Дата на обновяване:03.09.2010

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 Чудесната сила на пчелните пити
Сухоруков А.Н.


За негативното влияние на земните излъчвания на здравето на човека в последно време са написани не малко книги, брошури, статии и др. Събрани са достатъчно количество статистически данни. Затова учените, които се занимават с проблемите на геопатогенните зони (ГПЗ), започнаха да отделят голямо внимание на неутрализацията на негативните излъчвания. С тази цел в целия свят се правят разработки и изпитвания на различни устройства, модули, хармонизатори, в това число и с използването на природни фактори (енергетични свойства на дървета, стайни и други растения).
Своите изследвания в областта на неутрализацията на патогенните излъчвания ние започнахме с изучаването на енергетичните свойства на пчелните пити. Определяйки гасещото въздействие на енергията на питите на негативните излъчвания на регулярните геобиологични мрежи на земята (мрежа на Хартман с размери на килийките примерно 2,5 х 3 м и мрежа на Курри с размери на клетките 6 х 7 м), ние достигнахме до извода, че това е универсален, практически безвреден неутрализатор както на възходящите (с дясна поляризация), така и на нисходящите (лявополяризовани) потоци, възли на енергетичните мрежи. Най – голям ефект се достига при тяхното поставяне (кръст върху кръст един върху друг). По – нататъшните изследвания показаха, че добри неутрализиращи свойства притежават разделителните решетки, поставени така също кръст върху кръст (рис. 1).

Пчелните пити притежават още едно полезно свойство. Те се явяват автогенератор на фини (възможно торсионни) излъчвания: побират в себе си фина енергия от обкръжаващото пространство, преобразуват я и я излъчват равномерно от двете страни (рис. 2).

Излъчването на пчелните пити, които представляват куха структура В.С. Гебенников е използвал в своето изобретение “Устройството на Гребенников за енергетично въздействие” (патент РФ RU 2061509 C1) (рис. 3).

Ето за тези целебни свойства на пчелните пити аз си спомних през август 2004 г. След връщането ми от научна експедиция от Новохоперската аномална зона при мен периодът на адаптация много се удължи. Обикновено такъв период заемаше 3-4 дни. През 2004 г. в течение на две седмици в мен се наблюдаваха симптоми, които съпровождат реадаптацията на организма: обща слабост, понижение на работоспособността, нарушение на съня, болки в главата и др. Следва да се отбележи, че никакви таблетки на мен отдавна не действат, затова реших да изпитвам на себе си въздействието на енергията на пчелните пити. Аз не започнах да копирам устройството на В.С. Гребенников, а направих собствена установка, като определих за себе си всички нейни параметри (рис. 4).

В първия ден на използването на устройството при мен се нормализира съня. Той се съпровождаше с ярки, цеветни, в някаква степен даже символични съновидения. В същото време започнах да приемам цветен прашец.
След две седмичното използване на пчелните пити и приемането на пчелен прашец всички функции на организма се възстановиха: повиши се енергетиката и общия тонус на организма, а по свидетелството на свои познати, аз даже се „сдобих” с подмладен вид, нещо, което се потвърждаваше и от определения от метода на биолокацията личен възрастен коефициент. По – нататъшното използване на пчелните пити за избягване на превъзбуждане на организма го прекратих.
Устройството от пчелни пити представлява съединени по между си две касети, всяка от които се състоеше от поставени една върху друга три дадановски пити. Техният брой и разстоянието до обекта ги подбирах за себе си по метода на биолокацията, така, че периодът на безопасното намиране на човек в зоната на действие на установката да бъде не по – малко от 8 ч на ден.
Моят познат В. Дрожжин е направил собствена енергетична установка от пчелни пити, като я е допълнил с две разположени над кревата допълнителни касети с даданови пити по две във всяка. Времето на пребиваване в кревата в зоната на енергетично въздействие на питите 30 минути. По свидетелстването на В. Дрожин, за това време той е успял пълноценно да си почине, практически веднага заспивал, сънувал ярки, цветни сънища и самостоятелно се събуждал точно след 30 минути.
И още няколко практически съвета. За избягването на развалянето на питите се използваха пити, които се съхраняваха през зимата в неотоплявано помещение, то ест които са подлагани на действието на студа. Ранна пролет тях ги опаковаха в полиетиленови чували, като предварително ги напръскваха с оцетна киселина, а отвън с одеколон.
От редакцията на сп. „Пчеловодство”: В. Гребенников в книгата „Мой мир” (моят свят) пише: „В началото аз разсъждавах така: с медоносната пчела хората си имат работа от хилядолетия, и никой не се е оплакал от нещо неприятно, освен разбира се, случаите, когато пчелите жилят. Подържах питата над главата си – работи! Спрях се на комплект от 6 пити. Ето и цялата история на това особено не до там хитро откритие”.

Източник: сп. „Пчеловодство” 2005/7
Превел от руски: д-р инж. Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by