Дата на обновяване:24.09.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Кристализация на зимните хранителни запаси
Машенков О.Н.


Кристализацията на зимните хранителни запаси на меда често води до гибелта на пчелното семейство. Пчелите, които са се оказали на питата с кристализирал мед, избират неговата течна част, а кристалите ги изхвърлят на дъното на кошера. Това довежда до преразходването на меда. Да отидат пчелите на другите пити не могат винаги и при излишък на мед в гнездото загиват от глад. Колебанията на температурата както в кошера, така и в зимовника, способстват за кристализацията на меда в питите. За да не допуснат това, пчеларите при подреждането на питите за зимата не оставят в кошера пити, върху които няма пчели. На свободните пити може значително да се понижи температурата, което ще способства за неговата кристализация и измръзването на водата в открития мед. Към такъв резултат ще доведе и късното поставяне в кошера на зрял не запечатан мед.
Поддържането в кошера практически на постоянен микроклимат в много изключва кристализацията и свързания с това преразход на меда и гибелта на семействата. При ранното подреждане на питите в гнездото за зимата пчелите сами могат да ограничат необходимите хранителни запаси. Налагало ми се е да наблюдавам такъв случай: в кошер от десет пити, пчелите ограничиха мястото на своето пребиваване на шест гнездови пити от десет, оставени за зимуване. Пространството между долната летвичка на седмата пита и дъното те запълваха с прополис и восък, като оставяха неголеми проходи към излишъците от мед. Така пчелите ограничаваха според своята сила и обема на гнездото, който те не можеха да сгреят. Медът в „мястото за запас” до пролетта оставаше не кристализиран.
Ако медът в питите по някакви причини кристализира, майката по – рано започва да снася яйца, вероятно за запазване на семейството. Появилото се пило изисква подгряване и удържа кълбото от премествания. В резултат семейството загива, след като употреби всичките запаси от течен мед.
Създало се е мнението, че основната причина за кристализацията и загубата на свойството на меда да тече служи високото съдържание на глюкоза в меда в сравнение с фруктозата. Разтворимостта на глюкозата във вода е по – малка, отколкото на фруктозата. В 100 мл вода от тях се разтварят 72 и 375 г съответно. Затова, колкото повече в меда има глюкоза в сравнение с фруктозата, толкова повече в него ще се появявят кристали. Но на кристализацията влияят и други фактори. Например, отношението на фруктозата към глюкозата в меда от люцерна е 1,07 – 1,09. На пръв поглед, такъв мед трябва бързо да кристализира, но съгласно А.И.Рут (1959), ако медът от люцерна се съхранява в топла стая, то той може да остане течен в продължение на година. Понякога след няколко седмици той се втвърдява в маса с малки кристали до консистенция напомняща каймак. В същото време в меда от малина има значително повече фруктоза, отколкото глюкоза (тяхното отношение е равно на 1,23), обаче той кристализира много бързо, известни са случаи на лошо зимуване на такъв мед.
На кристализацията на меда влияят и декстрините. С увеличаването на тяхното количество кристализацията се забавя, отлага се и нейното започване. Декстрините по – дълго запазват първоначалната консистенция на меда, възпрепятстват обогатяването на горните негови слоеве с глюкоза и изплуването на различни твърди частици на повърхността при съхраняване. Като резултат се изключва нарастването на центровете на кристализацията в горните слоеве на меда.
К.Дулл, Т.Ханкок, Л.Стендифер (1980) съобщаваха за забавянето на кристализацията с въглехидратно-белтъчинни подхранвания с някои типове дрожди, с глицерин, с инвертаза. На кристализацията на зимните запаси от въглехидратните подхранвания е обърнал внимание К.Дреер (1980) Той е отбелязвал, че ферментативната обработка на храната от пчелите препятства кристализацията в килийките на питите. През есента добавянето на ферменти се намалява, затова твърде късното хранене на пчелите предизвиква кристализация на зимната храна в питите. За това способстват и добавянето на киселини. За есенните подхранвания също е много важно количеството на захарта в тях. Ферментацията, позволяваваща да се избегне кристализацията на зимните запаси в кошера, протича при висока концентрация на захар (1:2). Ферментите при това действат не само като катализатори за хидролизата на захарозата, присъстваща в подхранването, но и като антикристализатор на глюкозата. Имайки пред вид горе казаното, става ясно, защо в килийките с перга се намира не кристализирал мед. Изглежда, че наличието на голямо количество на центрове на кристализация във вид на прашец, непременно трябва да предизвика кристализация на меда в килийките над пергата, но това не е така. Дълбоката ферментация на прашеца и меда възпрепятстват кристализацията, и медът над зърната с перга често оставя течен до пролетта.
