Дата на обновяване:29.10.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Обсъждаме варианти на зимуване
Гирсенок П.М.


Как се създава микроклиматът на кошера през зимата?
Първи вариант: кошерът е добре затоплен, плътен таван, отворен долен вход. Топлият въздух, наситен с вода, се повдига от кълбото към тавана, отдава му част от топлината и като се охлажда, покрай стените се стича надолу. По краищата на тавана и на стените се образува кондензат, който се превръща в лед, скреж. Въглеродният двуокис се стича надолу и през входа изчезва навън. При стабилни минусови температури пчелите са разположени в „шубата” на образувания скреж, а на дъното въобще се образува лед. Ако входът не е задръстен с подмор, пчелите могат да се държат спокойно. С настъпването на затоплянето скрежът започва да се стопява, в кошера рязко се повишава влажността. Капките влага могат да падат направо на пчелите, които започват да се тревожат, повишават температурата, а следователно, консумират повече храна. Червата им се препълват и възниква диария, медът поглъща влагата и вкисва, пергата хваща плесен. Ако прилетният отвор се задръсти с подмор и е затруднено постъпването на чистия въздух, пчелите също започват да се тревожат. А, въздухът в кошера трябва за денонощие да се смени примерно 6 пъти.
Аз зная, за случаи когато пчелите са се оказвали в „затвора”: повишават температурата смесват се с восък и мед и загиват.
Честите зимни затопляния при такъв вариант на организация на зимуването са много коварни. Пчелите изяждат много храна, и ако не загинат от глад, то в пролетта ще „влезат” много отслабнали. На тях ще им е необходимо много време за възстановяване на силите. Голяма стокова продукция от такива семейства няма как да се очаква.
Втори вариант: затворен долен вход напълно и е отворен горния, таванът е плътен.
Топлият въздух частично ще излиза през горния вход, и през същия прилетен отвор ще постъпва чист въздух. Влагата в кошера е неизбежна, а така също всички останали последствия на първия вариант. Освен това, прилетния отвор при ниските отрицателни температури „зараства” със скреж, съкращава се постъпването на чистия въздух. Въглеродният двуокис се натрупва отдолу. Пчелите започват да се тревожат – и всичко се повтаря, като при първия вариант.
Трети вариант: Таванът е плътен, но са отворени и двата входа. По законите на конвекцията топлият въздух ще излиза от кошера през горния прилетен отвор, а през долният такъв – ще постъпва пресен въздух. В кошера ще бъде много по – сухо, отколкото при първия и втория вариант. При стабилни отрицателни температури, пчелите могат въобще да презимуват отлично, макар, че по ъглите влагата е неизбежна, а на долните части на крайните пити е възможно да се появи плесен. Даже и да е пълен с подмор долният вход, то през него все едно ще се просмуква пресен въздух и ще се отделя въглеродният двуокис.
Четвърти вариант: дъските на дървената възглавница са разместени по такъв начин, че през тях да не могат да преминават пчели и при надуването им от влагата да не могат да се допрат една в друга. Възглавницата е рехава (папрат, мъх, острица (блатна трева), слама без класове, за да не се привличат мишки), над възглавницата – леко въздушно течение. Отворен е долния вход. Чистият въздух ще постъпва чрез прилетния отвор, а топлият ще се просмуква през тавана, възглавницата и ще изчезва. Ако и гнездото се формира в центъра без преградни дъски и излишни пити, то в ъглите на стените на кошера са възможни незначителна влажност и подморът може да започне да плесенясва. В гнездото е сухо. Следва периодически да се очиства прилетния вход от подмора. Не са страшни и ниските отрицателни температури и честите затопляния. Лошото зимуване при такъв вариант може да бъде предизвикан от лошата храна, болестите по пчелите, или от геомагнитното състояние на дадената точка, на която е разположен кошер. Да се отстрани последният недостатък може, като се подложи на земята под кошера лист от метал или огледало (с огледалната повърхност към земята).
Пети вариант: Същият както и четвъртият, но е отворен само горния вход. При такъв вариант може подморът въобще да не се почиства и да не се безпокоят пчелите. Не е страшна и възглавницата от въглеродния двуокис, а при наблюдаване на негов излишък, пчелите без някакви загуби могат да вентилират гнездото. Всички останали последствия са както при четвъртия вариант.
Шести вариант: „рехав” таван и отворени и двата входа. При такова зимуване е възможна плесен по ъглите. Пчелите въобще не си струва да се тревожат до облитането. Горният вход е винаги отворен. При каквото и да е благоприятно време, пчелите свободно, без намеса на пчеларя могат да се облетят.
През своята пчеларска практика аз съм търпял редица неудачи. „Всеки неуспех добавя ум и разум” – гласи поговорката. Пробвах няколко варианта. През зимата на 1978/79 г с цел експеримент и натрупване на опит оставих две средни по сила семейства да зимуват с отворено дъно, т.е премахнах глухите затоплящи дъна, а поставих на тяхно място мрежи с които карам кошерите на подвижно пчеларство. Пчелите презимуваха отлично, макар, че имаше много ниски отрицателни температури (замръзна крушата от сорта „Горска красавица”). След първото успешно зимуване, всички глухи дъна ги преправих на мрежести. Сега при мене пчелите живеят през целия сезон в кошери с отворено дъно.
В кошерите с пита 435 х 300 мм и дебелина на горната им летвичка 22 мм, пчелното кълбо е разделено от питите на отделни групи, което затруднява преминаването на пчелите и майката от една междина в друга и влошава условията на зимуването. За отстраняване на този недостатък може да се прободат питите в горната им част на 2 – 3 места с диаметър 9 мм или в горната летвичка да се пробият отвори също с диаметър 9 мм. Здравината на горната летвичка от това няма да се намали.
В моите кошери височината на питите е 230 мм, дебелината на горната планка е 10 мм. Пчелното кълбо се образува около прилетния вход, като обхваща питите отгоре и отдолу, и се премества по тяхното продължение към задната стена на кошера.
В по – слабите семейства пчелното кълбо се обединява само чрез пространството над горната част на питите - между тях и възглавницата.
Плътният таван го заменям на решетъчен при настъпването на отрицателните температури, за да не запълнят пчелите цепнатините на тавана с прополис или восък.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/7
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by