Дата на обновяване:08.10.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Подставки за кошери
Тихонов Н.Н.


Обикновено за поставянето на кошери използват дървени колове, които се налага често да се сменят, металните и железобетонни опори, метални пластмасови сандъци, тухли. Обаче по тях много лесно в кошерите проникват мравки, ухолазки и други насекоми. За да се избегне това, пчеларите смазват подставките със смеси против насекоми, връзват омаслени парцали, но независимо от всички усилия, паразитите все едно попадат в кошерите.
След дълги размишления намерих изход от тази ситуация (рис. 1): два стопорни кръга 2 от автомобилни колела съединих с помощта на заваряване с четири металически пръчки 3 с диаметър 20 мм, и дължина 35 см. Преди това по средата на всеки заварих метална шайба и надянах от пластмасова бутилка горната и част, която има форма на фуния 1. След поставянето на стойката и качването върху нея на кошера във така образувалите се затворени отдолу фунии, наливам отработено масло. За да не изтича маслото гърлата на прерязаните бутилки ги залепвам с епоксидно лепило към металните пръти.


Благодарение на това приспособление избавих своите пчели от мравки и ухолазки, но да се коси тревата под такава стойка е неудобно, затова реших да я направя малко по по – различен начин. Кръст от два винкела го заварих към тръба с дължина 1,3 м, надянах на нея фуния, изрязана от пластмасова бутилка и и я залепих с епоксидна смола. Като отстъпих на 35 см от металния кръст, заварих за тръбата здрава шайба. Забих в земята друга тръба с дължина 1 м с такъв диаметър, че в нея да влезе тръбата с металния кръст. Във фунията налях отработено масло. Получи се въртяща се подставка; сега и тревата е удобно да се коси, и кошерът може при необходимост да се завърти така, че входът му да застане в каквато и да е посока.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2006/1
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by