Намалява кристализацията на меда инвертазата, затова е важно, пчелите да обогатят хранителните запаси с дадения фермент. А.С.Яковлев и Л.А.Шагун (1987) определиха активността на инверетазата при пчелите на различна възраст. Когато са на 3 дневна възраст тя е ниска, на 7 дневна възраст е повече от 4 пъти, Най – голямо ниво на активност на инвертазата се отбелязва при пчелите, които употребяват 70% сироп във възраст на 15 дни. Изследователите са стигнали до извода за целесъобразността на замяната на добре кристализиралия мед от кръстоцветни със 7 – 8 кг захар и препоръчват да се подхранват пчелите с 60% сироп от 10 до 13 август. Но ако се отчита високата активност на инвертазата в пчелите, които са по – стари от 7 дни, то ние ще видим, че в инвертацията на захарта се въвличат и пчелите, които са се родили в началото на август. Естествено, те ще се износват, ще си губят устойчивостта към зимата и белтъчните запаси от мастен тип, които са предназначени за хранене на раждащата се пролетна смяна и ще загинат преди зимуването, особено в младите семейства. Пчелите, излизащи от килийките от 20 август до 10 септември, остават живи до към началото на ноември. В зимата „влиза” до 80% от техния първоначален брой. В.В. Усов (1987) не съветва да се отглежда пило в края на август – септември тъй като не е доразвито мастното тяло на такива пчели и техния брой не е голям. За да се предотврати износването на августовските пчели за инвертирането на захарта и отглеждането на пилото, той препоръчва в периода на последния главен медосбор да се създават всички условия за максимално снасяне на майката, а след неговото свършване бързо да се формират зимните, хранителни запаси, при необходимост да се попълнят със захар. След завършването на тези работи следва да се ограничи снасянето на яйца от майката, например с допълнителна вентилация. Следователно, несвоевременното попълване на хранителните запаси не само предизвиква кристализация на меда през зимата, но и отслабва семейството. Г.М. Добролинская и др. (1979) предложиха да се инвертира захарта пред храненето на пчелите с помощта на ферменти с микробен произход. Това изключва износването на пчелите и недостатъците на киселинното инвертиране на захарта.
Влиянието на различните киселини на кристализацията на захарните сиропи е определял К.Дреер (1972). Той е установил, че сиропите с които се подхранват пчелите, ако са подкиселени с лимонена киселина или със сок от лимон се сгъстяват и кристализират. С нарастването на киселинността, кристализацията се ускорява.
На кристализацията на меда в питите влияят и неговите остатъци в килийките след центрофугирането. Те кристализират при съхраняване на питите и при последващото използване на последните могат да изиграят роля на зародиши или центрове за кристализация.
За да може меда добре да се центрофугира, питите трябва по – скоро да се поставят в центрофугата, без да им се дава възможност да се охладят след вземането им от меда. За увеличаване на свойството на меда да тече и на пълнотата на центрофугиране на питите първоначално ги подгряват. В Австралия на някои фирми магазинните надставки с медните пити ги поставят в правилна фигура подредени и ги нагряват с топъл, сух въздух. Намалението на лепкавостта, увеличава пълнотата на центрофугиране на меда от питите. Ако се сравнят тези данни с характера на изменение на способността на водата да тече от температурата, то се вижда същата закономерност, тъй като способността да тече на меда на първо място се определя от присъствието в него на вода. Например при 40 С тя е два пъти повече, отколкото при 10 С. Подобряването на пълнотата при центрофугирането е един от главните фактори за предотвратяване на кристализацията на меда в питите. Остатъчното негово количество в питите е свързано със скоростта на въртене на ротора на центрофугата.
Много лепкавият мед винаги лошо се центрофугира, а и по стените на центрофугата се стича дълго. По времето на центрофугирането на зрелия мед и започващото захлаждане през август могат да възникнат определени трудности. В някои центрофуги роторът е разположен много близко до стената и излизащата струя мед се допира до него. В този случай трябва да се прекрати центрофугирането и да се изчака, когато медът ще се стече от стените. Намаляването на скоростта на центрофугирането оказва влияние на пълнотата на извличането на меда. Още през 1920 г А.И. Рут е установил, че при ръчно центрофугиране в питите остава два пъти повече мед, отколкото при използването на електромотор. За да се ускори центрофугирането и пълнотата на извличането на меда от питите, може също не много да се подгрее и центрофугата. По този начин ефективността на центрофугирането ми нарастна, когато корпусът на центрофугата който е срещу долното колело на ротора го загърнах с килимче с електрическо подгряване, като нагряването в мястото на контакта беше до 40 С.
В продължение на няколко сезона аз сравнявах качеството на меда от два пчелина по показателя – срок на окончателната кристализация. Пчелините са разположени в речната низина на река Ворона (Врана), т.е. съставът на медоносите е близък. На единия от тях медът го центрофугирах с помощта на ръчна центрофуга за 4 пити, на другия със същата, но преработена за работа с помощта на електрическо задвижване. Медът от първия пчелин беше твърд към края на септември, от втората – остана течен почти през целия октомври.
Забелязано е, че семействата зимуват по – добре, ако на медосбора се използват пити, предварително изцентрофугирани на центрофуга с електрическо задвижване. Медът при тях по – малко кристализира.
Кристализацията на меда зависи от възрастта на питата. В малките килийки на старите пити на границата на меда с восъчните стени има много центрове за кристализация. В питите медът винаги кристализира от стените на килийката към центъра и толкова по – бързо, колкото са по стари питите.
По такъв начин, въвеждането на не родна за пчелата храна в зимните запаси носи в себе си два взаимоизключващи се фактора. Замяната на меда със захар намалява стойността на меда, намалява неговата кристализация. Употребата на захарта е оправдано само при ориентации на късен медосбор, например от гречиха (елда) или от слънчоглед, а така също при използване на втори майки.
За да се избегне гибелта на семействата от кристализация на храната, е необходимо да се осигуряват пчелите или с натурален, не кристализиращ се мед, или с ферментирана храна, като по този начин не се допуска да се износват „влизащите” в зимата пчели. Своевременната замяна на старите пити и пълнотата на центрофугирането на меда намаляват вероятността от кристализация на храната през зимата.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2009/1
Превел от руски език: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by