Дата на обновяване:14.01.2011

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Гладуването – възможна причина за масовата гибел на пчелите
И.С. Лонин      (Имам мнение)

Зачестилите през последните години случаи на есенно безвъзвратно излитане без връщане обратно на пчелите нанася колосален ущърб на пчеларството. То напълно може да се сравни със загубите, причинени от всички незаразни, инфекциозни и инвазионни болести. Във връзка с това на научно – практическата конференция “Пчеларство XXI век” (2009 г.) аз в доклада си изказах мнение по толкова важния въпрос.
Основната причина за тази напаст не е открита нито от нашите учени, нито от техните колеги от чужбина. С изучаването на изчезването на пчелите от кошерите се занимавам повече от 5 години. За резултатите от своите изследвани съобщавах в книгите „Как уберечь пчелосемьи от ослабления летом и гибели зимой” (М.:Мир и согласие, 2004), „Пчеловодство с самосменой матки” (М.: Эльф НПР, 2007) и в списание „Пчеловодство”.
Смятам, че главната причина за безвъзвратното излитане на пчелите – това са зачестилите негативни климатични условия и неконтролируемото събиране на прашеца, които довеждат до белтъчно гладуване на пилото и излюпилите се пчели.
Аз смятам, че основната грешка на изследователите се състои в неправилната оценка на ролята на меда в живота на пчелното семейство. В което и да е учебно пособие по пчеларство ние срещаме, че „ако в кошера има мед, то пчелите не ги заплашва нищо”, а констатацията на факта за безвъзвратното излитане на пчелите с думите „в кошера е пълно с мед, а пчели няма”, само по себе си изключва търсенето на причините на горепосоченото гладуване.
Под храна, както е известно подразбират съвокупност от неорганични и органични вещества, получавани от пчелите от обкръжаващата среда и използвани от тях в процеса на обмен на веществата за изграждане и обновяване на тъкани. За пчелите това е нектара (захарозата на нектара) и прашеца. Медът – това е продукт от непълния обмен на вещества и в преработването на храната не участва. Пчелите, като го ядат ферменти и секретиращи клетки почти не изработват. При хранене само с мед при тях не работят и жлезите, които отделят восък. Медът – това е енергиен резерв на биологическия организъм на пчелата. Той се използва от тях за изработване на топлина и възможност да се движат, но това не е за тях пълноценна храна.
При прекратяване на постъпването в гнездото на нектар и прашец, пчелите започват по – лошо да хранят личинките и излюпилите се пчели, тъй като количеството на изработваните от жлезите вещества рязко се съкращават. За приготвянето на храна те започват да изразходват собствените си белтъчини (от мускулите и другите си органи). Но това те могат да го правят 2 – 3 дни, а продължителното, непълноценно хранене на личинките довежда до загуба в бъдещите пчели на възможността да отглеждат пило и съкращава живота им. По мои наблюдения, 7 дни след пълното прекратяване на пашата, пчелите кърмачки започват да ядат снесените от майката яйца, а след това и самите млади личинки. Майката през това време продължава да снася яйца. Около нея може да се видят няколко десетки, по – нататък обаче следват празни килийки и запечатано пило. По такъв начин, при недостатък на белтъчна храна, броят на хранените личинки може да се съкрати 15 пъти и повече.
Родилите се през това време пчели, също не получават необходимата като състав храна и поради дефицита на белтъчини в организма стават непълноценни, намалява се тяхната устойчивост към възбудителите на заболявания. Следователно, болестите, които често ги цитират като първопричина за гибелта на семействата – това не е нещо по – различно от следствието от гладуването на пчелите по време на периодите без паша. Смятам, че реализирането през това време на събиране на прашец също задълбочава това положение.
За да се предотврати по време на период без паша на роенето на семействата, гладуването на пчелите и пилото, недоразвитостта на пчелите кърмачки и безвъзвратното излитане на пчелите, няма да помогнат нито големите запаси от мед и перга, нито подхранването с инвертиран захарен сироп или с мед. Само захарозата на нектара (или на захарния сироп) заедно с веществата на прашеца инициират работата на жлезите и отделянето в организма на пчелата на всички вещества, необходими за нормалния живот на семействата в нейния активен период. Подхранването с малки дози захарен сироп (1:1) веднага след началото на период без паша повишава активноста на пчелите и ги стимулира за търсене на прашец, отглеждане на пило и отделянето на восък. Такова подхранване и поддържа снасянето на яйца от майката.
Аз мисля, че по – убедителни доказателства от горе изложеното биха могли да станат резултатите от изучаването на изменението на качеството на пилото и излюпилите се насекоми по време на пашата, която се прекъсва на периоди без паша с различна продължителност. Биха свършили работа и обобщени конкретни данни за влиянието на вземането на част от прашеца върху качеството на пилото.
Смятам, че към постоянно обсъждания проблем за подхранването на пчелите със захарен сироп трябва да се подхожда като към принудителна мярка, която облегчава живота и оживяването на семейството при периоди без паша през лятото и по време на зимуването.

Източник: Сп.”Пчеловодство” 2009/6
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by