Дата на обновяване:10.09.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Не трябва работата на пчеларя да е свързана само и единствено с печалбата
Отглеждане на пчели в хралупа на кошер тип колода и хващане на роеве

Васильев А.


Живея и се любувам на пчелите още от детските си години. Те олицетворяват за мен красотата на природата. Имам и съветвам пчеларите да имат на пчелините си между обикновените кошери и две - три колоди, това е нашето минало, без което нямаше да я има сегашната действителност, а същото така и бъдещето, което е пред нашите внуци.

Живея в Башкирия, аз съм на 71 години, сериозно се занимавам с пчеларство от 1962 г. Дядовците ми от страната на баща ми майка ми се грижеха за много пчелни семейства в колоди, затова може би при мен всичко добре се получава. Понякога си мисля, че съм се родил пчелар. В детството си, когато съседите ми изрязваха от своите кошери – колоди медни пити, аз след като се криех под покривало, седях и внимателно наблюдавах. Най – интересното за мен беше да наблюдавам, как пчелите донасят прашец – с жълт, бял, сив цвят.
След като си помислих отначало, започнах след това да се занимавам с пчеларство, да поставям роеловки за роеве. Отначало направих една, втора, а сега вече имам около тридесет. Веднъж след завършването на роевия период събирах роеловки, и една от тях ме удиви със своята тежест. Когато премествах пчелите от нея в кошера, видях, че всички пити в нея бяха запечатани – приказна картина! И тогава си помислих. „А защо да не се позанимавам и с кошери – колоди, макар и да са като ниво под обикновените кошери, но също си имат своите предимства? В тях грижите за пчелите са по – малки, тъй като стените в колодите имат дебелина 50 – 100 мм, семействата добре зимуват на открито. Не трябва за тях да се строи зимовник, да се правят рамки, да се купуват восъчни листове, да се подреждат гнездата за зимата. При това няма нужда излишно да се тревожат пчелите. През пролетта те се облитат при температура на сянка 6 – 8 С, т.е по – рано отколкото пчелите в обикновените кошери. Разбира се много мед от колодата няма как да се получи (около 10 – 15 кг от всяка), но семействата в тях по – рано се роят, което спомага за увеличаването на пчелина. Когато завърши роевия период, семействата, които са пуснали 2 – 3 роя, ги усилвам, като към тях присъединявам слаби роеве от роеловки. Не е маловажно и това, че медът от колодите го взимам от пити изградени през тази година, към които не са се допирали никакви железни предмети, освен разпечатващия нож.
Пчеларството в продължение на няколко века е преминало от стадия на кошерите – борти (хралупите са в дървета с корени) към кошери – колоди (хралупите са в части от дървета, които нямат корени и са подвижни). Отначало кошерите – колоди ги закрепвали на дърветата в гората на височина от 5 до 15 м. Постепенно пчелите започнали да ги държат около къщата или вилата на пчеларя. Всеки пчелар по свое усмотрение усъвършенствал хралупите на кошерите - колоди. Например моите от долу имат люк, който позволява в каквото и да е време да се чисти дъното, без да се тревожат пчелите. Отгоре между планките и капака има покривало от плат и възглавница, както е при обикновените кошери (рис.). При необходимост пчелите може да се подхранват с лечебен сироп или да им се даде канди.

През пролетта едва изчаквам, кога ще настъпят топлите дни, за да започна да работя със семействата. През зимата също всеки ден отделям време на своята страст: майсторя хралупи за кошерите – колоди, роеловки, ремонтирам кошери, изработвам рамки.
Вечерно време чета книги по пчеларство и други специализирани периодически издания.

Няколко пъти посещавах двумесечни курсове – семинари.
Пчеларството е моят живот. Не случайно казват, че добрият пчелар не трябва само и единствено да мисли за печалбата от работата си с пчелите.
Отглеждане на пчели в хралупа на кошер тип – колода.
След публикуването на статията ми „Не трябва работата на пчеларя да е свързана само и единствено с печалбата” (сп. „Пчеловодство” N4 за 2006 г), получавам писма от различни краища на Русия. Пишат ми и старец на 90 години – очевидец на пчеларството в хралупи на кошери от типа колоди, и хора млади, които мечтаят за свой пчелин и за свои пчели. Като цяло се радвам, че срещнах поддръжка на своето увлечение и пробудих желание за постигане и въплащаване в живота на стар метод за отглеждане на пчелите в хралупи на кошери от типа на колодите (предшествениците на съвременните кошери).

