Дата на обновяване:31.12.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Приготвяме “сребърна” вода

Много пчелари приготвят пролетното подхранване за пчелите със сребърна вода. Някои я използват за поене на пчелите и дезинфекция на празните пити и инвентарa, борба с гнилците и нозематозата.

Редакцията получи много писма с молба да разкажем за начините на нейното приготвяне, за това как става получаването на сребърна вода, за постоянния електрически ток, пропускат между сребърни електроди, потопени във вода, в резултат на което става електро химическо разтваряне на сребро. Концентрацията на сребро в този случай е право пропорционална на силата на преминаващия постоянен ток и времето, тя така също зависи и от химическия състав на водата. Процесът се нарушава, ако във водата се съдържат разтворими соли и суспензии, в които частиците се утаяват или изплуват много бавно и са равномерно разпределени в обема на течната среда, които способстват за образуването върху сребърните електроди на плътни много тънки слоеве, които препятстват извличането на сребро. За намаляването на тяхната плътност се препоръчва да се превключват електродите от „плюс” на „минус” през всеки 10 – 12 мин. Мътната вода още преди нейната обработка със сребро е желателно предварително и добре да се филрира.
За приготвянето на сребърна вода може да бъде използван само постоянен електрически ток, получаван от галванична батерия, динамомашина, акумулатори и от мрежата на променливия ток през специално изправително устройство, а така също и от джобни батерии. На рисунката е приведено “по – сложно” устройство (отнася се за читателите, които нямат електрическа професия – допълнение към превода).
Важно значение има правилния подбор на сребърните електроди. Трябва да се вземе чисто сребро с марка Ср 999,9 или Ср 999, останалите имат различни примеси. Може да се използват сплави от сребро Ср М1960, Ср М925 и Ср М916.
Сребърните електролити ги закрепват с помощта на винтове и гайки към капака на буркан с вместимост 1 литър, напоен (импрегниран) с горещ восък. Разстоянието между електродите е 10 мм.
Да се изработят електродите не е трудно. В строителната тухла прокарват с помощта на пила с три страни продълговата канавка с дължина 70 – 75 мм, с ширина 8 мм и дълбочина 5 – 6 мм. След това стопяват остатъци от сребърни предмети и отливат пръчици от сребро. Преди отливането, керамичната форма добре я изсушават. Трябва да се работи в защитни очила. Отлетите сребърни пръчици сплескват с чук на наковалня до получаване на пластини с дебелина 1 – 2 мм.
Правилно приготвената сребърна вода трябва да бъде съвършено чиста и да има небесно син оттенък. Появяването в нея на млечно – бели или със синкав цвят струпвания на мехурчета свидетелства за странични явления, възникващи вследствие на голямата сила на тока, за по – голямо от необходимото напрежение или за нарушаване на разстоянието между електродите. В този случай трябва да се намали силата на тока и да се увеличи продължителността на обработката на водата.
При приготвянето на сиропа за подхранване на пчелите може да се използва сребърна вода подгрята до 60 – 70 С. Да се кипва сиропа не следва, него го приготвят в емайлирана или стъклена посуда, като се разбърква с дървена лъжица или лопатка.
При поенето на пчелите за получаването на 1 л сребърна вода с концентрация на среброто 0,28 мг/л е достатъчно в течение на 5 минути да се използва ток със сила 1 мА. При сила на тока 2 мА и експозиция 5 мин, концентрацията на сребро достига 1,22 мг/л, при 5 мА и 10 мин – 3,10 мг/л.
За приготвяне на сиропи при сила на тока 6 мА, електролиза на 1 л вода в течение на 10 мин ще даде концентрация на сребро 3,76 мг/л, 8 мА – 5,07 мг/л и 10 мА (експозиция 20 мин) – 12,4 мг/л.
За дезинфекция на кошери, празни пити и инвентар, водата я приготвят, като пропускат ток със сила 15 мА в течение на 20 – 60 мин. В първия случай получават концентрация 18,8 мг/л, във втория – 56,4 мг/л. При сила на тока 30 мА и експозиция 30 минути получават концентрация 34,11 мг/л.
Лечението на болни семейства се съпровожда с дезинфекция на целия инвентар и питите с помощта на неголям битов хидро пулт (вероятно се има предвид – пулверизатор – допълн. към превода).
Пчеларите могат да купят от аптеките препаратът азотнокисело сребро и на негова основа да приготвят разтвор с нужната концентрация.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2003/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by