Дата на обновяване:05.11.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Поведението на пчелите върху хоризонтално разположени пити
Левченко И.А.


В естествени условия медоносната пчела (Apis mellifera L.) живее на вертикални пити. Обаче една нейна роднина – индийската пчела джудже (Apis florae F.) строи една хоризонтална пита с размери до 1200 кв мм, като го прикрепва за клоните на дървото под открито небе (Lindauer, 1961; Тиргари, 1971). Медоносната пчела така също може да живее на хоризонтална пита, успешно да се развива и да проявява всички свойствени на нея качества. В.А. Губин, в миналото завеждащ катедрата по пчеларство на Тимирязевската селскостопанска академия, посещавайки Института по пчеларство на името на П.И. Прокопович и наблюдавайки за живота на пчелите в хоризонталните наблюдателни кошери, се е удивлявал на тяхните необичайни способности да се приспособяват към изменящите се условия на съществуването им.

В института наред с вертикалните наблюдателни кошери широко се използват в работата хоризонтални с една стандартна рамка 435 х 300 (рис. 1). Преимуществото от работата с него се заключава в това, че като се приповдигне горният прозрачен капак, може да се експериментира с която и да е пчела, която се намира в зрителното поле, индувидуално да се маркира и да се храни, без да се безпокоят другите. За да се узнае, в какво направление летят пчелите за храна, не трябва да се превежда величината на слънчевия ъгъл по отношение на източника на храна, указван в нейния танц относно силата на тежестта. Извъртащите се движения на танца на насекомото на хоризонталната повърхност на питата указва на направлението на полета непосредствено към източника на храната. По такъв начин, като се отвори наблюдателния кошер, пчеларя може да види «розата на ветровете» - направлението, по посока на което насекомите летят към източника на храна.
Кошерът го изработват по размера на използваната на пчелина пита. За да могат насекомите в него да използват и двете страни на питата, на дъното поставят три рейчици с височина 10 мм. В кошера поместват която и да е пита с разположени на нея пчели, майка, неголями запаси от храна и покриват с парче стъкло. През лятото той може да бъде разположен на пчелина под дърво или навес, които го защитават от палещите лъчи на слънцето и дъжда. В есенно – зимния период наблюдателните кошери по – добре да се разполагат в помещение, като се пробие отвор в рамката на прозореца за да могат да излитат пчелите. При стайна температура на въздуха те сравнително лесно понасят зимата.

