Дата на обновяване:22.10.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Затопляне и вентилация на кошерите при зимуването на пчелите на открито
Бузоверов М.И.

Известни са съставляващите на успешното зимуване – достатъчно и правилно разположени запаси от храна, млади, не по – стари от две години майки и здрави пчели – задължителни, както при разполагането на кошерите на открито или в зимовник. Затова, като не се спираме на тях, разглеждаме тези условия, на които при зимуване на открито трябва да бъде обърнато особено внимание – това е обемът на гнездото, затоплянето и вентилацията на кошерите. Моят пчелин е разположен в Уляновска област.
Гнездото. При зимуване на открито се отбелязва по – висок в сравнение със зимуването в помещение разход на храна, което предизвиква необходимост да се поддържа в кошера оптимална температура и влажност. Консумирайки храна, пчелите отделят топлина, и колкото е по – голямо отопляваното помещение (обем), толкова повече топлина се изисква за неговото загряване. За да има гнездото обем с оптимален размер, постъпвам по следния начин. Във втората половина на септември окончателно подреждам гнездото, отделям от кошерите питите, които непълно са покрити с пчели. През това време всички междини, включително и крайните, трябва да бъдат плътно запълнени с пчели. Гнездото трябва да бъде тясно.
Опитът свидетелства, че за силните семейства от карпатската порода са напълно достатъчни десет пити с размери 435 х 300 мм. В този случай, когато пчелите се съберат на кълбо, свободни ще останат само крайните пити. Ако се оставят повече броя пити, семейството няма да може да отоплява гнездото, а на студените пити ще се концентрира влага, мед и пергата в тях ще св вкиснат и през пролетта ще се наложи да се бракуват.
Затоплянето. В своята практика за затопляне на гнездото преди зимуването постъпвам по следния начин. Кошерите при мен са за десет пити на рамка 435 х 300 мм със сменяеми дъна. Дебелината на стените на корпусите е 35 и 24 мм, на дъната 24 мм. Височината на подрамковото пространство 53 мм. Пчелите зимуват в кожуси, по шест – осем кошера в един такъв. Такова подреждане на кошери правя обикновено в края на втората половина на ноември, с настъпването на устойчиво студено време.
Ако в гнездото питите са по – малко от десет, то празното пространство го отделям с преградна дъска и го запълвам със затоплящи материали – памучни възглавници, гофриран картон или мека вестникарска хартия. Отгоре на кошера, след като пчелите се съберат на кълбо, също така затоплям допълнително. С тази цел на покриващото платно полагам по 20 – 30 слоя вестникарска хартия, картон, отгоре полагам памучна възглавница.
Покриващите платна през есента никога не ги сменям. Те трябва да бъдат щателно запрополисовани. Ако е необходимо, то ги заменям в първата половина на сезона, с такъв разчет, че до края на сезона пчелите да могат да ги запълнят с прополис. Нагледно свидетелство за надеждността на такова затопляне: по време на разнасянето на кошерите през пролетта – вътрешната страна на капаците на кошерите е съвършено суха.
Кошерите ги подреждам на подставка с височина 12 – 15 см в два реда прилетните входове в противоположните страни с такъв разчет, че между тях и стените на кожуха да остава свободно пространство 15 – 20 см. Пред прилетните входове разполагам прилетните дъски, които по ширина съответстват на ширината на кошера. Цялото свободно пространство между кошерите и поставките за кошери го запълвам със затоплящи материали – сухи дъбови листа, слама, парчета от пенопласт. Затоплянето леко го трамбовам, a пред прилетните входове го оставям нетрамбовано. На капака също поставям затоплящ слой от 10 – 20 см. Отгоре кожусите ги покривам с листове вълнист шифер. При такива условия излъчваната от семействата топлина почти не излиза навън: разходът на храна рязко се снижава.
Вентилация. За милиони години съществуване в пчелите се е изработил определен характер на поведение и определени изисквания към условията при които те могат да живеят. Наблюдателните пчелари са забелязали, а с опитите на учените е потвърдено, че пчелите по – добре зимуват при слаба вентилация на гнездата. Затова те покриват с прополис вътрешната повърхност на своето жилище, запълват всички цепнатини, особено щателно замазват неговата горна част. До известни на тях оптимални размери те съкращават и прилетните отвори. Пчелите в нуклеусите, зимуващи по двойки в кошер с 12 пити, съкращават кръглите отвори с диаметър 25 мм до 8 – 10 мм. В условията на слаба вентилация вътре в пчелното кълбо се повишава концентрацията на въглеродният двуокис, това довежда до забавяне на обменните процеси в организма на пчелата и като следствие, към запазването на тяхната жизнена способност и намаляване на разходите на храна. В естествени условия горната част на пчелното гнездо, където се намират хранителните запаси, не се вентилира. Това е така наречената топла зона, загрявана от топлината, на повдигащия се нагоре въздух. Всички тези особености следва да отчитат при организацията на зимуването.
Вентилирането на гнездата в моите кошери става през два прилетни отвора, разположени един над друг в долната половина на предната част на кошера. Долният отвор, който е като правоъгълен процеп, има височина 7 мм и ширина 35 – 50 мм (от правилото по 5 мм на пита с пчели), е разположен във подвижната част на снемащото се дъно. Горният (кръгъл) с диаметър 25 мм, е разположен на 100 мм над долния. Основният прилетен отвор – е кръглият, той постоянно е отворен. Долният правоъгълен отвор аз го отварям като завърша подготовката на пчелите за зимата и го затварям веднага след пролетното облитане. Още веднъж го отварям след поставянето на вторите корпуси в първата половина на май – месец, като му регулирам размера с входния заградител.
По такъв начин в периода на зимуването ефективно и през това време меко върви вентилацията на гнездото: студеният и сух въздух постъпва вътре в кошера чрез долния вход, а по – топлия и влажен излиза навън през горния, като не охлажда при това горната част на гнездото.
Зимуването на пчелите на открито при такава технология преминава успешно. Забележимо се е понижил разходът на храна. Семейството, което заема десет пити, към момента на разнасянето на кошерите в пчелина (средно около 15 март) изяжда по 10 – 12 кг. Пчелите са бодри, без следи от диария, питите са сухи, минимално количество подмор (не повече от чаша). Влажни са само ъглите на задната част на дъното. До началото на май месец пчелите практически не изискват намесване в техния живот.
В заключение бих искал да отбележа, че каквито и да са технологичните методи, предлагани и използвани в пчеларството, могат да бъдат успешни само в този случай, когато се отчитат закономерностите от живота и развитието на пчелното семейство и местните условия.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2008/4
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by