Дата на обновяване: 19.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

 ВАРИАНТ НА БЪРКАЛКА ЗА СИРОП В СТАРА ПЕРАЛНА

д-р инж. Иван Парашкевов, г. Плевен

Статията е публикувана в сп. "Пчеларство" 2005/9/23-26стр./ и на сайта"Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.

Когато кошерите в един пчелин станат повече от двадесет, проблемът с осигуряването им със захарен сироп започва да става сериозен и от гледна точка на времето, необходимо за приготвянето му. Пролетните и есенните грижи никак не са малко и задържането на пчеларя до няколко съда напълнени със захар (мед) и вода с голяма лъжица в ръка, изглежда
досадно и неефективно. Не е трудно да се изработи едно нестандартно, технологично приспособление с помощта на което водата, налята в него да може да се нагрее до около 35 – 40 градуса по Целзий и заедно със за-
харта (меда) да се разбърква от бъркалка, задвижвана от двигател. Трябва да се отбележи, че нагряването не е задъжително във всички случаи и може да бъде изключено по желание на пчеларя.
Външен вид на бъркалката за сироп в стара перална. Показана е ремъчната предавка и съставляващите я елементи.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Бъркалката за сироп е предназначена да облегчи дейността на пчеларя при пролетните и есенните подхранвания, като един от вариантите за спестяване на времето, което той губи за поготовката на захарно – медения сироп. Както показаха проведените изпитания, свързани с експлоатацията на бъркалката, с нейна помощ без особени затруднения могат да
се обслжват няколко десетки кошера.

КОНСТРУКЦИЯ
Kaто съд в който да се разбърква сиропа за подхранване е използвана стара перална машина на която е премахнат двигателя, заедно с перката и нагревателя. На мястото на образувалите се отвори са заварени парчета, също от неръждавееща ламарина, от която е и изработен съдът на пералната. Предаването на посоката на движение под 90 градуса е направено с помощта на механизъм за центрофуга. Неговата странична ос е удължена и изведена зад границите на пералнята, като там е закрепена ремъчна шайба от текстолит с диаметър 275 mm. Задвижването на бъркалката се осъществява с електрическия двигател на пералната, който е изнесен и обърнат перпендикулярно към нея. Това става посреством ремъчна предавка от лек автомобил, например “Жигули”. Към изходния вал на редуктора е закрепена стандартна бъркалка.
В конструкцията на пералната е монтиран нагревател
(бързовар – 1000 W) с който захарно медения разтвор може да се нагрее предварително (главно в ранния пролетен период) до около 35 –40 градуса по Целзий за да се улесни стопяването на захарта и меда. Готовият разтвор се налива например в няколколитров чайник с който се отнася до кошерите
и се разлива в хранилките им. Капакът на пералната машина е срязан, като двете му половини затварят отгоре съдът с разтвора при неговото размесване.
Показан е редуктора от центрофуга, използван в бъркалката. Вижда се и нагревателя за подгряване на сиропа, ако това е необходимо. Голямата ремъчна шайба с диаметър 275 mm се изработва на голям струг от три парчета стъклотекстолит или гетинакс с дебелина 5 mm, които предварително са стегнати едно за друго. Към тях в центъра е закрепена ремъчна шайба от автомобил, в която влиза

