Дата на обновяване:15.10.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 100 – годишен спор за вентилацията на зимното пчелно кълбо
Радионова Н.И., Кабанов Ю.С.


Ето в продължение на много години (не по – малко от столетие) между пчеларите върви спор – трябва ли да се зимува с пропускаща въздуха горна част или да се затвори горната част на кошера херметично (например с полиетилен, дървената възглавница и др.)
През 1902 г. С.Н. Голицин, роден в Новгородската губерния, първи в света е изследвал и е доложил на заседание на Боровицкото селскостопанско общество своята работа „Опит за топлинния разчет на кошер”, а през 1905 г. я е представил на Всерусийският конгрес на пчеларите. В тази си разработка той е направил математически и физически пресмятания свързани с топлинния баланс на кошера, изчисления на загубите на топлина, такива, които са свързани с вентилацията. С.Н. Голицин направил извода: „При зазимяване, имайки предвид температурата на зимовника, горната част на кошера може да се покрива различно. Ако температурата на зимовника не слиза под 0 С, то е достатъчно да се покрие кошера с едно покриващо домашно, ленено платно. Ако температурата спадне под 0 С, то горната част на кошера трябва да се покрива с много или малко – дебела пореста покривка, за да може в достатъчна степен от една страна да защитава кошера от охлаждане, а от друга – в достатъчна степен да пропуска издишвания от пчелите въздух. Но при това влажния въздух, като се охлажда, ще направи влажно така направеното покритие и заедно с това ще прекрати преминаването на въздуха през него, тъй като попилите вода покривала (платно, мъх и други материали) стават непроницаеми за въздуха.
За да се избегне това, следва отгоре върху тях да се постави слой от повече порест материал (сено, слама и др.) който би защитавал възглавницата от охлаждане. Тогава влагата се утаява в горния слой на покритието и вентилацията не се нарушава. При изпълнението на тези условия пчелите зимуват добре, влага няма в кошерите и загубите на топлина са минимални”.
През 1915 г. професор Филипс пише: „Пчеларите са изобретили различни начини, които позволяват на водните пари да се отделят от кошера. За това те или правят вентилацията в горната част на кошера, или използват поглъщащи вещества, или даже пробиват отвори в предната и задната стени на кошера. Всички тези начини са дотолкова успешни, доколкото те препятстват утаяването на вода в кошера, но те са погрешни, тъй като позволяват на топлината твърде силно да излиза от кошера. За да се предотврати появяването на тази вода в кошера, разбира се, е нужна известна негова вентилация, обаче е необходимо и повишаване на температурата в кошера толкова, че да се предотврати сгъстяване на водните пари.
Една от причините, защо силното затопляне (тук се имат предвид затоплящи материали, а не времето – допълнение при превода) е благотворно за стоящият на открито кошер, се заключава в това, че то препятства утаяването на водата вътре в кошера, на неговите стени и т.н., независимо от плътно затварящия се капак.
Силното затопляне влияе в този случай по двояк начин. Благодарение на него образуваната от пчелите топлина се губи (излиза) по бавно, и следователно температурата на въздуха в кошера е в повечето случаи по – висока от 0 С. Даже и в най – студената зима при силно затопляне температурата на въздуха в кошера рядко спада под 0 С. Затоплянето позволява на пчелите да развиват минимална мускулна дейност за получаване на топлина, и затова те употребяват по – малко мед. Но, намаляването на потреблението на храна довежда до това, че се намалява образуването и отделянето от пчелите на водна пара, от което в свой ред се намалява влажността в кошера. Затова в добре построения и достатъчно затоплен кошер температурата на стените и питите му никога не спада през зимата толкова ниско, за да се допусне утаяване на водните пари.
Трябва да се приеме за правило, че кошер, който зимува на открито, образува влага в различни свои части и в която и да е част на зимата, ако той не е затоплен достатъчно”.
Прилетният отвор автора предлага да се отваря за най – силните семейства на 9х100 мм, а по – добре, както той отбелязва, на по – малко разстояние. Отбелязва, че при зимуване в зимовник, температурата му е изгодно да се поддържа на ниво 10 С. Ако тя пада под 7 С, трябва в кошерите да се устройва допълнителна вентилация. Каква именно той не уточнява, и своите изводи,  не подкрепя с някакви изчисления.
Професор Е.К.Еськов (1983) подчертава, че системата за аерацията на кошера зависи от условията в които се поставят зимуващите пчели. Ако те се намират в помещение с регулируема температура (от 5 до 9 С), то отпада необходимостта от топлинна изолация на кошера. Това позволява съвсем да не се използва затопляне, например възглавници, които препятстват въздухообмена между вътрешнокошерното пространство и външната среда. В такъв случай прилетните отвори се оставят отворени, а надрамковото пространство се затваря с въздухопроницаемо покритие, например тъкан или мрежа.
Поставянето на пчелите в условия с нерегулируема температура усложнява тяхното снабдяване с пресен въздух, тъй като интензификацията на аерацията неминуемо увеличава топлинните загуби на семейството. Те са особено големи при зимуване под открито небе. По какъв начин да се отделят продуктите на обмена и да се съхранява топлината?