Много от въпросите към мен са еднотипни: как да се направи колодата, какъв е нейният вътрешен диаметър, как да се обновява гнездото, как да се лекуват и подхранват пчелите, как да се сменят майките, как да се подготвят за зимата и да се провежда зимуването им. Тях ги интересува колко планки трябва да се разместят в колодите, каква да бъде тяхната ширина, за какво е нужна кръстачката и как тя се закрепва?
За изработването на колодата обикновено използваме ствол от дървета - липа, бор, бряст. Нейният вътрешен обем го правим да е равен на обема на кошера Дадан – Блат с магазинна надставка, т.е. 83 л. Имайки пред вид това, пресмятаме размерите на хралупата. Колодата може да се изработи от цяло дърво, но в този случай освен брадва е нужно и тесла - подобие на брадва с острие, което е разположено напречно, рамкоповдигач, нож -шервач. А още по – добре да се намери някъде кухо дърво и да се обгори както е показано на рис. 1 (По – подробно виж: „Ловим рой – „Пчеловодство” 2006/N10” ( в края на статията – допълнение към превода).
Преди заселването, отгоре разполагаме планките (броят им варира в зависимост от диаметъра на хралупата), ширината на които съответства на ширината на горната летвичка на обикновената рамка. Разстоянието между тях е такова, както между питите в кошера. Освен това, вътре към стената на колодата закрепваме два кръстовини, които се закрепват или като се забият гвоздейчета под техните планки, или с малки, колкото кибритена кутийка, дървени трупчета. Кръстовината удържа восъчните пити. В колодата няма дървени рамки, а дължината на питите понякога стига до метър. И макар пчелите да закрепват питите към стените, това се оказва недостатъчно, и по хода на изграждането, те използват и кръстовината.
В какъвто и да е кошер трябва да се обновяват питите, иначе килийките стават кръгли, техният размер се намалява, от тях се излюпват по – малки пчели, което довежда до намаляване на продуктивността на семейството и т.н. В колодата не може да се манипулира с отделните пити, затова пчелите през 3 – 4 години ги преместваме в обикновен кошер (това е най – добре да се прави през есента), колодата я изчистваме, а праз следващата година я заселваме с рой. При това получаваме мед в пита с перга – изключително ценен, лечебен продукт, който много се търси на пазара.
При изработването на колодите, над планките трябва да се оставя такова въздушно пространство (сп. “Пчеларство” N4/2006 ), за да може при необходимост да се постави хранилка, затоплящи материали с които да се затопли семейството.
Отглеждането на пчели в кошери тип колоди не изисква чести прегледи на пчелите, достатъчно са два – три за сезон. При провеждането на първия проверявам количеството на храната, при необходимост подхранвам: свалям отгоре възглавницата и поставям хранилка със сироп. Наличието на майка и силата на семействата определям по силата на пчелите. Почистването на дъното от отпадъците извършвам през специални люкове.
При втория преглед изрязвам медоперговите пити (долната част), тези с перга се старая да ги запазвам за зимата.
Майките не ги сменям, защото семействата ежегодно се роят, понякога пускат по 2 – 3 роя. Подготовката за зимата се свежда до защитата на колодата от есенните дъждове (рис. 2).
Нито една конструкция на кошер сама за себе си както е известно не дава мед: всичко зависи от силата на семействата, от медоносната база на местността, в която е разположен пчелина и т.н. Преимуществото на колодата се заключава в минималния брой прегледи, отсъствието на необходимостта от зимовник, от рамки, от восъчни листове, от необходимостта да се подрежда гнездото за зимата. Самите кошери – хралупи от типа – колоди са дълговечни, служат няколко десетки години.
На своя пчелин се грижа за пчели в различни кошери: 10-, 12-, 14-, 16-, 20- рамкови в два корпуса и много корпусни. При наблюдението си на колодите забелязах, че пчелите летят енергично и прашецът, който носят е по – тежък. Получавам ранни роеве, а излизането на роя – това е неописуемо за мен наслаждение. От колодите получавам не по – малко от 10 – 12 кг мед, който по качество и по вкус не може да се сравни с друг.
Как ловя роевете? Искам да споделя опита си с начинаещите пчелари, как аз ловя роевете. Тази работа има своя специфика и определен риск. Роеловките трябва да се поставят на 6 – 8 м от земята, а да се катери човек на такава височина по дърветата не е безопасно. При това в тях често се заселват стършели, с които пчеларят трябва да бъде особено внимателен. Понякога техните ужилвания могат да доведат до много сериозни последствия. На дърво със стършели, пчеларят трябва да се катери много внимателно в защитен костюм, лицева мрежа и ръкавици.
Понякога, когато роеловката е малка, а роят, който е попаднал в нея е голям, около входа и виси „шапка” от пчели. В този случай се качвам на дървото и се настанявам колкото може по – удобно (не е лошо пчеларят да разполага с ремък на монтьора). След това под роеловката поставям торбата, която я изтеглям така, че роеловката да влезе в нея и завързвам отгоре. Добре е тази работа да се прави късно вечер или много рано сутринта, когато „шапката” от пчели става по – малка.
В качеството на роеловки използвам бъчви от картон, сандъчета от фазер, сандъчета, които се използват за формиране на пакети с пчели (с 5 или с 6 пити) или просто леки нуклеусни кошери. Но главно роеловките ги изработвам от дървета с хралупи (липа, бряст). За целта срязвам празно тяло на дърво с дължина 80 – 130 см. Колкото е по – малко е неговият вътрешен диаметър, толкова по – дълга правя роеловката, за да увелича нейния обем.