С цел наблюдаване за поведението на особите от долната страна на питата наблюдавания кошер го повдигат на някаква височина, дъното е прозрачно, а отдолу разполагат огледало (рис. 2). Такова не особено хитро устройство позволява да се наблюдава, какво става от долната страна на питата. Кратко ще се спрем на особеностите на поведението на пчелите в хоризонтално наблюдателния кошер в сравнение с вертикалния.
На вертикалната повърхност на питата пчелите се разполагат в съответствие с тяхната възраст и изпълнявани функции: току що родилите се пчели се намират в зоната на пилото, където температурата е по – висока в сравнение с друга част на гнездото.
Разполагането в гнездото пчели на голяма възраст е непостоянно. Сутринта те мигрират в зоната на прилетния отвор, където се връщат събирачките на нектар. Следва да се отбележи, че събирачките на прашец го доставят в зоната, която е разположена в непосредствена близост до отглежданото пило. Затова пчелите – кърмачки срещат пчелите с прашеца около пилото.
Ние разработихме специален прибор – ъгломер за определянето на полетите на пчелите към източника за храна в местността (Левченко, Багрий, Олифир, 1968). Използвайки го ние определихме територията на събиране на храна за пчелите при извозването на пчелина към различни селскостопански култури. Нашата работа беше отбелязана с почетния диплом на Апимондия на конференцията по опрашването на растенията през 1981 г.
Какво става с пчелите при разполагането им в хоризонтален наблюдателен кошер? Преди всичко, се изменя пространствената ориентация на питата. Ако на вертикалната пита оста на тялото за болшинството пчели е ориентирана отгоре надолу, то на хоризонталната те са разположени във всички направления равномерно.
Как се чувстват пчелите при разположението си на хоризонталната повърхност на питата? За да се отговори на този въпрос, в един от вариантите на опита, семейството е разместено в наблюдателен кошер, в който една пита е разположена вертикално, а втори такъв е разположен отгоре – хоризонтално. И какво от това? Пчелите, които първоначално са се разместили първоначално равномерно на двете пити, по – нататък се съсредоточиха на хоризонталната. Към края на лятото на вертикалната пита останаха единични особи. Разполагането на пчелите на хоризонталната повърхност е обусловено с това, че те са заемали горната част на свободното пространство, където температурата е по – голяма. Да си спомним, че роят поставен в сандък, винаги заема горната част. В естествени условия пчелите строят гнездо отгоре надолу, като закрепват неговата основа към клоните на дървото.
При отглеждането на пчелите в разглобяеми кошери в активния период на сезона, пчелите се разполагат на всички допиращи се с гнездото повърхности: стените на кошера, отгоре върху рамките, на дървената покриваща част или на покриващото платно. В тримерното пространство те се чувстват еднакво при каквато и да е ориентация на тялото.
Разполагането на пчелите на хоризонталната пита на наблюдателния кошер по възраст и изпълнение на функциите си остава същия, както и на вертикалната пита. Майката снася яйца на хоризонталната повърхност на питата както отгоре, така и отдолу, а пчелите отглеждат личинките, които се раждат в срок.
Уместно е да се спомене, че, че още в 20 – те години на миналото столетие чешкия изследовател Пехачек е предложил да се разполага пита за отглеждане на майки без пренасянето на личинки хоризонтално над гнездото на семейството. Неговата методика за отглеждане на майки е имала голям успех..
В хоризонталния наблюдателен кошер повече от всичко са претърпели изменения, поведението на пчелите – събирачки, тяхната способност да предават информация за координатите на източника на храна. Както вече беше отбелязано по – горе, пчелата е способна да транспортира величината на слънчевия ъгъл, под който тя лети към източника за храна, на вертикалната повърхност на питата. На хоризонталната повърхност тя също показва направлението на полета към източника на храната при условие, ако вижда положението на слънцето на небосвода или част от синьото небе, различните части от което нееднакво отразяват поляризованата светлина (Фриш, 1955; 1966). Намирайки се на долната страна на питата, пчелата разузнавачка е лишена от възможността да възприема тези раздразнители, затова нейните танци са неориентирани, извъртащите и се движения се извършват във всевъзможни направления. Очевидно, че по тази причина избягва долната повърхност на питата. В нашите опити на всеки 5-7 пчели, танцуващи на горната повърхност на питата се падаше само една, която танцуваше отдолу. Неслучайно една от роднините на медоносната пчела (Apis florae F.) построява в гнездото хоризонтална площадка, на която и се извършват ориентираните танци, които показват направлението към източника на храната.
В опитите, когато ние насочвахме лъч светлина от обикновено джобно фенерче на тацуващата отдолу пчела, нейните танци ставаха ориентирани. Това е пряко доказателство за факта, че насоченият слънчев лъч от слънцето или лъчите на поляризираната светлина – е необходимо условие за предаване на информация за координатите на източника на храна.
Най – неочаквано за нас се оказа поведението на събирачките на прашец. Тъй като майката снася яйца, а работните пчели отглеждат личинки и на долната страна на хоризонталната пита, пчелите, доставят тук прашец. Както и в обикновените случаи, извършвайки мобилизационен танц, пчелата намира празна килийка непосредствено до пилото и се опитва да хвърли в нея донесения прашец. Но това не и се удава. След като смени няколко пъти килийката, накрая тя сваля прашеца, но той пада на дъното на кошера. Това винаги се забелязва по броя на топченцата изронен прашец от пчелите. При добро постъпване в кошера на прашец, ние преброихме повече от сто паднали топченца прашец. За неспособността на пчелите да разполагат пчелен прашец на долната страна на питата свидетелстват и нашите наблюдения в обикновените семейства, когато ние раполагахме стандартни пити хоризонтално над гнездото. Като правило, ние намирахме килийки с перга отгоре на хоризонталната пита и никога от долната страна.
И така, в условията на експеримента медоносните пчели са способни да живеят както на вертикални, така и на хоризонтални пити. Благодарение на използването в работата на хоризонтален наблюдателен кошер беше решен един от спорните въпроси – способността на пчелите да предават информация за координатите на източника на храната (Фриш, 1950; Левченко, Францевиц, Шалимов, 1965).

Източник: сп. „Пчеловодство” 2008/ N8
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by