Дата на обновяване:15.08.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки  Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

УСТРОЙСТВО ЗА ПРОСЛУШВАНЕ НА ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА ПРЕЗ
ЗИМАТА


Статията е публикувана във в-к "Пчела и кошер"2004г. и на сайта "Пчеловодство в Болгарии".

От литературата е известно, за резултатите получени при опитите за дешифрирането на “говора” на пчелите. Посочени са около 20 звука, от които 5 са характерни за зимния период. Най - достъпният според литература-та начин за редовно прослушване на пчелните семейства е това да става с
гумена или каучукова тръба и по звука пчеларят да преценява състоянието им във всичките си кошери. Практически това се реализира, като eдиния от двата края на тръбата се вкара на няколко сантиметра в долния вход на кошера, а втория се допре до ухото на пчеларя. Всеки, който се интересува от
този метод, трябва да е в състояние да различи 5 – те звука, характерни за зимния период:
1. Звук на благополучие. Ако се чува спокоен и равномерен, бодър и тих звук, като при леко почукване по кошера, звукът дружно се усилва и след това бързо и постепенно затихва, пчелното семейство е в добро състояние. Предполага се, че такъв звук ще издават всички кошери на пчелина.
Изключенията се отбелязват, например с поставянето на камъчета върху покривите и след проверката на всички им се обръща само на тях необходимото внимание.
2. Звук на болни от нозематоза. През 3 – 15 секунди се долавя пи
щящ звук от отделни пчели. Това е сигнал за пчеларя да вземе незабавни мерки, за които е добре да се посъветва с ветеринарен лекар, опитен пчелар или с литературата.
3. Звук – постоянно пищене. Означава наличие на гнилцово заболяване. Често входа се заклейва с прополис. Лечението е описано в литературата.
4. Постоянно висок, недружен, разногласен звук с отделно открояващи се “тъжни” звуци – бучене, вероятно семейството е осиротяло, т.е. останало е без майка. При почукване не реагира, а в топли дни пчелите блужаят по предната стена. Кошерът се напада от пчели – крадци. Пчеларят трябва да вземе решение, дали да придаде, някоя от резервните майки на осиротялото семейство или да го разформирова.
5. Звук завишен – при почукване по кошера много бавно затихва. Това означава, че семейството има храна до 10 – 12 дни. Ако хранителните  запаси са на привършване, вариантите за противодействие не са много. Трябва на всяка цена да се даде подбуда или да се поставят пити с мед или с инвертиран сироп до пчелното кълбо. То от своя страна, също може да бъде използвано като индикатор за наличието на хранителни запаси в
зависимост от това дали е излязло над рамките или е вътре в тях.
Идеята да се прослушват звуците, които издава пчелното семейство по електронен път и даже да се записват не е нова. Например тя е предложена на страниците на руското списание “Пчеловодство” още през 1989 г.

Преди няколко години реализирах споменатата идея, само, че с помощта на материална база от електронни компоненти от 2000 г. Като микрофон използвах такъв с минимални габарити, произведен в Тайван. Предимството на това устройство е, че то е с големина на уокмен и може да се носи във вътрешен джоб на горна дреха, като с едната ръка се държи кутията с
високоговорителя, а с другата се вкарва микрофона в долния вход на кошера. Ако той е снабден с дълбоко, многофункционално дъно, може да му се свали задният подвижен капак и микрофонът да се вкара за няколко секун-
ди под питите на кошера. Звукът от жуженето на пчелите, възприет от микрофона и възпроизведен от високоговорителя на предлаганото устройство в този случай може да се слуша и оценява не само от пчеларя, а и от други негови колеги на няколко метра от кошера.
Външен вид на устройството за прослушване на пчелни семейства през зимата. Трябва да се обърне внимание на някои особености, свързани с експлоатацията на предлаганото устройство. Както и при вкарването на гумената тръба в кошера, така и при използването на микрофона, не трябва излишно да се чука по кошера, за

да не се безпокоят пчелите и да се изкриви шумовата картина. Ефектът на микрофония (пищене) при случайно насочване на високоговорителя в посока към микрофона се отстранява лесно, като той се обърне на 180 градуса и пищенето изчезне. Големината на звука се реглира с копчето на потенциометъра, разположено на кутията с големина на уокмен, която се намира в някои от вътрешните джобове на пчеларя. Тъй като електронните елементи не са подложени на директен контакт с
околната температура, с предлаганото устройство се работи нормално и при минус 10 – 15 градуса по Целзий. Не е задължително да се помнят звуковете, характерни за зимния пе-
риод. По – важното е, че всеки, който се различава от първия от предложените в литературата 5 примера, съответстващ на благополучно семейство е признак за наличие на проблеми в кошера и пчеларят трябва да реагира правилно за тяхното своевременно решаване. В противен случай, на пчели-
на му освен, че се увеличава риска производствените му единици да станат с една по – малко, може да се появи и огнище на заразна болест, която да се разпространява през пролетта и в другите пчелни семейства.


Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

            главна страница                                        горе


 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by