Дата на обновяване:01.10.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Защита на пчелите от повишена влажност по време на зимуването
Сагитов В.С., Васильев Н.Г


Известно е, че зимуващото семейство консумирайки мед, отделя влага. Част от влажните пари се спускат надолу и излизат през долния прилетен отвор, друга част от тях се повдига, излита нагоре и се отделя през покриващото платно и горния вход. Но независимо от това, при определени условия влажността в кошера се повишава, особено в горната част. По – често това се случва при изработването на кошерите от твърди, непроницаеми материали, при запрополисовано покриващо платно. В този случай възниква кондензация на влагата на крайните пити и стените на корпуса. Образуват се влажност и плесен.
Задачата на пчеларя преди подготовката за зимуване: да се съкрати гнездото, да се затопли и да се осигури вентилация с цел отделяне на влажните пари зад границите на кошера. За целта заменят запрополисованите покриващи платна или ги загъват, отварят горните входове. Приетите мерки помагат да се избавят от влажността при зимуване в помещение, но това не е възможно да се направи при зимуване на открито, когато подморът често запълва долният прилетен отвор. В резултат възникват значителни затруднения с оттичането на влажните пари; стените и дъното на кошера се запотяват, развалят се намиращите се на дъното загинали пчели, появява се лош мирис. Кълбото се разпада, като преминава в активно състояние. За да се избегне това, следва своевременно да се чистят прилетните входове от подмор, а при появяване на специфичен шум да се увеличат вентилационните отвори.
На нас ни се удаде да решим горе изложениете проблеми, като приложихме специално изработени странизни диафрагми, дънни вставки, порести материали, запълнени със специален материал – гранулиран силикагел от марката КСК, който ние нарекохме «крошка» (малка, мъничка, троха, трохичка – допълнение при превода). Да се изработи странична преградна дъска или дънна подставка, запълнена със силикагел («крошка») е нещо много просто и достъпно на всеки. Задължителното условие – страната обърната към кълбото, трябва да има множество отвори за осъществяване на добър въздухообмен.
«Крошка» може да се използва многократно след изсушаване с горещ въздух или нагорещаване на тиган. Кратността на замяната на вставката с «крошка» е 1-2 пъти за времето на зимуването през 1,5 – 2 месеца. Необходимото количество на «крошка» за едно семейство зависи от много фактори. Методите на пробите и целесъобразността на честотата на замяната на диафрагмата или на вставките ние пресметнахме, че средното количество на «крошка» от разчета за един кошер е 1,5 – 2 кг. Поглъщащата способност на материала я приемаме за за 50%, то тогава 1кг «крошка» може да «хване» 0,5 л вода.
По такъв начин, благодарение на «крошка», а така също на известните методи и приеми по създаването на естествена вентилация в кошера, зимуването на пчелите преминава без загуби. Методът е изпробван на пчелина на Н.Г. Басильев в село Монашево.

Източник: Сп. «Пчеловодство» 2009/2
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by