Дата на обновяване:17.10.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Пчеларство в стъкленица
Джейн Критски

 

На съвременния пчелар идеята да се отглеждат пчели в стъкленици (Фиг. 1) сигурно ще се стори странна. Обаче между 1750 и 1870 година употребата на стъкленици, като неразделна част от малкото пчеларско стопанство, е била доста разпространена – толкова разпространена, че различните пчелари са имали предпочитани стъкленици за мед и дори са спорили за достойнствата на разнообразните форми.

Пчеларството в стъклени съдове, включени като модификация на магазините за мед, е средство за разширяване на наличното пространство за пчелите в опит за борба с роенето и за повишаване добива на мед от един кошер. Изобретяването му се приписва на преподобния Джон Торли, чиято книга по пчеларство от 1744 година оказва огромно влияние върху практиката през следващите сто години (Anon, 1851). В най-простата си форма пчеларството в стъкленица включва добавяне на стъклен похлупак към един съществуващ кошер – корпусен или плетен кошер (Фиг. 2), изграден с дървен връх с отвор, позволяващ на пчелите да се придвижват от кошерното тяло в стъкленицата. На теория стъклениците може да се добавят , когато пчелното семейство стане по – силно, и пчелите ще ги напълнят с мед в пита (Фиг. 3).

Изглежда обаче, че отглеждането на пчели в стъкленица не е лесен процес и изисква значителни грижи от страна на пчеларя, за да накарат пчелите да работят в стъклениците. През деветнадесети век един от проповедниците на пчеларството в стъкленици е Джон Милтън, който продава един вид кошери в Лондон и публикува брошура по пчеларство