удължената входна ос на редуктора. Малката ремъчна шайба е с диаметър 30 mm и се закрепва на вала на двигателя, който е изваден от пералната. Задължително трябва да се отбележи, че това не е единствено възможното конструктивно решение. Диаметърът на голямата шайба може значително да се намали, ако се обърне на 90 градуса използвания редуктор, но тъй като не става въпрос за серийно пройзводство, а само за нестандартно технологично приспособление, което при това се е доказало при експлоатацията си, може да се остави и в този си вид.
Предвижването на така полученото съоръжение се извършва с помощта на две колелца, които са монтирани под стойката на която е закрепен двигателя. В срещуположната и страна под тялото на пералната, такива колелца не са предвидени. Подразбира се, че при преместване, тази част, която е без колелцата се повдига във въздуха с помощта на пластмасовите дръжки на пералната машина. Управлението на двигателя и нагревателя се осъществява от малко електрическо табло, което задължително се изработва от специалист с необходимата квалификация.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ Първо. Тъй като експлоатацията на бъркалката е свързана с работа с
електрически ток и вода, то трябва да се спазват няколко основни изисквания на безопасност. Например. Включването на мрежовият щепсел да става в изправен, защитно занулен, електрически контакт с мрежово напрежение ~220V/50Hz. Работещият с електрическата бъркалка, да не стои бос на неизо-
лиран или мокър под. Да не се работи на открито по време на дъжд. Мрежовият щепсел да не се включва с мокри ръце. Да не се включва бъркалката или нагревателят , когато разтворът е на дъното на съда или е източен и той се намира във въздъха, а не във водния разтвор. Това ще повреди нагревателя. Електрическият контакт в който се включва бъркалката, не трябва да се намира на земята поради опсност от заливане с
вода при пълнене на съда или при неговото източване. След стопяването на захарта (меда), бъркалката заължително се изключва от мрежата.
Второ. Наливането на водата трябва да става внимателно за да не попадне тя върху двигателя или малкото ел. табло и се осъществява задължително, когато бъркалката е изключена.
Трето. Преработената “перална” не се придвижва от едно място на друго, когато е в работещо състояние (включена в мрежата) или е пълна със сироп, поради тежестта си и възможността за падането и в страни.
Четвърто. През времето на работата с бъркалката пчеларят трябва да внимава, част от неговите дрехи, косата му, пръстите на ръцете му, да не попаднат в ремъчната предавка.
Пето. Разбъркването на сиропа става само при затворен капак на пералната. В противен случай, водата може да попадне върху двигателя и малкото електрическо табло.


УКАЗАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Включването на бъркалката се извършва съгласно изискванията на техниката на безопасност. Работата с нея протича в следната последователност:
В съда на пералната се изсипва необходимото количество захар и се налива водата. По желание на пчеларя, може да добави и мед (например останал от предни пчеларски години).
Включва се мрежовият щепсел в изправен електрически, занулен контакт с напрежение 220V/50Hz. Включва се мрежовият превключвател на бъркалката. Това довежда до задвижване на ремъчната и ъгловата предавка и до разбъркването на разтвора. Подразбира се, че капакът на пералната, който е от две части е поставен на мястото си. В противен случай бъркалката ще намокри двигателя и
малкото електрическо табло, което е нежелателно от гледна точка на безопасността на работата.
Разбъркването и нагряването (което може да се изключи) продължава до като захарта се стопи. Примерно времетраенето на този процес е около 20 минути. Това лесно може да се провери, като се вдигне капака на бъркалката. Достатъчно е да се види дъното на съда в който се извършва разбъркването и дали е останала неразтворена захар. Ако това е така бъркал-
ката се изключва и мрежовият щепсел се изважда от контакта.

НЕДОСТАТЪЦИ
- Непрекъснато трябва да се следи за спазване на изискванията по техника на безопасност при работа с бъркалката.
- При увеличаване броя на кошерите, идва момент при който, предвиденият обем на пералната сава недостатъчен и се налага сиропът да се приготвя няколкократно през деня.
- Не е предвиден кран за източване на сиропа и се налага да се изгребва, което, както показва експлоатацията на бъркалката не е непреодолим проблем. Може да се изгребва с прерязана
пластмасова бутилка от няколко литрова газирана напитка.
- Не е автоматизирано поддържането на необходимата температура на захарно – медения сироп (35 – 40 градуса Целзии в ранна пролет) и трябва да се внимава, при работата с нагревателя (бързовара 1000 W). Както показа няколкогодишната експлоатация на така преработената перална в бъркалка, напълно може да се елиминира приложението на нагревателя. Загубите от време не се увеличават значително, без неговата употреба.

В една или друга степен всеки пчелар минава през този етап през който приготвя захарно – медения сироп в какъвто съд има под ръка. Независимо от това,че конструкцията на предлаганата бъркалка си има своите особености, спестеното време и съвместяването на няколко пчеларски дейности оправдава използването на подобни приспособления. Цената на вло-
жените материали не е висока и трудностите са по – скоро в спазването на уловията за техника на безопасност, и в правилната експлоатация, които никак не са сложни.
Оправдана ли е изработката на такава бъркалка и на други подобни на нея нестандартни, технологични приспособления? Отговорът е различен за всеки пчелар. Който може, ще си поръча бъркалка по каталог. А който не може да си го позволи, как да се развива и да върви напред? Производството на мед и други пчелни продукти си иска своето и без подобни нестан- дартни технологични приспособления, пчеларят трябва да стои почти на едно място в развитието си поради загуба на време ( в конкретния случай с голяма лъжица в ръка до един или няколко съда със сироп в продължение на няколко часа, заедно с прекъсванията). Отговорът остава за него.

 
Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

              главна страница                                                горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by