляват Русия към страните в които властите си затварят очите на подобни неща, и са готови да сътрудничат с американската страна за тяхното пресичане.
Някои участници в конференцията в беседите си подчертаваха, че внасянето на псевдоруски мед след 2008 г в САЩ и Канада рязко се е съкратило. В американските СМИ бе съобщено, че Русия е отишла по – напред в разбирането си за пресичането на международната медова афера, отколкото другите страни (Австралия, Индия).
Един ден участниците в конференцията проведоха на плантациите за бадеми и в заводите по почистване, сортировка и пакетиране на бадемовия орех, които принадлежат на компанията „Кампос Бразерс”.
В практиката на ААПМ това беше първата съвместна конференция на пчеларите и производители на бадеми. Те в детайли запознаха гостите с най – важните аспекти при производството на този орех в Калифорния (80% от световното производство и експорт), състоянието и перспективите на отрасъла, нейната поддръжка за американското пчеларство (финансирането на научните изследвания).
Съвременното производство на бадеми е максимално механизирано: орехите ги стръскват на земята и ги събират с трактор, който работи като прахосмукачка, използват капково оросяване. Плантациите от бадеми, плодови култури и лозя се простират от г. Фрезно до Лос – Анжелис на двеста километра.
Рекордни добиви от бадеми са събирани вече от три години, но в 2008 година възникнаха трудности с експорта на този продукт. През 2009 г. производството на бадеми може и да се окаже нерентабилно на една трета от днешните площи. Арендното заплащане за едно пчелно семейство се намали от 200$ на 150$ в сравнение с миналата година. За опрашване на ягоди и градини пчеларят получава около 50$ за семейство. Вече са подготвени за началото на сезона стотици кошери, разположени на специално приготвени (но не заградени) площадки на края на плантациите.
Работата на пчелите на бадемите продължава до края на март, след което тях ги превозват в други щати, а през ноември отново ги връщат в Калифорния. Някои пчелари излизат от Калифорния с кошерите си на север и изток в САЩ следвайки главния медосбор до 16 пъти за сезон на разстояние 20 000 км.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/4
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by