през 1823 година. Един екземпляр от брошурата на Милтън се намира в библиотеката на Университета в Илинойс и към него е залепено писмо от Джон Милтън до притежателя на книжлето, Уйлям Уайз, който през 1828 година пише на Милтън, оплаквайки се, че пчелите му не работят в стъклениците на кошерите, които е купил от Милтън. Отговорът на Милтън е написан на 28 юни 1828 година и гласи:
В отговор на Вашето писмо, което получих тази сутрин. В затруднение съм да разбера защо тези лица отдавна свикнали с пчели не могат да ви задоволят по отношение на вероятната причина защо пчелите не са работили в стъклениците.
Вие казвате, че е хвърлен чудесен рой, времето преди началото на юни или средата на май не беше благоприятно за мед и, разбира се не можете да очаквате от тях да получат мед в такова лошо време и следващият случай на роене ще им представи, до медените роси или цъфтежите на липите, още един шанс. Тези стари пчелари трябва да са направили много малко проучвания, ако смятат, че пчелите няма да работят в стъклените похлупаци, тъй като не мога да допусна, че пчелите в Ломбридж са различни от повечето други графства. Ще повярват ли те, че уважаемият капитан Кокрейн ми каза миналата седмица, че е сложил един рой в кошер, който взе от мен минаия сезон и че е извадил 8 стъкленици от него Тоест 4, напълнени два пъти преди 4 септември, че кошерът е бил много силен и се е роил миналата седмица съгласно неговото обяснение, получено по пощата миналата седмица. Това през първата година е рядко, ето защо го споменавам също и искам Вие да спазвате при използването на тези кошери. Вие сте възпрян от следването на стария план за задушаване – но ако природата благоприятства, имате удобната възможност да пожънете част, без да вземете всичко – ето защо трябва само да Ви помоля да имате търпение – обещавам да проуча, ако сте запушили около стъклениците с хоросан, доста добре ли са херметизирани, изключена ли е светлината и обърната ли е дъската да бъдат дупките равни. Ако всичко това е направено, трябва само да сте пренебрегнали онази част, която е да свалите стъклениците, а не да ги оставите през цялата зима. Те събират студен въздух, влага и миришат на мухъл вследствие на това, но с всички сили смятам, че Вашите пчели в крайна сметка ще работят в тях.
Ваш покорен слуга
Джон Милтън
Както свидетелства писмото на Милтън, изглежда теорията за използването на стъкленици като магазини за мед не винаги дава резултат. Пчеларството в стъкленици изисква много стъпки за принуждаване на пчелите да работят в стъклениците, но както пишат проповедниците му като Кийс (1790), стъклениците „носят реална полза”.
В „Практичният пчелар” на Кийс има цяла глава със съвети по пчеларство в стъкленици, където подробно са описани стъпките, необходими за да се накарат пчелите да напълнят стъклениците с първокачествен мед. Кийс смята, че най-добри са стъклениците с вместимост един шиник (около 9 литра), защото ще бъдат напълнени за ограничения период на ранния медобер и така ще дадат най-добър мед, обаче пчеларите биха могли да купуват стъкленици с различни размери и форми (Фиг. 4). При подготвянето на стъкленицата е много важно тя да се почисти, да се натрие с восък, за да могат пчелите да вървят по стените и, и да се снабди с известно количество чиста пита. Много от стъклениците се произвеждат с отвор отгоре, в който може да се постави малка перфорирана пръчка, за да се разполагат пчелите с повърхност в центъра на стъкленицата, за която може да се закрепи питата (Кийс, 1790).
Кийс препоръчва първият рой да се постави в стъклениците, преди да се използва корпусен или плетен кошер. Стъкленицата се поставя върху дъска с отвор, който позволява на пчелите да влизат в стъкленицата и да излизат от нея, а цялото приспособление, покрито с кърпа се държи в пчеларска барака. Ако пчелите започнат да обработват питата в рамките на два-три дни, пчеларят може да е сигурен, че пчелите са приели стъкленицата. Към 1-ви юли стъкленицата се поставя върху плетен или корпусен кошер, за да се насърчат пчелите да не се роят, а да разпрострат семейството в допълнително пространство. Това обаче не е единственият начин да се насърчат пчелите да обработват стъклениците. Други автори препоръчват стъклениците да се поставят върху съществуващи кошери и да се използва ограничаваща система на стопанисване. В този случай в горните части има втори вход на кошера между стъкленицата и кошера. Ако първоначалният вход на кошера се запуши, пчелите ще влизат в кошера откъм основата на стъкленицата и така ще има по – голяма вероятност да я напълнят с пита. Когато стъкленицата се напълни със запечатан мед, тя трябва да се замени с празна стъкленица, защото в противен случай пчелите ще прехвърлят меда в корпусния или плетения кошер. Ако сезонът е добър, пчеларят може да очаква по две големи стъкленици мед годишно от кошер.
За махане на стъкленицата под гърлото и се пъха нож или тел. Стъкленицата се отнася на късо разстояние от кошера, където останалите пчели се издухват или изгонват с пушек от стъкленицата. Отворът на стъкленицата се покрива с кърпа и тя може да се съхранява така до две години, или пък стъкленицата може да се занесе направо на масата и медът да се използва веднага.
Освен, че се препоръчва стъклениците като магазини за мед, Кийс (1790) е включил и инструкции за кошер, изграден главно от стъкленици. Тази система използва седем стъкленици с вместимост от по 3 пинти (1 пинта = 0,568 литра), преобърнати върху дъска, в която са пробити малки отвори, за да могат пчелите да влизат в стъклениците. Тази дъска се поставя върху друга дъска, като между двете дъски има пространство, колкото пчелите да минават от стъкленица в стъкленица, но не и да изграждат пита. Ръбовете на дъската са облицовани с тръстика, а покрай ръба се създава един единствен отвор, който служи за вход в кошера. Едното крило на пчелната майка се подрязва, за да и се попречи да напусне кошера, и тя се поставя в една стъкленица заедно с пчелите работнички. Добавят се последователно работнички в количества колкото една лъжица, докато в стъкленицата се съберат достатъчно пчели за обработването и. След това се добавят работнички и в останалите стъкленици. Като резултат се получава стъклен кошер от седем стъкленици, свързани помежду си чрез основата. След като стъклениците се напълнят с пило и мед, те и долната дъска се отделят от основата и се поставят върху корпусен кошер. Това насърчава пчелите да започнат да пълнят корпусите с пити и пило. Стъклениците се махат последователно от кошера, след като пилото в тях се излюпи и килийките им се напълнят с мед.
Пчеларството в стъкленици е било популярно както при пчеларите с плетени кошери, така и при пчеларите с корпусни кошери, като елегантен, макар и сложен начин за поставяне на магазини за мед. То е било източник на забавление, тъй като пчеларят е можел да наблюдава пчелите и да ги показва на семейството и приятелите си, без да се налага да отваря кошера. Дори Лоренцо Лангстрот (1859) е включил стъклени съдове и стъклени похлупаци в първите си кошери. Ала след като пчеларите усъвършенстват конструкцията на Лангстрот и добивите на мед нарастват, пчеларството в стъкленици е изпратено в архивите на пчеларската история.

ЛИТЕРАТУРА
1. Anon. 1851 – The great gathering of the industrious bees. 1851. Illustrted London News September 20, 1851, N 518, vol. XIX: 359-360.
2. Cotton, W.C. 1842 – My bee book. London, J.G.F.&J.Rivington.
3. Cumming, J. 1864 – Bee-keeping. By The Times’ Bee-master. London, Sampson Low, Son & Marston.
4. Keys, J. 1780 – The practical beemaster. London, J. Keys.
5. Langstroth, L. I. 1859 – A practical treatise on the hive and the honey-bee. New York, A. O. Milton, J. 1823 – On bees. London, Milton.
Източник: сп. „American Bee Journal”, бр.8/2003, сп. „Пчелин” 2003/6/стр.190,191 Снимки от Интернет

 

Използван е материал от сп. "Пчелин" 2003/6/стр. 190, 191и снимки от Интернет сайтове


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by