Дата на обновяване:10.12.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Моят начин за подреждане на пчелните гнезда за зимата
Жмаев М.В.

В моя начин за подготовка на пчелните семейства за зимния сезон най – главното е да се осигурят достатъчно количество храна и свободни килийки на едно ниво в питите на подреденото за зимата гнездо.
Тази задача я решавам по следния начин. За зимата формирам гнезда с нечетно количество пити (5,7,9,11), които деля на две групи рамки (пити): базови (БР) и промеждутъчни (междинни) (ПР). БР напълно са запълнени със запечатана храна, преработена от захарен сироп. ПР в предната част имат участъци с размери 220 х 220 мм със свободни килийки. Останалата част на питата напълно е запълнена с мед.
Две БР поставям по края, а между тях, редувайки, останалите БР и ПР. Например, гнездото от девет пити подреждам от пет БР и четири ПР. Кълбото се формира на осем междини.
В мястото на разположението на кълбото се намират повече от 10 кг храна. Това стига не само за цялата зима, но и на началото на пролетта. Останалата храна пчелите използват през пролетта за развитието на семейството.
През есента на 2005 г. по своята си технология подредих за зимата гнездата на 13 семейства. 10 стояха на открито и 3 – в неотопляван зимовник. Зимата беше сурова, минусовите температури стигаха до минус 37 С. Отпред пред кошерите стояха щитове, а отзад и отстрани снегът затваряше кошерите само наполовина, затова студеният въздух ги обкръжаваше от всички страни.
В семействата, които зимуваха на открито, храната на всяка БР беше изядена по – малко от половината, а в намиращите се в зимовника – само на една трета. Това свидетелстваше за факта, че пчелите през цялата зима са прекарали на това място, където през есента е било образувано кълбото. Подморът в кошерите беше от 100 до 300 г.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/9
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by