Едно от най – ефективните средства за отделяне на продуктите на обмен се явява използването на материали, които притежават висока проницаемост за водните пари, но имащи ниска топлопроводност. Тези свойства ги притежава – мъх сфагнум. Неговато топлопроводимост при обемна маса 100 – 150 кг/куб. м се намира на ниво 0,03 – 0,7 Вт/(м*град). При това той притежава висока хигроскопичност. Намирайки се над гнездото, мъхът поглъща влагата, отделяна от пчелите, и ги защитава от студа. С него запълват празни корпуси (магазинните надставки) или възглавници. Но между мъхът и гнездото трябва да се намират въздухопроницаеми материали (зебло, кемевир, мрежа и т.н.), а между тях и надрамъчното пространство е необходимо да се остави въздушна междина с величина 1 – 1,5 см. Тя е необходима за преминаването на пчелите от едно междурамково простарнство в друго, за увеличение на повърхността, която поглъща влагата, и подобрение на топлинната изолация за сметка на въздушната прослойка.
За оптимизацията на микроклимата на кошера способства увеличаването на подрамковото пространство до 50 см. Благодарение на това става усилване на оттичането на въглеродния двуокис от зоната, заемана от пчелите, тъй като този газ е по – тежък от въздуха (при 0 С и налягане от 960 мм жив. стълб, плътността на въздуха е 1,29 кг/куб. м, на въглеродния двуокис – 1,98 кг/куб. м), затвореното въздушно пространство под гнездото изпълнява топлоизолационна функция. Нивото на топлоизолация нараства с насищането на въздуха с въглероден двуокис. Работата е в това, че неговата топлопроводимост (при 20 С – 0,0162 Вт/(м*град), при 0 С – 0,0126 Вт/(м*град) е примерно в 1,6 пъти по – ниска от топлопроводимостта на въздуха и кислорода. Това и обяснява намаляването на енергетичните загуби на семейството за сметка на намаляването на топлиннитените загуби. Възможно е, и служи за причина, влияеща на намаляването на потребяваната от семейството храна с повишаването на концентрацията на въглеродния двуокис в кошерите, - заявява автора.
А. Коновальчук (Санкт – Петербург) пише: „Принципът на отделянето на влагата през непроницаемия таван е утопичен. Конструкцията на горното поресто затопляне от мъх сфагнум е добра за затопляне на тавана на плевня, но използването му в кошер е проблематично, тъй като мъхът е много хигроскопичен и при определени условия се превръща от затоплящ материал в проводник на топлина”. По – нататък той привежда думите на П.Л.Снежневски: „Такъв таван е вреден въобще за помещение в което се живее, и на никого даже в главата му няма да му дойде мисъл с цел изсушаване на вътрешността на влажен дом да прави неговия таван хигроскопичен. И хората правят тавани, такива, че през тях заедно с парите да не изчезне и топлината от помещението”.
Такова сравнение не е коректно, тъй като пчелите за разлика от хората не могат да си отворят малкото прозорче за да си проветрят помещението.
А как смятат пчеларите – практици?
В.П.Цебро в своята книга „Ден за днем на пасеке” („Ден след ден на пчелина” – допълн. при превода), указва, че зимуването на открито е по – добре да преминава в кошери, които имат голямо и добре вентилирано надрамково пространство. Влагата през затоплящата възглавница като, че ли се всмуква от въздуха на това пространство и през вентилационните отвори се отнася зад границите на кошера. По – добре зимуват кошери с голям обем при увеличено подрамково пространство. Въпросът с вентилацията на гнездата – един от ключовите при организирането на зимуването на открито, и да се разглежда той трябва в тясна връзка със запазването на топлината, която се изработва от кълбото, и при определена концентрация на въглеродния двуокис. Пчелите по – добре зимуват, като имат топъл таван, който бавно пропуска въздуха и поглъща влагата.
А ето какво пише в своята книга „Календар на пчеларя” пчеларят от Германия Лизелотте Геттерт (2004),, споделящ 40 – годишен опит от работата си с пчелите: „При подготовката за зимуване на кошерите се поставя полиетилен, три края на който се допират до стените. До предната или задната стени се оставя въздушна междина 5 мм (полиетилена е по – къс от питите) за да може от кошерите да се изпарява влагата. Под полиетилена напречно на питите поставят рейчици (пръчици – допълн. при превода)”.
В своята книга „Новият курс на пчеларя” Карл Вайс (Германия, 2006) пише: „В който и да е случай влагата трябва да има възможност да се изпарява праз горната част на кошера. Зимуване в студ е за предпочитане пред зимуване във влага”.
При нас на събрание на пчеларите на нашата област (отчитат се повече от 200 човека) зададохме подобен въпрос. Повече от 90% от тях организират вентилацията през горната част на кошера. Много пчелари затварят гнездото с полиетилен, който не достига до по периметъра си до стените на 1 см, отгоре поставят чисто покриващо платно и върху него дъбови листа. Много от тях оставят запрополисовано покривно платно, но неговата задна част (до задната стена на кошера) я загъват на 1,5 – 2 см. Този въздушен процеп го покриват с решетка, отгоре разполагат или сламени възглавници, или мъх сфагнум, или листа. Някои пчелари използват пореста, шуплива пластмаса от малки частички. Зимуването преминава без проблеми: влага няма в кошерите, разходът на храна не е голям - това е показател за умерената загуба на топлина.
Обаче има пчелари, които използват херметичен таван. Но с една уговорка – те не допускат спадане на температурата в зимовника под 0 С, тъй като в този случай до прилетния отвор се появява вода, а при по – ниска температура и лед. При понижаване на температурата по – надолу от 0 С, пчеларите намират начин да включват нагреватели в зимовника.
Така, че категоричност в съжденията и заявленията за организация на вентилацията в кошерите е недопустима. И двете съждения, по всяка вероятност, има право на съществуване (със съпътстващите ги условия – допълнение при превода).

Източник: Сп. „Пчеловодство”  2008г
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by