Дата на обновяване:26.11.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Феноменът на хралупата при зимуването на пчелите
Куликов Ю.Н.   (имам мнение)


В природата всичко е предвидено само за размножаване и продължение на живота. Насекомите, зимуващи поотделно, впоследствие възпроизвеждат своето потомство. Пчелите са приспособени към съвместно участие във възпитанието на потомството в състава на семейството. Съвършено не е вярно разбирането, че те се запасяват с мед за зимния период. Трябва да се предположи, че запасите, приготвени през този сезон, са предназначени за изхранване на потомството през следващия. При такова тяхно предназначаване, пчелите имат такова поведение, че да не консумират мед. Над кълбото не се усеща топлина при външна положителна температура, а при зимуване под дълбок сняг те не само не консумират мед, но и напълно се съхраняват. В масовата пчеларска практика, такова положение не е осъзнато.
Напълно обосновано може да се допусне, че отделянето на топлина от семействата възниква при понижаване на температурата и при отрицателни температури, и тогава пчелите отделят топлина и консумират мед. При пчелите, тъй като зимуват съвместно се е появила допълнителна възможност да противостоят на неблагоприятните условия. В условията на хралупата, пчелите мога да зимуват без да консумират мед. В това се състои и феномена на хралупата. В кошера не може да се създадат условията на хралупата,в която през зимния период се установява не външната температура, а тази, която е вътре в живото дърво.
В кошера може да се използват допълнителни средства, за създаването в гнездовото пространство около пчелите съответстваща постоянна температура.
В кошера за приближаване към условията на хралупата в зимния период трябва отначало да се съкрати гнездовото пространство до размерите на предполагаемото кълбо от пчели. Празното място от двете страни трябва да се запълни със затоплящи материали. В съкратеното и затоплено гнездо ще има малка утечка на топлина и съответно разход на мед, тогава на пчелите ще им се наложи да отделят топлина за своето оцеляване, при това значително ще се съкратят и влажността в гнездото от влагата от околната среда. Затоплящите материали са и защита от проникване към пчелите на рязко изменение на външната температура. Пчелното кълбо напълно покрива съкратеното гнездо. При такова осигуряване на зимуването няма принудителна вентилация на външния въздух около кълбото пчели.
Съкращаването на гнездото до размерите на кълбото и затоплянето са необходими и задължителни при подготвянето на пчелите за зимуването им.
Следващото мероприятие по приближаването на зимуването на пчелите към условието на хралаупата – установяването на определена постоянна температура в гнездовото пространство, което е възможно с подгряване на въздуха вън или вътре в кошера.
Много различни съвети може да се чуят по осигуряването на зимуването, а също така да се получат такива съвети от литературата по пчеларство, особено от периодично излизащите вестници и списания, но тези съвети по – скоро са за пчеларя, а не за пчелите. Отначало трябва да се разбере причината за явлението, а след това да се материализират следствието, изобретявайки различни способи и конструкции.
Занимавам се с пчеларство 40 години. Стигнал съм положение, според мен при което каквото правя за пчелите – всичко да е полезно. Издадох книгата „Содержание русских пчел”, подготвих ръкописа на „Гнездовая система природного пчеловодства”. Иска ми се всички мои практически навици да стигнат до пчеларите.


Източник: Сп. „Пчеловодство” 2009/3
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by