При обработването на хралупата отвътре се старая, стените да станат тънки, но да останат здрави. Отначало обгарям вътрешната повърхност. За целта поставям на земята две тухли на някакво разстояние една от друга. На тях поставям желязна мрежа и поставям хралупата. В нея хвърлям горящи въглени и трески, които се разгарят и обгарят стените. Тягата е много силна, затова трябва да се прави далече от постройки. Хралупата трябва да се постави така, че по – малкия диаметър да бъде отдолу, където е по силния пламък. Ако дървото има вътрешна кухина с диаметър с големина поне колкото на кокоше яйце, с помощта на обгаряне от него може да се направи добра роеловка.
След обгарянето, върешната повърхност на хралупата я почиствам с рамкоповдигач, който е монтиран на летва с дължина около метър.Изгребвам и изстъргвам обгорената част, а след това основателно очиствам стената с метална четка. Стените стават гладки, но черни.
Хралупи, на които вътрешната повърхност е овъглена, по – силно привличат пчели – разузнавачки., и в тях по – бързо се заселват роеве, което е доказано с многолетен опит.
Прилетна площадка с три отвора (диаметър на всеки по 15 мм) правя по средата на роеловката. В зависимост от нейния диаметър отгоре помествам 4 – 8 планки, които ще бъдат основи за питите. Ако използвам в качеството на роеловка бъчва от картон, то за закрепването на планките вътре и нагоре един срещу друг забивам два сегмента, които са изрязани от дървени парчета.
За привличането на пчелите на планките залепвам лентички от стари пити (восъчни листове не трябва да се употребяват, защото не са подходящи). Стопявам восъка в тиган и намазвам с него планките от долната страна.
След това лентичките от пити ги допирам за 2 с до горещия тиган и веднага ги залепвам към намазаната с восък страна.
След поставянето на планките в роеловката ги покривам със запрополисовано покритие от плат. Поставям на него парче картон, за да се притиснат добре планките и да не се люлеят и забивам капака. Той може да се направи от фазер, дъски или покривна ламарина. За да се снема по – лесно капака и дъното след заселването на роеловката с рой, гвоздеите при тяхното закрепване забивам наполовина и ги огъвам. За привличане на пчелите разузнавачки през лятото, прилетната площадка я намазвам с прополис.
В нашата местност първите роеве излизат на 20 – 25 май, затова роеловките ги поставяме на 15 – 18 май. Избираме удобно дърво, на което пчеларят може да се качи по – нависоко. Важно е на него да няма стършели и големи горски мравки. Роеловката я повдигаме на височина 5 – 8 м и я закрепваме към дървото. В този случай в нея скоро се заселва рой. За поставянето на роеловки използвам дълго, здраво въже, проводник (диаметър 3мм) и клещи с плоски човки.
Прилетните площадки ги насочваме на юг или на юго – изток. Пред тях трябва да има свободно пространство за летежа на пчелите. Ако пречат клоните на дърветата, то тях ги пречупваме така, че да не пречат. Роеловките ги проверяваме през 3 – 4 дни. Ако около прилетния отвор летят 10 – 15 пчели, а понякога и повече, то това говори, че тук скоро ще се засели рой. Случва се в някои роеловки да се заселят стършели. Това е добър признак защото много често се получава следното: днес имаме стършели, а след няколко дни снемаме роеловката с рой. Ясно е, че няколко десетки стършели не са в състояние да се противопоставят на многохилядната армия от пчели.
Във всяка местност има коридори, в които роевете въобще не летят. И да се разбере това може само по опитен път. Там, където за три години не са хванали нито един рой, роеловка не поставяме. А има и такива места и такива дървета, на които роевете долитат всяка година.
Ако роеловката е установена на по – малко от 3 км от пчелина, то преселилия се в нея рой го извозваме на не по – малко от 5 – 7 км (в друго село, към роднините или познатите) и там го държим няколко денонощия с отворен вход. В противен случай част от пчелите ще се върнат на старото място. На нас те ще ни попречат вторично да поставим на това дърво роеловка, а на пчелите разузнавачки - да го изследват.
Роеловките ги вземам за съхраняване в началото на август. Преди да ги внеса в сухо помещение, входните отвори ги запушвам с тапи, за да не проникват в тях през зимата мишки, а в ранна пролет оси и стършели.
Улавянето на пчелни роеве – това е нещо като лов на пчели. Това увлечение изисква издържливост, търпение, стремеж, умения. Аз съм на 71 г, от тях 43 работя с пчелите. В съветското време работих на колхозния пчелин и много често ми се налагаше да снемам роеве от високите дървета. Сега, след като използвам и изкуствените примамки, стана по – лесно да се работи при привличането на роевете.

Източник: Сп. „Пчеловодство” 2006/N4, 2007/N7,2006/N10
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by