Дата на обновяване:24.12.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Снежна вода
Листвин П.

Защо снежната вода я смятат за активна? Обикновената водопроводна вода съдържа 0,15 – 0,16% тежка вода, която затормозява обменните процеси в клетките. В снежната вода тя е с 20 – 25% по – малко, затова тя е по – активна. Планинската вода съдържа много малко тежка вода в себе си и това се сочи като една от причините планинците при прочее равни условия да живеят по – дълго. Негативното влияние на тежката вода е установено. Такава вода не е нито жива, нито мъртва, тя измива от организма всички соли, изтощава го. Установено е, че нагряването на прясна снежна вода над 37 С довежда до загуба на нейната биологическа активност, която е най – характерна за такава вода. Съхраняването на снежната вода при температура +20 … +22 С, също така се съпровожда с постоянно снижаване на нейната биологична активност: след 16 – 18 часа, тя се понижава с 50%.
Нееднократно се е отбелязвало, че хора, които пият снежна вода, стават не само по – здрави, но и по – работоспособни, повишава се мозъчната им активност, производителността им на труда, способността им лесно да решават трудни задачи (допълнение към превода).
Отчитайки целебното действие на снежната вода, реших да я използвам за поене на пчелите си. Веднага след като ги изкарах от зимовника и ги разположих на пчелина за облитането и, поставих поилка с преварена снежна вода на електрозагрящо приспособление, посолих я с морска сол от разчета 0,15 г/1 л. За привличането на пчелите в първите два дни я подслаждах с мед.
На поилката винаги имаше много пчели, нещо, което не се наблюдаваше, когато в нея имаше обикновена водопроводна вода. Семействата се развиваха много бързо, пилото през април го имаше на 6-7 пити. На едно силно семейство още на 1 май поставих магазинна надставка, а на 22 май изцентрофугирах 14 кг мед. Поради бързото развитие много семейства се роиха по 2 – 3 пъти. Роевете ги обединявах, те добре се развиваха, от всеки получих по един магазин стоков мед.
Независимо от лошата година и повишената ройливост на семействата, аз съм доволен от получените резултати: от две семейства, които не се роиха, получих стоков мед по 35 кг, а от обединените роеве – по 15 кг. Кошерите ми са с 16 пити.
Пчелите обичат снежна вода. Сменям я в поилката всеки ден. Аз съм убеден, че тя благотворно и оздравяващо действа на пчелите, те добре се развиват.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2004/3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by